Lexikon

Felhasznált irodalom :

Művészettörténeti ABC
Szerkesztők: Molnár Albert, Németh Lajos, Voit Pál
Lektorálta: Aradi Nóra
Terra kiadás Budapest, 1961.
Akadémia Kiadó

Wikipédia, a szabad enciklopédia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  • a la maniére
   valakinek a stílusában festeni

   kifejezés annak a megjelölésére, hogy a művész egy másik művész stílusában, „modorában” dolgozik

  • a la pointe séche
   sokszorosítási eljárás

   sokszorosítási eljárás, az ún. hidegtű eljárással készült rézkarc gyakran használt francia elnevezése

  • abattant
   írószekrény lecsapható írólapja

    írószekrény lecsapható írólapja, visszacsúsztatható fedele

    

  • abklatsch
   a különféle sokszorosítási eljárásoknak a gyűjtőneve

   1. nyomdászatban a dúcmásolás elnevezése; 2. litográfiában: kőre vagy cinkre (horganyra) való átvitel, átnyomás; 3. általában írás, rajz, lapos dombormű körvonalainak átvitele papírlapra vegyi eljárással

  • abraxasz-gemmák
   amulettként használt vésett gemmák

   amulettekként használt vésett gemmák, amelyeken mágikus ábrázolások (az isteni lény emberi és állati alakban) és feliratok vannak, nevük a rajtuk szereplő „Abraxasz” feliratból ered, készítési idejük a Kr. e. 2 és 5 századra tehető

    

    

  • absztrakt művészet
   tárgy nélküli művészet

   Az európai festészetben és szobrászatban 1910 táján fellépő művészeti irányzat, amely teljesen szakít a természeti jelenségek ábrázolásával. A formaelemek mindinkább önállósultak és az absztrakció magas fokán a vonal, a forma, a mozgás v. a szín vált a műalkotások központi elemévé. Az absztrakt művészet új lehetőségeket nyitott a művészi alkotófolyamat számára, kibővítette a képzőművészet formanyelvét, hatott a modern építészetre, az iparművészetre és a díszítőművészetre. Kiemelkedő képviselői Vaszilij Kandinszkij, Kazimir Malevics, Pietro Mondrian, Moholy Nagy László.

  • academy of arts and bishop museum
   Honolulu, USA

   ókori görög, valamint középkori és újkori művészeti emlékeket őriz. Figyelemre méltó japán, koreai, kínai, indiai és csendes-óceáni műtárgyakból alkotott gyűjteménye.

  • acajou
   mahagónifa

   mahagónifa; vöröses, meleg színe, különféle rajzú szép erezése és jól fényezhető volta miatt a 18. századtól a díszbútorok gyakran használt anyaga

  • accaoudoire
   ülőbútor vagy a stallum kartámasza

   ülőbútor vagy a stallum kartámasza

    

  • acélmetszet
   mélynyomású művészi sokszorosító eljárás

   gravure en taille dure (fr.), steel-engraving (ang.), Stahlstich (ném.): mélynyomású művészi sokszorosító eljárás, ill. az így készült grafikai lap. Rajzát acéllemezre vésik vagy maratják. A lemez keménysége miatt lágyabb vonalak visszaadására alkalmatlan, viszont több levonatot lehet róla készíteni, mint a puhább rézlemezről. Először 1820-ban alkalmazták Angliában ; ma már nem használatos.

  • achát
   féldrágakő, a kalcedon sávos változata

   (gör.) : féldrágakő, a kalcedon sávos változata. Akhatész szicíliai folyóról nevezték el, amelynek közelében nagy mennyiségben fordul elő. A sávok sárga, barna, vörös, szürke, fehér, ritkán kék és zöld színűek lehetnek. Az achátból kámeákat, intagliókat, gombokat és dísztárgyakat készítenek.

  • achátüveg
   az achátot utánzó üveganyag

   a hasonnevű féldrágakövet utánzó márványos üveganyag, a 16. században a velencei üvegművességben és a 19. század elején díszedények készítésére használták

            

  • acquatinta
   a rézmaratás változata, amelynek a lenyomatai tus-v. szépiarajz hatását keltik

   (ol.), aquatinta (fr.) : a rézmaratás változata, amelynek a lenyomatai tus-v. szépiarajz hatását keltik. Készítésmódja : a rézlapon finom kolofóniumport olvasztanak fel úgy, hogy a por szemcséi egyenletesen fedjék a lemezt, de köztük finom hézagocskák maradjanak. Ezeken a hézagokon szivárog át a választóvízoldat, amely a rézlapon a rajznak megfelelő részeket kimarja. Előbb a rajz szerinti legvilágosabb, majd sorra a következő árnyalatú foltokat lefedve, részletekben folytatják a maratást, míg minden árnyalatot át nem vittek a lemezre.

  • adossé
   a címertanban az egymásra háttal támaszkodó alakok elnevezése

   a címertanban az egymásra háttal támaszkodó alakok elnevezése

  • aeropittura
   az olasz futurizmus irányzata az 1920-as években

   „légi festészet”; az olasz futurizmusnak az 1920-as évek végén kialakult irányzata, amely a legfőbb célkitűzésének a repülés közben létrejött vizuális látvány művészi ábrázolását tekintette

  • affronté
   a címertanban az egymással szemben álló alakok neve

   a címertanban az egymással szemben álló alakok neve

  • afgán szőnyeg
   a turkomán szőnyegek csoportjába tartozó, durvább csomózású, gyapjú láncfonalú

   a turkomán szőnyegek csoportjába tartozó, durvább csomózású, gyapjú láncfonalú, többnyire nagyobb méretű, vörös színárnyalatú szőnyeg. Mezejét nagy nyolcszögletes medaillonok, ún. gülök díszítik.

  • ágaskereszt
   Az életfa jelképe

   kereszt, amelynek karjai villás ág alakjában ferdén felfelé ágaznak és az élőfát utánozzák. Az életfa jelképe.

  • aggrigyöngy
   különféle anyagokból készült gyöngyök elnevezése

   kő-, üveg- vagy korallgyöngy, amely a föníciai és velencei kereskedők révén az ókorban és a középkorban nagy területen elterjedt

  • agnel
   14. századi francia pénzérme

    bárányt ábrázoló, 14. századi francia pénzérme

    

  • ágnes, szt.
   A trinitáriusok védőszentje

   jelképei a máglya tüze, a kard, a nevét jelképező bárány (agnus) és egy pálmaág. A trinitáriusok védőszentje.

  • agrai stílus
   16.-17. századi indiai mohamedán művészeti stílus

    16.-17. századi indiai mohamedán művészeti stílus; mohamedán és indiai művészeti hatások keveredése révén létrejött stílus

    

    

    

    

  • agramozaik
   a 17. századi indiai mohamedán építészetben faldíszítményként alkalmazott mozaik

   a 17. századi indiai mohamedán építészetben faldíszítményként alkalmazott mozaik. A még friss stukkóalapba meghatározott rajz szerint különböző színű üvegdarabokat úgy nyomtak be, hogy a kiemelkedő stukkókontúr alkotta a rajzot.

    

  • agyagmáz
   földmáz

   földmáz, engobe (fr.) a durva agyagedény fehér vagy fémoxiddal színezett agyagréteggel való borítása.

  • agyagművesség
   keramika, az agyagot edényekké és más tárgyakká feldolgozó kézműves mesterség

   keramika, az agyagot edényekké és más tárgyakká feldolgozó kézműves mesterség. Nyomait megtaláljuk az emberi kultúra ősi emlékei között. A formálás legkezdetlegesebb módja a kézzel való mintázás. Fejlettebb és ma is használatos megmunkálási eljárás a korongolás, amelyet Kisázsiában és Egyiptomban a Kr. e. 3 . évezred első felében, a régi görögök már a homéroszi korban ismertek. Kiégetett agyag a cserép, anyaga szilárd, de porózus, a víz átszivárog rajta. Ennek megakadályozására az edényeket mázzal vonják be. Az agyagművesség főbb termékei: 1, mázatlan cserép, terrakotta, ilyenek a görög és korai római vázakészítés emlékei. 2, ólommázas cseép, ilyenek a középkori edények, kályhacsempék, továbbá nagy részben a népi fazekasság termékei. 3, őnmázas cserép, majolika, fajansz; át nem látszó – többnyira fehér – ónmázzal fedett és színes festésű edények vagy egyéb tárgyak. 4, kőcserép, magas hőfokon égetett, nagyon kemény cserepű természetes agyagból, felületét sómáz borítja. 5, porcelán, kaolin, kvarc és földpát keveréke, magas hőfokon kiégetve kagylós törésű és áttetsző anyag, átlátszó porcelánmáz alatti vagy ráégetett, több színű festett mintákkal. 6, keménycserép, agyagból és más anyagokból mesterségesen előállított kerámiai alapanyag, melyet átlátszó máz borít. – Az agyagművesség történetének legkiválóbb emlékei közé tartoznak a görög dipülon-vázák, a kínai Ming-dinasztia (1368-1644) idejében készült, majd az olasz reneszánsz mesterek, főleg a della Robbia család műhelyében előállított alkotások. Iparművészetileg jelentős termékeket előállító üzemek voltak: az olasz Capo di Monte-i, a németalföldi delfti, a francia sevres-i, a német meisseni és nymphenburgi, Ausztriában a bécsi, Angliában a Wedgwood, Magyraországon a Zsolnay gyár

  • akadémikus művészet
   a 17-18. századi művészeti akadémiák szemléletéhez mereven ragaszkodó művészeti irányzat

   a 17-18. századi művészeti akadémiák szemléletéhez mereven ragaszkodó művészeti irányzat, amely a megtanulható rajz-, festő- és mintázókészség, valamint a kompozíciós módszerek elsajátítását tekinti a művész legfontosabb feladatának. A klasszikus művészet formajegyeit recept szerint, külsőlegesen használja. Hívei úgy tartották, hogy a „nagy stílus” csak a mitológia és vallási tárgyú történeti események megfestésében bontakozhat ki, így minden más műfajt alacsonyabb rangúnak tartottak.

    

  • akantuszlevél
   az akanthosz (gör. Medvetalpfű) nevű növény stilizált levele.

   az akanthosz (gör. Medvetalpfű) nevű növény stilizált levele. A nyugati díszítőművészetnek a görögöktől származó, állandó ékítménye. Alakja a korstílusok formanyelvének megfelelően módosul. Állítólag Kallimakhosz (i.e. 5.sz.), a márványfúró feltalálója alkalmazta először. – A motívumot indadíszként is alkalmazták.

  • akephal-ábrázolás
   fej nélküli alakok ábrázolása

   fej nélküli alakok ábrázolása a képzőművészetben

  • akheiropoiétész
   "nem emberkéz által" keletkezett képek

   Krisztust, Máriát és a szenteket ábrázoló bizánci képek, amelyek a hagyomány szerint csodás módon, nem emberkéz által keletkeztek; ilyenek például Krisztus arcképe Veronika kendőjén vagy az ún. Abgarus-képek

  • akt
   a meztelen emberi test művészi ábrázolása

   Az akt (a német szó átvételéből) eredeti értelmében tanulmányrajz, festmény vagy szobor a ruhátlan emberi testről, más szóval – eredeti értelmében meztelen vagy felöltözött modell figurájának, tartásának, mozdulatának tanulmányszerű ábrázolása. Az aktábrázolás általában szimbolikus mondanivaló (például Ádám és Éva az Utolsó Ítéleten) kifejezésére korlátozták a reneszánsz előtt, azóta az akt a műtermi és akadémiai gyakorlatban szokásos, többnyire rajzi előkészítése a figurális műnek. A fogalom idővel kitágult, ma a meztelen ember mindenféle ábrázolását jelöli. Aktmodellt használtak a középkorban is, előbb a női akthoz is férfimodellt. A női aktmodell alkalmazása 1500 után vált általánossá.

  • aktivizmus
   20. századi művészeti mozgalom, amely a művészet társadalmi szerepét hirdette

   az első világháború alatt és után Németországban született, majd Európa szerte elterjedt művészeti mozgalom, amely az öncélú művészettel szemben fellépve, annak közösségi és társadalmi szerepét hirdette. A rövid életű mozgalom német aktivisták a Die Aktion köré, míg magyarországi képviselői a Kassák Lajos által kiadott Tett, majd a Ma című baloldali folyóiratok köré csoportosultak.

    

  • akvarell
   vízfestékkel történő festés

   vízfestékkel történő festés, vízben oldódó festékkel, lágy, áttetsző színekkel általában papírra festett képek,  a „fehér színt”, a fényt a szabadon hagyott papírlap színe adja. A legelső akvarellek az egyiptomi művészetből ismertek. Az európai művészetben a 15. századtól alkalmazták az egyleveles nyomtatványok színezésére. Önálló műfajként Albrecht Dürer tájképein lép fel, de valóban önálló technikává az angolok fejlesztették a 18. században.

    

  • al fresco
   a fa nedves vakolatára történő falfestés

   a fal még nedves, nem kötött vakolatára történő falfestés, al secco ellentéte

  • alabástrom
   szemcsés, kristályos márványhoz hasonló fehér gipszváltozat

   Az alabástrom igen finom szemű, áttetsző gipsz. Jobbára fehér, néha pirosas vagy a szürkés márványhoz hasonló, lágy, körömmel is karcolható anyag. Fehér változata a legértékesebb. Elsősorban dísztárgyakat faragtak belőle. Az alabástrom csiszolása bonyolult munka, ráspolyozzák, kaparják, gyalulják, majd bőrrel, gyöngyházporral súrolják.
   A szemcsés vagy leveles gipsszel vegyesen fordul elő, a gipszbányáknak többnyire alsó szintjeiben. Nagy telepeket, tömzsöket képez. Az ókorban Felső-Egyiptomban Alabastron városa a közelben lévő Alabástrom-hegységben talált szép, tömött gipszről kapta a nevét. Nagy telepekben előfordul Olaszországban – Volterránál és Szicíliában. 

  • aláfestés
   a kompozíció fontos elemeinek felvitele az alapozott hordozóra

   olaj- és temperakép festésekor a művész az alapozásra kevés festékkel felvázolja a kompozíció legfontosabb elemeit, fény-árnyék hatásokat, a fő formákat

  • alakrajz
   természeti formák tanulmányként való ábrázolása

   1. szűkebb értelemben az emberi test rajzolása, 2. tágabb értelemben minden élő és holt természeti forma tanulmányként való lerajzolása

    

  • alapozás
   a befestendő felület előkészítése

    a befestendő felület előkészítése, 1. fatáblák, vászonképek vagy festett faszobrok esetében egy vékony fehér gipsz (ezt gessonak is szokás nevezni) vagy kréta alapú réteg felkenése az egyenetlenségek eltüntetése és a festék felszívódásának megakadályozása végett. 2. maratásos grafikai eljárásoknál olyan saválló réteg felvitele a fémlemezre, amely fedi a ki nem maratandó részeket

    

  • alapszín
   az a három szín, amelyből minden egyéb kikeverhető

   alapszíneknek hívjuk azt a három színt, amelyből minden egyéb kikeverhető, három alapszín a vörös, a sárga és a kék

    

  • albarello
   16. századi itáliai patikaedények elnevéze

   albarello: a majolika a patikaedények régi (16. századi) olasz neve, alakja hengeres, orsó- vagy körte idomú

  • albertina
   a világ legnagyobb rajz- és, metszetgyűjteménye Bécsben

   a világ legnagyobb rajz- és, metszetgyűjteménye, egyúttal tudományos kutatóintézete Bécsben. Alapjait 1795-ben Albert szász-tescheni herceg vetette meg. 1919-ben a bécsi Nemzeti könyvtár metszettárával egyesítették a gyűjteményt. Rajz- és metszetgyűjteménye páratlanul gazdag: több, mint  egy millió műalkotást számlál. A kollekció gyöngyszemei Leonardo, Michelangelo, Dürer, Schongauer, Rubens rajzai és metszetei, valamint számos kínai és japán grafikai lap.

    

  • alcora fajansz
   18. századi fajansz manufaktúra készítményei

   az Alcora spanyol városban a 18. században alapított fajanszmanufaktúra - amelyben moustiers-i francia munkások dolgoztak- készítményeiknek gyűjtőneve

    

  • aldina
   1.15-16. századi velencei reneszánsz könyvek; 2. reneszánsz betűfaj

   1. a velencei Aldo Manuzio könyvnyomdász és könyvkiadó műhelyéből (1494-től a 16. századig) származó kiadvány, amely szép betűtípusaival és művészi kézi aranyozású kötéseivel megteremtette a reneszánsz könyvművészet stílusát; nyomdajegyük a horgony körül tekergőző kígyó. 2. az Aldo Manuzio által metszett latin betűfaj (félkövér antikva)

        

  • alençoni csipke
   17. századi francia varrott csipke

   a J. B. Colbert (1619-1683) Alençonban létesített manufaktúrában készített francia varrott csipke. Hatszögletű szemekből álló hálós alapjainak pálcikáit gomblyuköltéssel varrták ki

    

  • alentours
   a falikárpit keretének egy típusa

   a falikárpit keretének egy típusa; gazdag, változatos díszítmény közötti kartusokban kis tájképek, jelenetek, címerek láthatóak. A 18. század elejétől alkalmazták.

    

  • alfa és omega
   a kezdet és a vég jelképe, Krisztus-szimbólum

    Α – Ω, a görög ábécé kezdő és utolsó betűje, a kezdet és a vég jelképe; a keresztény ikonográfiában Jézus szimbóluma

    

  • algráfia
   alumíniumnyomás

    alumíniumnyomás; nyomdászati eljárás, amely a litográfiai követ alumíniumlappal helyettesíti

    

  • alkalmazott művészet
   eszköz- és gyakorlati rendelteésű tárgytervezés

   1. olyan műalkotások gyűjtőneve, amelyek más alkotásnak alárendeltjei, annak díszítő, hangulati stb. részelemei (pl. épületek díszítését szolgáló szobrok). 2. más néven design: eszköz- és gyakorlati rendeltetésű tárgytervezés, amely, művészi-esztikai igénynek is megfelel. Tárgykörébe tartozik: a formatervezés, a belsőépítészet, a plakát- és reklámgrafika, a könyvművészet, a divat és jelmeztervezés stb.

    

  • alla prima
   festésmód aláfestés és áttetsző lazúrozás nélkül

    festésmód aláfestés és áttetsző lazúrozás nélkül

  • állatornamentika
   díszítőelemként alkalmazott állatalakok

   díszítőelemként alkalmazott állatalakok, szemben a geometrikus vagy növényi díszítésekkel

    

  • állatos szőnyeg
   állatokat ábrázoló 16.-17. századbeli perzsiai és indiai szőnyegek elnevezése

   állatokat, állatharcokat ábrázoló 16.-17. századbeli perzsiai és indiai szőnyegek elnevezése, amelyeket – mivel készítési helyük pontosan nem állapítható meg – mintájuk szerint csoportosítanak

  • állatöv
   az égboltnak az ekliptika menti sávja a tizenkét szimbólummal

   zodiákus; az égboltnak a nap járása mentén tizenkét részre osztott sávja, amelyet az ókori babilóniaiak egy-egy szimbólummal láttak el; ezek a tavaszi napéjegyenlőségtől számítva a következők: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak.

    

  • állatszimbolika
   az állatok jelképként való ábrázolása

   az állatok jelképként való ábrázolása. Az ókori keleti művészetekben igen gyakori. Gyakran ábrázolnak állatfejű embereket, emberfejű állatokat vagy különböző állati részekből összeállított fantasztikus szörnyeket. A középkori keresztény ikonográfiában az állatszimbolika jelentős helyet foglalt el, a román kori épületdíszítő elemek gyakori motívumai. A keresztény állatszimbolika megértésének legfőbb eszköze a középkori állattani leírásokat tartalmazó Bestiarium.

    

  • allegória
   eszmények, lelki állapotok és törekvések stb. elvont sajátosságainak képi ábrázolása

   olyan fogalmak és fogalomkapcsolatok érzékelhető módon való ábrázolása, amelyek önmagukban nem szemléletesek; események, eszmények, képességek, lelki állapotok és törekvések elvont sajátosságainak kifejezése képi utalással. Legfőbb művészi eszköze a megszemélyesítés (perszonifikáció). Az antik műalkotások gyakran alkalmazzák az allegóriát. A középkorban és a reneszánszban egyre bonyolultabbakká váltak. A reneszánsz sok esetben visszatért az antik mitológiából táplálkozó allegóriához. A 19. század óta az allegória ritkán fordul elő képekben; inkább csak szobrokon és emlékműveken.

  • állványbútor
   lábakon álló, állványszerkezetű bútorok

     lábakon álló, állványszerkezetű bútorok (ágy, asztal, szék, tárolóbútor)

    

  • almaidom
   16-17. századi kelyhek nodusának elnevezése

   ötvösművészeti kifejezés a 16-17. századi kelyhek nagy, lapított gömbös nodusának megjelölésére

  • almanach
   illusztrált, évenként megjelenő könyvecske

   a 18. század óta elterjedt, illusztrált, évenként megjelenő, recepteket, anekdotákat, elbeszéléseket, naptárt stb. tartalmazó könyvecske

    

  • almandin
   rózsaszínes vörös drágakő

   keleti gránát: drágakő, a gránát egyik válfaja, rózsaszínes vörös, vagy kékes árnyalatú vérvörös színű. Indiában és Európában (a népvándorlás kori sírokból gyakran kerültek elő almandinnal kirakott ékszerek) ékszerek díszítésére használták.

    

  • almárium
   a nagyméretű szekrény régi elnevezése

   a nagyméretű szekrény régi elnevezése, eredetileg fegyveres szekrény, majd iratok, oklevelek őrzőhelye, később mindenféle szekrény régies magyar neve

    

  • alte pinakothek
   Németország egyik legnagyobb, Münchenben található képtára

   Németország egyik legnagyobb képtára. Neoreneszánsz épülete Leo von Klenze tervei alapján 1825 és 1836 között épült fel. A 2. világháború alatt súlyosan megrongálódott, 1957-ben a sérüléseket helyreállították és ismét megnyitották. Anyagának legnagyobb része a bajor uralkodók családi gyűjteményéiből származik. A német és olasz reneszánsz nagy mesterei mellett egyedülállóan gazdag Rubens gyűjteménye van. A korai német festők közül Lochner Schongauer, míg a reneszánsz korából Cranach és Dürer remekműveivel büszkélkedhet a gyűjtemény. A 15-16.századi németalföldiek közül Rogier van der Weyden. Dirk Bouts, Gerard David, Joos van Cleeve vagy az id. Pieter Brueghel neve emelkedik ki. A tercento és a quattrocento művészetéről Giotto, Ghirlandaio, Botticelli és Mantegna, míg a cinquecento korszakáról Raffaello, Tiziano, Veronese, Tintoretto és Lorenzo Lotto egy-egy műve ad ízelítőt. A 17-18. századi francia festészetet Claude Lorrain, Poussin, Chardin, Boucher és Greuze képviselik.

  • alto rilievo
   magas dombormű

   magas dombormű

  • altwien porcelán
   a régi művészi bécsi porcelánok megjelölése

    a régi művészi bécsi porcelánok megjelölése. A jelzetlenek a manufaktúrát 1718-ban alapító Du Paquier készítményei (ún. Wien vor der Marke). A jelzettek az 1744-ben az állam tulajdonába került üzem gyártmányai; jelzésük a Habsburg dinasztia házicímere, amelyet – hibásan – méhkasnak neveznek, eleinte benyomva, később máz alatti kék festéssel. A legszebb altwien porcelánok 1784 és 1804 között készültek.

    

  • amaránt
   cayenne-i mahagónifa sötétvörös színű nemes faanyaga

   cayenne-i mahagónifa sötétvörös színű nemes faanyaga; a francia ébenisták különösen kedvelték

    

  • ametiszt
   ibolyaszínű féldrágakő

   féldrágakő, a kvarc ibolyaszínű változata. Hevítve színét változtatja, megsárgul, citrin lesz belőle vagy színét veszti.

    

  • ámor
   a szerelem istenének római elnevezése

    Erósz, a szerelem istenének római elnevezése

    

  • amorett
   szárnyas gyermekalakok különböző foglakozás közben

   a szerelem istrenének ábrázolásai az ókori római művészetben; szárnyas gyermekalakok különböző foglakozás közben

    

  • ampolna
   1. a mise bemutatásához szükséges bort és vizet tartalmazó kancsók; 2. örökmécses

   1. a mise bemutatásához szükséges bort és vizet tartalmazó kancsók. Anyaga régebben nemesfém, újabban inkább üveg. A 18. században szép ötvösművű ampolnakészletek voltak használatosak, gyakran tálca, kézmosó kancsó és csengettyű is tartozott hozzájuk. 2. a katolikus templombana főoltár előtt függő örökmécse

    

  • ampulla
   apró méretű palack

   körte idomú palack; többnyire nemesfémből készült ötvösmű, amelyben szentelt olajat tartanak

  • amulett
   apró tárgy, amely óvja viselőjét

   érem, képecske vagy többnyire nyakban hordozható tárgy, amely a babonás hit szerint óvja viselőjét

  • anakronizmus
   korszerűtlenség

    korszerűtlenség; a képzőművészetben az ábrázolt korhoz nem illő ruhák, díszítőelemek felhasználása

    

  • analógia
   stílusjegyek hasonlósága, amelyek egy műtárgynak az attribúcióját stb. segítik

   stílusjegyek hasonlósága, amelyek valamely műemléknél, műtárgynál bizonyítékul szolgálnak ismeretlen művésztől származó műalkotás analógiaattribúciójára vagy keletkezési idejének, stíluskörének, származási helyének meghatározására

    

  • anamorfózis
   valamely tárgy normális nézőszögből torzítottnak ható ábrázolása

   valamely tárgy normális nézőszögből torzítottnak ható ábrázolása, amely azonban – mivel a perspektíva szabályai szerint készült – bizonyos szögből nézve visszakapja eredeti formáját

    

  • anatóliai csomó
   jordesz csomó

   A török és kaukázusi szőnyegek csomózási technikája. A két láncfonalat elölről hátrafelé keresztező fonál két vége visszafordulva a láncok között bújik ki és csomót alkot.

  • anatóliai szőnyeg
   kisázsiai szőnyegek

   a pontosabban meg nem határozható kisázsiai szőnyegek gyakori megnevezése

    

  • ancona
   oltárkép egy típusa

   1. fából faragott vagy mázas cserépből készült oltárkép

   2. középkori itáliai egyképmezős táblakép gótikus, faragott architektonikus kerettel

    

  • andrea del sarto-szék
   itáliai reneszánsz székforma

   itáliai reneszánsz székforma egyszerű hasábos lábakkal, ívelt ülőlapjához baluszterekkel tagolt, illetve azokon fekvő félkörös támla csatlakozik. Nevét Andrea del Sarto itáliai

  • anepigráf
   felirat nélküli; cím nélküli

   felirat nélküli (pl. érem); cím nélküli (pl. okmány)

  • angelot
   angyalos tallér; VI. (Valois) Fülöp aranypénze

    angyalos tallér. VI. (Valois) Fülöp aranypénze; 1340-ben bocsátották ki. Angyalt ábrázolt, amint földre teríti a sárkányt

    

  • angster
   csak cseppenként ürithető tréfás palack

    csak cseppenként ürithető tréfás palack, legtöbbször üvegből készült. A 15-18. századi német üvegművességben gyakori

    

  • angyalos forint
   olyan magyar forint vagy tallér, amelyen a koronát két lebegő angyal tartja

   olyan magyar forint vagy tallér, amelyen a koronát két lebegő angyal tartja

    

  • anna-stílus
   angol barokk irányzat a 18. század elejéről

   építészetben, belsőtér-művészetben, és főleg a bútorművészetben jelentkező angol barokk irányzat a 18. század elejéről. Nevét Stuart Anna angol királynőről kapta.

    

  • ansa lunata
   edények fülén alkalmazott hold alakú díszítés

   rendszerint edények fülén alkalmazott hold alakú díszítés

    

    

  • antikizáló
   az antik művészetet utánzó

   az antik görög vagy római művészetet utánzó    

  • antropomorf
   embert formázó, emberhez hasonló

   emberhez hasonló, embert formázó; például a kéziratokban gyakran alkalmaztak antropomorf betűket iniciáléként; szellemi lényeket, az Atyaistent vagy az angyalokat emberi formában ábrázolják

    

  • apotropaikus
   bajelhárító tulajdonsággal bíró

   bajelhárító tulajdonsággal bíró

    

  • apotropaion
   rontás ellen védő tárgy vagy kép

   bajelhárító, rontás ellen védő tárgy vagy kép

    

  • applikálás
   kézimunkán rátétes díszítés

   ráillesztés, hozzáillesztés, felrakás; ruhán , kézimunkán rátétes díszítés

    

  • aprés la lettre
   avec la lettre; rézmetszetekről vagy rézkarcokról készült levonat, amelyet a művész már jelzett

    olyan rézmetszetekről  vagy rézkarcokról készült levonat, amelyet a művész már a nevével, kézjegyével jelzett

    

  • aquamanile
   állat alakú középkori vízöntő edény

    rézből vahgy bronzból készült, többnyire állat alakú középkori vízöntő edény

    

  • aquila
   a római légiók sasos hadi jelvénye

   a római légiók sasos hadi jelvénye

    

  • arabeszk
   stilizált növényornamentika, az arab-mór művészet népszerű díszítőmotívuma

   stilizált növényornamentika, az arab-mór művészet népszerű díszítőmotívuma. Alapeleme hajlott, lándzsás kettős levél, sajátossága a levelekből induló újabb és újabb kacsok végtelenségig folytatható szövevénye. Az európai művészet a reneszánsztól a klasszicizmusig átvette, de már gyakran stilizált állatmotívumokkal kombinálva.

    

  • arabeszkes szőnyeg
   15-17. századi kisázsiai szőnyegek arabeszk mintával

   1. a 15-17. században készült kisázsiai usák szőnyeg, amelynek mezejét skarlátvörös alapon sárgaszínű merev arabeszk indarendszer díszíti. 2. általában minden olyan szőnyeg, amelynek rajzában arabeszk a főmotívum

    

  • arany-relief üvegek
   főrangúak megrendelésére a 18. században Szászországban készült fedeles serlegek

   fejedelmek és főrangúak megrendelésére a 18. században Szászországban készült fedeles serlegek. A fazettált üvegedényt kék vagy sárga zománcalaú, cizellált aranyozású kagylós-virágindás ornamentika és a tulajdonos monogramja díszíti.

    

  • aranybrokát
   arannyal gazdago átszőtt mintás brokátszövet

   arannyal gazdago átszőtt mintás brokátszövet

    

  • aranyfüst
   aranyfólia, nagyon vékonyra kinyújtott arany lemez

   aranyfólia, nagyon vékonyra kinyújtott arany lemez. Az aranyfüsttel különböző tárgyakat, anyagokat díszítettek.

    

  • aranyháttér
   mozaikokon, miniatúrákon, táblaképeken a térdimenziók érzékeltetése helyett alkalmazott aranyozás

   mozaikokon, miniatúrákon, táblaképeken a térdimenziók érzékeltetése helyett alkalmazott aranyozás. Az ókeresztény és bizánci művészetben a 4. századtól kezdve a az isteni, égi eredetre utalt, a késői középkorban a világi témáknál az ünnepélyesség fokozására is felhasználták. Az ikonfestészetben a mai napig alkalmazzák. A szecesszióban ismét használatos volt

  • aranyhímzés
   aranyfonallal készült lapos vagy domború hímzés

   aranyfonallal készült lapos vagy domború hímzés 

    

  • aranylüszter
   aranyos ragyogású, fémes fényű majolikamáz

   aranyos ragyogású, fémes fényű majolikamáz, amelyet a spanyol-mór fajanszok hatására a 16. század elején Itáliában a derutai majolikaműhely alkalmazott először

    

  • aranymetszés
   1. valamely tárgy, elem két részének egymáshoz való meghatározott aránya; 2. könyvészetben lapszéldíszítő eljárás

   1. valamely tárgy, elem két részének egymáshoz való meghatározott aránya: a kisebbik rész úgy aránylik a nagyobbikhoz, mint a nagyobb az egészhez. Már a görögök is alkalmazták. Sokak szerint az emberi test és műalkotások fornmai szépsége ezen alapszik. 2. könyvészetben lapszéldíszítő eljárás; különböző vegyi folyamatok elvégzése után aranyfüsttel végzik

    

  • aranyművesség
   az ötvösség egyik ága, amely az arany művészi feldolgozásával

   az ötvösség egyik ága, amely az arany művészi feldolgozásával, ékszerek, kisebb tárgyak készítésével foglalkozik

  • archetípus
   ősminta, alaptípus, prototípus

   ősminta, alaptípus, prototípus. A művészeti ábrázolás körében az olyan alkotás, amely más művészetnek mintául szolgált.

    

  • architektúra-festészet
   1. festett architektúra épületek belsejében; 2. architektúra ábrázolása festményeken

   1. festett architektúra épületek belsejében, az optikai térhatás növelése céljából. 2. architektúra ábrázolása festményeken, olyan festmények, amelynek egyetlen témája az épület, a 17. századi holland festészet egyik kedvelt témája volt

    

    

  • arita porcelán
   Az Arita japán városban a tizenhetedik században működő porcelánmanufaktúra.

   az Arita japán városban a tizenhetedik században működő  porcelánmanufaktúra. Korábban a máz alatti kék mellett vörös és zöld, később fekete és sárga színt is használtak.Virágos ékítményei nagy hatást gyakoroltak az európai fajansz- és porcelán díszítésre.

  • árkolt zománc
   ötvösművek reliefábrázolásainak mélyedéseit díszítő zománc

   ötvösművek reliefábrázolásainak mélyedéseit díszítő zománc

  • armatúra
   vas tartóváz az agyag- vagy gipszszobrokban

   vas tartóváz az agyag- vagy gipszszobrokban.

    

  • árnyalás
   a festészetben és a grafikában egy-egy szín intenzitásának fokozása, illetve tompítása

   a festészetben és a grafikában egy-egy szín intenzitásának fokozása, illetve tompítása

  • árnyékolás
   az ábrázolt test térbeliségét, plasztikusságát érzékeltető árnyék felrakása.

   az ábrázolt test térbeliségét, plasztikusságát érzékeltető árnyék felrakása.

    

  • árnyékrajz
   árnykép, sziluett; tárgyak, emberalakok árnyékának körvonalait belső részletezés nélkül rögzítő kép.

   Tárgyak, emberalakok árnyékának körvonalait belső részletezés nélkül rögzítő kép. Ezzel a tizennyolcadik században divatossá vált művészeti technikával igyekezték a drága és időigényes portré műfaját helyettesíteni. Nevét Étienne de Silhouette után kapta, aki mint XVI. Lajos francia király pénzügyi főfelügyelője főként olcsósága miatt szorgalmazta a műfajt.

    

  • artophorium
   ötvösművű tabernákulum, amelyben a görög keleti egyházban a szentelt ostyát tartják

   ötvösművű tabernákulum, amelyben a görög keleti egyházban a szentelt ostyát tartják

  • aszfaltfestészet
   aszfaltanyag barna lazúrfestékként való használata.

   Aszfaltanyag barna lazúrfestékként való használata, a tizenkilencedik században gyakran aláfestésre is használták (pl. Munkácsy), de utólagos sötétedés, repedezés és más hátrányos tulajdonságok miatt felhagytak vele. Alkalmazása idején az aszfaltot bitumennek is nevezték.

  • aszimmetria
   a szimmetria ellentéte

   a szimmetria ellentéte

    

  • asztaldísz
   a terített asztal közepére helyezett, nemesfémből, fajanszból vagy porcelánból készült díszes kivitelű tárgy

   a terített asztal közepére helyezett, nemesfémből, fajanszból vagy porcelánból készült díszes kivitelű tárgy

  • atelier
   műterem

   eredetileg műhely, főként a bútorasztalosok műhelye, később általában  a művészek műterme

    

  • átfestés
   régi képek – néha – többszöri átdolgozása a sérülések kijavítására.

   régi képek – néha – többszöri átdolgozása a sérülések kijavítására, a megsötétedett részek felfrissítésre vagy a vélt hibák kiküszöbölésére. Mivel a kép eredeti jellegét erősen megváltoztatja, a képrestaurálás egyik legfőbb feladata az átfestés eltávolítása

  • áttetsző zománc
   transzlucid zománc

   olyan zománcfelület, amelyen áttetszik az alap általában színarany fémlapja

    

  • attribúció
   a műtárgy korának és stílusának meghatározás

   valamely műalkotásánál annak meghatározása a stílusjegyek és más ismertetőjelek alapján, hogy melyik stíluskörhöz tartozik, milyen korból vagy területről származik, illetve annak megállapítása, hogy név szerint ki alkotta.

  • attribútum
   a képzőművészetben gyakran ábrázolt személyek (szentek, allegorikus vagy mitológiai alakok) állandó és felismerésükre szolgáló jelvénye.

   a képzőművészetben gyakran ábrázolt személyek (szentek, allegorikus vagy mitológiai alakok) állandó és felismerésükre szolgáló jelvénye. A szimbólumtól az különbözeti meg, hogy tárgyi jelentésén túl jelképes értelme nincsen.

    

  • au burin
   rézmetszet

   a tisztán véső eljárással készült rézmetszet általánosan elterjedt elnevezése

  • au lavis
   1. grafikai eljárás, lavírozás 2. az ilyen eljárással készült rajz

   1. grafikai eljárás, lavírozás 2. az ilyen eljárással készült rajz

  • aubergine porcelán
   kínai porcelán

   kínai porcelán, amelyet a Franciaországban aubergine-nek nevezett lilás mázról neveztek el

  • autodidakta
   nem iskolában tanult, hanem saját magát képző művész

   nem iskolában tanult, hanem saját magát képző művész

  • autopszia
   a műtárgy szemrevételezése

   a műtárgy szemrevételezése az alkotó, a valódiság, a stílus és a keletkezési idő meghatározása végett

    

  • avant-la-lettre
   olyan metszetről vagy karcról készült próbalevonat, amelyet a művész még nem jelzett a nevével

   olyan metszetről vagy karcról készült próbalevonat, amelyet a művész még nem jelzett a nevével, kézjegyével vagy egyéb felírással. Értékesebb, mint az après-la-lettre (avec-la-lettre) metszet, minthogy korábbi és élesebb nyomású.

  • avantgárd
   20. századi modern művészeti mozgalmak elnevezése

   1. a huszadik század elején jelentkező, úttörő, forradalmi újításokat hozó nemzetközi művészeti mozgalmak (kubizmus, expresszionizmus, futurizmus, szürrealizmus, dadaizmus stb.) 2. tágabb értelemben minden olyan művészeti mozgalom, amely merész újításaival a meglévő, intézményesült értékek ellen lép fel

  • avec-la-lettre
   aprés-la lettre; rézmetszetről vagy rézkarcról készült levonat, amelyet a művész a nevével látott el

   olyan rézmetszetről vagy rézkarcról készült levonat, amelyet a művész már nevével, kézjegyével látott el

  • aventurin
   sárgásbarna, aranyló csillámpontokkal megszórt, finoman szemcsés kvarcféleség.

   sárgásbarna, aranyló csillámpontokkal megszórt, finoman szemcsés kvarcféleség. Nagyobb tárgyak, díszedények készítésére használják.

    

  • aventurin
   sárgásbarna, aranyló csillámpontokkal megszórt, finoman szemcsés kvarcféleség

   sárgásbarna, aranyló csillámpontokkal megszórt, finoman szemcsés kvarcféleség. Féldrágakő gyanánt nagyobb tárgyak, díszedények készítésére használták.

  • aventurinlakk
   nashiji; a japán lakk egyik fajtája

   a japán lakk egyik fajtája. Az áttetsző, néha  sárga lakkon a fémalap fénye átragyog, és az aventurinéhoz hasonló, csillámló hatást kelt.

  • aventurinüveg
   az aventurint utánzó, csillogó rézszemcsékkel kevert üveganyag.

    az aventurint utánzó, csillogó rézszemcsékkel kevert üveganyag. Itáliában a 17. század eleje óta ismerték, majd készítési titka hosszú időre elveszett, és a 19. század második felében fedezte fel újból egy német vegyész. Azóta főleg Velencében gyártják.

    

  • aventurinüveg
   az aventurint utánzó, csillogó rézszemcsékkel kevert üveganyag.

   az aventurint utánzó, csillogó rézszemcsékkel kevert üveganyag. Itáliában a tizenhetedik század óta ismeretes volt, majd készítési titka elveszett, és csak a M. von Pettenkofer német vegyész  fedezte fel újból a tizenkilencedik század második felében.

  • avers
   érem vagy pénzdarab előlapja

   érem vagy pénzdarab előlapja, melyen a főalak, rendszerint a mindenkori uralkodó profilképe, neve vagy névjegye látható

    

  • avers
   érem vagy pénzdarab előlapja

   érem vagy pénzdarab előlapja, melyen a főalak, rendszerint az uralkodó profilképe, neve vagy névjegye látható. Ellentéte a revers, a hátlap.

  • axminster-szőnyeg
   csomózott szőnyeg hatását keltő, többnyire keleti mintákat utánzó bársonyszerű gépi szőnyeg

   csomózott szőnyeg hatását keltő, többnyire keleti mintákat utánzó bársonyszerű gépi szőnyeg, amelyet először Axminster DNY-angliai városban gyártottak. Láncfonalai kenderből, vetülékei zsenília-fonalból készülnek.

  • azsúr
   a vászonszálak kihúzásával áttört és hímzett szegélydísz

   a vászonszálak kihúzásával áttört és hímzett szegélydísz

  • azulejos
   több színű, mintás mór-spanyol fajansz fali- és padlócsempék

   több színű, mintás mór-spanyol fajansz fali- és padlócsempék. Jellegzetessége a kaleidoszkóp kontúrrajzot adó fehér határvonalak árkolt kialakítása, amely egyben a különböző színű mázak összefolyását – az égetőkemencében – megakadályozza. Az elnevezés az azúrkék darabaktól ered.

  • ébenfa
   egzotikus fa, hazája India, a 16. század óta használják bútorok készítésére

   egzotikus fa, hazája India. Az idetartozó fajták faanyaga kemény, nehéz, tömött, lilásbarna árnyalatú fekete, esetleg piros, zöld, kitűnően fényezhető. A 16. század óta használják bútorok készítésére, gyakran más fák megfelelő pácolásával utánozzák.

    

  • ébenista
   díszbútorasztalos

   régebben az apró ébenfatárgyak és a finom berakások készítője. A 18. századtól a díszbútorok alkotóját jelenti.

  • écaille
   pikkelydísz

   pikkelydísz

    

  • écharpe
   méltósági jelvény

   az egyik vállon keresztül a másik csípőig érő széles, oldalt megkötött szalag, magas méltóságok jelvénye

  • école de paris
   párizsi Montparnasse-on élő és alkotó művészek egy csoportja a két világháború között

   így nevezik azokat a 20. század első évtizedeiben Párizsban dolgozó, nem francia származású festőket, akik nem csatlakoztak egyik festészeti irányzathoz sem, de a 20. századi francia avantgárd művészet  sokban befolyásolta  a művészetüket. Főbb képviselői: Amadeo Modigliani, Chaim Soutine, Marc Chagall

  • écrin
   a 18. századtól használt francia ékszeres ládika

   a 18. századtól használt francia ékszeres ládika

  • écu
   1. egykori francia ezüstpénz 2. a címerpajzs teste 3. a lovagok fából készített, bőrrel bevont pajzsa

   1. egykori francia ezüstpénz, az elsőt Szent Lajos király verette (ur. 1226-70), 1829-ig volt forgalomban 2. a címerpajzs teste 3. a lovagok fából készített, bőrrel bevont pajzsa

    

  • ékráma
   vakkeret

   falécből készült négyszög, amelyre a festő a vásznat felfeszíti, és amelynek sarkaiba lapos éket ver, hogy a vászon simán és feszesen álljon

    

  • ékszer
   a test díszítésére szolgáló tárgyak gyűjtőneve

   a test díszítésére szolgáló, anyaguk és megmunkálásuj folytán értékes kisebb tárgyak gyűjtőneve.

  • ékszerművesség
   ötvösség egyik ága

   ötvösség; iparművészeti ág; kisebb arany, aranyozott ezüst- vagy ezüsttárgyak, ékszerek készítése aranyművesek vagy ötvösök által.

  • ékszertál
   ékszerek tárolására szolgáló, kis tálka

   aranyozott, ezüst, kerek vagy ovális, többnyire karéjos szélű, két fülű tálka, belsejében trébelt gyümölcs- vagy virágdíszítménnyel. A 17-18. században ebben tartották, illetve ebből válogatták a kívánt ékszereket.

  • életkép
   zsánerkép

   zsánerkép; a festészet egyik témaköre, amely a polgári, paraszti és udvari élet köznapi eseményeit, jeleneteit ábrázolja. Szereplői általában egyszerű, derűs tevékenységet folytatnak, gyakran egy meghatározott személy ábrázolnak kedves foglalatossága közepette. Gyakran anekdotikus vagy moralizáló tartalmúak. Csúcspontját a 16-17. századi németalföldi és holland festészetben érte el.

  • émail de applique
   arany- vagy ezüstdrótok, pántok közé foglalt, alap nélküli, mindkét oldalán azonos mintájú zománcmunka

   arany- vagy ezüstdrótok, pántok közé foglalt, alap nélküli, mindkét oldalán azonos mintájú zománcmunka

  • épreuve d
   a művész próbalevonata a rézkarcról vagy rézmetszetről

   a művész próbalevonata a rézkarcról vagy rézmetszetről, amelyet a befejezett vagy még nem teljesen kész rézlemezről készít. Rendszerint ajándékba vagy tiszteletpéldányként áruba is bocsátja.

  • érem
   mindkét oldalán díszített fémlap, általában valamilyen esemény megörökítésére készül

   bronzból vagy nemesfémből készült kerek, esetleg szögletes vagy ovális fémlap, amelynek többnyire mindkét oldalán lapos domborműves ábrázolás és felirat van. Rendszerint valamely esemény megörökítésére vagy kiváló személy tiszteletére készítik.

    

  • érme
   pénzként funkcionáló, meghatározott súlyú és finomságú vert fémdarab

   pénzként funkcionáló, meghatározott súlyú és finomságú vert fémdarab

  • érmes kupa
   érmekkel vagy régi pénzekkel díszített ötvösmű

   érmekkel vagy régi pénzekkel díszített ötvösmű. A reneszánsz és a barokk ötvösség szívesen használta az antik ezüstpénzeket az aranyozott edények felületi ékesítésére.

  • état
   a rézkarc és a rézmetszet készítése közben levont próbalevonat

   a rézkarc és a rézmetszet készítése közben levont próbalevonat, amely arra szolgál, hogy a művész a rézlemezen kidolgozott mű állapotát papíron láthassa

    

  • étrusque
   alacsony támlájú karosszék

   félkörösen ívelt, alacsony támlájú, hajlított lábú, párnázott karosszék, a bergère klasszicizáló formája

  • bács emese
   Kortárs magyar képzőművész

   Bács Emese 1978. május 17-én született Brassóban. 1994- 96. Brassói Liceul de Arta (Művészeti Liceum) grafika szakán tanult , 1998-2004 között a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanul, mesterei: Gaál József, Maurer Dóra, 2001 febr.-máj. - Erasmus ösztöndíjjal tanul az Accademia di Belle Arti, Brera/ Milánó sokszorosítógrafika és litográfia szakán, 2002-ben Ludwig öszöndíjjal tanulmányútra megy, Francia o., Spanyol o., Portugália, Marokkó 2004-ben Diplomázott az MKE festő és vizuális nevelés szakán, 2006-ban Bécsi ösztöndíj, 1997 óta él és alkot Budapesten.

    Művek köz- és nagyobb magángyűjteményekben: Városi Művészeti Múzeum, Győr *Pécsi Galéria *Collegium Hungaricum, Bécs * Magyar Kulturális Központ, Bukarest * Vojvodina Múzeum, Szerbia *Magyar Grafikáért Alapítvány * Sala de Arta, Brassó *Dr. Nagy Miklós *Dr. Tóth M. Krisztina *Völgyi Miklós * Kárpáti Tamás (Hungarikon Gyűjtemény)

  • bajoire
   érem két szembenéző vagy egymás elé helyezett profilban ábrázolt fejképpel

   érem két szembenéző vagy egymás elé helyezett profilban ábrázolt fejképpel

    

  • balzac
   alacsony támlásszék

   kényelmes, alacsony támlásszék, amelyet Balzac francia regényíróról neveztek el

  • banniére
   zászló

   rúdra rögzített zászló, a hadbaszálló hűbérúr díszes lobogója. A festménnyel vagy hímzéssel díszített templomi vagy zarándokzászlókat is nevezték.

  • banquette
   1. ablakmélyedésben álló kőpad vagy falnak támaszkodó kőasztal 2. párnázott vagy náddal befont pad

   1. ablakmélyedésben álló kőpad vagy falnak támaszkodó kőasztal 2. párnázott vagy náddal befont pad

  • barátkötés
   középkori könyvkötési mód

   középkori könyvkötési mód, amelynél a könyvtestet szíjbordákba fűzték, s a szíjvégek a fából készült fedőtáblák mélyedéseibe fapeckekkel voltak erősítve.

    

  • barbe
   18. századi csipkesál típus

   a tizennyolcadik században divatos, két végén lekerített, tenyérnyi széles csipkesáv, amelyet csokorra kötve a nyakba viseltek

  • barbizoni iskola
   19. századi francia tájképfestők egy csoportja

   francia festők egy csoportja, akik 1850 körül a Fontainebleau-hoz közeli Barbizon falucskában telepedtek le. Festészetük a természet közvetlen megfigyelésén alapult. Az általuk bevezetett paysage intime (intim táj) új irányt szabott, és nagy szerepet vitt a modern realista tájképfestészet kialakításában és elterjesztésében. A plein air előfutáraiként is tekinthetőek. Jelentős képviselői Theodore Rousseau, Charles François Daubigny, és Jean Francois Millet. Közvetlenül hatottak Munkácsy Mihály és Paál László festészetére.

  • barokk
   a manierizmust 1590 után követő stíluskorszak, amelynek az 1725 körül kezdődő rokokó vett véget.

   a manierizmust 1590 után követő stíluskorszak, amelynek az 1725 körül kezdődő rokokó vett véget. Eleinte a gótikához hasonlóan negatív értelmű elnevezés volt. Magyarországon egészen a tizennyolcadik század végéig tartott el. Kiindulópontja Róma, onnan terjed el egész Európába. Jellemzője a mozgalmasság, a vonalak erőteljes lendülete, az építészet, a szobrászat és a festészet határainak gyakori összeolvadása, a színgazdagság, a reprezentatív ünnepélyesség, a pompa, a pátosszal teli ábrázolásmód, a képzőművészetben a fény-árnyék hatások erőteljes, néha már színpadias vonásokkal történő használata. Az építészetben a pompa mellett szigorúság, a méltóság és az emelkedettség érvényesül. Szembetűnő ellentét fedezhető fel a déli országok (Itália, Spanyolország) eleven, mozgalmas formavilága és az északi országok (Franciaország, német nyelvű területek) hűvösebb, klasszicizáló ábrázolásmódja között.

    

    

  • bas-relief
   lapos dombormű

    lapos dombormű

  • basse-lisse
   a falikárpitszövés egy módja

   a falikárpitszövés egy módja. Ennél az eljárásnál a szövőszéken a láncfonalak vízszintes helyzetben vannak

  • basso rilievo
   lapos dombormű

    lapos dombormű

    

  • batikolás
   indonéz eredetű textilfestési mód

   indonéz eredetű és onnan a huszadik elején Európába is átszármazott textilfestési mód. Az előírt rajzot viasszal viszik fel az anyag festetlenül hagyandó részeire, azután az egész kelmét festékbe mártják, majd a viaszt leolvasztják. Ezt az eljárást annyiszor ismétlik meg, ahány színt alkalmazni szeretnének.

  • batiszt
   finom pamutszövet

   vászonkötéssel finomsodratú fonalból készült pamutszövet

    

  • batizi keménycserép
   a tizenkilencedik század közepe táján Batizban (Hunyad megye, ma Románia területén) működő keménycserépüzem termékeinek gyűjtőneve

   a tizenkilencedik század közepe táján Batizban (Hunyad megye, ma Románia területén) működő keménycserépüzem termékeinek gyűjtőneve. Az üzem, főként fekete, csillogó, ún. aventurin mázzal bevont, ezüsttel dekorált, nemes formájú edényeket állított elő.

  • beágyazott zománc
   az ötvöstárgy felületén a rajznak megfelelően kimélyített alapba ágyazott zománc

   az ötvöstárgy felületén a rajznak megfelelően kimélyített alapba ágyazott zománc. A technikát Nyugat-Európában alkalmazták; legszebb példái Limoges-ban készültek.

  • bécsi porcelán
   alt wien porcelán

   alt wien porcelán

    

  • beludzsisztáni szőnyegek
   az iráni fennsík délkeleti részén készült gyapjúszőnyegek

   az iráni fennsík délkeleti részén készült, geometriai díszű, túlnyomóan sötétvörös színezésű gyapjúszőnyegek gyűjtőneve.

  • berceuse
   karosszék, amelynek lábait hintaszékszerkezet helyettesíti

   karosszék, amelynek lábait hintaszékszerkezet helyettesíti

    

  • bergamo szőnyeg
   újabb keletű kisázsiai szőnyeg

   kisebb méretű, élénk színezésű, magas sörtéjű, geometrikus rajzú, újabb keletű kisázsiai szőnyeg. Régebbi példányokon feltűnő az erdélyi szőnyeg hatása.

    

  • bergére
   terjedelmes kárpitozott ülőbútor alacsony lábakkal

   terjedelmes kárpitozott ülőbútor alacsony lábakkal, kényelmes támlával és kivehető ülőpárnával. Különféle változatai XV. Lajos korában alakultak fejlődtek ki; az „en gondole” félkörtámlájú, az „en confession” magas támláján két oldalt fejtámasztó fülekkel.

    

  • berill
   drágakő-féle

   drágakő, változatai: az arany berill (heliodor) a topázhoz hasonló, sárga színű kő; a fűzöld smaragd kromoxiddal szennyezett berill, az akvamarin világos kékeszöld színű; a krizoberill (keleti krizolit) világoszöld. Régen távcsőlencséket készítettek belőle.

  • berlini porcelán
   az 1750-ben W. C. Wegley által alapított manufaktúra termékeinek gyűjtőneve

   az 1750-ben W. C. Wegley által alapított manufaktúra termékeinek gyűjtőneve. Jellegzetesek virágmintái. Az üzem 1763-tól a porosz király tulajdona volt. Nagy Frigyes (ur. 1740-86) meisseni munkások alkalmazásával virágoztatta fel az üzemet.

  • besir szőnyeg
   a turkomán szőnyegek csoportjába tartozó szőnyegek gyűjtőneve

   a turkomán szőnyegek csoportjába tartozó, sűrű csomózású, vörös tónusú, finom rajzú szőnyeg. Mintakészlete a többinél gazdagabb. Érdekes változata a felhőszalagos besir szőnyeg és a herati besir szőnyeg.

  • bestiarium
   középkori állattani könyvek elnevezése

   a középkorban, főként a 7-13. században számos változatban szereplő állattani könyv népszerű szöveggel, amelynek ismerete nélkül a középkori állatábrázolások szimbolikája nehezen érthető.

  • beütés
   a vászonra festett olajkép felületrészeinek kiszáradása, fényének eltompulása

   a vászonra festett olajkép felületrészeinek kiszáradása, fényének eltompulása. Oka a kötőanyag felszívódása az elégtelen aláfestés vagy alapozás következtében, illetve az éterikus olajok elillanása.

  • bianco sopra bianco
   olasz majolikatárgyak fehér alapon fehérrel való díszítése

   olasz majolikatárgyak fehér alapon fehérrel való díszítése

  • bibelot
   csecsebecse, apróság, különlegesség

   csecsebecse, apróság, különlegesség, amelyet kis polcon vagy vitrinben  tartanak, nálunk megfelelője a nipp

  • biblia pauperum
   Jézus életét képekben bemutató könyvek elnevezése

   középkori könyvek, amelyek Jézus életét képekben mutatják be kevés szöveggel. Legelső kéziratos példánya a 14. századból származik; 1430 óta rendszeresen kiadták fatáblanyomatban.

    

  • bibliofil
   1. könyvgyűjtő 2. kis példányszámban kiadott, díszes kivitelű könyvek elnevezése

   1. könyvbarát 2. a bibliofil kiadvány művészi kivitelű könyv. Néha nagy példányszámú könyvekből kisebb hányadot bibliofil kiadványként jelentetnek meg, többnyire számozva és a szerző aláírásával.

  • biedermeier stílus
   19. századi német eredetű stílus

   eredetileg a kb. 1815 és 1850 közötti német divatra és lakberendezésre vonatkozó megnevezés. Alkotásaira – elsősorban bútoraira – az egyszerű, tiszta formaadás, a felesleges díszítés hiánya, szerkezeti letisztultság jellemző. Ornamentikájára – használati tárgyak díszeire az elszórt virágminta alkalmazása jellemző. Külön biedermeier szobrászatról vagy festészetről nem beszélhetünk,legfeljebb a derűs, meghitt hangulat az közös vonásként jellemzi őket.

    

  • bijouterie
   nem nemes anyagból, de néha művészi munkával készített ékszer

   nem nemes anyagból, de néha művészi munkával készített ékszer

  • bilikom
   nagy méretű, fedeles és talpas pohár

   nagy méretű, díszes kivitelű, nemesfémből készült, többnyire fedeles és talpas pohár, amely régen ünnepi összejöveteleken körbejárt, s mindenki ivott belőle. Legkorábbi példánya 1547-ből származik.

  • bisciut
   kétszer égetett, máz nélküli porcelán

   kétszer égetett, máz nélküli porcelán. A klasszicizmus korában az antikizáló figurák és díszedények anyaga. Divatja a lágyporcelánból már 1756-tól készült sèvres-i szobrocskák révén terjedt el.

    

  • biszter
   1, feketésbarna akvarellfesték; 2. ilyen festékből készített grafikai lap elnevezése

   1, feketésbarna akvarellfesték, amelyet bükkfakoromból vagy aszfaltból  állítanak elő 2. ilyen festékből készített grafikai lap elnevezése

    

  • bizmutfestés
   dobozok, szekrények, ládikók belsejének díszítésére szolgáló festési eljárás

   dobozok, szekrények, ládikók belsejének díszítésére szolgáló festési eljárás. Főleg D-Németországban dívott a 16-17. században. Krétarétegre por alakjában bizmutalapozást készítettek, és azt simítóacéllal lecsiszolták. Erre festettek lakkfestékkel, amelyen átcsillog az alapozás lágy, szürke, fémes tónusa.

  • blanc de chine
   kínai porcelán egy típusa

   kínai porcelán, amelyet Fucsien tartományban készítették. Fémes anyagú kaolinja kiégetéskor tejfölös felületet adott.

  • bleu royal
   a nevers-i fajansz és sèvres-i porcelán szép sötétkék színe

   a nevers-i fajansz és sèvres-i porcelán szép sötétkék színe

    

  • blickfang
   figyelemfelkeltő az alkalmazott grafikában, különösen a plakátművészetben

   figyelemfelkeltő az alkalmazott grafikában, különösen a plakátművészetben

  • blondel keret
   hullámos szélű, aranyozott képkeret, sarkaiban ás felezőpontjain plasztikus rokokó díszítéssel

   hullámos szélű, aranyozott képkeret, sarkaiban ás felezőpontjain plasztikus rokokó díszítéssel. François Blondel francia építészről nevezték el.

    

  • bode museum
   a volt Kaiser Friedrich Museum Berlinben

   a volt Kaiser Friedrich Museum, Berlin, Németország: jelenleg a Staatliche Museen zu Berlin része. A múzeum a későantik világ tárgyi emlékeinek legjelentősebb gyűjteményeként tartható számon. Az eredetileg Rom-Bysanz-Russland címet viselő késő antik és bizánci gyűjtemény alapját az 1840-ben Pajaro velencei műkereskedőtől megvásárolt gyűjtemény alkotta. Adományokkal és tervszerű vásárlásokkal bővült, a második világháború előtt már Európa egyik legszámottevőbb ilyen gyűjteménye volt. A második világháború folyamán a múzeumot ért bombatámadások következtében az épület súlyosan megrongálódott, bár a gyűjtemény jelentős részét sikerült kimenekíteni, néhány pótolhatatlan darab elpusztult. A múzeumnak az épület egészére kiterjedő helyreállítási munkálatait az  ötvenes évek elején kezdték meg, amelyet 2004-re sikerült befejezni. 1953-ban a helyreállítási munkálatokkal párhuzamosan az épen maradt épületszárnyakban a háború alatt kimenekített gyűjtemény egy részét újra kiállították. 2004-ben a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő múzeum későantik  épületfaragványokat bemutató gyűjteményét numizmatikai gyűjteménnyel egészítették ki.. 2006 októberében a múzeum teljes épületét és gyűjteményét  újra megnyitották a nagyközönség előtt.

    

  • bodegones
   a spanyol köznép mindennapi életéből merített életképek régi elnevése

   a spanyol köznép mindennapi életéből merített életképek régi elnevése

    

  • böjti lepel
   hímzett vászonkendő a kálvária jelenetének vagy a kínszenvedés eszközeinek ábrázolásával

   festett, szövött, hímzett vászonkendő a kálvária jelenetének vagy a kínszenvedés eszközeinek ábrázolásával. A középkorban nagyböjtben a szentélyrekesztő falat koronázó feszület elé függesztették, hogy azt eltakarja.

  • bokály
   a népi fazekasság orsó alakú mázas cserépkorsóinak elnevezése

   a népi fazekasság orsó alakú mázas cserépkorsóinak elnevezése

    

  • bokhara szőnyeg
   másnéven turkomán szőnyeg

   finom csomózású, kék-vörös tónusú, mértani rajzú, nyolcszögletes medaillonokkal díszített szőnyegek. Nevezetesebb fajtái: tekke bokhara, yomud bokhara, khiva bokhara, besir szőnyeg 

    

  • bölcsőasztal
   15-17. századi magyar asztaltípus

   15-17. századi magyar asztaltípus, négyzet alakú lapja alatt mély fiókrésszel, alsó merevítő hevederekkel kapcsolt, ékelt kötésű lábakkal.

    

  • bolerázi fajansz
   a holicsi hatás alatt dolgozó bélaházi kis fajanszműhely 18-19. századi termékeinek a neve

   bélaházi fajansz, a holicsi hatás alatt dolgozó bélaházi (Pozsony vm.) kis fajanszműhely 18-19. századi termékeinek a neve. Fehér máz a holicsinál szürkésebb és fénytelenebb.

  • bonbonniére
   szelence apró csemegék, édességek, cukorkák tartására

   szelence apró csemegék, édességek, cukorkák tartására, a 18. század folyamán vélt általánossá

  • bonheur de jour
   finom felépítésű női íróasztalka

   Finom felépítésű női íróasztalka, üvegezett polcos vagy fiókos zárt felsőrésszel, ez utóbbi kasírozott könyvsorok mögé van rejtve. A 18. század második felének kedvelt bútora volt.

    

  • bőrdíszművesség
   használati és dísztárgyak készítésére vagy bevonására szánt, megfelelően előkészített bőranyagok feldolgozása és díszítése

   használati és dísztárgyak készítésére vagy bevonására szánt, megfelelően előkészített bőranyagok feldolgozása és díszítése festő, domborító, aranyozó eljárással vagy intarziával stb.

    

  • bőrdomborítás
   bőrrel bevont tárgyak (tokok, ládikák stb.) díszítő eljárása főként a középkorban

   bőrrel bevont tárgyak (tokok, ládikák stb.) díszítő eljárása főként a középkorban. A bőrt a felrajzolt minta szerint hátoldalán nedvesítés közben domborították, majd a minta alapját poncolták.

    

  • bordűr
   keretdísz

   szegély, 1. a falikárpitokat határoló keret 2. a mintás szöveteket egyik oldalán végigfutó, erőteljesebb és gazdagabb rajzú sáv 3. általában szélek kiképzésére szolgáló mindenfajta futódíszes szegélyező minta.

  • bőrkárpit
   a falak és bútorok kárpitozására használt, díszes kivitelű bőr

   a falak és bútorok kárpitozására használt, arannyal, ezüsttel és színesen festett, poncolt vagy préselt és domborított virágos mustrájú bőr. A magyar kastélyoknak a 17. században jellegzetes dísze. A bőr készítésének és alkalmazásának ez a módja valószínűleg mór eredetű.

  • bőrkötés
   bőrrel bevont könyvtábla

   bőrrel bevont könyvtábla;  a régi művészi kötések gyakoribb fajtája. Díszítő módjai: bőrmetszés, bőrdomborítás, vaknyomás, aranyozás, színezés és bőrberakás vagy bőrrátét, szíjfűzés, áttört kivágás. Díszítik a táblák felületét, a gerincét, az éleket, a borítólap belső keretét. Készül félbőr- és egészbőr-kötés.

  • borostyánkő
   megkövesedett fenyőgyanta, ékszerek kedvelt anyaga

   főleg a Balti-tenger partvidékén a harmadidőszakban élt fenyőfélék megkövesedett gyantája, néha növényi és rovarzárványokkal. Átlátszó-áttetsző, fehéressárga, gyantasárga, barnássárga színű, gyantafényű. Ősidőktől fogva kedvelt ékkő.

  • bőrtű
   gombostűfej nagyságú gömböcskék sora, amelyek a filigrán díszű ötvöstárgyakon a fémhuzalt díszítik

   gombostűfej nagyságú arany vagy aranyozott ezüst gömböcskék sora, amelyek a filigrán díszű ötvöstárgyakon a fémhuzalt díszítik. A bőrtűs filigrán a magyar gótikus ötvösség kedvelt és sajátos díszítőmódja.

  • bosse
   egy kőből vagy fából készülő plasztikai mű nyers formája a finom megmunkálás előtt

   egy kőből vagy fából készülő plasztikai mű nyers formája a finom megmunkálás előtt. A bosse létrehozására irányuló művelet a bosszírozás.

  • boudeuse
   kettős szék közös támlával

   kettős szék közös támlával, egymásnak háttal ülnek rajta. A Lajos Fülöp kori (ur. 1830-48) lakberendezés tette divatossá.

  • boulle modor
   André-Charles Boulle (1642-1732), XIV. Lajos bútorművészetének díszítőmódja

   André-Charles Boulle (1642-1732), XIV. Lajos bútorművészetének díszítőmódja. Ő és követői a bronz-, sárgaréz-, elefántcsont-, teknőc-, borostyán-, gyöngyház-stb. berakást és aranyozott vereteket alkalmaztak reprezentatív célra készített bútoraikra.

  • bout de pied
   kis szék

   kis zsöllye vagy szék, amely egy nagy karosszékkel összetolva fekhellyé alakítható. A francia rokokó bútorművészet találmánya.

  • bout de table
   két- vagy háromkarú páros gyerttyatartó

   két- vagy háromkarú páros gyerttyatartó, amelyet az asztaldísztől jobbra és balra, az asztal két végéra helyeztek

  • bozetto
   1, plasztikai művek első agyag-, viasz- vagy gipszvázlata 2. be nem fejezett, készre nem faragott szobrok

   1, plasztikai művek első agyag-, viasz- vagy gipszvázlata 2. be nem fejezett, készre nem faragott szobrok

    

  • brabanti csipke
   a brüsszeli csipkéhez hasonló flandriai vert csipke

   a flandriai Brabant-ban készült, a brüsszeli csipkéhez hasonló, de egyszerűbb rajzú, lazább szövésű vert csipke

  • bredius museum
   flamand és holland festészeti gyűjtemény Hágában (Hollandia)

   17. századi patríciusház. Festmények és rajzok (Rembrandt, Jan Steen, Terborch, Ruysdael, Van Goyen, Brueghel, Van Dyck), bútorok, ezüstök, porcelánok és művészi üvegtárgyak gyűjteménye.

  • breloque
   óraláncra, melltűre akasztott változatos alakú, művészi kivitelű, apró csüngő ékszer

   óraláncra, melltűre akasztott változatos alakú, művészi kivitelű, apró csüngő ékszer

  • breviárium
   valamilyen összműből rövid szemelvényeket tartalmazó könyv

   valamilyen összműből rövid szemelvényeket tartalmazó könyv. A középkor óta gyakoriak a Bibliából, az egyházatyák írásaiból stb. rövid kivonatokat közlő, gazdag díszítésű papi breviáriumok.

  • british museum
   Európa egyik legjelentősebb antik görög és római, valamint ókori egyiptomi gyűjteményével rendelkező múzeuma Londonban (Anglia)

    Az 1753-ban Sir Sloane könyv- és műgyűjteményéből alapított múzeum első épülete a P. Puget építész tervei szerint készült Montague House volt. Tárainak és gyűjteményeinek rohamos növekedése (III. György egyiptomi régiségei 1801, Townley 1805, Lord Elgin 1816 stb. adományai és vásárlások) folytán új épületet igényelt. A Robert Smirke által 1823-27-ben klasszicista stílusban épített és 1857-ben megnyitott múzeumot már 1884-ben, továbbá 1907-ben és 1914-ben új szárnyakkal bővítették. Sokrétű és egymástól elütő gyűjteménysorozatot (antik, elsősorban egyiptomi, asszír, görög, római gyűjtemény; keramika; érem és pénz; középkori és reneszánsz kori tárgyak, neves művészek eredeti rajzai és metszetei, kéziratok, kódexek, könyvek stb.) foglal magában. Görög-római gyűjteményében vannak az athéni Parthenon  szobrászati töredékei, a knidoszi Démétér, a phigaliai  Apollón-templom töredékei, mozaikok, szoborképmások, az epheszoszi Artemisz templomának szobortöredékei. Világhírű asszír és egyiptomi szoborgyűjteménye is. Gazdag a görög és római váza-, üveg- és bronzgyűjteménye. Terrakotta-, érem-, gemma- és ékszergyűjteménye is nevezetes.

  • brokát
   arany-, ezüst- vagy selyemszálakkal átszőtt, kissé kiemelkedő mintás selyemszövet

   arany-, ezüst- vagy selyemszálakkal átszőtt, kissé kiemelkedő mintás selyemszövet, amelyen egész szélességében áthalad a mintát alkotó vetülékfonal. Van aranybrokát, ezüstbrokát, selyembrokát, bársonybrokát. A fémszál lehet vékony, gömbölyű huzal vagy textilszál közé tekercselt keskeny fémszalag. Kínában és Japánban keskeny aranyozott papírcsíkokat is használnak átszövésre.

    

  • brokatel
   félselyem brokát

   félselyem brokát

  • bronzművesség
   a művészi tárgyak készítésére kiválóan alkalmas bronz megmunkálása

   a művészi tárgyak készítésére kiválóan alkalmas bronz megmunkálása. Egyik előállítási eljárása az öntés cizellálással; így készülnek a szobrok, domborműves kapuk, harangok, mozsarak, érmék, veretek stb.

   Öntési eljárások: 1. a mintát először gipszből kiöntik, azt homokba nyomva negatív formát kapnak, amelyet bronzzal kiöntenek 2. a viaszelvesztéses bronzöntés. Az öntést manapság gyári körülmények között végzik. Ritkábban alkalmazott előállítási eljárás a kalapálás, amellyel edények formáit alakítják. Alkotásainak skálája a bronzkortól napjainkig,  az egyszerű eszközöktől a legszebb műtárgyakig, kimeríthetetlen.

  • brosírozás
   szövési mód

   szövési mód, amellyel az alapszövetbe fémfonallal vagy más eltérő színű fonallal a mintát kissé kiemelkedően szövik be. A brokátszövetek készítésénél is alkalmazzák.

  • bross
   melltű

   melltű, változatos alakú és díszítésű női ékszer, amelyet valamilyen textilanyag megerősítésére vagy összetűzésére is alkalmazzák.

    

  • brüsszeli csipke
   a 17-18. században Brüsszelben készült csipke

   a 17-18. században Brüsszelben készült csipke; a francia varrott csipke barokk mintáit és varrásnak finomságait megtévesztésig utánzó vert csipke. A motívumokat külön verték, vastagabb fonalú kontúrral látták el, és utólag kapcsolták össze úgynevezett pálcikákkal vagy applikálták hálós alapra. Az újabb brüsszeli csipkét géptüll alapra applikált, vert vagy varrott motívumok díszítik.

    

  • brüsszeli kárpit
   brüsszeli gobelin

   brüsszeli gobelin. Brüsszel a 16. század elején ragadta magához a falikárpit szövés terén a vezető szerepet, amikor ott szőtték a Vatikán számára Raffaello apostolsorozatának gobelinjeit. Hanyatlása a 17. században következett be; ekkor a francia manufaktúrák vették át a vezetést.

  • buckinghamshire lace
   a Buckinghamshire közép-angliai vidéken készített vert csipke

   a Buckinghamshire közép-angliai vidéken készített vert csipke, amely 19. századi német észak-francia területen készült vert csipkék modorát imitálja

  • budai fajansz
   Kuny Domokos (1754-1821) Tatáról Budára származott keramikus műhelyének fajansz-, illetve keménycserép készítményei

   Kuny Domokos (1754-1821) Tatáról Budára származott keramikus műhelyének a holicsi és tatai fajanszokkal rokon fajansz-, illetve keménycserép készítményei.

    

  • budai könyvkötőműhely
   a Korvin-kötéseket készítő könyvkötőműhely Budán

   az európai könyvkötőművészetben új stílust jelentő Korvin-kötések készítési helye. Mátyás halála után a műhely a mohácsi vészig dolgozott.

    

  • budai majolika
   Hunyadi Mátyás budavári palotájában 1485 körül itáliai mesterek által alapított majolikagyártó műhely termékeinek gyűjtőneve

   Hunyadi Mátyás budavári palotájában 1485 körül itáliai mesterek által alapított majolikagyártó műhely termékeinek gyűjtőneve. A faenzai majolika készítményekhez hasonló ábrás padlóburkolatokon kívül díszedényeket is állítottak elő a budai műhelyben, amely lassan a magyar fazekasok kezébe jutott. Az alakos és zsánerjelenetekkel változatosan mintázott díszes kályhacsempéken, a keramika történetében először jelenik meg az ólommáz mellett az ónmáz. E vegyes mázzal készített kályhák a budai és esztergomi érseki palotát díszítették, sőt miután Mátyás elfoglalta Bécset, az ilyen művek és technikai fogások ott is elterjedtek.

    

  • budapesti történeti múzeum, vármúzeum
   történeti gyűjtemény a budai várban

    A magyar főváros 1887-ben határozott saját múzeumának létesítéséről Aquincumban. Azóta is ott találhatók Budapest római kori elődjének emlékei. Ám a Budapesti Történeti Múzeum más épületekben is működik: a budai királyi várpalotában, ahol a középkori várpalota feltárt maradványai és a várostörténeti kiállítások, a Kiscelli Múzeumban, ahol viszont az elmúlt háromszáz év várostörténetének emlékei mellett a képzőművészeti gyűjtemények is megtalálhatók. A Budavári Palota „E” épületében található Vármúzeum gazdag bronzkori, vaskori, római, valamint népvándorlás kori és újkori anyaga mellett jelentős középkori gyűjteménnyel rendelkezik, amelynek gerincét a királyi palota feltárása során előkerült és a Mátyás-templom átépítéséből származó építészeti faragványok és az 1974-es budai ásatásokon előkerült gótikus szobrok alkotják. Egyedülállóan gazdag a késő gótikus és reneszánsz kályhacsempe-gyűjteménye. Nevezetesek a fazekasság emlékei, továbbá az üvegtárgyak, bronz- és egyéb eszközök.

    

  • buen-retiro porcelán
   a madridi Buen Retiro spanyol királyi rezidenciában 1761-től működő porcelánműhely készítményeinek elnevezése

   a Madrid melletti Buen Retiro spanyol királyi rezidenciában 1761-től működő porcelánműhely készítményeinek elnevezése

  • buffet
   edényszekrény

   edényszekrény; az étkészletek és az asztalneműk elhelyezésére, tálalásra alkalmas, többszintes felépítésű bútor, amelyet a 16. század óta használnak. A hasonló nevű polcos állványból fejlődött, amelyre az étkezőhelyiségben a tálakat helyezték, hogy az étkeket s italokat a vendégek szemeláttára megkóstolják.

  • bujdosó pohár
   gömbölyű aljú borospohár

   gömbölyű aljú borospohár; nem állítható le, amíg ki nem ürítették, mert felborul, és a tartalma kiömlik.

    

  • buránói csipke
   velencei és francia varrott csipkemintákat utánzó csipke

   velencei és francia varrott csipkemintákat utánzó csipke; a 18-19. században vált híressé. A Velence melletti Buranónak ma is van csipkekészítő műhelye és iskolája.

  • bureau á cylindre
   hengerredőnyös fedéllel záródó fiókos íróasztal

   hengerredőnyös fedéllel záródó fiókos íróasztal, a 18. századi francia ébenisták találmánya

    

  • burnótráspoly
   eszköz a tubákoláshoz szükséges finom dohánypor előállítására

   eszköz a tubákoláshoz szükséges finom dohánypor előállítására. Az egyik oldala reszelő, a másik elefántcsontból, teknőcből vagy más anyagból készült, többnyire finom faragásokkal. A 18. és 19. században volt divatban.

    

  • bursa
   a katolikus istentiszteletben a mise-felszereléshez tartozó, négyzet alakú táska, amelybe az összehajtogatott korporálét teszik

   a katolikus istentiszteletben a mise-felszereléshez tartozó, négyzet alakú, kemény lapra erősített táska, amelybe az összehajtogatott korporálét teszik. Anyaga azonos a miseruháéval és  akehelyborítóékkal.

    

  • büszt
   mellszobor

   az emberi test felső részét, a fejét és a nyakát ábrázoló szobormű, amelyen a váll, a mellkas, és a kar sok esetben hiányzik. A klasszikus ókor és  az itáliai reneszánsz kedvelt  műfaja volt.

  • bútor
   A bútor elsősorban beltéren alkalmazott berendezési tárgy.

   Más berendezési tárgyakkal (pl. függönyökszőnyegekszobanövények) szemben a bútor mindig konkrét célt szolgál, mégpedig elsősorban emberek, állatok és tárgyak tág értelemben vett elhelyezését: ez emberek esetén fekvést, ülést, tárgyak esetén tárolást jelent. A különböző bútortípusok besorolása nem egyértelmű, különféle kritériumok alapján más-más eredményt adhat.

   A bútorok jellemzően olyan elemei a berendezésnek, amelyek önmagukban stabilan állnak a térben, ellentétben például az olyan lakástextilekkel, mint a szőnyegek vagy a függönyök.

  • ca' d'oro
   Galleria Goirgio Franchetti alla Ca d Oro, képzőművészeti gyűjtemény Velencében (Olaszország)

   Épülete a velencei gótika egyik legszebb alkotása. Az 1450 körül épült és eredetileg egész homlokzatán bearanyozott palotát 1916-ban restauráltatta Giorgio Franchetti, és az olasz államnak adományozta magángyűjteményével együtt. A gyűjtemény azóta jelentősen megnövekedett. A múzeum anyaga igen változatos: festmények, szobrok, szőnyegek, falikárpitok, bútorok és érmék stb. alkotják. Nevezetes darabjai Giambono, Mantegna, Giovanni Bellini, Tiziano, Botticelli, Van Dyck, Tiepolo, Filippino Lippi alkotásai. A szobrok közül említést érdemel Briosco, Tullio Lombardo és Vittoria több műve. Az éremgyűjteményben Pisanello, Matteo de Pasti, Valerio Belli, Sperandio munkái találhatók.

    

  • cabinet
   kabinetszekrény

   Asztalon vagy saját állványszerkezeten álló, de gyakran alsó rész nélküli, sokfiókos díszszekrényke, középen nyíló ajtókkal vagy lehajtható lappal, illetve kis fiókokkal. A spanyolok hozták divatba a 15. században. A legértékesebb faanyagból, faragott díszítéssel, márvány-, elefántcsont-, teknőc-, gyöngyház- és faberakással, továbbá ötvösművű ékítményekkel és veretekkel sajátos bútorékszert varázsoltak belőle. Éremgyűjteményeket, ékszereket és más drágaságokat tartottak benne.

    

  • cabriolet
   1. 18. századi női kalaptípus; 2. karosszék kis mélyedésű támlával

   1. 18. századi női kalaptípus; 2. karosszék kis mélyedésű támlával

  • cache-pot
   díszcserép, cserépburkoló papír vagy anyag

   díszcserép, cserépburkoló papír vagy anyag

    

  • caelatura
   cizellálás

   ötvöstechnikában a fémfelület  végső megmunkálása, a nem kívánt érdességek, egyenetlenségek eltüntetése, finom díszítések fémbe vésése, karcolása, csiszolása

  • caffagiolói majolika
   Caffagiolo városkában készült 16. századi majolikaedények gyűjtőneve

   a Bologna közelében fekvő Caffagiolo városkában készült majolikaedények gyűjtőneve; a műhely a 16. században virágzott. Színei sötétkék alapon a sárga, a zöld,  a fehér és a vörös.

  • calatrava szekrény
   spanyol kabinetszekrény

   Spanyol kabinetszekrény. Legismertebb a fekete fából készült, vörös posztó vagy bársony alátétes, áttört művű aranyozott vasveretekkel díszített típus. Gótikus, reneszánsz és mór elemek keverednek benne.

  • camaieu
   1. egy szín különböző árnyalataival való festés; 2. két különböző színű rétegből álló drágakő, amelynek felső rétegét domborművűen vésik

    1. egy szín különböző árnyalataival való festés pl. grisaille; a 18. században volt divatos; a kerámia- és zománcfestészetben ma is gyakori 2. két különböző színű rétegből álló drágakő, amelynek felső rétegét domborművűen vésik

    

  • cambrésine
   franciaországi Cambrai-ban gyártott finom lenanyag

    franciaországi Cambrai-ban gyártott finom lenanyag

    

  • cameo
   domborműves ábrázolással díszített gemma

   kámea; domborműves ábrázolással díszített gemma

  • cameo üveg
   többszínű, többrétegű üveglemez, metszés vagy maratás után domború díszítéssel

   Különöző színű üvegekből álló, többrétegű üveglemez, amely aztán metszést vagy maratást követően többszínű, domború ábrát rajzol ki. A különböző színű üvegből készült tárgyakat ónoxidos fehér üvegmasszába merítették, majd az ónoxidos réteget adott formák szerint több rétegben csiszolással eltávolították. Így született meg a sötétebb háttérből kiemelkedő világos tündöklően világos dombormű.  Az ókori technikát Emile Gallé fedezte fel újra, s a 20. század elején igen népszerű volt az Art Nouveau és az Art Deco üvegműveseinél. 

  • candelabrum
   kandeláber

   talapzatos, oszlopos törzsű, tálban, csészében vagy karokban végződő, rendszerint nagy méretű, díszesen kiképzett állvány gyertya vagy egyéb világítóanyag számára. Fából, fémből vagy márványból készítik.

    

  • cantonale
   18. századi velencei díszes sarokszekrény

   18. századi velencei díszes sarokszekrény

  • cápás pohár
   a cápa bőrére emlékeztető, poncolt felületű pohár

   a cápa bőrére emlékeztető, érdes tapintású, poncolt felületű, ötvösművű pohár, pereme mellett sima, aranyozott csíkkal. A 17. századi magyar ötvösség jellegzetes terméke.

  • capo di monte porcelán
   a Nápoly mellett kb. 1736-tól 1806/7-ig működő üzem lágyporcelán termékeinek a neve

   A Nápoly mellett kb. 1736-tól 1806/7-ig működő üzem nagyrészt lágyporcelán anyagú termékeinek gyűjtőneve. Jellegzetesek a színesen festett és aranyozott domborműves díszű készletek és díszedények.

  • capsa
   pántolt veretekkel és bőrbevonással díszített faládika

   kulccsal záródó, pántolt veretekkel és bőrbevonással díszített faládika, értékes középkori kéziratok tokja

  • caquetoire
   a 16. században elterjedt, magas támlájú karosszék

   a 16. században elterjedt, magas támlájú karosszék

    

  • carlino
   több itáliai váltópénzérme neve

   több itáliai váltópénzérme neve, értéke az idők folyamán változó volt. Előszür Anjou Károly nápolyi és szicíliai király (1265-88) verette.

    

  • cartel óra
   rokokó fali ingaóra

   rokokó fali ingaóra, amelynek aranyozott bronzból vagy aranyozott fából készült kartus alakú tokja van.

    

  • cartonnier
   iratok elhelyezésére szolgáló szekrény

   iratok elhelyezésére szolgáló rekeszekkel, fiókokkal felszerelt szekrény; lehet az íróasztallal összeépített, vagy alkothatja annak különálló felső részét

    

  • casa pirota
   faenzai majolikaműhely

    faenzai majolikaműhely, ahol az ornamentális rajzokon kívül alakos, jelenetekkel díszített edényeket is kiváló művészi készséggel állítottak elő a 15. században.

    

  • cassa panca
   háttámlával ellátott cassone, amely egyúttal ülőbútor is

    háttámlával ellátott cassone, amely egyúttal ülőbútor is

    

  • cassone
   kelengyeláda olasz elnevezése

   többnyire diófából készült, díszes olasz kelengyeláda. A reneszánsz idején festményekkel, faragványokkal és intarziával díszítették. A bársonnyal bevont velencei cassonét áttört fémlemezek ékesítik.

    

  • castel durante
   a 16. század közepén virágzó olasz majolikaműhely Urbino közelében

   a 16. század közepén virágzó olasz majolikaműhely Urbino közelében. Edényein kék alapú, ornamentális vagy figurális dekorációt alkalmaz mangánbarna kontúrozással.

    

  • castelli fajansz
   az itáliai Castelliben létesült manufaktúra termékeinek gyűjtőneve

   az itáliai Castelliben létesült manufaktúra termékeinek gyűjtőneve. A szürkés-fehér, fénytelen mázú, tájképes vagy vadászjelenetekkel díszített edények a holicsi fajansz egy csoportjára volt hatással.

    

  • casula
   miseruha

   miseruha

  • causeuse
   kétszemélyes, kárpitozott kanapé

   kétszemélyes, bizalmas beszélgetésekre alkalmas, kárpitozott kanapé

  • ca
   a velencei settecento művészetét összefoglaló gyűjtemény a Rezzonico-palotában (Velence, Olaszország)

   a velencei settecento művészetét összefoglaló gyűjtemény a Rezzonico-palotában (építését megkezdte B. Longhena 1667-ben, befejezte Massari a 18. században). Pompásan berendezett termeit Guarana, Crosato és Tiepolo freskói díszítik. Gyűjteményében Tieplo, Longhi, Canaletto, Guardi, Zuccarelli festményeit és Brustolon bronzait stb. őrzik.

  • cégér
   valamely mesterség jelvénye

   valamely mesterség vagy foglalkozás gyakran művészi kivitelű jelvénye, amelyet a műhely, üzlet megjelölésére a ház utcai homlokzatán helyeztek el.

    

  • céhedények
   a céh tulajdonában lévő, az ünnepi lakomákon használt ötvösművű edények neve

   a céh tulajdonában lévő, az ünnepi lakomákon használt ötvösművű tálak, kupák, serlegek stb., amelyeket a céh ünnepi lakomáin használt

  • céhláda
   a céh okmányait, pecsétjét, pénzét, tartalmazó láda.

    a céh okmányait, pecsétjét, pénzét, edényeit tartalmazó, többnyire fortélyos zárral ellátott láda. A 18. században még művészi kiképzésű, később egyszerűsödik.

    

  • certosa mozaik
   ébenfa- és csontlapocskából álló berakott geometrikus bútordíszítmény

   ébenfa- és csontlapocskából álló berakott geometrikus bútordíszítmény. A technika keleti származású, Spanyolországból jutott Velencén át Lombardiába, ahol 15-16. században népszerű volt.

  • certosina bútor
   certosa mozaikkal díszített itáliai reneszánsz díszbútorok

   certosa mozaikkal díszített itáliai reneszánsz díszbútorok, többnyire ládák és szekrények

  • ceruzarajz
   a 19. században a grafitceruza megjavítása után elterjedt grafikai műfaj

   a 19. században a grafitceruza megjavítása után elterjedt grafikai műfaj. A grafitceruzát először 1564-ben említi az irodalom. A francia Conté 1795-ben tökéletesítette, agyagnak mint keményítő- és kötőanyagnak hozzáadásával.

    

  • chaiselongue
   fekvőhellyé meghosszabbított, kárpitozott ülőbútor

   fekvőhellyé meghosszabbított, kárpitozott ülőbútor. Karfája, illetve fejtámlája csak egyik végén van, szemben a kanapéval, amely mindkét oldalon és hátán is kárpitozott támlájú

    

  • chantilly-csipke
   francia fekete vert csipke

   a Párizstól északra fekvő Chantillyban készült fekete selyem vert csipke. Az egyes mintákat vastagabb fonal keretezi; hatszögű szemekből álló hálós alapon természethű virágok díszítik.

  • chantilly-porcelán
   a Chantilly-ban működő, lágy porcelánt gyártó 18. századi manufaktúra készítményeinek a gyűjtőneve

   a Chantilly-ban működő, lágy porcelánt gyártó 18. századi manufaktúra készítményeinek a gyűjtőneve. Művészi szépségűek, de törékenységük miatt alig voltak használhatóak.

  • châtelaine
   díszes ötvösművű lánc

   díszes ötvösművű lánc. A derékra akasztva órát, varrókészséget – XV. Lajos korában szimmetrikusan a jobb és bal oldalon egy-egy órát – viseltek rajta, férfiak és nők egyaránt. Később a kisebb méretű, zsebben hordott óráról lógott le; erre akasztották a breloque-ot.

  • chaton
   a drágakő karmos foglalata vagy maga a karmosan foglalt csepp alakú drágakő

   az ékszerművességben a drágakő karmos foglalata vagy maga a karmosan foglalt csepp alakú drágakő

  • chef-d
   mestermű, valakinek a fő műve

    mestermű, valakinek a fő műve

    

  • chelsea-porcelán
   Chelsea-ben angol lágyporcelánt gyártó 18. századi manufaktúra készítményeinek a gyűjtőneve

   Chelsea-ben (London külvárosa) angol lágyporcelánt (ún. csontporcelánt) gyártó 18. századi manufaktúra készítményeinek a gyűjtőneve. Különlegességei a figurális alakú illatszeres flakonok. A díszítmények alapszíne gyakran fénylő lilásrózsaszín, az ún. chelsea-piros.

    

  • chiaroscuro
   1, fény-árnyék hatás; 2. két vagy több lemezről nyomtatott színes fametszet

   1, fény-árnyék hatás; a festészetben és a grafikában a fény és árnyék lágy átmeneteivel vagy éppen éles ellentéteivel művészi hatást előidéző eljárás, amely kiemeli a kép belső dramatikáját 2. két vagy több lemezről nyomtatott színes fametszet

  • chiffonnier
   varróasztalka

   varróasztalka

    

  • chifonni
   pillérszekrény

   keskeny, magas, hat-nyolc fiókkal tagolt, félpillér idomú fiókosszekrény. A 18. század közepén kezdték használni, fehérneműt  tartottak benne.

    

  • chinoserie
   1, a 17. századtól kezdődőleg Európába importált kínai műtárgyak és különlegességek gyűjtőneve. 2. a barokk és rokokó művészet kínai elemekből formált díszítő stílusa 3. kínaias, a kínai művészetet, szokásokat utánzó európai divat

   1, a 17. századtól kezdődőleg Európába importált kínai műtárgyak és különlegességek gyűjtőneve. Hatásuk igen nagy volt az európai díszítőművészetre, főleg a lakkművességre. 2. a barokk és rokokó művészet kínai  elemekből formált díszítő stílusa, amely főleg a 18. században vált divatossá.3. kínaias, a kínai művészetet, szokásokat utánzó európai divat

    

  • chippendale-bútor
   Thomas Chippendale londoni díszbútorasztalos által készített bútorok gyűjtőneve

   Thomas Chippendale (1718-79) londoni díszbútorasztalos által készített bútorok gyűjtőneve. Egybeolvasztja az angol és a francia barokk, illetve rokokó stíluselemeit a gótikus és kínai motívumokkal. Előszeretettel alkalmazza a mahagónifát. Főleg ülőbútorokban alkotott jelentőset.

  • chrysographia
   khrüszographia

   arannyal való díszírás

  • címer
   pajzs alakú jelvény

   pajzs alakú jelvény. A középkori fegyverhasználaton alapuló olyan állandó szimbólum, amelyet magánszemélyek vagy testületek megkülönböztető jelül használnak. A valódi, viselt címer a 12. századtól volt használatos. A festett címer az előbbi mása nemességadományozó okleveleken, pecséteken, érmeken stb. – Alkotórészei: a címerpajzs a címeralakkal, a címersisak a sisakdísszel és a takaróval, valamint a külső heraldikai címerdíszek. Közülük a legfontosabb a címerpajzs, mert ez a tulajdonképpeni címer, amely magában is állhat. – A család egyes ágait vagy a törvénytelen leszármazást valamely címeralkatrész elhagyásával, megváltoztatásával vagy egy újnak a beiktatásával jelezték, ez a címertörés. A címeralakokat és címerképeket jelentéssel ruházták fel. Értelmezésükkel a címerszimbolika foglalkozik, a címer heraldikai alapelvek és szabályok szerint való ismertetését címerleírásnak nevezzük. A címerek történetével a címertan vagy heraldika, művészi kivitelezésével pedig a címerművészet foglalkozik

  • címerkép
   a címerpajzson megjelenő kép

   a  címerpajzson a mesteralakok mellett a természetből, a köznapi életből vagy a képzelet világából vett, és a mindenkori heraldikai stílusnak megfelelően alakított kép.

    

  • címerpajzs
   maga a címer

   a címer legfontosabb része. A címerhasználat kezdeti idejében formáját – felső szélén kikerekedett elnyúló háromszög – a lovagok 12. századi hadi pajzsáról, az ún. normannpajzsról mintázták.

    

  • címersisak
   a címerpajzs fölött helyezkedik el

   a címer egyik alkotórésze, amelyet a címerpajzs  fölött helyezkedik el.

    

  • címertan
   heraldika

   a címerek ábrázolásaival, azok leírásának szabályaival stb. foglakozó tudomány. A művészettörténet egyik attribúciós segédeszköze.

    

  • címertartók
   a címerpajzs két oldalán álló vagy lebegő és a pajzsot tartó alakok

   a címerpajzs két oldalán álló vagy lebegő és a pajzsot tartó alakok: vademberek, angyalok, állatok.

  • cinedények
   ónedények

     ónedények

  • cingulum
   a miseinget, a reverendát összetartó öv

   a miseinget, a reverendát összetartó öv, amely zsinórból vagy széles, rojtos végű szalagból, viselője rangjának megfelelő színben készül.

  • cinkográfia
   1, fotokémiai eljárás a nyomdai klisé előállítására; 2. nyomtatás cink- (horgany-) lemezről

   1, fotokémiai eljárás a  nyomdai klisé előállítására; a reprodukálandó képet fényérzékeny réteggel bevont cinklemezre viszik át, amelyet aztán savval amratnak, hogy megfelelő nyomófelületet kapjanak. 2. nyomtatás cink- (horgany-) lemezről.

    

  • cinquecento
   érett reneszánsz és a manierizmus százada

   a 16. század neve az olasz művészetben, az érett reneszánsz és a manierizmus százada

  • cizellálás
   ötvöstechnikában a fémfelület végső megmunkálása

   ötvöstechnikában a fémfelület  végső megmunkálása, a nem kívánt érdességek, egyenetlenségek eltüntetése, finom díszítések fémbe vésése, karcolása, csiszolása

    

  • clipeus
   a pluviale hátán lévő pajzs alakú szövetdarab, a hajdani csuklya származéka

   a pluviale hátán lévő pajzs alakú szövetdarab, a hajdani csuklya származéka. Legnagyobb méretű a 15. században volt, ekkor hímzett, képes ábrázolásokkal díszítették.

    

  • cloisonné
   rekeszzománc

   rekeszzománc

    

  • copf füzér
   leveles vagy szalagfonatos díszítőelem

   a 18. század második felében dívó copf stílusra legjellemzőbb, leveles vagy szalagfonatos díszítőelem

    

  • copf stílus
   a 18. század második felében a rokokó és a klasszicizmus közt uralkodó művészeti stílus

   a 18. század második felében (kb. 1760-90), a rokokó és a klasszicizmus közt uralkodó művészeti stílus, a késő barokk klasszicizáló változata Ausztriában, Magyarországon és a környező vidéken, amely  a hajfonatszerűen lecsüngő virágfüzérről kapta. A francia művészet Louise-seize stílusának változata.

    

  • coppa amatoria
   szerelmi kupa

   előkelő hölgyek arcképével díszített olasz reneszánsz majolika csészék, amelyeket nászajándékul készítették.

    

  • craquelure
   a festményeken keletkező hajszálfinom repedések hálózata

   a festményeken a festék lassú száradása következtében keletkező hajszálfinom repedések hálózata.

    

  • csehporcelán
   a Csehországban 1789 óta készülő porcelánedények gyűjtőneve

    A Csehországban 1789 óta türingiai hatásra létrejött nagyszámú kerámiai üzemben készülő porcelánedények gyűjtőneve. Kezdetben a sèvres-i és bécsi minták kiváló utánzatait állították elő, később áttértek a kommerciális gyártásra.

    

    

  • csendélet
   élettelen tárgyakról ill. azok csoportos elrendezéséről készült festmény vagy mozaik

   Stilleben (ném.) nature morte (fr.); natura morte (ol.) mint festészeti műfaj virágok, gyümölcsök, ételféleségek, szövetek, használati eszközök, hangszerek stb. festői csoportosítása. Legismertebbek a virágcsendéletek. A műfaj virágzása a 17. századi holland mesterek működésével kezdődött és érte el tetőpontját. 

    

  • csigadísz
   voluta

   voluta, a barokk kedvelt díszítőmotívuma

  • csillár
   a helyiség megvilágítására szolgáló, a mennyezetről függő díszes kiképzésű bronz, üveg vagy fa tartómű, amelyen világítótestekként régen gyertyát, manapság villanyégőket helyeznek el

   a mennyezetről függő díszes kiképzésű bronz, üveg vagy fa tartómű, amelyen régebben világítótestekként gyertyákat helyeztek el. A templomi csillár gyakran korona vagy abroncs alakúak, egy vagy több sorban elhelyezett gyertyatartó karokkal. A nagyobb termek csillárai üvegprizmákkal ellátott sokágú tartók.

    

  • csipke
   len-, selyem- vagy fémfonálból készített könnyed, áttört textília

   len-, selyem- vagy fémfonálból készített könnyed, áttört textília. A reneszánsz korban Velencében jött létre. Művészi csipke a varrott csipke és a vert csipke. Az előbbi olasz és francia földön, az utóbbi Flandriában érte el legmagasabb művészi fejlődését. Kb. 1848 óta géppel is készítik. Nálunk már a 16. század második felében ismerték a mesterséget.

    

  • csomózott csipke
   macramé

   macramé

    

  • csomózott szőnyeg
   olyan szőnyeg, amelynek mintáit nem szövéssel, hanem csomózással készítik

   olyan szőnyeg, amelynek mintáit nem szövéssel készítik, hanem a láncfonalakra bizonyos rendszer szerint rövid színes vetülékvonalakat hurkolnak. Az így keletkező csomókat soronként átvetett fonallal rögzítik. A keleti szőnyegek csomózásának két fajtája ismeretes: a szenné-csomózás és a jordesz-csomózás.

    

  • csontfaragás
   használati tárgyak és ékítmények készítése állatcsontokból

   használati tárgyak és ékítmények készítése állatcsontokból. Művészeti jelentőssége az elefántcsontfaragásnak van.

    

  • csontporcelán
   foszforsavas mésztartalmú angol lágyporcelán

   foszforsavas mésztartalmú angol lágyporcelán. A francia pâte tendre-nál művészi és gyakorlati szempontból is jelentéktelenebb. Először a 18. században Worcesterben állították elő.

  • csontüveg
   kalciumfoszfát tartalmú, csontszínű, át nem látszó üveg

   kalciumfoszfát tartalmú, csontszínű, át nem látszó üveg. A kalciumfoszfátot korábban csonthamu formájában keverték az üveganyaghoz; innen ered elnevezése.

    

  • dadaizmus
   Nyugat-Európában az első világháború idején elterjedt formabontó irodalmi és művészeti áramlat

   Nyugat-Európában az első világháború idején elterjedt formabontó irodalmi és művészeti áramlat, amelyet a szándékos értelmetlenség, a véletlen és az esetleges keresése jellemez. A mozgalom 1915 és 1922 között, Svájcban (Tzara vezetésével), New Yorkban (Duchamp, Picabia vezetésével), Párizsban (Breton, Aragon, Éluard részvételével) és Németországban (Huelsenbeck, Ernst, Arp és Schwitters vezetésével) működtek csoportjai, melyeknek közös ideológiája a háború okozta kiábrándultságot tükröző nihilista anarchizmus volt. Ennek jegyében művészi tevékenységük fő célja a botrányokozás lett: értelem nélküli szavakból, hulladékokból eszkábálták össze műveiket és közönségüket rendre inzultálták, a művészeti konvenciók vakmerő tagadásával azonban nagy hatást gyakoroltak a többi avantgárd mozgalomra.

  • dagerrotípia
   a fénykép őse

   a fénykép őse, készítését M. Daugerre  találta fel 1839-ben. Simára csiszolt ezüstlemezt jódgőzzel tett fényérzékennyé, és erre „fényképezett”.

    

  • dalmatika
   bő ujjú kabát, eredetileg dalmáciai előkelő viselet, majd katolikus liturgikus öltözék

   eredetileg bő ujjú kabát , dalmáciai előkelő viselet, innen ered az elnevezése. A 4. századtól katolikus liturgikus öltözék a papi segédlet részére. A miseruhával azonos anyagból készül, bő ujjú, két oldalt nyitott, térdig érő, hátul bojtokkal

  • damaszkuszi fajansz
   vidám színezésű, egyszerű mintájú török félfajanszok gyűjtőneve

   vidám színezésű, egyszerű mintájú török félfajanszok gyűjtőneve, amelyeknek a szíriai Damaszkusz csak kereskedelmi piacuk volt. Az ún. rhodoszi fajanszokkal való rokonságuk alapján feltehetően a kisázsiai Niceában, és Kütahiában készültek a 16-17. századtól.

    

  • damaszkuszi szőnyeg
   kairói szőnyeg, a török manufaktúraszőnyegek egyik fajtája

   kairói szőnyeg; a török manufaktúraszőnyegek egyik fajtája; selyemfényű gyapjúból vagy selyemből csomózott, aprólékos geometrikus, ún. kaleidoszkóp rajzú, 16-17. századi szőnyegek, amelyek készítési helye eredetileg valószínűleg Kairó, később Konstantinápoly volt. Régebben tévesen Damaszkuszból származtatták.

  • damaszt
   selyemből, pamut- vagy lenanyagból készült, legfeljebb kétféle színű szövet

   selyemből, pamut- vagy lenanyagból készült, legfeljebb kétféle színű szövet. Mintáját a különféle kötési módok alkotják, mégpedig úgy, hogy az egyik oldal mintája a másik alapja, és viszont. Így felületén a beszövött ábrának, díszítménynek az anyagra világítás szerint fényes vagy tompa, pozitív vagy negatív képe tükröződik. Európában a zolaszok gyártották először a 14. században.

  • dantesca
   ollós lábú, olasz reneszánsz karosszék

    ollós lábú, bőr vagy bársony ülőlapú és támlájú olasz reneszánsz karosszék

    

  • darázssejt díszítmény
   hat- vagy többszögű rekeszekből álló ornamentika

   hat- vagy többszögű rekeszekből álló ornamentika

    

  • dareikosz
   Dárius-arany, perzsa aranypénz

   Dárius-arany, perzsa aranypénz. I. Dareiosz (ur. Kr. e. 522-486) kezdte veretni. Előlapján a király képe van, íjjal a kezében, féltérden, hátlapján pedig díszítőelemek.

    

  • datálás
   keltezés, kormeghatározás

   Művészeti emlékek keletkezési idejének meghatározása.

  • daum nancy
   művészi üvegkészítő gyár: cameo, maratott és saját tervezésű fazettás kalapált fémre emlékeztető martelé üvegek Szecesszió és Art Deco stílusban

   A Daum fivérek a Gallé által alapított Nancy-i Iskolához tartoztak, a századforduló idején müködött gyáruk, ugyancsak Nancyban. A Verrerie de Nancy nevű üveggyár 1878 óta állt a Daum-család vezetése alatt, majd Jean Daum tulajdonába került. 1879-től a nagyobbik fiú, Auguste vezette az üzemet, öccse, Antonin 1887-ben csatlakozott a családi vállalkozáshoz. Kezdetben csak használati üvegeket gyártottak, majd Emile Gallé és Ernest Baptiste Léveillé alkotásainak hatására kezdték meg a művészi üvegek gyártását 1890-ben. 1891-től működő díszítőműhelyükben 50 munkást foglalkoztattak. A műhely vezetője Eugéne Dammann volt. A fő csiszolómesterek Victor Marchard és Sévere Winckler voltak. A gyár dolgozóinak száma 300 körül mozgott. 1894 és 1897 között a Daum-gyárban dolgozott Jacques Grüber, aki később Franciaország leghíresebb ólomüvegablak-tervezője lett. Ebben az időben főleg Wagner-operákból vett jelenetekkel díszített vázákat készített. Dufour, a gyár egyik dekorátora tájképekkel, Fragonard vagy Boucher stílusában festett jelenetekkel díszítette tárgyait. Harminc évig dolgozott az üzemben Henri Bergé mint fődekorátor.

   1893 óta rendszeresen szerepeltek a gyár termékei különböző kiállításokon. Az 1900-as párizsi világkiállításon elnyerték a Nagydíjat.
   Mennyiségileg és minőségileg is figyelemre méltó lámpagyártásuk, emellett azonban fém-, kovácsoltvas és faragott fa foglalattal ellátott vázáik és díszüvegeik is nagy sikert arattak. Ezen kívül készítettek üvegplasztikákat, plasztikus díszítésű használati és dísztárgyakat (névjegytartókat, hamutartókat).
   1914-1919 között leállt a művészi üveg gyártása, csak a háború után indult újra. A második világháború ideje alatt szintén állt a termelés egészen 1946-ig. A gyár előszeretettel készítette az alábbi üvegtípusokat: cameo (réteges) üveg, formába fúvott, rétegek között díszített üveg, jade üveg, berluze váza.

   A vállalkozást 1965 óta az alapító, Auguste Daum unokája, Jacques Daum vezeti.

    

  • debreceni kötések
   18-19. századi kézifestésű pergamen könyvkötések

   18-19. századi kézifestésű pergamen könyvkötések. Stílusuk átveszi a helyi népi színezés elevenségét, kézi aranyozásuk erősen tömött.

    

  • décor a la corne
   bőségszaruminta

    Bőségszaruminta. A roueni fajanszok népszerűsítették.

  • décor ferronniére
   rokokó díszítmény

    rokokó díszítmény, a rács és lombdíszek keveréke

  • dekoráció
   1. a díszítmény egésze; 2, dekorálás, tetszetős minták alkalmazása

    1, a díszítés, a díszítmény egésze, szemben az ornamenssel, amely a dekoráció valamely elemét, motívumát jelenti 2, dekorálás, tetszetős minták alkalmazása

    

  • delfti fajansz
   a németalföldi Delft manufaktúráiban a 17-18. században készült ónmázas fajanszok gyűjtőneve

   a németalföldi Delft manufaktúráiban a 17-18. században készült ónmázas fajanszok gyűjtőneve. Fejlődése három szakaszra bontható: 1, fehér alapon kék színnel, alakokkal és jelenetekkel díszített darabok, kb. 1710-ig 2, kínai és japán hatás alatt alkalmazott színes festésű keleti motívumok kb. 1740-ig 3, a kereslethez igazodó tömegtermelés kora, amelyben a legkülönfélébb mintákat alkalmazzák.

  • delineavit
   rézmetszeteken a rajzoló neve előtt áll, és nem vonatkozik mindig az alkotóra vagy a tervezőre

   rézmetszeteken a rajzoló neve előtt áll, és nem vonatkozik mindig az alkotóra vagy a tervezőre

    

  • dénár
   1, ókori római ezüstpénz; 2, a középkorban általánosan használt pénznem; 3, változó értékű magyar ezüstpénz

   1, ókori római ezüstpénz, Kr. e. 269-ben verték először 2, a középkorban általánosan használt pénznem, amelynek értéke országonként és koronként változó volt 3, változó értékű magyar ezüstpénz. Mária Terézia uralkodásáig volt forgalomban, uralma alatt már rézből verték.

  • dentelle
   a vert csipke francia neve

   a textilirodalomban a vert csipke francia neve, általánosságban mindenféle csipke

  • dentelle a la viérge
   rozettás díszítésű vert csipke

   a 18. század második felében készült vert  csipke hálós alapon rozettás díszítéssel

  • der blaue reiter
   az 1909-tól működő müncheni Neue Künstlervereinigungból 1911-ben Vaszilij Kandinszkij vezetésével kivált művészcsoport elnevezése

   az 1909-tól működő müncheni Neue Künstlervereinigungból (Új Művészek Egyesületeből) 1911-ben Vaszilij Kandinszkij vezetésével kivált művészcsoport, amelynek tagjait elsősorban a kubizmus és fauvizmus problémái foglalkoztatták. A csoportosulás tagjai az absztrakt művészet első képviselői voltak, munkásságuk a német expresszionizmus előkészítőjének is tekinthető. Elnevezésüket Vaszilij Kandimszkij „A kék lovas” című festményéről kapták A nemzetközi törekvéseket összefogó Der Blaue Reiter működésének az első világháború kitörése vetett véget.

    

  • déri múzeum
   20. századi magyar művészeti és várostörténeti gyűjtemény Debrecenben

   1923-ban alapították. Déri Frigyes 7000 darabból álló nagyértékű, 1920-ban a magyar államnak ajándékozott műgyűjteményét és a régi  városi múzeum anyagát öleli fel. Épülete Györgyi Dénes és Münich Aladár tervei szerint 1926-27-ben épült. A Medgyessy Ferenc szobraival díszített új palotát 1930-ban nyitották meg. Emeleti része Debrecen város történetére vonatkozó gyűjteményt foglalja magában. A második emeleten van nagyértékű múzeális gyűjteménye, a tulajdonképpeni Déri-gyűjtemény, amelynek képzőművészeti részét a Szépművészeti múzeumnak egy válogatott állami letéte egészíti ki. Itt őrzik külön teremben Munkácsy Ecce Homóját, továbbá Szinyei-Merse Pál, Madarász Viktor, Mészöly Géza, Székely Bertalan néhány híres képét. Modern magyar szoborgyűjteménye is értékes. Ugyanitt van a régi városi képtár anyaga és a Csokonai-ereklyetár is.

    

  • deruta
   olasz majolikaműhely a 16-í8. században

   a 16-18. században a perugai Derutában működő olasz majolikaműhely. Itt készítettek először olasz földön lüszteres mázat.

  • dessin
   1. rajz; 2. a csipke pergamentlapra rajzolt mintája, sablonja

   1. rajz, rajzolás francia elnevezése 2. a csipke pergamentlapra rajzolt mintája, sablonja, amelynek nyomán varrják vagy verik

  • diadém
   homlokdísz

   nemesfémből készített, drágakövekkel kirakott homlokdísz

  • diafánkép
   1. üvegre festett átlátszó kép 2. áttetsző nyomat

   1. üvegre festett átlátszó kép 2. áttetsző nyomat (diafánpapír), amelynek ablakra tapasztásával az üvegfestmény hatását igyekszik elérni

  • diana-kötések
   Diane de Poitiers részére készült maroquin bőrkötések

   Diane de Poitiers, II. Henrik francia uralkodó (ur. 1547-59) kegyencnője részére készült reneszánsz kori, Grolier-stílusú, kézi aranyozású maroquin bőrkötések

    

  • die brücke
   az első német expresszionista, a fauves célkitűzéseivel rokon művészeti csoport Drezdában 1905-től 1913-ig.

   az első német expresszionista, a  fauves célkitűzéseivel rokon művészeti csoport Drezdában 1905-től 1913-ig. A „Híd” nevet azért választották, mert kapcsolatot kívántak teremteni a modern francia és német művészeti törekvések között. Alapítói: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl Scmiedt-Rottluff, a későbbiekben számos jelentős művés csatlakozott hozzájuk (pl. Kies van Dongen, Emil Nolde vagy Otto Mueller).

    

  • dilettantizmus
   valamely művészet vagy tudomány felületes művelése hozzáértés nélkül

   valamely művészet vagy tudomány felszínes, felületes valamely művészet vagy tudomány felszínes, felületes művelése hozzáértés nélkül

    

  • dinanderie
   a világi és egyházi rendeltetésű bronz- és rézedények, valamint az ezeket előállító művesség francia neve

   a világi és egyházi rendeltetésű bronz- és rézedények, valamint az ezeket előállító művesség francia neve, az egész Európa számára dolgozó belgiumi Dinant városról. E művesség fénykora a 13-15. század volt.

  • diptikhon
   diptychon; kétszárnyú oltárkép

   kétszárnyú oltárkép, továbbá többnyire összecsukható kettős elefántcsont táblácska bibliai ábrázolásokkal. A két szárnyon lévő ábrázolás egymással rendszerint tartalmi kapcsolatban van.

  • díván
   dívány, pamlag

    dívány, pamlag

    

  • dívánszőnyeg
   perzsiai szőnyeg elnevezése a régi magyar szóhasználatban

   a régi magyar szóhasználatban a perzsiai szőnyeg neve

    

  • divizionizmus
   pointillizmus, az impresszionizmusból kifejlődött francia festészeti technika

   pointillizmus, az impresszionizmusból kifejlődött francia festészeti technika. A pointillizmus vagy divizionizmus a tudományos alapokra helyezi azt, amit az impresszionisták ösztönös, tapasztalati eljárását, s a palettán történő színkeverést ún. optikai keveréssel helyettesíti: a festők a képet apró, pontszerű ecsetvonásokból építik fel, és a kép szemlélőjének recehártyáján jön létre a színkeverés.

    

  • dolmány
   a mente alatt viselt keleti szabású, feszes magyar kabát

   a mente alatt viselt keleti szabású, feszes magyar kabát; derékba szabott, csípőig érő ruhadarab, zsinór- és sujtásszegéssel és díszítéssel. A 18. századtól egész Európában elterjedt.

    

  • domborítás
   trébelés; domború tárgyak előállítása fémlemezből, hideg úton, fémkalapáccsal

   trébelés; domború tárgyak előállítása fémlemezből, hideg úton, fémkalapáccsal. Az arany-, ezüst-, réz- vagy bronzlemezt a negatívan megformált alapra (keményfa, ólom, téglaliszttel kevert szurok) helyezik, és hátsó oldalát különleges kalapácsokkal addig verik, amíg a lemezen kidomborodik a pozitív ábrázolás. A technika ősrégi, a középkor végén előszeretettel alkalmazták. A legkiválóbb trébelt ötvösművek a 17. században készültek. A 19. század folyamán sok monumentális szobor készült rézlapok trébelése útján. A trébeléssel készült fémtárgyat nálunk vert műnek nevezik.

    

  • dombormű
   plasztikával emelkedik ki egy alap síkról a térbe

   A dombormű (relief) olyan szobrászati vagy iparművészeti mű, mely plasztikával emelkedik ki különböző mértékben egy alap síkról a térbe. Anyaga lehet, kő, fém, fa, elefántcsont, agyag, műanyag. Ha az adott lapba belevésik az üzenetet, vagy ábrát, akkor mélydomborműről beszélünk.

  • donátor
   a műtárgy ajándékozója, adományozója

   a műtárgy ajándékozója, adományozója; a művészettörténetben főleg a középkori templomoknak oltárképét ajándékozó személy. Az adományozott képen a donator címere vagy arcképe is látható.

    

  • donum dedit
   D. D., "felajánlotta"

   felirat kegyhelyeknek ajándékozott tárgyakon az ajándékozó nevével

  • dörzsnyomat
   a fametszetről a prés nélkül készített levonat

   a fametszetről a prés nélkül készített levonat; a papírlapot a festékezett dúcra helyezik, és a papír hátát hüvelykujjal vagy simítófával végigdörzsölik.

    

  • drezdai képtár
   Gemäldgalerie, Staatliche Kunstsammlungen, művészeti gyűjtemény Drezdában (Németország)

   épülete Gottfried Semper német építész műve (1847-79), amely a Daniel Pöppelmann (1662-1736) által épített világhírű Zwinger ésszakkeleti lezárása, a két oldalszárnyat köti össze. A képtár jellegét a szász uralkodók 18. századi nagy vásárlásai határozzák meg. Legjelentősebb a 17. századi flamand és holland művek nagy száma: Rubens Részeg Herkules szatírral és nimfával, Vadászatról hazatérő Diána, Páris ítélete stb., Rembrandt: Saskia, Önarckép Saskiával, Sámson menyegzőjén feladja a rejtvényt stb. Franz Hals, Vermeer számos műve, a korai németalföldi mesterek közül Jan van Eyck triptychonja találhatóak itt. A németeket id. Lucas Cranach, Dürer és ifj. Holbein képviselik. A cinquecento nagy festői közül kiemelkedik Raffello vílághírű Sixtus-Madonnája, Giorgione Szendergő Vénusza, Tizianótól az Adógaras, a seicentót Tintoretto és Veronese több műve és Correggio négy oltárképe. A quattrocentót Mantegna, Botticelli, Antonello da Messina képviselik, a settecentót Tiepolo, Canaletto, Guardi. A spanyolok közül El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, a franciák közül Lorrain, Poussin, Watteau és Liotard művei érdemelnek említést. A francia impresszionisták képeiből is szép gyűjteményre tett szert.

   1. Grünes Gewölbe: Erős Ágost a királyi palota nyugati szárnyán megtekintésre alkalmasan helyezte el a kincstárat, amely az egyik zöldre festett helyiségről kapta a nevét. Eredetileg a szász választófejedelmek, majd királyok családi tulajdonában volt. Az érett reneszánsztól a rokokóig sok művészi és különleges, inkább kuriózumszámba menő tárgyból tevődik össze. Nevezetesek a Knckel-féle rubinüvegek és változatos anyagú és kidolgozású szelencék. Az ékszerek között ötvösművű násfák és nagy anyagi értékű drágaköves garnitúrák alkotják fő értékeiket.

   2. Kupferstichkabinett: (grafikai gyűjtemény). A metszetgyűjtemény a hajdani szász választófejedelmek, illetve királyok „Kunstkammer”-jéből nőtt ki. a közel 400 000 lapot tartalmazó gyűjtemény francia, angol és németalföldi anyagban, azok eredeti hazáján kívül a leggazdagabb.

   3. Münzkabinett: (éremgyűjtemény). Keletkezése György szász herceg (1500-39) korára nyúlik vissza. A kiállítás a 14. századtól a 19. század közepéig mutatja be a szászországi érmeket és pénzeket.

   4. Skulpturensammlung: (szoborgyűjtemény). A szász választófejedelmek műgyűjteményén alapul. A törzsanyag Erős Ágost vásárlásaiból származik.

   5. Porzellansammlung: (porcelángyűjtemény). Az anyag kevés későbbi szerzeményt leszámítva, Erős Ágostnak a 18. század elején gyűjtött keleti és meisseni porcelánjaiból áll. A kiállított darabok között látható kínai és japán műtárgyak felölelik a kínai agyagművességeet a Vej-dinasztia (368-594) korától a 18. század első feléig. A meisseniekből is számos kiváló mű van: Böttger , Hörolt, Kaendler, Kirchner alkotásai; készletek, figurák, díszvázák.

   6. Historisches Museum: (Történeti Múzeum): a 16. század elején, a lovagi tornák utolsó korszakában keletkezett. Leggazdagabb és legértékesebb része ma is a fegyvertár, azonkívül a díszruhák, vadászfelszerelések és készletek.

    

  • dry point
   hidegtűeljárás

   hidegtűeljárás

    

  • dubarry rose
   a sèvres-i porcelánok sajátos rózsaszíne

   a sèvres-i porcelánok sajátos rózsaszíne. Nevét Mme Dubarryról kapta, de már előbb Mme Pompadour idején is használták.

    

  • dúc
   1. fa- vagy fémlap, valamely képes ábrázolás vagy szöveg pozitív vagy negatív faragott vagy vésett ábrájával, amellyel a kép végleges alakját nyomják vagy préselik 2. falap, amelybe a fametszet rajzát vésik

   1. fa- vagy fémlap, valamely képes ábrázolás vagy szöveg pozitív vagy negatív faragott vagy vésett ábrájával, amellyel a kép végleges alakját nyomják (magasnyomás) vagy préselik (mélynyomás) 2. puszpáng – vagy körtefalap, amelybe a fametszet rajzát vésik

    

  • duchesse
   fekvőbútor

   olyan chaiselongue, amelynek a két keskeny végén ívelt támlája van, mégpedig a fejnél magasabb, a lábnál alacsonyabb. A duchesse brisée két karosszékből és egy támla nélküli székből van összeépítve.

  • dúcmásolás
   abklatsch, nyomdászati eljárás

   abklatsch, nyomdászati eljárás, amellyel fametszetről, kliséről úgy készítenek másodpéldányt, hogy megolvadt ólomba nyomják

  • duecento
   a 13. századi olasz művészet megjelölése

   a 13. századi olasz művészet megjelölése

  • dunai iskola
   a 16. század első harmadában a Duna ausztriai és bajorországi szakasza mentén virágzó festészeti irányzat

   a 16. század első harmadában a Duna ausztriai és bajorországi szakasza mentén, főleg Regensburg és Passau körül virágzó festészeti irányzat, amelyet a tájképi hátterek gazdag részletezése, illetve a táj és az alakok arányos egyensúlya jellemez. Főbb képviselői: A. Altdorfer, W. Huber

  • durhami kötések
   Durham városában a 12. és 13. században készült, gazdagon díszített bőrkötések

   az angliai Newcastle közelében fekvő Durham városában a 12. és 13. században készült vaknyomásos, bélyegzőnyomatékkal gazdagon díszített bőrkötések

  • durlachi fajansz és keménycserép
   Durlachban a 18. században alapított műhely készítményeinek a neve

   Durlachban (a németországi Karlsruhe mellett) a 18. században alapított műhely készítményeinek a neve. Népszerűek az éles fekete kontúrrajzú, népi jeleneteket ábrázoló ónfedeles kupák.

    

  • eau forte
   rézkarc

   rézkarc

  • ecsetkezelés
   az a mód, ahogyan a festők a festéket az ecsettel a képre kenik

   az a mód, ahogyan a festők a festéket az ecsettel a képre kenik

  • ecsetrajz
   grafikai műfaj

   grafikai műfaj, amelynél a fedőfesték helyett híg vízfestéket használnak. Főleg a reklámgrafikában használják.

    

  • efod
   díszruha, amelyet a zsidó főpapok viseltek

   eredetileg fehér lenvászon kötény, amelyet a zsidó főpapok a ruha fölött viseltek, a jeruzsálemi templom lerombolása után a mellet és a hátat fedő, derékon övvel megkötött díszruha, a mellén lévő táskán 12 drágakőre vésve Izrael 12 törzsének nevével

  • egg-shells
   tojáshéj porcelán

   tojáshéj porcelán

  • egyiptomi múzeum
   Egyiptom művészeti emlékeit őrző gyűjteménye Kairóban (Egyiptom)

   Egyiptom művészeti emlékeinek ezt az igen gazdag múzeumát 1857-ben alapították. Görög-római stílusú épületébe (tervezte M. Dourgnon francia építész) 1900-ban költözött. Mindazokat a tárgyakat gyűjti, amelyek a kor kezdetéig Egyiptomban készültek, vagy amelyeket máshonnan odavittek.

  • egyleveles nyomtatvány
   egyoldalas nyomtatvány, anopisztografikus nyomat

   anopisztografikus nyomat; 1. fametszetű, ritkábban rézmetszetű nyomat, amelyet a 16. században egyenként árusítottak 2. olyan ív vagy lap, amelynek csak egyik oldalára írtak vagy nyomtattak

    

  • egymásbajáró poharak
   fokozatosan kisebbedő, egymásba rakható pohársorozat

   nemesfémből készült, fokozatosan kisebbedő, egymásba rakható pohársorozat. Köztük a legnagyobb egyúttal a készlet tokja is. 17. századi ötvösségünkben gyakori.

  • elefántcsont
   fehér, finom szemcsés dentin, az elefánt agyarából nyert

   Az elefántcsont (vagy ivor) az indiai vagy afrikai elefánt agyaraiból, azaz specializált, fogzománcot nem, csak dentint tartalmazó metszőfogaiból nyert sárgásfehér színű, csekély átlátszóságú anyag. Az indiai elefántcsont csavarulatosabb, puhább, mint az afrikai, ezért ennek az értéke is kisebb. A legdrágább elefántcsont a Sziámból származó nehéz, vöröses színű, lágy és finom szemcséjű, áttetsző elefántcsont. A múltban először használati tárgyak anyaga volt, később egyre inkább dísztárgyak anyagává vált. Vallásos csoportképek, apró faragványok alapanyaga. Az öreg elefántcsontnak érett, meleg patinája van. 

  • embléma
   jelkép, jelvény, jelmondat

   1. jelkép, jelvény 2. jelmondat, fogalom, eszmei törekvés jelképes ábrázplása plasztikai és grafikai eszközökkel. Az embléma szimbolikus tartalma  és viselőjének jelleme és sorsa között kapcsolatot tételeztek fel.

    

  • empire stílus
   I. Napóleon császársága alatt kifejlődött stílus

   I. Napóleon császársága (1804-14) alatt kifejlődött és Franciaországból egész Európába elterjedt stílus, amely egyiptomi és antik elemeket kombinált. Kb. 1830-ig uralkodó volt az iparművészet, a bútorművészet és a divat területén.

    

  • en burin
   a vésőeljárással készült rézmetszet elnevezése

   a vésőeljárással készült rézmetszet elnevezése

  • en face
   a portréművészetben a szemben való ábrázolást jelenti

   a portréművészetben  a szemben való ábrázolást jelenti.

  • en profil
   a portréművészetben az oldalról, oldalsó nézetből való ábrázolást jelenti.

   a portréművészetben az oldalról, oldalsó nézetből való ábrázolást jelenti.

  • encolpium
   nyakba akasztható különféle alakú kis szelence

   enkolpion; nyakba akasztható különféle alakú kis szelence, amelyben ereklyét vagy pergamenre írt szentírási részleteket viseltek. Nemesfémből, bronzból vagy más anyagból készült. Az ókeresztény püspökök már használták. Bizáncban különösen népszerű volt.

  • enfumage
   grafikai eljárás

   rézmetszet készítésénél az az eljárás, amikor a lemezt fedőanyaggal való bevonás után viaszfáklya felett bekormozzák. Ebbe karcolja bele a művész az előzetesen a lemezbe metszendő rajzot.

  • engobe
   agyagmáz

   agyagmáz

  • enkausztika
   viaszfestés

   viaszfestés

  • enluminure
   miniatúra, miniatúrafestés

   1. kéziratot, könyvet díszítő színes kép, miniatúra 2. a miniatúra-készítés művészete

  • enyészpont
   perspektíva

   perspektíva

  • eozinmáz
   egyes Zsolnay-kerámiák fémes fényű máza

   egyes Zsolnay-kerámiák fémes fényű máza. Giorgio Andreoli (kb. 1560) olasz majolikamester egyik dísztáljának mázát elemezte ki Wartha Vince (1844-1914) és állította elő Zsolnay Vilmossal (1828-1900) együtt.

    

  • epigon
   eredeti alkotóképesség híján nagy elődök stílusát, témáit átvevő művész

   eredeti alkotóképesség híján nagy elődök stílusát, témáit átvevő művész

  • epigráfia
   a régebbi korokból fennmaradt tárgyakon levő feliratokkal foglalkozó tudomány

   a régebbi korokból fennmaradt tárgyakon levő feliratokkal foglalkozó tudomány

  • erdélyi szőnyeg
   az usák szőnyegek kb. 1600 és 1780 között Anatóliában készített egyik csoportja

   az usák szőnyegek kb. 1600 és 1780 között Anatóliában készített egyik csoportja, gazdag színezésű, erős perzsa hatású, indás-virágos tükörrel és jellegzetes arabeszk-medaillonos kerettel. A megtévesztő elnevezést a lelőhely adta; egykor Erdélyben igen sokat importáltak belőlük, még mai is ott található a legtöbb.

    

  • erdélyi zománc
   hideg zománc

   hideg zománc, amellyel a 17-18. századi erdélyi ékszereket, néha ötvösműveket díszítették finom rajzú, választékos színezésű, festett virágornamentikával, néha figurális ábrázolással.

  • ereklyetartó
   relikviárium

   relikviárium: a szentek állítólagos maradványait vagy tartozékait őrző díszes kivitelű, többnyire ötvösművű tárgy.

  • ermitázs
   Oroszország legjelentősebb művészeti és kultúrtörténeti gyűjteménye Szentpétervárott

   Oroszország talán legjelentősebb művészeti és kultúrtörténeti gyűjteménye. Különböző gyűjteményében több millió tárgyat őriznek. Eredetileg a Téli Palota melletti Ermitázs nevű kerthelyiségben kapott helyet. Jelenleg az egész Téli Palotára kiterjed; ez utóbbi Rasztrelli orosz építész műve (1754-62). Az 1837. évi tűzvész után Staszov és Brjullov részben helyreállították, részben átépítették. Vallin de la Mothe röviddel a Téli Palota elkészülése után a kis Ermitázst építette hozzá a cári gyűjtemény számára. Ez hamarosan kicsinek bizonyult, és a 18. század végén Felten az ún. régi Ermitázzsal toldotta meg, majd a 19. század közepén Leo v. Klenze tervei szerint az új Ermitázzsal egészítették ki zárt épülettömbbé. 1788-ban Quarenghi a vatikáni Loggiák másolatával gazdagította, amelyekben a festett dekorációt is pontos hűsséggel ábrázolta. A Téli Palota enteriőrjei között nevezetes a lendületes díszlépcső, a nagy és a kis trónterem (Péter-terem) és a malachitterem. Az intarziás padlók értékes faféleségekből nagy műgonddal készültek. A nagy trónterem burkolata olaszországi fehér márvány, a galériát tartó 48 oszlop is fehér márvány, aranyozott bronz fejezetekkel. A malachit-terem aszlopai, pilaszterei, kandallói urali malachitből készültek, pompáját emelik az aranyozott bronz oszlopfők. Az Ermitázs dísztermeiben számos urali féldrágakövekből készült dísztárgy áll, amelyeket az ottani híres csiszolóműhelyekben készítettek. A múzeum anyaga különféle gyűjteményre oszlik: 1. Orosz művelődéstörténeti, történelmi, művészeti és iparművészeti tárgyak a 9. századtól napjainkig

   2. Őskori anyag

   3. Keleti kultúrák történelmi és művészeti tárgyai az ókortól napjainkig (Közép-ázsiai népek történelmi és művészeti emlékei, Kaukázusi művészet és kultúra, Ókori kultúrák – Egyiptom, India, Asszíria, Babilónia, Kína stb. történeti és művészeti emlékei)

   4. Antik görög és római művészet (Fekete-tenger környéki görög kultúra, Római művészet és kultúra, a régi Itália művészete és kultúrája)

   5. Nyugat-Európa művészete (festészeti, szobrászati, iparművészeti, és rajz-és metszet gyűjtemények a 13. századtól a 20. századig időrendi és területi felosztásban) A gyűjteményben számos világhírű műtárgyat őriznek: pl. cumaei váza vagy a Cameo Gonzaga. A múzeum képtárában a nyugati művészet legkiválóbb mestereinek műalkotásaiban gyönyörködhetünk: találunk itt műveket Leonardo da Vincitől, Raffaellótól, Tizianótól, Rubenstől, Rembrandtól, Poussintől vagy Delacroix-tól. A 19. és 20. századi képzőművészeti anyag, ezen belül a francia impresszionista gyűjtemény is igen gazdagnak mondható, amelyet Renoir, Monet, Cézanne, Gaugain stb. alkotásai képviselik.

   A múzeum jelentős numizmatikai, ékkő-, és ékszergyűjteménnyel rendelkezik.

  • espagnolette
   18. századi spanyol díszítőmotívum

   az Orleansi Fülöp régenssége idején (1715-23) kialakult átmeneti stílus (régence stílus) gyakori díszítőmotívuma Franciaországban. Női maszk, palmettás vagy tollbokrétás fejdísszel és berakott nyakfodorral. Főként keretek, bútorok sarokveretein alkalmazták.

  • etüd
   tanulmányrajz

   tanulmányrajz

  • európai iskola
   20. századi, modern magyar művészeti csoportosulás

   az 1946-ban alakult modern magyar művészet haladó tendenciáit, a fauveizmus, expresszionismus, kubizmus, szürrealizmus és absztrakt művészet hazai irányait képviselték, kapcsolatot teremtve az európai avantgarde művészeti irányzatok és a magyar művészet között. Tagjai közt volt: Anna Margit, Barcsay Jenő, Gadányi Jenő, Bálint Endre, Czóbel Béla, Egry József, Rozsda Endre, Szántó Piroska, Bokros Birman Dezső, Márffy Ödön, Vilt Tibor , Korniss Dezső, Pór Bertalan stb.

  • evangeliárium
   evangéliumi részleteket tartalmazó könyv

   gyakran díszes kivitelű és kötésű könyv, amely a misén felolvasásra kerülő evangéliumi részleteket tartalmazza

  • evangelistárium
   útmutató, jegyzék az evangeliáriumhoz

   díszes útmutató, jegyzék az evangeliárium, amely az egyes napokra szóló részek rendjét tartalmazza. Másként perikópa-könyv a neve.

  • ex libris
   a könyv elején elhelyezett, a könyv tulajdonosát jelölő díszes címke

   a könyv belső táblájára ragasztott kis grafika, amely a tulajdonjog jelzésére szolgál; a monogram, a címer sokszor jelmondattal, a 15. század óta alkalmazzák.

    

  • excudit
   exc.; rézmetszeteken és rézkarcokon a nyomtató, illetve kiadó neve előtt áll, ha az egyszersmind a karcoló vagy a metsző is

   rézmetszeteken és rézkarcokon a nyomtató, illetve kiadó neve előtt áll, ha az egyszersmind a karcoló vagy a metsző is.

  • expresszionizmus
   a 19. és 20. század fordulóján kibontakozó formabontó képzőművészeti irányzat

   a 19. és 20. század fordulóján kibontakozó formabontó képzőművészeti irányzat, amely lemond a valóság reális ábrázolásáról és a művész egyéni élményeit és érzésvilágát a legszabadabb kifejezési eszközökkel, minden formai szabály elvetésével óhajtja kifejezni. A festői eszközök tekintetében az élénk, vibráló színek mellett olykor görcsös, eltorzított vonások és formák használata jellemzi. Főbb képviselői: Franz Marc, Oskar Kokoschka, George Grosz, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann.

  • ezüstművesség
   az ötvösművészetnek az ezüst művészi feldolgozásával foglalkozó ága

   az ötvösművészetnek az ezüst művészi feldolgozásával foglalkozó ága

  • ezüstvessző-rajz
   a ceruzarajz elődje

   a ceruzarajz elődje. Ezüstvégű fémvesszővel készült, krétával vagy csontporral alapozott papíron. A rajz világosszürke, finom, egyforma erősségű vonalakból áll. Javítani nem lehet, az árnyékolás csak párhuzamos vonalakból álló sraffozással oldható meg.

    

  • ezüstzománc
   árkolt zománc, vésett aljú zománc

   árkolt zománc, vésett aljú zománc: az ezüstalapba vésett különböző mélységű árkokba rakott zománc, amelynek áttetsző színei a zománcfelület mélysége szerint különféle árnyalatúak.

  • faborítás
   furnírozás

   furnírozás; a bútorművességben a puhafának értékesebb keményfa lemezzel való borítása

  • fac.
   „készítette”

    a faciebat  szó rövidítése; festményeken, szobrokon, metszeteken gyakran a művész neve előtt áll

  • facsimile
   képek, aláírások, kéziratok, kották olyan sokszorosított másolata, amely az eredetihez lehetőleg teljesen hasonló

   képek, aláírások, kéziratok, kották olyan sokszorosított másolata, amely az eredetihez lehetőleg teljesen hasonló.

  • faenzai majolika
   Faenzában észült majolikaedények gyűjtőneve

   az észak olaszországi Faenzában, a fajansz névadó helyén készült majolikaedények gyűjtőneve. A 15. századtól számos ú, bottega foglalkozott majolikakészítéssel. A Beatrix királyné számára itt vásárolt edények és az innen behívott mesterek a budai majolikára voltak hatással. A faenzai majolika jellemzője a nagyon fényes ónmáz, a szép sárga színárnyalatok és a groteszk ékítmények leleményes alkalmazása. Az alakos, jelenetes ábrázolások kevésbé sikerültek; kivétel a Casa Pirota, ahol a 16. század első harmadában az utóbbit is tökéletesen, kitűnő rajzkészséggel készítették. A színes mellett a bianco sopra bianco díszítést is ismerték.

  • fafaragás
   plasztikus díszítések, formák, ábrázolások kialakítása fatárgyakon forgácsolási és vésési technikával

   plasztikus díszítések, formák, ábrázolások kialakítása fatárgyakon forgácsolási és vésési technikával. A szobrászat és a díszítőművesség egyik legősibb formája. Igen fontos ága a fafaragás a népművészetnek.

    

  • fajansz
   fehérre vagy sárgára égetett, érdes törésű és át nem tetsző agyagú, ónos bevonattal ellátott kerámiatárgy

   A fajansz (másik megnevezése: majolika, angolul: faience, franciául: faïence) az olasz Faenza városról elnevezett, fehérre vagy sárgára égetett, érdes törésű és át nem tetsző agyagú, ónos bevonattal ellátott kerámiatárgyak. A tárgyakat korongon, rendszerint gipszmintákban formálják, és terrakottára égetik. Az ónos máz az egyszer égetett tárgyakra kerül.
   A kerámiakészítés történetében az egyik nagy áttörés volt a fehér, festére alkalmas bevonat kidolgozása, amit az tett lehetővé, hogy ón-oxidot kevertek a az ólomalapú bevonathoz. A technikát a 9. század során fejlesztették ki Irán vagy a Közel-Kelet területén. A fajansz kerámiák kiégetéséhez kb. 1200 °C hőmérsékletet biztosító kemencére van szükség.
   A fajanszedények máza ón-ólom hamuból, homokból és konyhasóból készül, a kerámia festése történhet mázon és máz felett. A színező oxidokat illóolajjal keverik össze, és így viszik a tárgyra tollal és ecsettel. Már az ókori Egyiptomban használták az ónmázt. A középkori perzsa fajanszok legkedveltebb díszítése a fémfényben csillogó lüszteres máz.  Az ónmáz megjelenése előtt agyag-, só- és ólommázat használtak az európai keramikaművességben. Az ólommáz a 13. században terjedt el Nyugat-Európában.

  • faktúra
   kidolgozási mód, kivitelezés, ecsetkezelési technika

   kidolgozási mód, kivitelezés, ecsetkezelési technika

  • falkárpit
   a falat borító és díszítő textília

   fali szőnyeg, képes kárpit, szövött kárpit, arazzi, gobelin: a falat borító és díszítő textília, ritkábban préselt vagy festett bőt. Legművészibbek a történeteket ábrázoló, gyapjúból vagy selyemből szőtt falkárpitok.

    

  • fametszet
   a magasnyomású sokszorosító eljárások egyike, illetve az így készült garfikai lap

   a magasnyomású sokszorosító eljárások egyike, illetve az így készült garfikai lap. A fametsző művész  a rajzot tollal vagy ceruzával átviszi egy simára csiszolt körte-, puszpángfa dúcra, amelyet – a vonalakat kiemelkedően hagyva – úgy mélyít ki késsel vagy vésővel, hogy a festékkel való bekenés után nyomdai úton levonatokat lehessen készíteni róla. A kínaiak kb. a 6. század óta alkalmazzák, nálunk a 14. század vége óta ismeretes.

    

  • famille noir
   kínai porcelánfajta, amelynek díszítésében a fekete az uralkodó szín

   kínai porcelánfajta, amelynek díszítésében a fekete az uralkodó szín

  • famille rose
   kínai porcelánfajta, amelynek díszítésében a rózsaszín az uralkodó szín

   kínai porcelánfajta, amelynek díszítésében a rózsaszín az uralkodó szín

    

  • famille verte
   kínai porcelánfajta, amelynek díszítésében a zöld az uralkodó szín

   kínai porcelánfajta, amelynek díszítésében a zöld az uralkodó szín

  • famozaik
   geometrikus mintájú faberakás

   a cosmata márványmozaikok mintájára készült geometrikus mintájú faberakás

  • fás szőnyeg
   pezsa szőnyeg egy fajtája

   általában a perzsa udvari manufaktúrában készült 16-17. századi perzsa szőnyegek, amelyeknek fő díszítőeleme a virágos fák.

    

  • faszobrászat
   a mű anyagául tölgy-, hárs- vagy egyéb fát felhasználó szobrászat

   a mű anyagául tölgy-, hárs- vagy egyéb fát felhasználó szobrászat

  • fatáblanyomat
   összefüggő fametszet-sorozat

   Blochbuch, összefüggő fametszet-sorozat. Tartalma tanító vagy vallásos jellegű; szöveg is kíséri. 1430 körül Németországban és Németalföldön mint a mozgatható betűkkel nyomtatott könyv előfutára.

    

  • fauteuil
   karosszék

   eredetileg kivehető párnákkal bélelt kényelmes karosszék, amelyet a 17. századtól rögzített kárpitozással készítettek.

  • fauves
   az Henri Matisse körül 1905 táján csoportosuló festők elnevezése

   az Henri Matisse (1869-1954) körül 1905 táján csoportosuló posztimpresszionist francia festők gúnyneve. Az irányzat követői érzelmi mondanivalóikat dekoratív kompozíciókkal fejezték ki, a térbeli viszonyokat a hideg és a meleg színek bonyolult elrendezésével érzékeltették. A fauves-ok voltak a megindítói a 20. századi izmusoknak: többek között hatott a német expresszionizmusra is. Az irányzat főbb képviselői: Georges Braque, André Derain, Raoul Dufy, Georges Rouault és Maurice Vlaminck.

    

  • fazekasság
   cserépedényeket előállító mesterség elnevezése

   mázas és mázatlan cserépedényeket és kályhákat előállító mesterség

  • fazetta
   szabályos sokszögű kis, sima felület

   szabályos sokszögű kis, sima felület; az ékszerművességben használt kifejezés.

  • fazettálás
   egymással szöget bezáró lapoknak a drágakő felületére való köszörülése

   drágakőcsiszolásnál a színtörést elősegítő, egymással szöget bezáró lapoknak a drágakő felületére való köszörülése.

  • fec.
   „készítette”

   a fecit szó rövidítése, festményeken, szobrokon, metszeteken gyakran a művész neve előtt áll, jelentése: „készítette”

  • fedőfesték
   a képen át nem tetsző réteget alkotó és egymást is fedő festék

   a képen át nem tetsző réteget alkotó és egymást is fedő festék. Ilyenek pl. a gouache- és a pasztellfestékek, és a legtöbb esetben az olaj- és temperafesték is. Ellentéte a lazúrfesték.

  • fehér usák szőnyeg
   fehér alapszínű szőnyegtípus

   az usák szőnyegek olyan válfaja, amelynek fehér alapszínű tükrét végtelen  mintában merev levelek közé foglalt rozettás motívum díszíti. Madárra emlékeztető alakjairól régebben madaras szőnyegnek nevezték.

  • fejereklyetartó
   herma

   mellszoborra emlékeztető plasztikus ötvösművű ereklyetartó

  • félárnyék
   egy test felszínén az a hely, amelyre a tárgyat megvilágító fénynek csak egy része jut el

   valamely test felszínén az a hely, amelyre a tárgyat megvilágító fénynek csak egy része jut el, tehát nincs teljesen megvilágítva, de nincs egészen árnyékban sem

    

  • félfajansz
   fehér agyagmázzal borított kovasav és kvarc alapanyagú kerámiai termék

   ónmáz helyett fehér agyagmázzal és üveges ónmázzal borított kovasav és kvarc alapanyagú kerámiai termék. Előállításának központja a törökországi Nicea (ma Isnik) a 16-17. században.

  • felony
   liturgikus öltöny

   a görög keleti egyházi szertatásban a miseruhának megfelelő liturgikus öltöny. Az egész alakot borító, földig érő, ujjatlan köpeny.

  • féltónusféltónus
   a festészetben a fény és árnyék közötti átmenet

   a festészetben a fény és árnyék közötti átmenet

  • fémfüstverés
   nyújtható fémek leheletfinomságú lapokká való nyújtása

   nyújtható fémek vagy ötvözetek leheletfinomságú lapokká, ún. fémfüstté való kiverése.

  • fémjegy
   próbajegy

   fémtárgyak – főként arany, ezüst és ón – finomsághitelesítő jegye. Rendszerint a készítés helyének címerét, kezdőbetűjét vagy nevét és a finomsági fok számát jelzi.

    

  • fémművesség
   bizonyos fémek megmunkálása

   bizonyos fémek megmunkálása. Körébe tarozik az ötvösség, ezüstművesség, aranyművesség, továbbá a bronzművesség, réz-, ón- és vasművesség, valamint a toreutika.

    

  • fenékbélyeg
   kerámia tárgyak alján elhelyezett jelzés

   kerámia tárgyak alján a készítő műhelynek vagy mesternek benyomott vagy vésett, máz alatti vagy máz fölötti jelzése.

  • fény és árnyék
   A fényviszonyok és hatásaik ábrázolása a festészetben.

   A fényviszonyok és hatásaik ábrázolása a festészetben, a fény-árnyék hatások térképző és a színeket változatosabbá tévő hatását a reneszánsz fedezte fel. Az árnyékot vető test fénnyel ellentétes oldalán látható sötét foltot saját- vagy önárnyéknak, míg a test által okozottat vetett árnyéknak nevezzük. Az önárnyékon belül úgynevezett reflexet figyelhetünk meg, amely a szomszédos felületekről odavetett árnyék és színek hatásából keletkezik.

  • ferahán szőnyeg
   nagyméretű szenné csomójú, újabb perzsa szőnyeg

   nagyméretű szenné csomójú, többnyire heráti mintás, nagyon különböző minőségben készített újabb perzsa szőnyeg.

  • ferrarai majolika
   Ferrarában a 15-18. század folyamán előállított majolikák gyűjtőneve

   Ferrara észak-olaszországi városában a 15-18. század folyamán előállított majolikák gyűjtőneve. Nevezetessége a bianco di Ferrara, azaz a korai példányok jellemző ragyogó fehér színe.

    

  • ferroniére
   homlokdísz

   aranylánc közepén drágakő vagy kámea. A reneszánsz korban a nők homlokát díszítette.

    

  • fers a la dentelle
   a könyvkötészetben használt, csipkeszerű díszítő motívumot alkotó bélyegző elnevezése

   bőrkötésű könyvfedelek díszítésére szolgáló kéziaranyozó bélyegző; lenyomata csipkeszerű díszítményt ad. A 18. századi farncia könyvkötőművészet találmánya.

    

  • fers a l
   a könyvkötészetben használt, legyezőcikkely alakú motívumot alkotó bélyegző elnevezése

   bőrkötésű könyvfedél díszítésére szolgáló kéziaranyozó bélyegző. Lenyomata legyezőcikkely alakú, amelyből körös, félkörös vagy negyedkörös díszítmények állíthatók össze.

    

  • festékanyag
   kenhető állagú fedőanyag, amely valamilyen pigmentből és kötőanyagból áll

   kenhető állagú fedőanyag, amely porrá tört pigmentek és valamilyen folyékony kötőanyag (olaj, víz) keverékéből áll

  • festészet
   a képzőművészet egyik ága

   a képzőművészetnek az az ága, amely sík felülten színfoltokból és vonalakból képzett formákkal ábrázolja a különböző jelenségeket.

  • festett zománc
   a zománcdíszítés egyik formája

   fémlapra üvegzománccal való festés. Sienában alkalmazták először a 15. század végén, majd Franciaországban, főlegd Limoges-ban voltak kiváló művelői. Színtelen vagy fekete zománccal bevont fémalapra került az ábrázolás. A 17. században feltalált fehér zománcalapra való festés a zománcfestőknek korlátlan ábrázolási lehetőséget nyújtott, és ettől fogva természethűségre törekedtek.

  • feszület
   a keresztre feszített Krisztus többnyire plasztikus ábrázolása

   a keresztre feszített Krisztus többnyire plasztikus ábrázolása. Kereszt nélkül corpus, test nélkül kereszt az ábrázolás helyes meghatározása.

    

  • fete galante
   gyakori rokokó képtéma

   gyakori rokokó képtéma, amelynek tárgya fatal nők és férfiak erotikus felhangokat sem nélkülözö, derüs hangulatú összejövetele a szabadban.

    

  • fibula
   melltű vagy hajkpocs

   a bronzkorszak óta használatos ékszer, melltű vagy hajkpocs

    

  • fichu
   vállkendő

   csipkéből vagy lenge fehér anyagból készült és esetleg csipkével szegélyezett vállkendő vagy gallérszerű ruhadísz. A 18. és a 19. században volt divatos.

    

  • figurális díszítés
   dekoratív jellegű alakok, emberek vagy állatok ábrázolása

   dekoratív jellegű alakok, emberek vagy állatok ábrázolása, többnyire egy ornamentális együttesben.

  • filigrán
   vékony arany- vagy ezüstsodronyból vagy fémszálból készített díszítmény ékszereken, ötvöstárgyakon

   A latin filum jelentése fonal és granum a gabonaszem szókból, vékony arany- vagy ezüstsodronyból készített ékszer vagy ötvöstárgy.
   A régi időben az aranysodronyból alakított mustrát fémlapra forrasztották, a sodrony felületét egyenlő távolságban bemetszették, úgy hogy az apró szemekből álló füzérhez hasonlított; azonkívül a mustrának alapját gyakran behintették aranyszemcsékkel. 

   A mostani filigrán ékszer aranysodronyból előállított hálószerű fonadék. A sodronyokat ott forrasztják össze, ahol egymást keresztezik. A filigrán ötvösműveket, ékszereket nagy mesterséggel készítik Kínában és Indiában, ahol cérnavékonyságú aranyszálakból a legfinomabb csipkéhez hasonló filigránt állítanak elő és drágakövek és egyéb tárgyak foglalatául alkalmazzák.

  • filigránüveg
   a fonalas üveg helytelen elnevezése

   a fonalas üveg helytelen elnevezése

  • firenzei mozaik
   pietra dura

   márványalapba színes féldrágakövekből és nemes márványokból készített figurális vagy ornamentális berakás. Asztallapok, kabinetszekrények dísze. A 16. századtól főképp Firenzében készítették.

  • firnisz
   védőréteg, védőlakk; festmények felületét vonják be vele

   kence, gyantás anyagok oldata alkoholban, benzinben és lenolajban. Tartós védőréteget alkot, s ezért a festményeket vonják be vele, hogy levegő és víz ellen védjék.

    

  • flabellum
   legyező

   egyházi szertartásnál néha használt, keleti eredetű, kör alakú, nyeles pávatollas legyező

  • flacon
   kisebb illatszeres vagy orvosságos üveg

   kisebb illatszeres vagy orvosságos üveg. Legdíszesebb példányai a biedermeier korban készültek.

  • flandriai csipke
   vert csipke egy fajtája

   a Flandriában készült vert csipkék gyűjtőneve

    

  • foglalat
   a ékkövet övező és rögzítő, többnyire nemesfém keret

   a ékkövet övező és rögzítő, többnyire nemesfém keret. A régebbi, szekrényes vagy tokos foglalat tulajdonképpen kis rekesz, amelynek alja is van; az ékkő csak felölről látható; az újabb, az ún. à jour foglalat simán vagy karmosan övezi az ékkövet, amely alulról is látszik, és így tüzesebben csillog.

  • földfesték
   engobe, ásványfesték

   a természetben kész állapotban található vagy ásványi anyagokból előállított, különösen a kerámiakészítésben alkalmazott festék

    

  • földmáz
   agyagmáz

   agyagmáz

    

  • fólia
   vékony fémlemez

   Drágakövek befoglalásánál ezüstfóliát használnak a kő alátéteként, hogy ezzel ragyogását növeljék. Az alumínium fólia és a vele bevont papír dekoratív munkákhoz, csomagoláshoz használatos.

  • fonalas üveg
   a fúvott üveg egyik díszítőmódja

   a fúvott üveg egyik díszítőmódja. Vékony tejüvegszálakat – néha színeseket is – olvasztanak be színtelen üvegmasszába az előírt minta szerint úgy, hogy ezek a szálak művészi díszítményt rajzoljanak az edény falába. Egyik fajtájánál, a hálós üvegnél a spirálisan futó, egymást keresztező szálak hálómintát alkotnak. E technika felülmúlhatalan művelői a velenceiek voltak a 16. században.

  • fontainebleau-i iskola
   16. századi francia művészeti iskola

   16. századi francia művészeti iskola. Ide tartoznak azok az olasz művészek, többek között Primaticcio (1504-70), akiket I. Ferenc (ur. 1515-47) hívott Franciaországba, hogy a fontainebleau-i kastélyt díszítsék. A reneszánsz freskófestészet és stukkódíszítés művészetét ők honosították meg Franciaországban. Az iskolának igen sok francia és flamand növendéke volt, s ezért nagy szerepet vitt az olasz formakincs elterjesztésébe.

  • főszékesegyházi kincstár
   egyházi ötvöstárgyakat és paramentumokat magába foglaló gyűjtemény Esztergomban

   Az esztergomi székesegyház liturgikus használatában volt vagy lévő egyházi ötvöstárgyakat és paramentumokat foglalja magában, melyek anyaguk, művészi kivitelük vagy régiségük miatt múzeális értékűek. A gyűjtemény története a 14. századra nyúlik vissza. A közönség előtt 1886-ban nyitották meg. Ötvösművészeti kincsei közül nevezetesek: Mátyás király kálváriája, a Suky-kehely, az ún. apostoli kereszt, a koronázási eskükereszt, továbbá számos egyéb gótikus, reneszánsz, barokk és modern ötvösmunka. Híres litugikus textilgyűjteménye, pl. az ún. Anjou-kárpit, Bakócz-, Báthory-, Pázmány-, Szelepcsényi-miseruhák stb., továbbá emlékérem gyűjteménye.

  • fototípus
   1. a fényképezés segítségével készülő, tónus nélküli klisék elnevezése 2. Franciaországban a fénynyomást is jelenti

   1. a fényképezés segítségével készülő, tónus nélküli, csak vonalas klisék általánosan használt összefoglaló elnevezése 2. Franciaországban a fénynyomást is jelenti.

  • fragmentum
   befejezetlen műalkotás vagy csonka műalkotás

   1, egy befejezetlen műalkotás 2, valamely műalkotás csonka része

  • frankenthali porcelán
   Frankenthal városban 1755-től 1800 körülig működő manufaktúra gyártmányainak gyűjtőneve

   a strasbourgi Hanong család által Frankenthal városban 1755-től 1800 körülig működő manufaktúra gyártmányainak gyűjtőneve. Tejszínes árnyalatú anyaguk lágyabb, mint a többi német gyáré. Színei tüzesek. Művészi szobrocskák is készültek frankenthali porcelánból.

    

    

  • fuldai porcelán
   Fuldában a 18. század második felétől működő műhely gyártmányainak gyűjtőneve

   a németországi Fuldában a 18. század második felétől kb. 1790-ig működő műhely jó anyagú, kiváló festésű gyártmányainak gyűjtőneve. Említésre méltóak a zsánerfigurái.

  • fulham-pottery
   a 17. században London közelében alapított kerámiaműhely kőcserép-készítményei

   a 17. században London közelében alapított kerámiaműhely kőcserép-készítményei. Részben japán vagy német formákat utánzó, részben egészen egyéni alkotások.

    

  • fürstenbergi porcelán
   Fürstenbergben1753-ban létesült manufaktúra készítményeinek gyűjtőneve

   Fürstenbergben (Brandenburg tartomány) 1753-ban létesült manufaktúra készítményeinek gyűjtőneve. Az üzem finoman festett étkezőkészleteket, díszvázákat és porcelánplasztikai termékeket készített. Híresek az itt előállított biscuit szobrok és mellképek.

  • füstölő
   tömjénező

   hármas láncon függő, fémből készült torony vagy váza alakú liturgikus tárgy, alsó részében a tömjénezéskor használt parázstartó csésze, fedele áttört művű.

  • füsttopáz
   füstkvarc

   a kvarc sárgásbarna, szegfűbarna színű változata

  • fűszertartó
   böszámim

   a szombatot búcsúztató szertartásnál alkalmazott, szagos fűszereket tartalmazó ötvösművű – rendszerint filigrán technikával készített – díszedény. Leggyakoribb a torony alakú, de előfordul virág, gyümölcs, madár, hal, hhordó, doboz stb. forma is. Anyaga ezüst vagy egyéb fém.

  • futókutya
   előrehaladó hullámtarajsort idéző díszítmény

   előrehaladó hullámtarajsort idéző díszítmény

  • futurizmus
   modern művészeti törekvés Olaszországban az 1910-es években

   a modern művészet egyik szélsőséges törekvése; 1910 körül alakult Olaszországban először a költők körében (F.T. Marinetti). A képzőművészetben a jelenségeket nem egyetlen mozzanatukban ábrázolja, hanem arra törekszik, hogy az elmúlt, jelen és eljövendő eseményeket egyidejűleg, tehát több fázis egymásra vetítésével adja vissza; fizikai mozgásfolyamatot akar egyszeri képbe sűríteni. Ennek következtében a tárgyak darabokra széttöredezve, izgatott vibrálásban jelentkeznek az ilyen műalkotásokon. Fő képviselői: Gino Severini, Carlo Carrà, Umberto Boccioni. A futurizmus anarchista módon támadta a társadalmi rendet, dicsőítette a háborút. Formai hatása főként a reklámgrafikában él tovább.

    

  • fúvott üveg
   fúvópipával szabadon alakított vagy formába fújt üveg

   olyan készítmény, amelynél az olvasztott masszát üvegpipával üregesre fújva különféle eszközökkel szabadon alakítják vagy egyenesen formába fújják. A művészi üvegfúvás legkiválóbb mesterei a velenceiek.

  • füzérdísz
   girland

    levelekből, virágokból, gyümölcsökből álló ívelt vagy hullámos díszítmény. Az antik, a reneszánsz és a XVI. Lajos-stílus kedvelt díszítménye.

    

  • gallé-üveg
   francia szecessziós üvegtárgyak gyűjtőneve

   Emile Gallé francia iparművész (1849-1904) eljárásával készült üvegtárgyak gyűjtőneve. Nevezetesek a régi kínai mintára réteges üvegből készült naturalisztikus díszítésű üvegtárgyak.

  • galleria della accademia
   művészeti gyűjtemény Firenzében (Olaszország)

   a 18. század végén alapították. 1873-ban itt helyezték el Michelangelo Dávidját. A gyűjteménynek különös jelentősséget ad Michelangelo több más, nagyobbrészt befejezetlen alkotása (bozzetták). Képggyűjyeményének legérdekesebb darabjai a 13. dzázadi Toszkána festőinek képei, amelyeket Firenze összes nyilvános műgyűjteményéből ide összpontosítottak. A trecento itt őrzőtt alkotásai  közül meg kell  említeni Daddi, Giovanni da Milano, a quattrocento festői közül pedig Lorenzo Monaco, Paolo Uccello és Botticelli festményeit.

    

  • galleria degli uffizi
   képzőművészeti gyűjtemény Firenzében (Olaszország)

   a múzeumot befogadó Palazzo degli Uffizi palotát Giorgio Vasari kezdte építeni 1560-ban, és Buontalenti fejezte be. Az épületet eredetileg egy közhivatal (Uffizio) számára tervezték. I. Ferenc toscanai nagyherceg 1581-ben az épület felső emeletén Cosimo Medici képzőművészeti hagyatékát helyezte el. Később értékes gyűjteményekkel (Rovere-örökség, Leopoldo de Medici hagyatéka stb.), a 18-19. században különböző helyeken lévő műtárgyak beolvasztásával gazdagodott. E nagy jelentőségű gyűjtemény a 14-15. századbeli toszkán iskola legfőbb képviselőinek műveit foglalja magában, kivéve Fra Angelico festményeit, amelyet a Museo di San Marcóban vannak. Említésre méltó Cimabue és Giotto nagyméretű Trónoló Madonnái, Simone Martini Angyali Üdvözlete, Uccello csataképe, Piero della Francesca: Federico da Montefeltro és Battista Sforza kettős portréja, Botticelli festményei, köztük a Primaverával, Michelangelo Doni tondója és Leonardo Angyali Üdvözlete. Az emiliai festőiskolát Correggio vásznai képviselik. Az északolasz és velencei iskola alkotásai közül itt  őrzik Mantegna Triptichonját és Giovanni Bellini A Purgatórium Allegóriája című művét. Ezenkívül kisebb német, németalföldi és francia festészeti anyaga is van. A külföldi művészek alkotásai közül kiemelkedik Hugo van der Goes Portinari oltára, Rogier van der Weyden Levétel a keresztről című képe. A gyűjteményt firenzei és flamand gobelinek, klasszikus márványszobrok s a művészek önarcképgyűjteménye egészíti ki. A képtárral együtt növekedett az antik szoborgyűjtemény (Medici Vénusz, Niobidák, Bírkozók stb.).

    

    

  • galleria dell accademia
   a velencei festészet alkotásainak egyik legteljesebb gyűjteménye Velencében (Olaszország)

   alapítása 1756-ra nyúlik vissza. A 19. században számos értékes gyűjteménnyel gyarapodott (1815: Molin, 1838: Contarini, 1850: Renier, 1857: Bragadin, 1875 Pisani, ide került többek között a Giovanelli-gyűjtemény is). A képtár 25 terme a 14-18. századi velencei festészet világhírű alkotásainak legteljesebb gyűjteménye. Nem kifejezetten velenceiek, de szoros kapcsolatban működtek a velencei festőkkel: Piero della Francesca, Mantegna, Cosmé Tura. A három Bellini, Vivarini, Crivelli és Carpaccio művészetét számos alkotása képviselik. Tiziano alkotásai kiemelkedik a Mária bemutatása a templomban és a Pietà, Tintoretto művei közül pedig a Szent Márk csodái c. sorozat. Itt őrzik Giorgione Vihar c. festményét is. A 16. század nagy mesterei közül még Veronese, Bassano, Lotto alkotásai érdemes megemlíteni. Gazdag a 18. századi velencei képzőművészeti anyaga is a múzeumnak.

    

  • galleria doria-pamphili
   képzőművészeti gyűjtemény Rómában (Olaszország)

   a Palazzo Doriában helyezték el. A palota a 17. század végén épült (G. Valvassori és Pietro da Cortona). Képtára különösen a római barokk festők műveiben gazdag: az olaszok mellett kisebb németalföldi anyaga is van. Kiemelkedő darabjai: Raffaello: Kettős arckép; Velázquez: X. Ince pápa arcképe; Caravaggio festményei; Annibale Carracci lunetta-sorozata, Domenichino több műve.

  • galleria internazionale d
   modern művészeti gyűjtemény Velencében (Olaszország)

   1800-ban alapították, 1902-ben Longhena által a 17. században épített Pesaro-palotában kapott helyet. A modern művészet nemzetközi gyűjteménye. Anyagát a velencei Biennálén bemutatott modern képekből és szobrokból gyarapítja. Két részre tagozódik: a velencei festők műveit a 19. század első felétől napjainkig tartalmazó részre és a nemzetközi osztályra, amelynek nemcsak modern európai, hanem a 19. századtól a 20. század elejéig terjedő amerikai képzőművészetről is képet ad. Több magyar művész is szerepel.

  • galleria nazionale d
   modern művészeti gyűjtemény Rómában (Olaszország)

   a modern olasz festmények legteljesebb képtára. 1881-ben alapították. Igen gazdag a 19. századi gyűjteménye. A képtárat a második világháború után újrarendezték. Külön teremben gyűjtötték össze a futuristák műveit.

    

  • galleria palatina / palazzo pitti
   képzőművészeti gyűjtemény Firenzében (Olaszország)

   A palotát Luca Pitti építtette valószínűleg Leon Battista Albertivel. 1458-ban kezdték, de 1472-ben az építés megszakadt, és csak 1550-ben fejezték be. A képzőművészeti alkotások gyűjtését II. Ferdinánd toscanai nagyherceg kezdte meg a 17. század közepén. Az egyre gazdagodó gyűjteményt 1833-ban nyitották meg a nagyközönség előtt. A 15. század művészetét viszonylag kevés, de jelentős (főleg toszkán) festő alkotása képviseli (Fra Filippo Lippi, Botticelli stb.), 16. és 17. századi képei közül számos világhírű. Raffaello 13 művével szerepel (köztük a Madonna della Sedia vagy X. Leó pápa portréja). A képtár egyik kiemelkedő darabja Giorgione Concerto című képe. A toszkán festők közül Andrea del Sarto, Rosso, Bronzino, Salviati művei, továbbá a velenceiek közül Tintoretto, Veronese, Sebastiano del Piombo, Bassano, a bolognaiak közül Caracci, Reni, Albani, Quercino képei teszik gazdaggá a gyűjteményt, amelyet méltó módon egészít ki Rubens 12 vászna, Van Dyck, valamint Velázquez alkotásai. A képtárat az Arno folyó fölött átvezető híres Ponte Vecchio hosszú folyosója köti össze a Galleria degli Uffizivel.

    

    

  • galvanoplasztika
   1. másolat tárgyról galvanotechnikai úton 2. ilyen eljárással készített másodpéldány

    1. másolat készítése valamilyen tárgyról galvanotechnikai (elektrolitikus) úton. 2. a kliséről ilyen eljárással készített másodpéldány

    

  • gemma
   drágakőre véséssel alkalmazott figurális ábrázolás

   drágakőre vagy féldrágakőre, leggyakrabban karneolra, ónixra és achátra véséssel alkalmazott figurális ábrázolás. A görög-római művészetben, a bizánciaknál, később a reneszánszban, majd a 18. század második felében volt divatos. Lehet bevésett intaglio vagy domborműves kámea.

    

  • genre-kép
   zsánerkép

   életkép

  • geometrikus díszítés
   mértani ábrákból álló díszítés

   mértani ábrákból vagy azok ismétlődéséből álló díszítmény. Alkalmazása jellemző egyes történelmi korok művészetére.

    

  • gesso
   alapozás

   gipsz, lenolaj és nyúlenyv keveréke. A festészetben a fatáblák alapozásánál használatos anyag. Többszöri csiszolással, több rétegben készült. Használata a korai olasz festészetben gyakori. Később jól formálhatósága miatt a bútorművészetben is alkalmazták.

  • gesztelyi nagy zsuzsanna
   "...az érzéki szemlélet tiszta intuíciójával tudott a látható világhoz fordulni."

   "Az én képi fantáziámat folyamatosan megtermékenyíti a hétköznapi tárgyi világ, illetve az abban rejlő vizuális lehetőség, melynek mindig alárendelődik a tárgyak funkciója. Legtöbbször olyan képi helyzetbe hozom őket, ahol lehetetlen lenne rendeltetésük betöltése. A természetes környezetüktől megfosztott tárgyak játékra adnak lehetőséget, elsősorban vizuális játékra, miközben gazdagodni képesek jelentésükben. Engem az izgat, hogy egy annyira transzcendens jelenség, mint a fény, hogyan viselkedik profán környezetben, végül is képes-e felmelegíteni az emberi hétköznapokat."

   2004: diploma, Magyar Képzőművészeti Egyetem, festő szak. 2003: Barcsay-díj; 2004: KogART-díj.

  • giccs
   kitsch

   Művészeti alkotást olcsó eszközökkel, külsőlegesen utánzó, többnyire üzleti céllal készült ízléstelen szobor, kép, iparművészeti tárgy, amely szentimentális előadásmódjával, édeskés színeivel igyekszik a szemlélőre hatni. Ürességét és művészietlenségét tetszetős tárgyválasztásával és a formai ügyeskedéssel igyekszik leplezni.

  • gipsz
   művészeti célokra használt üvegfényű, átlátszó-áttetsző, víztiszta vagy enyhén színezett ásvány

   üvegfényű, átlátszó-áttetsző, víztiszta vagy enyhén színezett ásvány. Művészeti célokra használatos fajtái. 1. a padozat vagy esztrich gipsz durva szemcséjű; 2. a stukkó vagy stukkatúr gipszet olyan öntvényekhez vagy munkákhoz használják, amelyeknél nem lényeges a túl nagy finomság. 3. a modell gipsz ennél valamivel finomabb. 4. az alabástrom gipsz (a gipsz kristályos módosulata) a legfinomabb. 5. a tömőgipsz az öntvényeknek nagy keménységet ad. Égetéskor a gipsz elveszti víztartalmát, és higroszkopikus (nedvszívó) lesz. Víz hozzáadásakor köt. A kötési időt az őrlési finomsággal és az égetési hőfokkal lehet szabályozni. A gipszet már az ókor óta használják figurák öntésére. Helyiségek oldalfalait és mennyezetét gipszből készített és plasztikusan kiképzett stukkóval borítják. A gipsz ezenkívül az öntéstechnikában is fontos szerepet tölt be.

  • gipszforma
   gipszminta

   az a gipszminta, amelynek segítségével az öntött dombormű vagy szobor készül.

  • gipszöntvény
   szoborról, domborműről vagy természetben előforduló tárgyról készült gipszmásolat

   szoborról, domborműről vagy természetben előforduló tárgyról készült gipszmásolat. A 17. század vége óta divatos, amikor a képzőművészeti akadémiák megkezdték a gipszggyűjtemények felállítását.

    

  • gipszotéka
   gipszszobrok gyűjteménye

   gipszszobrok gyűjteménye; a szobrászat nagy alkotásainak másolatait tartalmazza. Napjainkban oktatási célt szolgálnak.

    

  • girandole
   több karos, elágazó ágú gyertyatartó vagy hasonló felépítésű fülönfüggő

   talapzatos gyertyatartó. Oszlopos szárából körben, több sorban piramisformát alkotva emelkednek a karok. 2. ehhez hasonló elrendezésű fülönfüggő.

  • gliptika
   glüptika; vésés, drágakővésés

   1. művészi tárgy alkotása kemény anyagból véséssel, faragással (réz- és acélmetszés, szobrászat) 2. az a műveség, amely féldrágakövekbe, vagy drágakövekbe homorú intaglio ábrázolásokat és díszítéseket metsz.

    

  • glüptotéka
   1. metszett kövek gyűjteménye. 2. antik szobrok gyűjteménye

   1. metszett kövek gyűjteménye. 2.tágabb értelemben antik szobrok gyűjteménye.

  • gobelet
   fémpohár, serleg vagy kehely francia elnevezése

   közönséges fémpohár, serleg vagy kehely francia elnevezése; szűkebb értelemben egymásbajáró pohár, továbbá bűvészpohár

  • gobelin
   falikárpit elnevezése

   a szövött falikárpit általánosan használt helytelen elnevezése. XIV. Lajos 1662-ben megvette a Gobelin család fonalfestő üzemét, és abban több udvari műhelyt helyeztetett el, így a kárpitszövőket is. Eleinte csak az ott készült falikárpitokra alkalmazták a gobelin kifejezést, később azonban minden, bárhonnan származó szövött kárpitra, vagy ahhoz hasonló hímzésre is kiterjesztették.

  • golyós szőnyeg
   fehér alapú, 16-17. századi kisázsiai csomózott szőnyeg

   fehér alapú, 16-17. századi kisázsiai csomózott szőnyeg, tükrében háromszögalakban hármas fekete golyók végtelen mintájával. Keretében felhőszalagos vagy mértani dísz.

  • gördesz csomózás
   török csomózás, a fonál dupla hurkolása a felvetőszál köré

   A szőnyeg alapszerkezetét a felvetőszálak és a keresztszálak alkotják. Nem a hagyományos értelemben vett 'csomózásról' van szó, hanem inkább 'hurkolásról', amely a csomózási eljárás során a fonákszálak köré dolgoznak. Attól függ, hogy melyik csomózási típust részesítik előnyben, vagy a perzsa 'Szenné'-ét, vagy pedig a török 'Gördesz' csomózást, mindegyik csomó két, néha három felvetőszálat köt össze, amíg a teljes sort be nem fejezik. Miután egy sor kész van, egy fésűvel (sulykolóval) keresztszálat ráütögetik a csomókra, hogy rögzítsék őket, a fonál végét pedig pengével levágják. Ezután a keresztszálat(vetőfonalat) áthajtják a szőnyeg teljes szélességén, és az oldalélek köré tekerik. Néhány sor elkészülte után a csomózott gyapjúszálakat egyenletesen megnyesik.
   Csomóról csomóra, sorról sorra a szövők türelmesen folytatják ezt a munkálatot, míg az egész minta fokozatosan ki nem rajzolódik. A minta széléhez érve a szövött szegély - az ún. 'Kelim' - adja meg a kész szőnyeg végső formájú a rojtokkal. 

   A török csomózást dupla csomózásnak, Gördesz csomózásnak vagy török bordázatnak is szokták nevezni, azt jelenti, hogy a fonalat duplán hurkolják (csomózzák) a felvetőszálak köré. Török csomózással a fonál láthatatlan lesz. Ezt a típusú csomózást leggyakrabban mértani, részben egyszerű és kevésbé részletes vagy kidolgozatlanabb mintáknál használják.

  • gótikus stílus
   A 12. század közepe táján Franciaországban kialakult és rövidesen egész Európában elterjedt képzőművészeti stílus

   a 16. századtól Olaszországban használatos kifejezés. A 12. század közepe táján Franciaországban kialakult és rövidesen egész Európában elterjedt képzőművészeti stílus. A 16. század elejéig virágzott, de mint továbbélő művészet egészen a 18. századig nyomon követhető. Főbb szakaszai Franciaországban: korai gótikus stílus 1150-1200, érett gótikus stílus 1200-1300, kései gótikus stílus 1300-1500, a többi országban kisebb-nagyobb időbeli eltolódással. – Építészetében a csúcsíves keresztboltozatot a bordákhoz átvezető oszlopkötegek és pillérek hordozzák, a boltozat oldalnyomása a falakról a falon kívüli támívekből és a támpillérekből kiépített támasztórendszerre tevődik át, ami megszünteti a falak teherhordó szerepét, és lehetővé teszi hatalmas, magasra nyúló, vékony kőkerettel tagolt, csúcsíves üvegablakokkal való áttörésüket. Ez a szerkezet kiküszöböli a vízszintes tagoltságot, érzékletesen feloldja az anyagtömegek nehézkességét, az épületet felfelé törővé, mozgalmassá teszi. Az épületornamentika a korai gótikában kedveli a fantáziadús növényi motívumokat, az érett gótikában a szerkezetet hangsúlyozza, a kései gótikában pedig végtelen indamotívumokkal és lángszerű díszítményeivel, a vimpergákkal és fiálékkal fokozza  a dinamikai hatást. Az ablakokat mérmű, a kapuzatot oszloparchitektúra díszíti. Templomokon kívül sok világi épület is készült gótikus stílusban. A szobrászatot hosszú ideig alárendelik az épületornamentikának (mérművek, oszlopfők, vízköpők plasztikai kiképzése, monumentális templomi szobrok, főleg a kapuzaton, az épület külső plasztikai díszítése, szárnyasoltárok szobrai, domborművei, faragványok). A gótikus szobrokat realisztikusabb ábrázolásmód, nagyobb kifejezőerő, a mozdulatok szenvedélyessége és a mozgást hangsúlyozó redőzetgazdagsága jellemzi. A festészetben a falfelületek hiányában a freskó háttérbe szorul, szerepét az üvegfestészet vette át.  A könyvfestészet mindvégig igen fontos volt, de a 15. század vezető festészeti műfaja a táblakép. A faszobrászat és a táblaképfestészet közös alkotása a szárnyasoltár.

    

  • gouache
   vízfestési technika neve a festészetben

   A gouache (francia szó, kiejtése kb. „guas” magyarul művésztempera) egy vízfestési technika neve a festészetben. Ennél a festésnél a vízfestékhez különböző kötőanyagokat adnak (enyvet, tojásfehérjét, mézet stb.), így a festék átlátszatlanná válik. A gouache-t fedőfestésként alkalmazzák, mivel több réteg festhető egymásra a színek keveredése nélkül.
   Maga a szó az olasz guazzo (vízfesték) szóból ered, és a 18. században a franciák kezdték használni, bár maga a technika már az 16. századi Európában is használatos volt.
   A festék megszáradva kicsit más színű, mint nedvesen, ezért nehezebb kikeverni a színeket. Ha túl gyorsan festik fel a színeket, a festék repedezésre is hajlamos. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy sűrítik valamivel.

  • graffiato
   kerámiai díszítő eljárás

   kerámiai díszítő eljárás. Az agyagmázzal bevont edények bekarcolt mintája az eltérő színű alapon kirajzolódik. A 14-15. században Itáliában, a 19. század fordulóján Erdélyben (a Lutz-műhely kék edényei) használták.

  • grafika
   1. nyomdai és sokszorosítási eljárások és az ezekkel az eljárásokkal készült lapok elnevezése

   1. nyomdai és sokszorosítási eljárások gyűjtőneve. 2. a művész sajátkezű rajzának, metszetének, karcának, kőrajzának stb. gyűjtőneve. Tévesen idesoroljuk az akvarellt és a gouache-festést is. 3. a 2. alatt felsorolt eljárásokkal készült lapok elnevezése.

  • gránátalma-minta
   arab-mór eredetű textildíszítmény

   arab-mór eredetű textildíszítmény. A 15. században csaknem kizárólagos díszítőmintája az olasz brokátnak. Alkotóelemei a gránátalma virága és gyümölcse indákkal és elemekkel keverve. Olasz és török közvetítéssel nálunk is meghonosodott.

  • gránátkő
   vörös színű drágakő

   vörös színű drágakő, színe a gránátalma magjára emlékeztet. Legfontosabb fajtái: a piros (szép, átlátszó változata a „cseh gránát” nevű féldrágakő), az almandin (nemes változata a „keleti gránát” néven ismert rubinvörös drágakő)

    

  • granuláció
   szemcsézés

    Az ötvösségben az a művelet, amellyel a fémfelületet szabályosan elhelyezett apró gömböcskék ráforrasztásával díszítik.

    

  • gravírozás
   vésés

   vésés

    

  • groeninge museum, stedelijk museum voor schone kunsten
   Városi Szépművészeti Múzeum Brügge-ben (Hollandia)

   1917-ben alapították. Új épülete 1930-ban épült. A régi flamand festészet alkotásainak híres gyűjteménye: Jan van Eyck, Memling, Gerard David, Hugo van der Goes stb. műveit őrzik itt.

    

  • grosbleu
   mazarinkék kínai porcelán

   mazarinkék kínai porcelán

  • grosseria
   az ötvösségben a nagyobb tárgyak előállítását jelenti

   az ötvösségben a nagyobb tárgyak (kupák, tálak, serlegek stb.) készítése, szemben minutériával, amely a kis darabok előállítását jelenti

  • groteszk
   antikizáló reneszánsz kori díszítmények

   az antik Róma föld alá került épületeinek falain talált dekoráció hatására keletkezett reneszánsz díszítmény. Különféle motívumokat (fantasztikus lények, állati figurák, füzér, lomb, maszk, tájkép stb.) játékos könnyedséggel egyesít.

  • grundírozás
   alapozás

   alapozás

    

  • gubbiói majolika
   Gubbio városkában készült különleges mázú kerámiai termékek gyűjtőneve

   a középolaszországi Gubbio városkában készült különleges mázú kerámiai termékek gyűjtőneve. Nevezetesek a 16. század elején készített rubinvörös lüszteres mázú díszedények.

  • guéridon
   talapzatos, magas asztalka

   eredetileg talapzatos magas asztalka kerek lappal, amelyre a karos gyertyatartót helyezték; később általában minden kis asztal. Nevét a régi francia vígjáték egyik szereplőjéről kapta.

  • guggenheim museum
   modern képzőművészeti gyűjtemény New Yorkban (USA)

   S. R. Guggenheim alapította 1937-ben az új festészeti irányzatok, főként az absztrakt művészet alkotásainak gyűjtésére. Bonnard, Cézanne, Chagall, Delaunay, Feininger, Gris, Kandinszkij, Klee, Kokoschka, Léger, Malevics, Marc, Mirò, Modigliani, Moholy-Nagy, Mondrian, Picasso, Seurat, Severini stb. több művét is őrzi. A múzeum művészettörténeti előadásokat tart, kiadói tevékenységet folyat, képreprodukciókat ad ki, vándorkiállításokat rendez Európa nagyobb városaiban.

  • guillochírozás
   hullámvonalakból álló, egész felületeket borító díszítés

   sűrűn bevésett, szabályos, többnyire egymást keresztező hullámvonalakból álló, egész felületeket borító díszítés. A 17. század óta elefántcsonttárgyakon, majd fémeken alkalmazzák. Újabban gépi eljárással alkalmazzák (bankjegyeken és értékpapírokon).

  • gül
   nyolcszögű médaillon alakú dísz

   a turkomán szőnyegek nyolcszögű, ritkábban négyszögű, médaillon alakú dísze.

    

  • gyapjas pohár
   gyapjúra emlékeztető hullámos, vésett díszítésű pohár

   felületét gyapjúra emlékeztető hullámos vésett díszítés borítja. A 17. századi ötvösségünkben gyakori.

    

  • gyémántköszörülés
   díszítmények bekarcolása üvegedények falába, forgó gyémánttal

   díszítmények bekarcolása üvegedények falába, forgó gyémánttal. A technikát vékony falú üvegeken a metszés helyett alkalmazzák, így pl. a velencei üvegeken. A 17-18. században Hollandiában készültek kiváló gyémántköszörüléses üvegek.

    

  • gyömbértartó
   hengeres vagy többoldalú 17. századi edényfajta, csavaros fedéllel

   nemesfémből, fajanszból, vagy más anyagból készült, hengeres vagy többoldalú 17. századi edényfajta, csavaros fedéllel.

  • gyöngyház
   kagyló vagy tengeri csiga belső héja, különféle tárgyak díszítésre szolgált

   néhány kagyló és tengeri csiga irizáló felületű belső héja, különösen a reneszánsz korban kedvelt, akkoriban ritka és drága díszítőanyag. A 17-18. században bútorok berakásos díszítésre is alkalmazták.

  • gyöngyhímzés
   pró gyöngyökkel borított felületű hímzés

   a 19. század első felében divatos, apró gyöngyökkel borított felületű hímzés. Díszítése a korabeli színes biedermeier keresztszemes hímzésekkel azonos.

    

  • gyűjtőbélyegző
   grafikai lapok stb. gyűjtőjének vagy grafikai gyűjteménynek jele

   grafikai lapok, rajzok, metszetek, karcok gyűjtőjének vagy ilyen gyűjteménynek a lapra bélyegzett vagy nyomtatott jele.

    

  • gyümölcsfüzér
   a 15. században először Itáliában alkalmazott díszítőelem

   a 15. században először Itáliában alkalmazott díszítőelem. Egyenes vonalú, ívelt és két oldalt lecsüngő alakban a 16-17. századig az iparművészet minden ágában népszerű motívum. Az ún. copf füzérdísz is ennek egy változata.

  • habán fajansz
   Magyarország területén a 16. században készült fazekaskészítmények gyűjtőneve

   a 16. században hazánkba vándorolt, habánoknak nevezett anabaptista fazekasok fazekasok készítményeinek gyűjtőneve. Az edények formáin és mintáin olasz hatás érvényesült, de a díszítmények rajza a magyar megrendelők hatására egyre inkább hazai jellegűvé vált. A fehér vagy kék alapú edények leggyakrabban virágos díszűek. Gyakran szerepel rajta a megrendelő neve vagy névbetűi és a készítés éve. A hazai közgyűjteményben lévő habán fajanszok között a legkorábbi 1606-os évszámmal jelölt.

  • hagymaminta
   kelet-ázsiai porcelánokról származó növényi díszítés

    

   kelet-ázsiai porcelánokról származó növényi díszítés. A hagymához semmi köze nincs. A meisseni és herendi porcelángyár is alkalmazza.

    

  • hamadán szőnyeg
   szenné csomozású újabb perzsiai szőnyeg

   szenné csomozású újabb perzsiai szőnyeg, teveszőrszínű alapon médaillonos vagy folytatólagos mintájú díszítéssel

  • hamburgi fajansz
   a hamburgi fajanszmanufaktúra 18. századi készítményeinek gyűjtőneve

   a hamburgi fajanszmanufaktúra 18. századi, tecnikai és művészi szempontból kifogástalan készítményeinek gyűjtőneve. Rokokó jelenetes, színes festett kályhái nevezetesek.

    

  • hanong-fajansz
   a Hanong keramikus család műhelyeiben a 18. század folyamán készült edények gyűjtőneve

   a Hanong keramikus család strasbourgi és hangenaui műhelyeiben a 18. század folyamán készült edények gyűjtőneve. Jellemzői a lendületes rajzú, színdús virágminták.

    

  • hántolás
   sábolás

   Fametszetekhez hasonló grafikai lap előállítása. A fehér alapréteggel bevont papírlemezt feketére festik, majd hántolókéssel eltávolítják a fekete réteget úgy, hogy a finom vonalakból rajz áll elő.

  • hántoló modor
   feketemodorú rézmetszés, mezzotinto

   a rézmetszés egyik módja, amely nem vésett vonalakkal, hanem foltokkal, vagyis a feketéből a fehérbe átmenő tónussal adja vissza a rajzot. A sima rézlapot kemény acélból való fogazott és ívelt késsel felhorzsolják, majd az így egyenletesen szemcsézett lemezen a grattoirral (vakarókés) többé-kevésbé simára hántolják azokat a részeket, amelyeknek a levonaton világosabbaknak kell lenniük. Minél simább a lemez, annál világosabb a levonat.

    

  • hanu(k)ka mécses
   kilenc lángú mécses, amelyből egy külön áll

   chanuka mécses; A Makkabeusoknak a szírekkel vívott győzelmes harcait követő szentélyavatás emlékünnepének nyolc napján használatos mécses, egy síkban nyolc lánggal és egy különállóval, amelyről a többit meggyújtják. A templomi hanukka mécses nagyobb méretű, az otthoni kisebb. Sárgarézből vagy ezüstből igen változatos formában készült.

  • háttér
   festményen vagy grafikai lapon az előtér és a középtér mögött lévő tér

   a mélység illúzióját keltő festményen vagy grafikai lapon az előtér és a középtér mögött lévő tér, amely tartalmi vagy hangulati összefüggésben áll az előtérben ábrázoltakkal. Az ókori és keleti festészet sík hátterű: a bizánci festészet, és az itáliai trecento is még aranyhátteret alkalmaz. A mélységi térérzést keltő hátteret a 15. századi európai festészet nagy vívmánya.

  • hegyikristály
   A hegyikristály a kvarc ásvány színtelen, drágakőként használt változata.

   A hegyikristály a kvarc ásvány színtelen, drágakőként használt változata. A görögök azt tartották, hogy a hegyikristályok az Alpok magas csúcsainak dermesztő hidegében felolvaszthatatlan jéggé fagyott vízből keletkeztek. Ezért nevezték el az ásványt kristallosnak, azaz jégnek.

  • heliogravűr
   a mélynyomó eljárások egyik fajtája

   a mélynyomó eljárások egyik fajtája, illetve az ezzel az eljárással készült grafikai lap. A fotókémiai úton előállított nyomólemezről készítik a levonatokat. A rasztermélynyomás kiszorította a használatból.

  • helyi szín
   lokális szín

   a festészetben valamely tárgy tiszta, saját színe, amelyet sem fény, sem árnyék, sem keverés vagy más színhez való alkalmazás vagy reflex nem változtat meg.

  • heraldika
   címertan

   a címerekkel foglalkozó történeti segédtudomány elnevezése

    

  • heráti minta
   a perzsiai szőnyegek gyakori mintája

   a perzsiai szőnyegek gyakori mintája. Alepeleme a sarlós levelek közé foglalt rozetta. Az ebből szerkesztett nagyobb motívumegységek ritmikus elrendezésű végtelen mintát alkotnak. Nevét Herát perzsiai, ma afganisztáni városról kapta.

  • herendi porcelán
   az 1839-ben Herenden alapított porcelánmanufaktúra készítményeinek a gyűjtőneve

   az 1839-ben Herenden alapított porcelánmanufaktúra készítményeinek a gyűjtőneve. Létesítője, Farkasházi Fischer Mór, miután sikertelenül kísérletezett használati porcelán készítésével, áttért a régi kínai és európai porcelánok utánzására, és hiányos készletek kiegészítésével ért el kitűnő eredményt. A tökéletes kivitelű, régi minták hatására kialakított herendi stílusú készleteknek és díszedényeknek mindenkor nagy sikerük volt a világpiacon. A gyár termelése a két világháború között a porcelánplasztikával bővült.

    

  • heroikus táj
   tájkép antik, mitológiai jelenetekkel, figurákkal

   tájkép antik, mitológiai jelenetekkel, figurákkal.

  • hímzés
   szövet vagy puha bőr díszítése tű segítségével átbujtatott fonalakkal

   szövet vagy puha bőr díszítése tű segítségével átbujtatott fonalakkal. A  díszítés lehet figurális vagy ornamentális. A kivarrásnál lapos, lánc-, lyuk-, kereszt- vagy áttört stb. öltést alkalmaznak. A selyemfonál, valamint az ezüst- és aranyszál mellett gyöngyök, drágakövek, ezüstlapocskák gazdagították a hímzést.

  • hirado porcelán
   18. századi japán porcelán fajta

   a japán Hirado-szigeten a 18. század folyamán gyártott színes mázú és domborműves porcelánedények gyűjtőneve. Az üzemet a koreaiak alapították 1712-ben, a termékei a legjobb japán porcelánnak számítottak.

  • historizmus
   19. századi párhuzamosan jelentkező, a régi korokból merítkező művészeti stílusok elnevezése

   a képzőművészetek 19. századi történetének egy fontos szakasza, amelyen belül – néha egymással párhuzamosan – több felújított művészeti stílus jelentkezett. A historizmuson belül megkülönböztetünk neoromán, neogótikus, neoreneszánsz és neobarokk stb. stílust. Virágkora a klasszicizmustól a szecesszióig terjedt.

  • holdkő
   kékes színű drágakő

    kékes színű káliföldpát, féldrágakő. Egyik lelőhelyéről, a svájci Adula-Alpokról kapta nevét.

  • holicsi fajansz
   a Pozsonytól északra fekvő Holicson 1743-ban létesült üzem készítményeinek gyűjtőneve

   a Pozsonytól északra fekvő Holicson 1743-ban létesült üzem készítményeinek gyűjtőneve. A manufaktúrát Mária Terézia férje, Lotharingiai Ferenc alapította. Az üzem nem alakított ki önálló dekorációt; a készítmények különféle európai és távol-keleti hatásokat tükröznek. Jelentősége a minták sokféleségében, a magas fokú művészi és technikai kivitelben van. Fénykora francia származású, tehetséges első mestere, Germain Miklós működésének idejére esik (kb. 1750-74). A holicsi fajansz Hanong-fajanszok rózsamustráit előszeretettel és nagy festői készséggel alkalmazták. 1786-tól keménycserepet is gyártottak; 1827-ben különböző nehézségek miatt az üzem megszűnt.

    

  • honiton-csipke
   angol vert csipke

   angol vert csipke

    

  • hopp ferenc keletázsiai múzeum (keletázsiai művészeti múzeum)
   Ázsia művészeti emlékeinek budapesti gyűjteménye.

   Ázsia művészeti emlékeinek budapesti gyűjteménye. Alapját Hopp Ferenc kelet-ázsiai gyűjyeménye vetette meg, amelyet villájával és keleti kőemlékekkel díszített kertjével együtt az államra hagyott. Ezt az anyagot Schwaiger Imre ajándékai és Felvinczi Takáts Zoltán külföldi tanulmányútjai alkalmával eszközölt vásárlásai jelentős mértékben gyarapították. A több ezer műtárgyból álló anyag azóta a többi országos múzeumok kelet-ázsiai anyagával bővült: a Szépművészeti Múzeumból Vay Péter, a Néprajzi Múzeumból Zichy Jenő és Xantus János gyűjteménye, valamint a Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum keleti műtárgyai  kerültek gyűjteményébe. A második világháborút követően Fettick Ottó, Bozóky Dezső és Ágai Béláné hagyatékával és Wartha Vince értékes kerámiagyűjteményével gyarapodott; 1945 óta foglalkozik a közel-keleti országok műtárgyainak gyűjtésével is. Gyűjteménye gazdagon mutatja be India, Hátsó-India, Indonézia, Japán, művészetét. A kínai művészet emlékei önálló kiállításon, a Ráth György Múzeum épületében nyertek elhelyezést. A gyűjteményben lakk-, elefántcsont-, cloisonné-tárgyak, bronzok, japán kardok, többezer fametszetlap, festmény, tekercs, faszobor, fametszetekkel illusztrált könyvek és kisplasztikák találhatóak.

    

  • horror vacui
   a képfelület egészének díszítőelemekkel való kitöltése

   a művészetelméletben ezzel a fizikából átvett kifejezéssel jelölik meg azt a törekvést, hogy a rendelkezésre álló egész képfelületet kitöltsék, és ha a figurális ábrázolás üres helyet hagy, azt ornamentális díszekkel fedjék.

  • hubertus-tálak
   a Hubertus-mondából vett jelenetekkel díszített edények

   a Hubertus-mondából vett jelenetekkel díszített edények. Ezekben szentelték meg a kenyeret a vadászatra vonulás előtt.

    

  • hyalith üveg
   a biedermeier üvegművességben alkalmazott fekete vagy vörös üveganyag

   a biedermeier üvegművességben alkalmazott fekete vagy vörös, át nem látszó üveganyag. Úgy állítják elő, hogy az üvegmasszához lávát és bazaltot adagolnak. Díszpoharak és egyéb tárgyak készítésére használták. Köszörülve féldrágakő hatását kelti. A hyalith olcsó opálféleség; ezt utánozza hyalith üveg.

  • icom
   International Council for Museums (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa)

   Az ENSZ, illetve az UNESCO keretében 1948 óta működő intézmény. Célja a múzeumok nemzetközi együttműködésének elősegítése. Székhelye: UNESCO-palota, Párizs.

  • ikon
   Krisztust, Máriát vagy a keresztény egyház szentjeit ábrázoló keleti típusú kép

   Krisztust, Máriát vagy a keresztény egyház szentjeit ábrázoló keleti típusú kép. Előírt formai és színezési kánonok szerint fatáblára festették, amelyet olykor arany- vagy aranyozott lemezekkel és valódi vagy féldrágakövekkel díszítettek, néha domborművűen. Az ikon festészet Bizáncban alakult ki és virágzott a 14. századig, hosszú ideig megtartva az antik viaszfestészet (enkausztika) technikáját. Ezenkívül a görög keleti egyház templomaibn terjedt el Oroszországban, Grúziában és a délszláv államokban, valamint G9r9gországban és Romániában. Itt az ikon festészet központjai Novgorod és Moszkva voltak. A legrégibb megmaradt ikonok a 6-7. századból származnak. Az ikon egyik változata a rendszerint viaszalapba ágyazott mozaikikon.

  • ikonográfia
   a művészettörténet egyik területe

   a művészettörténetnek az az ága, amely a műalkotások tárgyával, jelentésével foglalkozik, a formai szempontok figyelembe vétele nélkül.

    

  • illusztráció
   kéziratos vagy nyomtatott könyvekben a szöveget szemléltető, díszítő képek neve

   kéziratos vagy nyomtatott könyvekben a szöveget szemléltető, díszítő képek vagy rajzok gyűjtőneve. Az illusztráció lehet szöveg közti vagy külön lapokon elhelyezett.

  • illuzionizmus
   a mélység és a plaszticitás érzékeltetése a festészetben

   a mélység és a plaszticitás érzésnek erőteljes felkeltése a festészetben, ritkábban a domborműveken.

  • imaszőnyeg
   A muzulmánok ezen végzik a napi többszöri, Koránban előírt imát.

   Az imaszőnyeg annak a kisméretű, a muszlimok által használt szőnyegtípusnak az elnevezése, amely nem a szőnyeg fajtájára, hanem annak alaki megjelenésére utal. A muzulmánok ezen végzik a napi többszöri, Koránban előírt imát. A tükörrész a mecset mihrábját ábrázolja oszlopos vagy a nélküli stilizált formában. A legtöbb imaszőnyeg Kis-Ázsiában készült a 17-18. században, de előfordultak a Kaukázusban és a turkomán szőnyegek között is.

  • imitáció
   1. utánzás 2. utánzat

   1. utánzás. Gyakran nevezik a festészetet és a szobrászatot az imitáció művészetének, mivel számos alkotásban a természetet utánozza. 2. utánzat. Silányabb minőségű, de az értékeshez hasonló anyag v. abból készült tárgy.

  • impasto
   a festék vastag rétegben való felrakása a vászonra

   a festék vastag rétegben való felrakása a vászonra.

    

  • impresszionizmus
   képzőművészeti irányzat a 19. század második felében, amely a látvány természethű visszaadását a pillanatnyi benyomás gyors és eleven reprodukálásával kívánta elérni

   képzőművészeti irányzat a 19. század második felében és  20. század elején, amely a látvány természethű visszaadását a pillanatnyi benyomás gyors és eleven reprodukálásával kívánta elérni. Franz Hals, Velázquez, Goya, Turner és Delacroix festőiségéből, a barbizoni iskola eredményeiből, a plein air törekvésekből kiindulva a francia festészetben bontakozott ki az 1872 és 1886 közötti időben, és egész Európában elterjedt. Nevét Monet Impresszió, a felkelő nap című képéről (1872) kapta. Az impresszionista festőnek a téma csak motívum és ösztönző: ezért elveti a kép szándékos tartalmát, „meséjét”, a szilárd testszerű ábrázolást, az éles kontúrokat, a helyi színek körülhatárolt alkalmazását és  a klasszikus értelembe vett kompozíciót. A természetet pusztán a színélménynek, és a természetes fény váltakozásainak illanó képét igyekszik rögzíteni. Kedvelt témáik a párás, napfényes látványok megfestése. Legfontosabb képviselői: Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissaro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Auguste Renoir. A magyar művészetben Szinyei Merse Pál és a nagybányai művésztelep első generációja kapcsolódik szorosan az impresszionizmushoz.

    

  • inc.
   „metszette”

    "incidit" A rézmetszeten a rézmetsző neve előtt áll.

    

  • indadísz
   stilizált virágos és leveles, hullámos vagy csigás vonalú növényi minta

   stilizált virágos és leveles, hullámos vagy csigás vonalú növényi minta, motívum. Minden stílusban az annak megfelelő formában alkalmazzák.

  • inkrusztáció
   díszítési mód: 1. berakás 2, márványberakás

   1. nemesebb anyagok berakása kevésbé nemes anyagból készült alapba. Ha az alap fa, intarziáról, ha fém tausírozásról beszélünk. 2. márványberakás: színes márványlapocskák meghatározott  minta szerinti berakása kő vagy márványlapba.

  • inkunábulum
   paleotypa, ősnyomtatvány

   Az 1501 előtt megjelent, szedett betűkkel nyomott nyomtatványok neve.

  • inro
   öt kis rekeszből álló japán gyógyszeres szelence

   egymásba illesztett öt kis rekeszből álló japán gyógyszeres szelence. A rekeszeket zsinórral fűzték össze, és a netsukere akasztva az övön viselték. Vannak berakott, faragott vagy lakkfestésű inrók.

  • intaglio
   a drágakövek vésésének az a módja

   a drágakövek vésésének az a módja, amellyel az ábrázolást bemélyítik az ékkőbe. Több olasz reneszánsz mester művelte Olaszországban, a 18. században a gemmavésést felújító tiroli származású római Pichler család is ezt a technikát alkalmazta.

  • intarzia
   faberakás

   A bútorművesség egyik díszítési módja. A díszítendő alap felületébe elütő színű, meghatározott minta szerint kivágott falemezkéket raknak be. Az intarzia lehet arabeszkes, növényi, figurális, ritkábban geometrikus, ábrázolásmódja síkszerű vagy perspektivikus. A berakott részek az alapfelülettel egy síkot alkothatnak vagy abból kiemelkedhetnek (relief-intarzia).

  • intérieur
   1. belső tér művészien kialakított belső felületei 2. az ezeket ábrázoló festmény

   1. belső tér művészien kialakított belső felületei, a hozzájuk tartozó, gyakran hozzájuk tervezett bútorokkal és egyéb berendezési tárgyakkal. 2. az ezeket ábrázoló festmény

  • intim táj
   paysage intime

   a barbizoni festőcsoport által kifejlesztett, egyszerű, hangulatos tájábrázolás.

  • inv.
   invenit; „kigondolta”

   „kigondolta” szó rövidítése. Grafikai lapokon, építészeti terveken stb. a kivitelezővel szemben (exud., fec., inc., sculps.) annak az eredeti műnek az alkotóját jelzi, amelyről a grafikai lap, terv stb. készült.

    

  • iparművészeti múzeum
   iparművészeti gyűjtemény Budapesten

   alapítási éve 1872. gyűjteményei sokáig a régi Műcsarnokban voltak elhelyezve. Üllői úti szecessziós palotájába (Lechner Ödön és Pártos Gyula műve) 1896-ban költözött. A múzeum felöli az iparművészet  régi és új, magyar és külföldi alkotásait. Kerámia- és üveggyűjteménye (olasz majolikák, perzsa és török fajanszok, rajnai kőcserépedények, kályhacsempék, német és delfti fajanszok, kínai, japán, meisseni, bécsi és sevres-i porcelánok, holicsi fajanszok, külföldi és magyarüveg- és agyagipari alkotások stb.) több ezer tárgyat számlál. Herendi gyűjteménye páratlan gazdagságú. A népi jellegű keramika emlékeit is gyűjti a múzeum. A textilosztály gazdag anyagában 4-7 századi kopt szőtteseket, középkori és reneszánsz bársonyokat, keletázsiai és mohamedán szöveteket, hímzéseket, csipkéket, valamint 17-18. századi magyar úri hímzéseket találunk. Kisázsiai török szőnyeggyűjteménye a világon egyedülálló. Bútor- és fafaragás-osztályában régi korok és a legújabb kor külföldi és magyar bútorait tárolja. 18. századi francia bútorai nemzetközi viszonylatban is jelentősek. Ötvösosztálya értékes 15-19. századi külföldi és magyar ötvösmunkákkal, 14-19. századi ékszerekkel rendelkezik. Fémtárgy- (bronz, ón, vas) gyűjteménye, elefántcsonttárgyai, valamint könyvkötései is számottevőek

  • irizálás
   kerámia tárgyaknak vagy üvegeknek színjátszó, fémes színe.

   kerámia tárgyaknak vagy üvegeknek színjátszó, fémes színe.

  • izokefália
   olyan kompozíció, amelynél a festményen vagy domborművön minden alak feje egyenlő magasságban van

   olyan kompozíció, amelynél a festményen vagy domborművön minden alak feje egyenlő magasságban van, tekintet nélkül termetük és testtartásuk (ülő, álló, térdeplő) eltérésére. Az antik domborműveken, a középkori reliefeken és festészetben, valamint az itáliai korareneszánsz néhány festőjénél figyelhető meg.

  • jadeit
   jade-kő

   Zöldes vagy fehéres, márványosan erezett féldrágakő. Kínában nagyra értékelik, műtárgyakat, szobrocskákat faragnak belőle. Vele rokon, de kevésbé értékes anyag a nefrit.

  • janus pannonius képtár
   művészeti és történeti gyűjtemény Pécsett

   a múzeum állandó képtárának alapját Dr. Gegesi Kiss Pál egyetemi tanár ajándéka vetette meg 1957-ben, amely „Forgách Hann Erzsébet emlékgyűjtemény” címet kapott. A gyűjteményben 20. századi magyar festők képei és rajzai szerepelnek (Derkovits, Berény, Ferenczy, Rippl-Rónai, Gulácsy, Márffy, Diener Dénes, Czóbel, Bernáth, Kmetty, Barcsay,  Egry, Gadányi stb), valamint Forgách Hann Erzsébet45 szobra és 80 rajza. Ehhez csatlakozik Tamás Henrik jelentős gyűjteménye (főleg Rudnay Gyula és Mednyánszky László képei), amelyet Pécs városa 1959-ben évjáradéjra vásárolt meg a tulajdonostól. Utóbb Dési Huber István rajzai és linóleummetszet-sorozata gyarapították a képtár anyagát, amely Dési Huber Istvánné több mint ezer darabot számláló ajándékaként került a gyűjteménybe. Az 1928-ban alapított Zsolnay-múzeum mintegy 11 000 db művészi porcelánt őriz. A képtár az 1904-ben megalakult Pécsi Városi Múzeum (Janus Pannonius Múzeum) egy része. Ennek régészeti osztálya gazdag őskori és népvándorlás kori anyagot őriz. Kiemelkedő részlege a zengővárkonyi korarézkori emlékanyag. Jelentős a bronzkori, vaskori, római, avar és Árpád-kori anyag. Kőtára az ókeresztény és koraközépkori emlékek egyik leggazdagabb gyűjteménye hazánkban. Jelentás néprajzi és természetrajzi anyaggal is rendelkezik.

    

  • japán porcelán
   a kínai japán helyi japán változata

   az idők folyamán ismételten kínai vagy koreai formaelemeket átvéve fejlődött ki helyi változatokkal. Ismertebb termékei: az arita porcelán, Seto-porcelán, a Satsuma-porcelán és a Kaga-porcelán, amelyet ragyogó zöld, sárga vagy bíbor színű máz jellemez.

  • japonaiserie
   Japánból származó műtárgy, csecsebecse.

   Japánból származó műtárgy, csecsebecse.

  • jardiniére
   1. asztali gyümölcsös kínáló; 2. virágtartó

    1. kerámiából vagy nemesfémből készült gyümölcsös tál, gyümölcsös kínáló. 2. kerámiából vagy nemesfémből készült hatalmas talpas virágtartó

  • jasper ware
   mázatlan, fémoxidokkal színezett Wedgewood-edények

   mázatlan, fémoxidokkal színezett Wedgewood-edények; a kék vagy barna alapanyagú tárgyakat domborműves fehér díszítéssel láttak el. 1775-80 körül jelentek meg a piacon.

  • jáspis
   sárgásbarna kvarc-, illetve kalcedonféleség

   tömött, át nem látszó, igen eltérő színű, sárga, vörös vagy barna, gyenge fényű kvarc-, illetve kalcedonféleség. A szalagos jáspis különböző színű rétegekből áll.

  • jáspisüveg
   az achátüveggel rokon márványozott üveg

   az achátüveggel rokon márványozott üveg, amelyet az olaszok Velencében, a franciák Nevers-ben készítettek a 16-17. században

  • jelkép
   szimbólum

   fogalom érzékelhető ábrázolása, megszemélyesítése, tárgyiasítása.

    

  • jezsuita porcelán
   európai megrendelésre készült, 18. századi kínai porcelán

   európai megrendelésre készült, 18. századi kínai porcelánok gyűjtőneve. Formáik és díszítésük az európai ízléshez igazodott. A megrendeléseket állítólag jezsuita misszionáriusok közvetítették.

  • joragan szőnyeg
   újabb perzsiai szőnyegtípus

   nagyméretű, durvább csomozású, újabb perzsiai szőnyegek vörös, fehér, kék alapszínekkel, tükrében nagy középmedallionnal

    

  • jordesz csomó
   anatóliai csomó

   A török és kaukázusi szőnyegek csomózási technikája. A két láncfonalat elölről hátrafelé keresztező fonál két vége visszafordulva a láncok között bújik ki és csomót alkot.

  • jordesz szőnyeg
   17-18. századi kisázsiai imaszőnyeg

   17-18. századi kisázsiai imaszőnyeg, két oszlopos vagy oszlop nélkül imafülkés mezővel, gazdag növényi kerettel

    

  • kabinetszekrény
   asztalon vagy saját állványszerkezeten álló, sokfiókos díszszekrényke

   asztalon vagy saját állványszerkezeten álló, de gyakran alsó rész nélküli, sokfiókos díszszekrényke, középen nyíló ajtókkal vagy lehajtható lappal, illetve sok kis fiókkal. A spanyolok hozták divatba a 15. században. A legértékesebb faanyagokból, faragott díszítéssel, márvány-, elefántcsont-, teknőc-, gyöngyház vagy faberakással, továbbá ötvösművű ékítményekkel és veretekkel sajátos bútorékszert varázsoltak belőle. Éremgyűjteményeket, ékszereket stb. tartottak benne.

    

  • kabisztrán szőnyeg
   Perzsia és a Kaukázus határán készült szőnyegek

   a karadzsa és karabagh szőnyegekkel rokon, Perzsia és a Kaukázus határán  készült, geometrikus mintájú, finom csomózású, sötétkék tónusú szőnyeg.

    

  • kakemono
   a függélyes japán festmény legáltalánosabb formája

   a függélyes japán festmény legáltalánosabb formája. Tussal vagy vízfestékkel papírra vagy selyemre festik, és szélesebb papír-, vagy selyembrokátra ragasztják. Felső és alsó része hengeres pálcára van erősítve, amelyre a képet megszemlélés után feltekerik, és selyemtokba, majd fa- vagy lakkládikóba helyezik. A vízszintes japán kép neve makimono.

  • kámea
   domborműves ábrázolással díszített gemma

   domborműves ábrázolással díszített gemma

  • kandeláber
   candelabrum

    talapzatos, oszlopos törzsű, tálban, csészében vagy karokban végződő, rendszerint nagy méretű, díszesen kiképzett állvány gyertya vagy egyéb világítóanyag számára. Fából, fémből vagy márványból készítik.

  • kaolin
   porcelánföld

   Földpátok mállásából keletkező fehér agyagföld, a keményporcelán alapanyaga. Nevét a kínai Kau-Ling hegyről kapta.

    

  • karabagh szőnyeg
   kaukázusi csomózott szőnyeg

   a kabisztrán szőnyeggel rokon kaukázusi csomózott szőnyeg. Gyakori a cékla- vagy cinóbervörös lépcsős szélű, medaillonos díszítmény.

    

  • karbunkulus
   vörös színű drágakövek elnevezése

   vörös színű drágakövek (rubin, gránát, spinell) régi elnevezése

  • kárpit
   a falakat és falnyílásokat borító díszítő textíliák gyűjtőneve

   a falakat és falnyílásokat borító díszítő textíliák gyűjtőneve. Eredetileg belső sátorborítás, ajtó- vagy ablakfüggöny volt. Később kézzel szőtt, majd nemesebb anyagokból (gobelin, brokát, selyem stb.) készült. Néha a papírból és más anyagokból készült fali tapétát is kárpitnak nevezik.

    

  • karton
   1. freskók vázlata 2. vászonanyag

   1. erős, vastagabb papíron készült rajz, amely eredeti nagyságban freskók, üvegfestmények, faliszőnyegek stb. végleges elkészítéséhez átmásolási mintául szolgál. 2. a kreton vagy kattun nevű, gyakran művészi mintájú nyomtatott vászon magyar elnevezése; a 18. század óta igen elterjedt ruha-, fali-, tapéta- és bútorbevonó anyag.

  • kartus
   díszítőkeretelés, amelynek közepén címer, embléma, felirat jelenik meg

   a bemetszett, előre és hátra göngyölődő kartonpapír alakzatait utánzó plasztikus díszítőkeretelés, amelynek középső része felirat, címer, embléma vagy ábrázolás elhelyezésére szolgál. Formája többféle: a gótikában szalag-, a barokkban pajzsszerű; a barokk, a rokokó és a copfstílus változatos kagylós, rocaille-os és füzéres motívumokkal övezi.

  • kasírozás
   1. több kartonréteg összeragasztása vagy karton bevonása nemesebb fedőréteggel. 2. gipszszobor készítése valamilyen vázra sűrű gipsz felhordásával

   1. több kartonréteg összeragasztása vagy karton bevonása nemesebb fedőréteggel. 2. gipszszobor készítése valamilyen vázra sűrű gipsz felhordásával.

    

  • kasmír szövetek
   az észak-indiai Kasmírból származó hímzett vagy szövött keskeny kendők

   az észak-indiai Kasmírból származó, Európában a 18. században divatba jött hímzett vagy szövött keskeny kendők. A kasmírkecske nagyon finom gyapjából készülnek, néha selyemmel keverve, aprólékos mintájuknak főmotívuma az ún. kasmírpalmetta: csigásan hajlott végű körteidom.

    

  • kassai keménycserép
   a 18. század végén Kassán alapított üzem termékeinek a gyűjtőneve

   a 18. század végén Kassán alapított és 1845-ig többször megújított üzem termékeinek a gyűjtőneve. Alapanyaga sárgás színű, máza áttetsző.

  • katedrálüveg
   finomabb szemcsézetű ornamentüveg

   finomabb szemcsézetű ornamentüveg, egyik oldalán hólyagos felületű,  áttetsző üvegfajta.

  • kazak szőnyeg
   a kaukázusi tatárok csomózott szőnyegeinek gyűjtőneve

   a kaukázusi tatárok csomózott szőnyegeinek gyűjtőneve. Változatos geometriai rajzú, élénk színű, magas sörtéjű, tartós, használati keleti szőnyeg.

    

  • kazula
   miseruha

   miseruha

  • kegykép
   vallásos tárgyú festmény vagy szobor

   vallásos tárgyú festmény vagy szobor, amelyet szentek, mártírok csodatevőnek vélt ereklyéit őrző kegytemplomokban és búcsújáróhelyeken vallásos tiszteletben részesítenek.

    

  • kehely
   calix; talpas ivóedény

   Talpas ivóedény, a katolikus egyházban a szentmisénél, a protestáns egyházakban az úrvacsora osztásánál használják. Eredetileg fából vagy üvegből, később nemesfémből vagy aranyozott rézből készült. 3 fő része: a talp, a nodus (szárgomb, a kehely fogógombja), és a cuppa (a kehely csészéje)

  • kehelytakaró
   velum

   A miseruhával egyező anyagú, négyzet alakú terítő, a miséhez felszerelt kehely takarója

  • kelengyeláda
   ruhanemű, kelengye tárolására és megőrzésére szolgáló nagyobb láda

   mennyasszonyi láda, cassone: ruhanemű, kelengye tárolására és megőrzésére szolgáló nagyobb láda, amelyet faragásokkal, aranyozással és profán jeleneteket ábrázoló festményekkel díszítettek. A 16-17. században díszes kivitelű bútor; a szekrény divatba jöttével jelentősége csökkent. A népi berendezési tárgyak között tovább él.

    

  • keleti hímzések
   a 17-19. századi perzsa és török hímzések gyűjtőneve

   a 17-19. századi perzsa és török hímzések gyűjtőneve. Általában fehér vászonalapon készülnek színes gyapjú- és selyemfonállal, néha egy-egy aranyszál közbeiktatásával. Díszítményük mindig növényi.

    

  • keleti szőnyeg
   Ázsia mohamedán vidékein és Kína némely részén szövéssel vagy csomózással készült szőnyeg

   Ázsia mohamedán vidékein és Kína némely részén szövéssel vagy csomózással készült szőnyeg. Legfontosabb csoportjai: kisázsiai, anatóliai, kaukázusi, perzsa, indiai, turkomán (bokhara), közép-ázsiai és kínai szőnyegek. E csoportokon belül több fajta van. Magyar vonatkozásúak a kis-ázsiai szőnyegek; sok került belőlük a 16. századtól a keleti kereskedők révén Erdélyen keresztül hazánkba. Anyaguk rendszerint gyapjú, ritkábban selyem. A színezés növényi eredetű festékkel történt. A keleti szőnyeget egyrészt a rajtuk látható mintáról (vázás, golyós stb.) nevezik el, másrészt arról a városról, amelyben vagy amelynek közelében készültek (pl. usák, erdélyi, jordesz, ladik, kula szőnyeg). Muzeális értékűek a 16-17. századi kaukázusi, örmény szőnyegek. Perzsiában, a Szefevida uralkodók udvari műhelyeiben művészek rajzai szerint, vadászjeleneteket, állatharcokat, virágmotívumokat stb. ábrázoló, gyakran selyemmel csomózott, arannyal, ezüsttel átszőtt, páratlan értékű szőnyegek készültek. Perzsa mintára Indiában és a török szultáni udvarban is voltak szőnyegműhelyek. E régi, művészi keleti szőnyegek nem  általánosan ismertek. A kisázsiai szőnyegszövés becses termékei az imaszőnyegek; ezek tükre a mecset boltozatos imafülkéjét ábrázolja. A lakásdíszül szolgáló, népszerű 19-20. századi keleti szőnyegek háziiparszerűen vagy európai kereskedők cégek Keleten létesített műhelyeiben készülnek.

    

  • keménycserép
   az agyagáruk egyik fajtája

   az agyagáruk egyik fajtája. Átmenet a porcelán és egyéb kerámia között. J. Wedgwood (1730-95) angol keramikus találta fel 1768-ban. Az ónmázas fajanszot felülmúló tulajdonságai, használhatósága és a porcelánnál olcsóbb volta miatt gyártása hamarosan elterjedt. A matricás díszítést a keménycserépen alkalmazták először. Hazánkban a 18. század végén Holicson, a 19. század első felében számos műhelyben (Tata, Pápa, Városlőd stb.) készült. Minthogy könnyen reped, a tartósabb porcelán kiszorította hazánkból.

    

  • keményporcelán
   pâte dure

   a valódi porcelán kaolinos anyaga szemben a kaolint nélkülöző lágyporcelánnal; kiégetéséhez igen magas hőfokra van szükség.

    

  • képmás
   portré, arckép

    Az egyén individuális ismertetőjegyekkel való ábrázolása a festészetben, grafikában, szobrászatban és éremművészetben. A festett képmás lehet: egész alak; térdkép (csak festményen), amelyen az ábrázolt térdig látható; arckép, mellkép a felső test kisebb-nagyobb részével és csupán fejkép. Továbbá ábrázolhatja az arcot szemben  (en face) vagy oldalnézetben (en profil). A szoborképmást, amely az ember fejét és a törzs felső felét ábrázolja, mellszobornak vagy büsztnek nevezzük.

  • képrestaurálás
   megsérült, színét vesztett festmények eredeti jellegének helyreállítása, konzerválása

   megsérült, színét vesztett festmények eredeti jellegének helyreállítása, konzerválása, a hamísításnak minősülő túlzott kiegészítések eltávolítása, ugyanakkor annak figyelembevétele, hogy a képet nem szbad kiegészítéssel vagy ráfestéssel megváltoztani.

    

  • képzőművészet
   szobrászat, festészet, grafika, iparművészet és gyakran az építőművészet összefoglaló elnevezése

   szobrászat, festészet, grafika, iparművészet és gyakran az építőművészet összefoglaló elnevezése.

    

  • kerámia
   az agyagművesség technikájával készült termékek elnevezése

   az agyagművesség bármely technikájával készült termék, kivéve a porcelán

    

  • keramika
   az agyagművesség összefoglaló neve

   az agyagművesség összefoglaló neve

    

  • kereszt
   egymást átszelő két szár vagy ennek stilizált ábrázolása

   egymásra merőlegesen elhelyezett, egymást átszelő két szár vagy ennek stilizált ábrázolása, a különböző népeknél ősidőktől alkalmazott díszítő és szimbolikus elem; a keresztény művészetben Krisztus halálának eszközeként rendkívüli jelentőssége van. Különféle változta van: 1. görög: egymást keresztező szárai egyenlő hosszúak. 2. latin: merőleges metszésű szárai közül a függőleges hosszabb. 3. Antal-kereszt vagy tau-kereszt: felső szára hiányzik, nyomtatott nagy t-hez hasonlít 4. András-kereszt: azonos hosszúságú ferde szárakkal 5. horgonykereszt: kettős karéjban végződik. 6. Konstantin-kereszt vagy monogramos-kereszt: görög betűs Krisztus-monogram (X-et keresztező P). 7. villás-kereszt. 8. füles vagy egyiptomi kereszt: fönt fülben végződő latin kereszt. 9. máltai kereszt: a metszéspont felé elkeskenyedő, egyenlőszárú kereszt. 10. kettős vagy érseki kereszt: két párhuzamos vízszintes szárral. 11. pápai vagy hármas kereszt: három párhuzamos vízszintes szárral. 12. jeruzsálemi kereszt: a görög kereszt szárai között egy-egy kisebb kereszttel. 13. orosz vagy ortodox kereszt: két vízszintes és egy kisebb ferde keresztszárral. 14. keresztszárú kereszt: görög kereszt, végein kisebb keresztekkel. 15. lóherés kereszt. 16. mankós kereszt

    

  • keresztelő tál
   ötvösművű, mély tál, amelyben a keresztelendő fejéről lecsurgó vizet felfogják

   ötvösművű, többnyire ovális mély tál, amelyben a keresztelendő fejéről lecsurgó vizet felfogják; rendszerint kancsó is tartozik hozzá.

  • keresztény múzeum
   művészeti gyűjtemény Esztergomban

   Hazánk leggazdagabb vidéki múzeuma. Simor János alapította mint prímási képtárt, az 1870-es években nyitották meg a nyilvánosság előtt. A későbbi időkben több gyűjteménnyel gyarapodott. Értékes 15-16. századi magyar táblaképgyűjteménye, benne Kolozsvári Tamás híres szárnyasoltárképével, valamint M.S. mester 4 táblaképe. A 19-20. századi magyar festmények gyűjteménye is gazdag (id. Markó Károly, Ligeti Miklós, Vaszary János képei). Emellett nemzetközi gyűjteménye is számottevő: bizánci, itáliai (Crivelli, Lippi, Pisanello, Sassetta stb.), spanyol (Ribera), flamand  és holland (Memling, Cuyp, Teniers), valamint francia, német, osztrák, angol, lengyel, orosz mesterek teszik gazdaggá. Szobor-, vízfestmény-, grafika- és üvegfestmény-gyűjteménye, valamint gazdag ötvösművészeti, kerámia-, gobelin- és török szőnyeggyűjteménye is nevezetes.

    

  • keret
   festményt, grafikai művet, tükröt övező foglalat

   festményt, grafikai művet, tükröt övező foglalat. Rendszerint fából készül, és a kor stílusának megfelelő módon faragással, festéssel és aranyozással, berakással stb. díszítik.

  • kertes szőnyeg
   Perzsia nyugati részén a 17-18. században készült csomózott szőnyegek gyűjtőneve

   Perzsia nyugati részén a 17-18. században készült csomózott szőnyegek gyűjtőneve. Stilizált perzsa kertet ábrázolnak csatornarendszerrel, medencével stb.

    

  • kesán szőnyeg
   újabb, selyemcsomózású, figurális ábrázolású perzsa szőnyegek elnevezése

   khasan szőnyeg; újabb, selyemcsomózású, figurális ábrázolású perzsa szőnyegek elnevezése. A láncfonal selyem, a vetülék pamut. A 16. században Khasan a szefevida udvari művészetnek, így a szőnyegszövésnek is egyik központja volt.

  • kéve
   Magyar Képzőművészek és Iparművészek Egyesülete

   1907-ben szablya Frischauf Ferenc kezdeményezésére alakult magyar művészegyesület, amely kiállítások és művészeti kiadványok révén szándékozott terjeszteni a képzőművészetek iránti érdeklődést.

  • kézinyomat
   olyan nyomat, amelyet a művész maga készít eredeti dúcról vagy lemezről.

   olyan nyomat, amelyet a művész maga készít eredeti dúcról vagy lemezről.

  • kézirat
   manuscriptum

   kézzel írt szöveg ellentétben a nyomtatvánnyal. Az ókori és középkori kéziratos könyvek a kódexek.

  • kézjegy
   a művész szignója, amely nevének kezdőbetűiből

   a név kezdőbetűiből álló vagy egyéb grafikai jel, amellyel a festő, grafikus, szobrász műveit szignálja

  • khíva szőnyeg
   a turkomán szőnyegek egy típusa

   a turkomán szőnyegek csoportjában a tsaudur és ersar törzsek készítményei, kereskedelmi központjuk Hiva. Mintáik változatosabbak és színesebbek a többi turkomán szőnyeg mintáinál.

    

  • khoraszan szőnyeg
   Perzsia Khoraszan tartományában készült csomózott szőnyegek gyűjtőneve

   Perzsia Khoraszan tartományában készült csomózott szőnyegek gyűjtőneve. A mintákat a 18. század háborúi után a különböző vidékekről betelepített munkások hozták magukkal.

  • kiddus serleg
   istentiszteleti serleg a zsidó szertartásban

   istentiszteleti serleg a zsidó szertartásban. A szombatot és ünnepnapot borral telt serleggel köszöntik a zsinagógában és otthon, elmondva az erre az alkalomra előírt áldást. Megállapított formája nincs, a hívők a korbeli világi ötvösműveket (poharakat, serlegeket) ajándékoznak erre a célra.

    

  • kiegészítő színek
   komplementer színek

   Az Oswald-féle színkörben egymással párosan szemben lévő színek (zöld-vörös, sárga-kék stb.), amelyek keverése egy harmadik színt ad.

    

  • kilim
   karamani, kelim

   Kárpitszövéssel készült, rendszerint ferde vonalú, geometrikus mintájú, kisázsiai vagy kaukázusi takarók, szőnyegek gyűjtőneve. Ezeken a területeken évszázadok óta készülnek; a régi darabok színharmóniájuk miatt igen kedveltek. Sajátságuk, hogy ahol a mintában két szín a láncfonalakkal párhuzamosan egyenes vonalban találkozik, ott a szövésmód természete folytán rések keletkeznek; ezeket keleten nyitva hagyják, míg nyugaton mindig öszevarrják. Ilyen szövésmóddal készül a torontáli szőnyegfajta.

    

  • kilin
   kínai meseállat

    Kínai meseállat. Az őzhöz hasonlít. A 16. századi perzsa szőnyegeken gyakran ábrázolták.

    

  • kínai porcelán
   Kínában készült porcelánok elnevezése

   az európainál kevesebb kaolint tartalmazó, tehát nem olyan kemény és tartós porcelán. Alacsony hőfokon olvad, ezért kevésbé tűzálló ásványi anyagokkal is színezhető. Rendkívül jól formálható. Kínában már régóta dolgoztak porcelán szerű anyaggal; valódi porcelánt azonban valószínűleg csak a Tang-korszak óta (Kr. e. 7. századtól) készítenek. Néhány darab után nagyobb mennyiségű kínai porcelán 1508 körül jutott el Európába. A kínai porcelán fajtái: 1. nem festett kínai porcelán, tiszta fehér, egyszínű, sima, egyszínű repedezett, lángárnyalatos fröcskölt, többszínű mázas változatokkal. 2. festett kínai porcelán, máz alatti és máz alatti színekkel festett és amellett más színekkel festett. 3. különleges eljárásokkal készített kínai porcelán: pl. bekarcolt rajzzal, áttört művű ékítményekkel, idegen anyagok utánzatival díszített, lakkhuzattal bevont. 4. idegen formákkal és rajzokkal ellátott kínai porcelán, változatai: tiszta fehérben; kék színnel festve; zománcszínekkel festve; Európában festéssel ellátott kínai porcelán

    

  • kínai szőnyeg
   durva csomózású, tartós használati szőnyeg

   durva csomózású, részben háziiparilag készült, tartós használati szőnyeg. Anyaga főleg selyem. Növényi (lótusz, bambusz, barackvirág stb.), geometrikus vagy fantasztikus állatalakos mintái élénk arany, bíbor, kék és sárga színükkel elütnek a halvány szürkés vagy sárgásfehér alaptól.

    

  • kirman szőnyeg
   sűrű csomózású újabb perzsa szőnyeg

   sűrű csomózású újabb perzsa szőnyeg; fehér alapon világos színezésű, aprólékos, gazdag virágmintákkal készül.

  • kis usák szőnyeg
   az usák csoportjába tartozó kis méretű szőnyeg

   az usák csoportjába tartozó kis méretű szőnyeg, egyszínű vörös tükrében felhőszalagos vagy arabeszkes sarokdíszítéssel és csürlő-idomú középmedaillonnal, keretében növényi ornamentikával. 16. századi típus, ebből fejlődött ki a gazdagabb rajzú erdélyi szőnyeg.  

  • kiscelli múzeum
   a Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya Budapesten

   a hajdani Székesfővárosi  Múzeumból fejlődött ki, amely 1887-benlétesült Enea Lafranconi budapesti vonatkozású metszet- és térképgyűjteményi adományából. A megszaporodott gyűjtemény újkori részlege 1940-41 telén átköltözött a kiscelli egykori trinitárius kolostor és templom épületcsoportjába. A második világháború során a gyűjtemény egy része megsemmisült. Fokozatos helyreállítás után 1951-ben nyílt meg az állandó kiállítás. Az 1686 és 1849 közti időszakból várostörténeti emlékeket és a 19. század második feléből származó látképeket mutat be. Időszaki kiállításokat is rendez. Osztályai: várostörténeti grafikák és metszetek, fényképek, iparművészeti, képzőművészeti és céhemlékek, illetve műtárgyak.

    

  • kisplasztika
   A kisplasztika a szobrászat egy ága

   Anyaga a szobrászat által feldolgozható bármilyen anyag lehet (agyag, fa), de kiváltképpen kisplasztikai anyagok azok, amelyek kisméretű feldolgozásra alkalmasak, példáulelefántcsontpuszpángfaporcelánviasz, különböző fémek. Anyaga és mérete miatt a kisplasztika gyakran az ötvösséggel és az éremművészettel rokon, s méretükből következően művészi élvezetük csak közelről szemlélve lehetséges.

   Fontos megjegyezni, hogy a kisplasztika nem a nagy szobor kisebbített mását jelenti. Életnagyságnál kisebb alkotásról van szó, ami sokszor érzékeny és értékes anyagból készül, ezért rendszerint az enteriőr dekorációjának részét képezi.

   Mind a kisplasztikának, mind az éremművészetnek egyik kiváló magyarországi képviselője Ferenczy Béni. Számos kisplasztikája és éremművészeti alkotása megtekinthető Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban.

    

  • klasszicizmus
   a 18. század második felében Franciaországból kiindulva egész Európában elterjedt stílus, a barokk és rokokó ellenhatásaként jött létre

   a 18. század második felében Franciaországból kiindulva egész Európában elterjedt stílus, amely elsősorban az építészetben uralkodott. Ez a klasszicizáló vagy klasszikus stílus a barokk és rokokó ellenhatásaként alakult ki, és az antik elemek szabad alkalmazásával nyugodt monumentális hatású, ünnepélyes homlokzatokat alkotott (Louis seize stílus, copf stílus, empire stílus). A bútorművészetben és a festészetben is erősen hatott, a festészetben a letisztult, visszafogottabb festői eszközök használata mellett mitológiai tárgyú témák ábrázolását jelenti. A szobrászatban az antik hagyományokon alapuló idealizálás jellemzi.

  • kódex
   középkori írott könyv

   középkori írott könyv. Kora a  4. századtól a 16. századig terjedt. Anyaga a 13. századig pergamen, azt követően papír, de  a díszkódexek anyaga végig a pergamen maradt. Kötése rendszerint bőrrel bevont és kapcsokkal erősített két fatábla.

  • kőkarc
   kőnyomási technika

   kőnyomási technika, amely rendkívül finom, a rézkarcra emlékeztető képet ad. A szemcsézetlen, tehát egészen sima nyomókövet aszfalttal  vonják be, és tompa hegyű tűvel ráviszik a rajzot. A kövön így szabadon maradt vonalakat savas folyadékkal mélyre maratják.

  • kókuszserleg
   ötvösfoglalatú talpas pohár, amelynek csészéje kókuszdió héjából készült

   ötvösfoglalatú talpas poháridom, amelynek csészéje a kókuszpálma gyümölcsének kemény héja. Az utóbbi némelykor faragott reliefdíszű. A 16-17. században volt divatos.

  • kolofon
   a kiadó, másoló vagy nyomdász nevét, a kiadást, a másolást vagy a nyomtatás helyét és idejét megjelölő felirat

   a régi kéziratok és nyomtatványok végén a kiadó, másoló vagy nyomdász nevét, a kiadást, a másolást vagy a nyomtatás helyét és idejét megjelölő (lefelé keskenyedő és alul csúcsban végződő) felirat, amely a címlapot helyettesítette. 

  • koloniál stílus
   az amerikai angol gyarmatokon a 18. században elterjedt, angol eredetű bútorstílus

   az amerikai angol gyarmatokon a 18. században elterjedt, angol eredetű bútorstílus. Az angol bútorok faragott díszítései helyett általában egyszerűbb – festett vagy berakásos – felületeket alkalmazott.

  • kolorit
   színezés, színhatás

   a színek összhatása és egymáshoz való viszonya műalkotásokon

  • kolozsvári kötések
   17. századi erdélyi kötések

   17. századi erdélyi kötések, amelyek nagyrészt Apafi Mihály és felesége részére készültek. A bőrkötéseket gazdagon aranyozott ornamentális keret, legyezőminta és apró virágmotívumok jellemzik.

  • kőmetszés
   gliptika

   Drágakövek és féldrágakövek művészi díszítése különböző technikai eljárásokkal.

  • komód
   fiókos szekrény

   A nehezen kezelhető ládát felváltó, homloklapján fiókokkal tagolt bútor XIV. Lajos (ur. 1643-1715) korától vált divatossá. Veretekkel, faragással, intarziával díszítik. Hasonló, de egyszerűbb polgári megfelelője a biedermeier sublód vagy sublót.

  • kompozíció
   a képzőművészeti alkotás szerkezete, elemeinek harmóniában való elrendezése

   a képzőművészeti alkotás szerkezete, elemeinek (tárgyi motívumok, formák, vonalak) olyan módon való elrendezése, amely a természeti látvány esetlegességeit kiküszöbölve az ábrázolás részei között szükségszerűnek ható összefüggést, szándékolt zárt rendet hoz létre. A kompozíció a formaelemek különböző viszonyait (a szimmetriát és az aszimmetriát, a harmóniát és a diszharmóniát, az átlós vagy háromszögű elrendezést, az alakok elhelyezését, az előtér és a háttér viszonyát, az egyensúlyt és a feszültséget, a ritmust stb.) mindig valamely, az adott társadalom megszabta stílus belső igényei szerint alakítja.

    

  • koninglijk museum voor schone kunsten
   antwerpen-i Királyi Szépművészeti Múzeum (Belgium)

   1880-ban alapították. Emeleti képtárában régi flamand, olasz, francia, holland és német mesterek számos műalkotását, földszinti termeiben pedig modern festményeket (a 19. századtól napjainkig) mutat be. Ugyanitt van a híres Rubens-gyűjtemény.

    

  • konstruktivizmus
   absztrakt művészeti irányzat

   az első világháború idején jelentkező absztrakt művészeti irányzat, amely szükségtelennek tartja a természeti tárgyak ábrázolását, és a mértani formák gondosan kiegyensúlyozott és szigorúan logikus megszerkesztésével fejezi ki mondanivalóját. A sík konstruktivizmus a vonalak, a síkok, és a színek belső feszültségének ellentéteiből akarja megalkotni a képet. Változatai a szuprematizmus és a képarchitektúra. Fő képviselői: Malevics, Tatlin, Pevsner és Moholy-Nagy stb.

  • kontra ágnes
   A szín: teremtett elvonatkoztatás

   "A szín nem van, hanem lenni készül. Lenni akar. Valaminek mindig a határán. Máshol alig is lehetne: a határon. A kimondható és a kimondhatatlan, a látható és a láthatatlan, a valóság és a látszat határán. A szín: teremtett elvonatkoztatás. Kontra Ágnes festő. Művész. Ő a szín felé indult el. A színek születését fürkészi. A drámát, a dráma kifejletét – és végtére a föloldódásának folyamatát szemléli. Igen, ez az ő festészetének kulcsa: a szemlélés..."

   "Színtiszta érzéki, látáselvű festészetnek tűnik Kontra Ágnesé."

   1997-2002 Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő szak
   2001-2002 München Akademie der Bildende Künste

  • kontraposzt
   festészeti és szobrászati kompozíciós elv

   festészeti és szobrászati kompozíciós elv; az emberi testnek ellentétes irányú mozdulatokból kialakuló egyensúlyi helyzete. Az ókori görög klasszikus művészet nagy vívmánya.

    

  • kőnyomás
   litográfia

   Síknyomású nyomdai eljárás; a kőrajz vagy a kőlapra átvitt szöveg, ábra sokszorosítása. A kőnyomáshoz szemcsés litográfiai követ használnak, amelyre a rajz, illetve az írás negatív képét zsírtartalmú anyaggal viszik rá. Ezután a követ salétromsav és gumi keverékének vizes oldatával itatják át. A kőre hengerelt festék csak a zsíros krétával érintett helyeken tapad meg, s ezekről átkerül a lenyomatra. A színes litográfiát több kővel végzik; minden szín részére külön követ használnak. Az eljárást A. Senefelder német nyomdász találta fel 17796-98-ban.

    

  • könyvkötőművészet
   az iparművészetnek az az ága, amely művészi kivitelű önyvkötések díszítésével foglalkozik

   az iparművészetnek az az ága, amely művészi kivitelű, kézműiparilag előállított könyvkötések díszítésével vagy az iparilag előállított sorozat-kötések eredeti tervének elkészítésével foglalkozik. Koronként eltérő könyvkötési technikákat alkalmaztak, és más-más alapanyagokat, valamint díszítő motívumokat részesítettek előnyben. A könyvnyomtatás feltalálásáig bőrrel bevont fatáblákat használtak könyvborítóként, ezeket kül9nféle díszítésekkel látták el, majd ezt követően már papírral is borították könyveket. A papír-, illetve vászonkötés csak a 19. század elején szorította ki véglegesen a bőrkötést.

    

  • könyvművészet
   1. olyan nyomtatványok magas művészi színvonalon történő előállítása, amelyek 2. a könyv művészi megmunkálása

   1. olyan nyomtatványok kis- vagy nagyipari módszerekkel való előállítása, amelyek magasabb művészi színvonalat ütnek meg. 2. a könyv művészi megmunkálása, illetve mindazon eljárások és művészeti ágak, amelyek a kézműiparilag készült könyvek előállításához szükségesek. Így: könyvkötés, metszés, előzék, miniatúra, iniciálé, betűtípus, szövegrendezés és tervezés (tipográfia), záró- és

  • konzolasztal
   hátsó, egyenes vonalú oldalával a falhoz támaszkodó asztal

   hátsó, egyenes vonalú oldalával a falhoz támaszkodó asztal, lapja és kávája többnyire fél vagy háromnegyed kartus alakú, hátsó lábai távolabb, az elsők közelebb vannak egymáshoz. Franciaországban a Lajos-stílusok korában a konzolasztalokat rendkívül díszes kiállításban, márványlappal, faragott, aranyozott, bronzveretekkel ékesített alsó résszel készítették.

    

  • koppantó
   a gyertyabél lenyírására szolgáló ollós szerkezet

   a gyertyabél lenyírására szolgáló ollós szerkezet. Díszes kivitelű ötvösmű példányokat is ismerünk.

  • koppenhágai porcelán
   Koppenhágában alapított manufaktúra termékeinek gyűjtőneve

   az 1722-ben Koppenhágában  alapított manufaktúra termékeinek gyűjtőneve. Az üzemben jó minőségű keményporcelánt csak 1776-tól készítettek. Különleges műve a Nagy Katalin-szerviz, amelynek edényeit a Linné-féle botanikai rendszerről szóló művekben szokásos módon ábrázolt virágokkal díszítették. A 19. században az üzem új stílust teremtett a többszínű, máz alatti festés alkalmazásával.

  • kőrajz
   a kőnyomás előkészítő művelete

   a kőnyomás előkészítő művelete. A művész simított mészalapra zsírtartalmú krétával vagy tintával rajzol. A színes kőnyomásnál a művész külön kövekre rajzolja a különböző színű ábrázolásokat.

  • korall
   nyakláncot és dísztárgyakat anyagául szolgál

   a csalánozók törzsébe tartozó virágállatok közül a szilárd vázat kiválasztók neve. A vörös nemes csiszolt korall vázából nyakláncot és dísztárgyakat készítenek.

  • korongolás
   az agyagedény formálása a fazekaskorongon szabad kézzel vagy formák segítségével

   az agyagedény formálása a fazekaskorongon szabad kézzel vagy formák segítségével. Az egyszerű fazekaskorong részei: a korongtányér, amelyen az edény készül, a tengelyt alkotó orsó vagy korongvas és erre szerelt, lábbal hajtott lábkorong.

    

  • körplasztika
   körbe járható szobormű

   körbe járható szobormű

  • korvin-kódex
   korvina

   Mátyás király (ur. 1458-90) könyvtára számára készült, miniatúrákkal gazdagon díszített kéziratos könyvek elnevezése. Eleinte olasz reneszánsz mesterek műhelyéből kerültek ki, később a budai királyi könyvfestőműhelyben készültek.

  • korvina
   1. Mátyás király egykori budai könyvtárának neve 2. a könyvtár kódexeinek elnevezése

   1. Mátyás királynak egykor a budai várban őrzött híres könyvtárának az elnevezése 2. az ebből a könyvtárból származó könyvek, a Korvin-kódexek

  • korvinkötés
   Mátyás király könyveinek borjúbőrből készült művészi kivitelű kötéstáblái

   Mátyás király könyveinek borjúbőrből készült művészi kivitelű kötéstáblái, amelyek a budai könyvkötőműhelyben készültek. Olasz, illetve keleti díszítőelemeket olvaszt össze a helyi formakinccsel, ezzel sajátos, új stílust teremt, amelyet Európa-szerte utánoztak. Elsőként itt alkalmaztak Európában a nagymérvű aranyozást. Jelentősek metszésdíszei is.

  • körvonal
   kontúr

   a képzőművészetben a formák határait jelző vonal. Szerepe a kompozíciókon különböző: bizonyos stílusok hangsúlyozzák, mások háttérbe szorítják, festői eszközökkel oldják.

  • kristálymetszés
   a hegyikristály metszési technikájának alkalmazása az üvegművességben

   a hegyikristály metszési technikájának alkalmazása az üvegművességben. Az első ilyen művek mélyített metszéssel, későbbiek a 17. század végén már domború metszéssel készültek. A barokk üvegdíszítés legelterjedtebb módja.

  • kristályüveg
   ólomüveg

   a közönséges üvegnél átlátszóbb és nehezebb, de kevésbé kemény ólommal kevert üveganyag. Már a velenceiek is ismerték, a 16. század közepétől a tükrök készítésére használták. Az angol ólomüveg 17. századi találmány; a  kontinensen csak egy századdal később kezdték gyártani.

    

  • kroki
   (művészi értékű) vázlat

   a művész hirtelen odavetett vázlata, amellyel egy megkapó tájképet, figurát, jelenetet, ötletet rögzít.

    

  • kromolitográfia
   színes litográfia

   színes litográfia

    

  • kubizmus
   a francia festészetben, az 1910-es évek elején jelentkező avantgárd irányzat

   a francia festészetben, az 1910-es évek elején jelentkező kubizmus az első olyan képzőművészeti irányzat, amely a valóság természethű ábrázolása helyett arra törekszik, hogy érzékeltesse a tárgyak „objektív” térbeli elrendeződését és szerkezetét.  E cél érdekében a jelenségeket geometriai alapformákra (kocka, gömb, kúp stb.), a határoló felületeket egyszerű síkokra (háromszög, négyszög stb.) vezeti vissza, és az ábrázolandó tárgyakat ezekből építi fel újra. A kubizmus Cézanne művészetéből indult ki, de hatást gyakorolt rá a néger plasztika, a primitív művészet és a fauve-ok művészete is. Az irányzat történetét három szakaszra szokás bontani: az első, ún. cézanne-i szakaszt (1907-9) a formák geometrikus átfogalmazása, a második, analitikus szakaszt (1910-12) a formák több nézőpontból való szétbontása, a harmadik, szintetikus szakaszt (1913-tól) a tárgyaknak „jelekké” absztrahálása és a dekoratív síkkompozíció keresése jellemzi. A Párizsból kiinduló avantgárd irányzat elindítója Picasso Avignoni kisasszonyok c. képe. Az irányzat, bár rövid életű lesz, jelentős hatással lesz a 20. század művészeti irányzataira. Főbb képviselői:  a festészetben Pablo Picasso, George Braque, Juan Gris,  a szobrászat területén Alexander Archipenko, Jacques Lipschitz.

    

  • kunsthistorisches museum
   bécsi Szépművészeti Múzeum (Ausztria)

   az 1863-ban alapított múzeum a világ egyik legnevezetesebb műgyűjteménye. Anyagának legjelentékenyebb része a Habsburg-ház több tagjának gyűjteményéből való. Neoreneszánsz épülete Hasenauer tervei szerint 1872-91-ben készült, a lépcsőfeljárat mennyezet festményét (A művészet apoteózisa) Munkácsy Mihály festette. A múzeum 1918-ban új tárakkal (kincstár, Estei hercegi és gobelingyűjtemény) bővült. A központi épületen kívül nagyrészt a Császári palotában (Burg) helyezték el több tárát: kincstár, az ún. Weltliche és Geistliche Schatzkammer, epheszoszi reliefek, régi zeneszerszámok, gobelingyűjtemények. A múzeum 8 nagy gyűjteményében több mint 600 000 tárgyat őriznek. Az egyiptomi és antik szobrászati (epheszoszi szarkofág, Arisztotelész szobra, bronz- és tanagra-szobrok, a világhírű Gemma Augustea stb.), valamint iparművészeti (Cellini híres sótartója) gyűjtemények a földszinten vannak. Az emeleti képtár legjelentősebb alkotói: Dürer, Mantegna, Antonello da Messina, Andrea del Sarto, Raffaello, Correggio, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Vélazquez, Rogier van der Weyden, Memling, Holbein, id. Brueghel, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Van Gogh és Degas.

  • kurd szőnyegek
   észak-perzsiai nomád kurd törzsek csomózott szőnyegei

   észak-perzsiai nomád kurd törzsek csomózott szőnyegei

    

  • kút
   Képzőművészek Új Társasága

   1924-től 1949-ig működött magyar művészcsoport. A Nyolcak örökösének vallották magukat. Tagjai között szerepeltek: Rippl-Rónai, Vaszary, Márffy, Czóbel, Kernstok, Egry, Medgyessy, Bernáth, Berény, Pátzay és Szőnyi. Törekvéseik a francia posztimpresszionista, kubista és expresszionista irányzatokhoz álltak közel.

    

  • ladik-szőnyeg
   17-18. századi kisázsiai imaszőnyeg

   17-18. századi kisázsiai imaszőnyeg; többnyire vörös alapú mezejében hat- vagy négyoszlopos imafülke, keretét török virágok díszítik.

    

  • lágyalap
   a rézkarc nyomólemezének egyik készítési eljárása

   a rézkarc nyomólemezének egyik készítési eljárása. A saválló réteggel bevont lemezre papírlapot helyeznek, amelyre kemény ceruzával rajzolnak. Leemelésnél a papírlap magával viszi a rajz alatt hozzátapadt saválló réteget. Ezeken a helyeken a sav kimarja a lemezt, amelyről most festékezés után levonatok készíthetők.

    

  • lajos stílusok
   a barokktól a klasszicizmusig terjedő képzőművészeti stílusok franciaországi változatainak jelölése

   a barokktól a klasszicizmusig terjedő képzőművészeti stílusok franciaországi változatainak jelölése: Louis-quatorze (a francia barokk csúcspontja), Louis-quinze (a francia rokokó korszaka, kb. 1720-65), Louis-seize (korai klasszicizmus, kb. 1765-92). A Louise-quatorze és Louis-quinze közötti átmenetet a régence-stílus képviselte (1715-20).

  • lakkművesség
   lakkból készült, illetve lakkal bevont használati és dísztárgyak készítése

   lakkból készült, illetve lakkal bevont használati és dísztárgyak készítése; az Indiában honos lakkfából csapolt, gumiszerű váladék alkalmazása műtárgyak bevonására és díszítésére. Színei eredetileg a fekete és a vörös, amelyet később arany- és ezüstpor hozzávegyítésével tettek változatossá. A vastagon felhordott lakk faragható, további festéssel és berakással is díszíthető. A lakkművesség legrégibb emlékeit a kínaiaknál találjuk a Kr. e. 481-256 körüli időkből. Innen terjedt el Japánba, ahol e műfaj legszebb készítményeit állították elő. Itt a lakkművesség fénykora a 15-17. századra esik. A lakktárgyak díszítése a keleti festészet stíluselemeit vette át. A lakkművesség Indiában, Vietnámban és Perzsiában is ismeretes. A 18. században nagy mennyiségben importáltak Európába kínai fekete lakk tárgyakat; ezeket elő-indiai berakodóhelyükről corormandel-lakknak is nevezik. Az európai lakkművesség a 18. században a kínai divat nyomán virágzott ki.

    

    

  • lakodalmas pohár
   a lakodalom alkalmából a házasulandóknak ajándékozott ötvösművű edény

   régebben elterjedt német szokás szerint a lakodalom alkalmából a házasulandóknak ajándékozott ötvösművű edény. Fajtái: 1. a vőlegénynek ajándékozott ötvösművű díszedény, amelyet ünnepélyes alkalmakkor később is használt. 2. a menyasszonypohár, a 16-17. században divatos ötvösmű, aranyozott ezüstből készült plasztikus nőalak, felnyújtott karjai között csuklósan mozgatható ivócsészével. A lakodalmon a csészéből a menyasszonynak, a harang alakú – felfordított – szoknyából a vőlegénynek kellett innia, mégpedig mindkettőjüknek egyszerre, és úgy, hogy a bor ki ne ömöljék.

    

  • láncos könyv
   a középkorban olyan kötéssel ellátott könyv, amelynek gerincén kampó volt

   liber catenatus; a középkorban olyan kötéssel ellátott könyv, amelynek gerincén kampó volt; az ebbe fűzött lánccal erősítették a könyvespolchoz. A 15. századig gyakori.

  • lapisz-lazuli
   Sárgás-fehér erezetű, kék színű, üveges zsírfényű féldrágakő

   lazulit, lazurkő. Nátriumalumíniumszilikát más ásványokkal keveredve. Sárgás-fehér erezetű, kék színű, üveges zsírfényű féldrágakő. A reneszánsz korban kupákat és szelencéket készítettek belőle. A lapisz-lazuli ultramarin kék is lapisz-lazuliból készült.

    

  • lászló dániel
   "...kiválasztott motívumai mindig szimbolikusak, személyes, történeti, filozófiai és spirituális jelentésűek..."

   "László Dániel látszólag látványelvű, u.n. realista festészetet művel. Valójában
   művészete erősen konceptuális jellegű, kettős értelemben is. Egyrészt kiválasztott
   motívumai mindig szimbolikusak, személyes, történeti, filozófiai és spirituális
   jelentésűek, s mégha alkotójuk törekszik is a látvány minél tökéletesebb,
   klasszikusokhoz méltó megragadására a kép végső értelme az érzéki benyomáson
   túl van. Másrészt az egymást követő archetipikus témák és az azok kontextusául
   szolgáló klasszikus műfajok a csendélet, majd a tájkép, s végül az életkép egy
   rendkívül koherens és szigorú belső logika, koncepció alapján következnek
   egymásból... László Dániel festészetének első látásra meggyőző vonása a cinizmus
   hiánya, egyfajta szellemi komolyság, technikai felkészültség, a festészeti
   hagyománnyal szembeni rendkívül tudatos és öntudatos viszony, a divatokkal
   szembeni felvértezettség, ami nem külvilágtól való elzárkózást, a kortárs
   művészetben való járatlanságot, hanem a felületes és kommersz aktualitásoktól való
   tartózkodást jelent. László Dániel ezen belül is rendkívüli, már mennyiségileg is
   lenyőgöző eredménnyel járó aktivitásával, impulzívitásával, témakezelésének
   szabadságával tűnik ki." (Sturz János)

  • látkép
   Táj, város vagy épületcsoport tárgyilag hű távlati ábrázolása

   veduta. Táj, város vagy épületcsoport tárgyilag hű távlati ábrázolása festményen, rajzon, metszeten stb. A látképfestészet egyik jelentős képviselője Canaletto. Az ideális látkép elképzelt építményeket ábrázol (pl. Piranesi).

    

  • latticinio
   az ónoxiddal fehérre festett tejszínű üveg neve

   az ónoxiddal fehérre festett tejszínű üveg neve az olasz üvegművességben. Ez az anyaga a fonalas üvegek mintaalkotó pálcikáinak is.

    

  • lavírozás
   1. az árnyékolás egyik módszere 2. vízfestményen a festék elmosása

   1. eljárás a rajz árnyékainak mélyítésére, a formák kiemelésére. A rajzot vízfestékkel, biszterrel, szépiával könnyedén árnyékolják. 2. vízfestményen a festék elmosása.

    

  • lazúrfesték
   áttetsző, hígítva felrakott festék

   áttetsző, hígítva felrakott festék; ellentéte a fedőfesték.

  • lazúrhímzés
   15. századi hímzéstechnika, amelynél a hímzés sűrű felülete a kárpitszövésre emlékeztet

   burgundi hímzés. 15. századi hímzéstechnika, amelynél a hímzés sűrű felülete a kárpitszövésre emlékeztet. Vízszintesen fektetett aranyszálas alapot színes selyemfonállal úgy öltögetnek át, hogy az alulról átcsillogó arany finom zománcmunka benyomását kelti.

  • lazúrozás
   híg, áttetsző festékkel, az alsóbb rétegeket láttatni engedő festésmód

   a festmény egy részének vagy egészének átfestése híg festékkel oly módon, hogy az alatta levő festékréteg áttetszik rajta.

    

  • legyező
   Koreából Kínába és Japánba származott ruházati és dísztárgy

   Koreából Kínába és Japánba származott ruházati és dísztárgy. Két fajtája az egylapos és az összecsukható szelvényekből álló legyező. Művészettörténeti értékét a ráfestett ábrázolások adják. Kínában és Japánban ezek az ábrázolások nagyban hozzájárultak a világi témájú festészet kialakulásához. Európában a 17. századtól a 19. század végéig volt divatban. Szelvényeit faragványokkal, ötvösmunkával, gyöngyházberakásokkal, lapját festményekkel díszítették. A legszebb legyezők a rokokó idejéből származnak, néha kiváló művészek (Watteau, Boucher) vázlatai nyomán.

  • legyeződísz
   francia eredetű 17. századi könyvkötőstílus

   francia eredetű 17. századi könyvkötőstílus; jellemzője a legyezőcikkely forma, amelyből körös, félkörös vagy negyedkörös dísz állítható össze.

    

  • lengyel szőnyeg
   16-17. századi selyemcsomózású perzsiai szőnyeg

   16-17. századi selyemcsomózású, arannyal, ezüsttel átszőtt perzsiai szőnyeg; világos színeivel az európai ízléshez alkalmazkodik. A perzsa uralkodók ajándékaként került Európába. Keleten egyetlen darab sem maradt fenn; fő lelőhelye Lengyelországban van, erre utal megtévesztő elnevezése.

    

  • leporello képeskönyv
   összefüggő, hosszú szalaggá nyitható képeskönyv

   olyan képeskönyv, amelynek lapjai bal szegélyükön nincsenek rögzítve, hanem összefüggő, hosszú szalaggá nyithatók szét. A könyvalakba összehajtott papírszalagnak néha mindkét oldalára képek kerülnek. A forma Kínából származik, az elnevezés azonban onnan ered, hogy Mozart Don Juan című operájában Leporello szolga egy ilyen módon összehajtogatott papírszalagról olvassa fel ura bűneinek a jegyzékét.

  • levegőtávlat
   a távolság, távlat, légkör színekkel való érzékeltetése a festményen

   a távolság, távlat, légkör színekkel való érzékeltetése a festményen. Azon a tapasztalaton alapul, hogy a meleg színeket a horizont felé való közeledés arányában a közben levő levegőtömeg mindinkább hűvös kékké változtatja át a szemlélő szemében. Az itáliai reneszánsz vonaltávlatával egyidőben a németalföldi festészetben dolgozták ki.

    

  • lille-i csipke
   hálós alapú francia vert csipke

   hálós alapú francia vert csipke. Jellemzői az alaphálóban elszórt kis négyszögek és a motívumok vastagabb fonalú kontúrja.

    

  • lille-i fajansz
   Lille városában a 17. század végén alapított fajanszmanufaktúra termékei

   az északfranciaországi Lille városában 1696-ban alapított manufaktúra termékeinek a gyűjtőneve. A delfti és roueni mintákat utánzó, egyszínű dekoráción kívül olajzöld, mangánviola és szalmasárga festést is alkalmaztak az edényeken.

    

  • limoges-i zománc
   a 12-17. században Limoges-ban az idők folyamán különféle technikákkal zománcozott ötvösművek gyűjtőneve

   a 12-17. században Limoges közép-franciaországi városban az idők folyamán különféle technikákkal zománcozott ötvösművek gyűjtőneve. Fajtái: 1. a beágyazott zománc aranyozott vörösréz alapon készült, és főként egyházi tárgyak díszítésére alkalmazták; a 12-13. századból származó példányaival Európa-szerte találkozhatunk. 2. festett zománc a 15. századtól készült, és a 16. században a grisaille-jal együtt népszerűvé vált. A legkitűnőbbek Leonard Limosin (1508-75/77) műhelyében készültek.

  • lineáris
   vonalas, rajzos stílus

   vonalas vagy rajzos. Az a stílusforma, amely – ellentétben a festőivel – erősen hangsúlyozza az ábrázolás tárgyának körvonalait.

    

  • lineáris perspektíva
   a térbeli ábrázolás egyik eszköze

   vonaltávlat; a térbeli ábrázolás egyik eszköze; azon az optikai törvényen alapul, hogy azonos nagyságú tárgyak a szemtől való távolságuk szerint nagyobbnak vagy kisebbnek látszanak. Kiegészítője a  levegőtávlat és a színtávlat.

    

  • linóleummetszet
   19. század végi magasnyomású sokszorosító eljárás

   a 19. század végén bevezetett magasnyomású sokszorosító eljárás, illetve az így készült grafikai lap. A rajzot átviszik a sima linóleumlemezre, majd árpkvésővel kivájják azokat a részeket, amelyeknek a lenyomaton fehérnek kell maradniuk. A linóleummetszet technikája tehát lényegében azonos a fametszetével, finom vonalakat, éles kontúrokat azonban nem lehet vele elérni; ezért inkább széles, foltszerű hatások elérésre alkalmazzák.

  • liseuse
   olvsóasztalka

   olvasóasztalka több könyvtartó rekesszel.

    

  • lithophania
   vékony biscuit porcelánból készült lapos relief

   vékony biscuit porcelánból készült lapos relief. A fény felé tartva árnyékoltan áttetsző. A 19. század elején Berlinben készítették először, és gyertya- vagy lámpaellenzőként használták.

  • lithyan üveg
   márványozott üveganyag

   márványozott, át nem látszó üveganyag. A 19. század elején a cseh hutákban köszörült díszpoharakat készítették belőle.

  • liturgikus könyvek
   római katolikus istentiszteleti célokra használt díszes kivitelű könyvei

   római katolikus istentiszteleti célokra használt (a mise szövegrészeit tartalmazó) könyvek, amelyeket a középkor óta gazdag művészi díszítéssel láttak el.

  • liturgikus tárgyak
   a római katolikus és görög keleti egyház szertartásaihoz előírt eszközök

   a római katolikus és görög keleti egyházban a szertartásokhoz előírt ruhafélék, ötvösművek és egyéb felszerelési tárgyak

    

  • livres d
   a nap különböző szakaszaira előírt imákat tartalmazó imakönyv

   a nap különböző szakaszaira előírt imákat tartalmazó, világiak számára készült imádságoskönyvek. (pl. Limburg fivérek: Trés Riches Heures du Duc de Berry).

  • lodi fajansz
   Lodiban a 18. században készült fajansz

   az észak-itáliai Lodiban a 18. században készült fajansz. Reneszánsz és távol-keleti motívumokból kevert különleges dekoráció jellemzi.

    

  • losicei edények
   a morvaországi Losicében készült kőcserép edények

   loschitzi edények; a morvaországi Losicében készült kőcserép edények csokoládébarna, tüskés, rücskös felülettel. A középkorban különös varázserőt tulajdonítottak a losicei edényeknek, és gyakran gazdag ötvösfoglalattal látták el.

    

  • louvre
   művészeti gyűjtemény Párizsban (Franciaország)

   a gyűjtemény alapjait I. Ferenc király rakta le Fontainebleau-ban, az Itáliából hozott képekkel és szobrokkal. XIV. Lajos a 200 műből álló gyűjteményt megtízszerezte. 1750-ben XV. Lajos elrendelte a gyűjteménynek Párizsba telepítését. Egyik részét a Luxembourg-palotában, másik részét Versailles-ban helyezték el, a Louvre-ban 10 000 darabból álló rajztár volt. D’Angivilles gróf igazgató 1775-ben egyesíteni akarta az egész királyi gyűjteményt a Louvre-ban, e terv azonban csak 1792-ben valósult meg. A forradalom a Louvre-t múzeummá nyilvánította (Musée de la Republique), amely 1793. november 8-án nyílt meg. Itt helyezték el a korábbi királyi gyűjtemények mellé a kastélyokból, templomokból stb. származó műkincseket is. Anyaga ezt követőleg vásárlások ás ajándékozások folytán nagymértékben gyarapodott, ma a világ egyik legnagyobb műgyűjteménye. Egyiptomi és asszír régiségei között, antik szobortárában (pl. Milói Vénusz, Borghese vívó, Szamothrakéi Niké), középkori, reneszánsz és későbbi szoborművei gyűjteményében világhírű remekműveket, a franciák műveiből pedig többek között Puget, Falconet, Houdon, Carpeaux alkotásait őrzik. Képtárában Ghirlandaio, Botticelli, Mantegna művein kívül Leonardo da Vinci remekei, továbbá Raffaello, Correggio, Giorgione, Tiziano művei láthatók. A spanyol iskolát Velázquez, Murillo, Ribera, Goya, a flamand festőket Van Ecyk, Memling, Rogier van der Weyden, Rubens, Van Dyck képviseli. A holland iskolának itt őrzött neves alkotásai közül Rembrandt festményei kiemelkedőek. A francia iskolát több mint 1000 festmény képviseli (Watteau, Boucher, Fragonard, Greuze, Chardin). A Thomy-Thiéry-gyűjtemény a romantikus és a barbizoni iskolát mutatja be kitűnő példákon (Delacroix, Courbet fő művei). Rendkívül gazdag metszettárral, és iparművészeti gyűjteménnyel rendelkezik.

    

  • ludwigsburgi porcelán
   Ludwigsburg városában 1756 és 1824 között működő műhely készítményeinek gyűjtőneve

   az észak-württembergi Ludwigsburg városában 1756 és 1824 között működő műhely készítményeinek gyűjtőneve. Kiemelkedő alkotások a porcelánszobrocskák; modelljeiket kiváló művészek sora tervezte, mitológiai és zsánerjeleneteket, a foglakozások megszemélyesítőit és annak az előkelő világnak alakjait ábrázolták, amely számára a manufaktúra dolgozott.

  • lunéville-i fajansz
   a kelet-franciaországi Lunéville városában működő manufaktúra készítményei

   a kelet-franciaországi Lunéville városában működő manufaktúrában készült, a Hanong-gyártmányok virágornamentikáját és más francia műhelyek rajzait utánzó fajanszok gyűjtőneve. 1800 után az üzem csak népies kerámiákat készített.

    

  • lunula
   az úrmutató üvegezett ostyaházában lévő, holdsarló alakú ostyaállvány

   a katolikus egyházi szertatásban használt úrmutató üvegezett ostyaházában lévő, holdsarló alakú, arany vagy aranyozott ostyaállvány.

  • lüsztermázas agyagedények
   fémes fényű mázzal bevont agyagedények

   fémes fényű mázzal bevont agyagedények, többnyire majolikák. Késztési módjukat a mohamedánoktól először a spanyolok, majd a 15. század első felében az olaszok is elsajátították ( ld.gubbioi majolika).

  • l
   az a művészetelméleti felfogás, amely szerint a művészet öncélú

   az a művészetelméleti felfogás, amely szerint a művészet öncélú, nincs kölcsönös kapcsolatban semmilyen más tudatformával. A kifejezést Victor Cousin francia filozófus fogalmazta meg 1836-ban. Először az impresszionisták tették jelszavukká, a legtübb formalista irányzat ezt vallja.

  • macramé
   csomózott csipke

   csomózott csipke. Legszebb emlékei Spanyolország mórlakta vidékeiről valók.

  • madaras szőnyeg
   fehér usák szőnyeg

   az usák szőnyegek olyan válfaja, amelynek fehér alapszínű tükrét végtelen  mintában merev levelek közé foglalt rozettás motívum díszíti. Madárra emlékeztető alakjairól régebben madaras szőnyegnek nevezték.

  • madártávlat
   madárperspektíva

   olyan festészeti vagy grafikai ábrázolás, amely a magasból lefelé való nézés távlati szabályainak feltételén alapul.

  • magasnyomás
   sokszorosító eljárás

   sokszorosító eljárás, amelynél a sokszorosítandó betűk vagy rajz képe kiemelkedik a nyomóformából. Legismertebb fajtái a könyvnyomtatás és a fametszet.

    

  • magyar nemzeti múzeum
   művészeti és történeti gyűjtemény Budapesten

   Alapjait Széchényi Ferenc vetette meg 1802-ben, a nemzetnek felajánlott könyv- és érmegyűjteményével. A múzeum palotájának építése Pollack Mihály tervei szerint 1846-ban fejeződött be. Régészeti osztálya a történet és művelődés tárgyi emlékeit őrzi a legrégibb időktől a honfoglalásig. Őskori, népvándorlás kori és római gyűjteményei nemzetközi viszonylatban is jelentősek. Középkori osztálya az ötvösművészet számos remekét őrzi az Árpád-kortól a 17. századig bezárólag. A gyűjtemény jelentős részét alkotják a régi magyar ékszerek, magyar és olasz textíliák, a középkori várak feltárásából és az ásatásokból származó, keramikai és fémleletek. Újkori osztálya gondozza a magyar viselettörténet gyűjteményét, a reneszánsz kortól a napjainkig. Értékesek a 18-19. századi ötvösművészet remekei, valamint a –gyakran történeti vonatkozású – magyar bútorok. Figyelmet érdemel ereklye- és hangszergyűjteménye. Fegyvertára a honfoglalástól a szabadságharcig őrzi a magyar és külföldi hadtörténeti emlékeket. Rendkívül gazdag éremtárral rendelkezik.

  • mahagóni
   acajou

   mahagónifa; vöröses, meleg színe, különféle rajzú szép erezése és jól fényezhető volta miatt a 18. századtól a díszbútorok gyakran használt anyaga.

    

  • majolika
   ónmázas edény

   a 8. század folyamán a mórok által Majorka szigetére és onnan Olaszországba behozott spanyol ónmázas edények; és később a hasonló itáliai készítmények olasz elnevezése. A levegőn szárított ónmázlap porózus felületére való festés gyors és biztos kezet igényelt. Az újra kiégetett edényen kevés színnel ragyogó színpompát értek el. Itáliában a majolikakészítés már a 15. század második felében virágzott, központja Faenza volt.

    

  • makimono
   a papír- vagy selyemtekercsre festett kép japán elnevezése

   a papír- vagy selyemtekercsre festett kép japán elnevezése. Szélessége nagyobb, mint magassága. A kínai és japán művészetben kedvelt. Témája többnyire valamely esemény folyamatos ábrázolása, történelmi esemény, tájkép stb. Vízszintesen a padlóra fektetik és úgy szemlélik.

  • malachit
   zöld színű féldrágakő

   zöld színű rézkarbonát. Egyik fontos lelőhelye Szibéria. Koncentrikus körökben különböző árnyalatúan erezett. Dísztárgyakat készítenek belőle.

  • mandarin-porcelán
   18. századi nagy méretű kínai porcelán vázák

   Kien-Lung császár (1735-95) korabeli, többnyire nagyméretű vázák. Eklektikus ízlésű színes díszítő rajzuk európai hatásra vall.

  • manierizmus
   művészeti irányzat, amely a reneszánszból a barokkba vezetett át

   a kb. 1530-tól 1600-ig uralkodó művészeti irányzat, amely a reneszánszból átvezetett a barokkba. Jellemezői: a különleges helyzetek és típusok ábrázolása, erős mozgásellentétek, fantasztikus fényhatások, tompa színek stb.

  • maratás
   fémnek, üvegnek savakkal való kezelése

   fémnek, üvegnek savakkal való kezelése egységesen homályos vagy ábrás felület készítése céljából.

  • maratott alap
   a rézkarc készítésnél a rézlemezre helyezett saválló aszfaltos és bekormozott réteg

   a rézkarc készítésnél a rézlemezre helyezett saválló aszfaltos és bekormozott réteg, amelyre a művész a rajzot készíti, hogy azután a lemezig hatoló vonalak mentén a rézlemezre savval rámarassa a rajzot.

    

  • marcanova kötések
   15. századi velencei bőrkötések

   Paolo Marcanova (?-1467) részére készült velencei bőrkötések. A díszítőelemekben apró pontok alakjában alkalmazott kéziaranyozás – amellyel keleti minták után először kísérleteztek Európában – ritmikusan tagolja az egész díszítményt.

    

  • markazit
   ékszerek díszítésére használt ásványi anyag

   a pirittel azonos összetételű ásvány, vas-szulfid. Szépen csiszolható, ezért ékszerek készítésére használják.

  • maroquin
   fekete, lehelet vékony juh- vagy kecskebőr

   marokkói módra kikészített juh- vagy kecskebőr, amelyet a vörösre cserzett szattyánbőrtől fekete színe különbözteti meg. A bőrdíszművességben kerül felhasználásra.

    

  • marquise
   1. ülőbútor. 2. drágaköves gyűrű

   1. 18. századi párnázott rokokó ülőbútor. Karfái beleolvadnak alacsony háttámlájába. Kényelmes, öblös, két személy is ülhet rajta. 2. hosszúkás foglalatú drágaköves gyűrű.

    

  • marseille-i fajansz
   a 17. század második felében Marseille-ben létesült műhely termékeinek gyűjtőneve

   a 17. század második felében Marseille-ben létesült műhely termékeinek gyűjtőneve. Készítésénél kezdetben normális égetésnél is tűzálló színeket használtak, ami erősen korlátozta a felhasználható színezőanyagok számát, és csak 1750 körül tértek át a változatos színskálájú úgynevezett muffelfestésre. A mareseille-i fajanszok ritkák és igen becsesek.

  • márvány
   a mészkő szemcsés szövetű változata

   A márvány olyan, kalcitból és/vagy dolomitból álló metamorf kőzet, melynek karbonátásvány-tartalma az 50%-ot meghaladja. A tiszta márvány több mint 95% karbonátásványt (kalcitot) tartalmaz. Szerkezete tömör, szemcsés. Színe a különböző szennyeződések szerint változik. Leggyakoribb a vas-oxid és a mangán-oxid okozta elszíneződés. Kristályosan szemcsés mészkő, mely csiszolva igen tetszetős külsejü. Kedves, szép szinük, különösen pedig egyenletesen sűrű, szemcsés szerkezetük nagyon alkalmassá teszik művészeti célokra. Van különféle apró szemü és nagy szemü; a friss törési lapokon a szemecskék mindenkor erősen fénylenek, innen kapta a marmarein (fényleni) v. marmaros (fénylő) görög szóból véve a marmor, magyarul Márvány nevet. Van fehér mindenféle változatban, szürke, sárga, vörös, kék, fekete, melyek v. egyöntetüek, vagy pedig eresek, foltosak, felhősek. Legbecsesebb a hófehér, egyformán apró szemü Márvány, legritkább a szép sárga szinü, de nem gyakori a sötétvörös Márvány sem. 

    

  • márványüveg
   márványokat utánzó üveganyag

    

   nemes márványokat utánzó üveganyag. Úgy készül, hogy színes üvegdarabokat egyszínű üvegmasszával olvasztanak össze. Az erezést utólag rakják fel, s az anyagot mégegyszer tűzbe teszik vagy színtelen üveggel átöntik. A reneszánsz és biedermeier korban nagyon divatos volt.

    

  • másolat
   az eredeti műről készített másodpéldány, kópia

   az eredeti műről készített másodpéldány, kópia. 1. a műről a művész személyes felügyelete alatt vagy saját kezével készített másolat a replika, ismétlés. 2. az eredetihez viszonyítva változtatott másolat a variáns. 3. különböző eljárásmódokkal készített másolat a reprodukció. 4. kicsinyített másolat a redukció.

    

  • máz
   cseréptárgyak, főleg edények ráégetett bevonata

   cseréptárgyak, főleg edények ráégetett bevonata. Gyakorlati célja a  folyadék átszivárgásának megakadályozása. Az ólommáz áttetsző, színtelen vagy színezett; az ónmáz az át nem látszó fehér vagy színezett; vegyesmáz a (középkori) zöld, barna, sárga vagy fekete ólommáz és a (reneszánsz kori) fehér, kék, ibolya-vagy narancsszínű ónmáz egy tárgyakon való közös használata. A kőcserépen használt sómáz tulajdonképpen nem más, mint az égetéskor a kemencébe szórt konyhasó fényes bevonatot alkotó lecsapódása. 

  • mazarinkék
   sötét kék mázú kínai porcelán

   sötét kék mázú kínai porcelán, amelyet főként Kang-Hszi császár (1694-1722) korában készítettek.

    

  • mázatlan cserép
   agyagból megformált és kiégetett cserépedény

   agyagból megformált és kiégetett cserépedény; ilyenek a római és görög kerámiák, a 16. század előtt készült házi kerámia és az újabb, egyszerű cserépáru

    

  • meander
   görög eredetű, geometrikus szegélydísz

   görög eredetű, geometrikus, folytatólagos tört vonalú, általánosan alkalmazott szegélydísz. Nevét ímeander kanyargós kisázsiai folyóról kapta.

    

  • mecénás
   művészetpártoló úr, nemes, aki egy alkotó tevékenységét megrendelésekkel segíti

   művészetpártoló úr, nemes, aki egy alkotó tevékenységét megrendelésekkel segíti. A szó Gaius Cilnius Maeceneas római művészetpártoló nagyúr nevéből származik.

  • médaillon
   1. érem, plakett 2. ovális formájú díszítmény

   1. bronzból, nemesfémből vagy más anyagból készült, kerek, ovális, nagyobb érem vagy ékszer, domborműves, vésett, zománcos vagy miniatűr ábrázolással; ha szögletes, a neve plakett. 2. az előbbihez hasonló formájú, de változó nagyságú, különféle motívumokkal ékesített, sík díszítmény.

  • medaillonos szőnyeg
   16. századi perzsa udvari manufaktúraszőnyegek egy csoportja

   16. századi perzsa udvari manufaktúraszőnyegek  egy csoportja. A tükör középtengelyében nagy – rendszerint csürlő alakú – médaillon van; ennek negyedrészei a sarkokban megimétlődnek.

  • medici-porcelán
   Firenzében I. Ferenc nagyherceg udvarában, a 16. század vége felé készült edények

   Firenzében I. Ferenc nagyherceg udvarában, a 16. század vége felé készült edények, amelyeknek porcelánszeű cserepe szürkésfehér és olyan kemény, hogy acéllal nem karcolható; ólommázuk kék. Készítése egyike volt a legkorábbi porcelángyártási kísérleteknek Európában. Olasz módra átformált keleti motívumok és reneszánsz elemek díszítik, kék vagy mangánlila festéssel. Jegye a firenzei dómkupola vagy a Medici-címer 3 golyója, alatta F betűvel.

  • meisseni porcelán
   1710-ben Meissenben alapított első európai porcelán-manufaktúra termékeinek gyűjtőneve

   az Erős Ágost szász választófejedelem (ur. 1694-1733) által 1710-ben Meissenben alapított első európai porcelán-manufaktúra termékeinek gyűjtőneve. Az üzem első vezetője F. J. Böttger (1682-1719) volt, aki a meisseni porcelán elődjét, a Böttger-porcelánt feltalálta. A meisseni porcelán virágkora 1720 és 1756 között volt, amikor a nagy tehetségű J. G. Höroldt festőművész és J. J. Kaendler, az európai porcelánplasztika formanyelvének megteremtője működött az üzemben.

  • mekka-szőnyeg
   geometrikus és egyéb stilizált mintákkal díszített, újabb perzsiai szőnyeg

   sirázi szőnyeg; geometrikus és egyéb stilizált mintákkal díszített, újabb perzsiai szőnyeg. Nevét Siráz DNy-perzsiai városról kapta. Minősége nagyon különböző, mintaváltozatai rendkívül gazdagok. A finom darabok a kereskedelmi forgalomban mint mekka szőnyegek ismertek.

  • mellboglár
   ékkövekkel díszített, médaillon alakú ékszer

   ékkövekkel díszített nagy méretű, médaillon alakú ékszer; a 16-17- században divatos női ékesség, kösöntyű. Az erdélyi szászok ünnepi viseletében tovább élt.

    

  • mellkereszt
   keresztereklyét magában rejtő, ékkövekkel díszített ötvösművű aranykereszt

   pectorale; ékkövekkel díszített, rendszerint keresztereklyét magában rejtő, láncon vagy zsinóron a mellen viselt ötvösművű aranykereszt. A katolikus egyházban a 14. század óta használt főpapi jelvény.

  • mélynyomás
   sokszorosító eljárás

   1. sokszorosító eljárás, amelynél a rajzot adó pontok és vonalak bemélyednek a nyomóforma felületébe. Ismertebb fajtái: az acélmetszet, rézkarc, rézmetszet. 2. nyomdászati eljárás, amely ugyanennek az elvnek az alapján tömegesen állít elő nyomatokat.

  • mennyasszonyi láda
   kelengyeláda

   cassone; ruhanemű, kelengye tárolására és megőrzésére szolgáló nagyobb láda, amelyet faragásokkal, aranyozással és profán jeleneteket ábrázoló festményekkel díszítettek. A 16-17. században díszes kivitelű bútor; a szekrény divatba jöttével jelentősége csökkent. A népi berendezési tárgyak között tovább él.

  • mennyasszonyi pohár
   lakodalmas pohár

   régebben elterjedt német szokás szerint a lakodalom alkalmából a házasulandóknak ajándékozott ötvösművű edény. Fajtái: 1. a vőlegénynek ajándékozott ötvösművű díszedény, amelyet ünnepélyes alkalmakkor később is használt. 2. a menyasszonypohár, a 16-17. században divatos ötvösmű, aranyozott ezüstből készült plasztikus nőalak, felnyújtott karjai között csuklósan mozgatható ivócsészével. A lakodalmon a csészéből a menyasszonynak, a harang alakú – felfordított – szoknyából a vőlegénynek kellett innia, mégpedig mindkettőjüknek egyszerre, és úgy, hogy a bor ki ne ömöljék.

  • mennyezetes ágy
   ágytípus

   a 12. századtól egyre fejlődő európai ágytípus, az ágy fejénél kisebb, oszlop nélküli, a szoba falához erősített, textilanyagú mennyezettel volt ellátva, amely szétbontható függönyeivel együtt elkülönítette a fekvőhelyet, és a fénytől, hidegtől, szúnyogoktól stb. védte az alvókat. A 16. századtól az ágy négy sarkán lévő oszlopokra feszítették a baldachinszerű mennyezetet, régi magyar szóhasználattal szuperlátot. Oldalaira hasonlóan pompás függönyöket akasztottak.

  • menóra
   hétágú gyertyatartó

   az ókorban a jeruzsálemi templom hétágú gyertyatartója. Ábrázolása Titus diadalívén maradt fenn. Többé-kevésbé díszes kivitelben ma is a vallásgyakorláshoz használt zsidó tárgy.

  • mértani szőnyeg
   mértani mintákkal díszített 16. századi kisázsiai szőnyeg

   mértani mintákkal díszített 16. századi kisázsiai szőnyeg. A mértani szőnyeg Holbein-szőnyegekkel egy csoportba tartozik.

    

  • metropolitan museum of art
   az ókori kultúrák, valamint Európa és az USA művészetét bemutató gyűjtemény New-Yorkban (USA)

   1870-ben alapították. Az ókori Asszíria, Egyiptom, Görögország, Róma, Közel- és Távol-Kelet, valamint Európa és az USA művészetét és kultúráját mutatja be. Az amerikai földrész legnagyobb műgyűjteménye: 5000 év több mint 1 millió művét őrzi. Épülete 1879-98-ban épült, homlokzata 1902-ben. Európai képgyűjteménye több ezer olaj-, pasztell-, vízfestményt, miniatúrát, rajzot tartalmaz. Történelmi korok szerint mutatja be a bizánci, olasz, spanyol, holland, flamand, angol, francia és német festők műveit. Amerikai kép- és szoborgyűjteménye a koloniális korszaktól napjainkig magában foglalja a legnevesebb műalkotásokat. Gazdag az amerikai díszítőművészeti gyűjtemény. Metszettárában Mantegna, Rembrandt, Goya stb. alkotásai találhatóak. Egyiptomi és iszlám, valamint távol-keleti gyűjteménye is igen gazdag. Középkori tára a The Cloister elnevezésű épületben elhelyezett anyaggal együtt a középkori művészet legfontosabb amerikai gyűjteménye. Értékes része a Pierpont Morgan-hagyaték (ókeresztény, bizánci, gótikus műtárgyak). Számottevők ötvösművei a népvándorlás korából, továbbá az albán arany- és ezüstleletek. Iparművészeti tára igen gazdag, bútor- és fegyvergyűjteménye igen nevezetes, viselettörténeti sorozata világhírű. Említésre méltó Jacopo della Quercia tabernákuluma, El Greco: Jézus születése, Sebastiano del Piombo: Colombus portréja, Tintoretto: Utolsó vacsorája, Rubens: Zsuzsanna és a vének, Rembrandt: Szélmalmok, Courbet: Tengerpart, Manet: Leány papagájjal és Munkácsy: Zálogházban című alkotása.

    

  • metszet
   a képzőművészetben a fa-, a linóleum-, réz-, acél- és kőlemezre rávitt ábrázolás papírosra nyomása

   a képzőművészetben a fa-, a linóleum-, réz-, acél- és kőlemezre rávitt ábrázolás papírosra nyomása, illetve az így készült grafikai lap. Lehet: 1. magasnyomású, amelynél a lemeznek az alapból kiemelkedő részeire felhordott festék nyomódik át a papírra: fametszet (Kínában 14. század eleje, Európában 14. század vége), linóleummetszet (19. század vége). 2. mélynyomású, amelynél a lemeznek bemélyített részeibe bedörzsölt festék nyomódik át a papírra: rézkarc (16. század eleje, 17. század óta színezve), rézmetszet (15. század második harmada), kőkarc (19. század közepe). 3. síknyomású, amelynél a lemezre átvitt és a festék felvételére megfelelően előkészített síkrajz nyomódik át a papírra: kőnyomás (1798). A mélynyomású metszet az alkalmazott eljárás szerint lehet: száraz metszet (niello, hidegtű, poncoló vagy hántolt modor stb.), amelynél a véső, tű vagy más eszköz közvetlenül a lemezre rögzíti az ábrázolást; nedves metszet (acquatinta, kréta vagy pontozó modor stb.), amelynél savak marják a lemezbe a fedőrétegre karcolt vagy szúrt ábrázolást.

    

  • mezza-majolika
   agyagmázzal bevont majolika

   ónmáz helyett fehér agyagmázzal, majd átlátszó üvegmázzal bevont majolika.

  • miénk
   Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre

   Művészegyesület. 1908-ban alakult Szinyei Merse Pál elnöklésével. 1910-ben feloszlott. A csoportosulásnak nem volt kialakult, elfogadott esztétikai platformja.

  • milánói csipke
   a 17-18. században Milánóban készült vert csipke

   a 17-18. században Milánóban készült vert csipke. Eleinte a velencei varrott csipke mintáit utánozta. Nagyvirágos ágak és elvétve figurák díszítik. A koraiknak nincs hálós alapja, a későbbiek egyenletes hálós alapúak, és a mintáik a flamand csipkékkel rokon rajzúak.

  • milánói fajansz
   Milánóban készült fajanszedények gyűjtőneve

   Milánóban készült fajanszedények gyűjtőneve. Csak 18. századi készítmények ismeretesek. Az összes nevezetes porcelán- és fajanszmanufaktúrák mintáit utánozta.

    

  • mildner-üvegek
   18. század végi, hengeres formájú többnyire fedeles poharak

   az alsó-ausztriai Gutenbrunnban kb. 1788 és 1803 között működött Joseph Mildner művei. Hengeres formájú többnyire fedeles poharak, amelyeket áttetsző vörös lakkfestésű alapon arany- vagy ezüstlemezre karcolt és színesen festett egyszerű, klasszicizáló díszítés jellemez. A pohár fenekén és oldalfalán portrémédaillonok, monogramok, zsánerjelenetek is előfordulnak.

    

  • milieu-fetészet
   az ember mindennapi életét bemutató festészet

   naturalista festőmodor, amely az ember mindennapos környezetét iparkodik bemutatni.

    

  • millefiori
   "ezer virág", sokszínű vagy mozaiküveg

   A muránói üveggyárból eredő millefiori (ezer virág) technika különbözõ színes üvegek rétegélésével, rudakra húzásával és feldarabolásával kezdõdik. Az így nyert különbözõ átmérõjû üvegdarabocskákon, amit „murrináknak” neveznek, láthatóvá vállnak a különbözõ színû üvegrétegek, különbözõ színû gyûrûk formájában. A murrinákat felhasználják üveggyöngyök készítéséhez, üvegékszerek készítéséhez és üvegtárgyak díszítéséhez. Elsősorban levélnehezékek díszítésére használatos. 

  • ming-korszak
   a kínai képzőművészet egyik nagy korszaka az 1368 és 1644 között

   a kínai képzőművészet egyik nagy korszaka, az 1368 és 1644-ig uralkodott Ming-dinasztia idején. A kor festészeténél jelentősebb a porcelán, amelynek megjelenése az európai porcelángyártást is hatása alá vonta.

  • miniatűr
   pergamenre vagy elefántcsontra finom részletezéssel festett, kisméretű képmás

   pergamenre vagy elefántcsontra finom részletezéssel festett, ajándékozásra szánt, kisméretű képmás. A 18. század végén és a 19. század elején kedvelt műfaj. A fényképezés feltalálása után fokozatosan kiment a divatból.

    

  • miniatúra
   finom művű, aprólékos kidolgozású festmények könyvek illusztrálására

   finom művű víz- vagy gouache-festmény pergamen alapon, kéziratok illusztrálására.

    

  • missale
   misekönyv

   misekönyv, a legtöbb középkori példánya miniatúrafestése miatt jelentős helyet foglal el a képzőművészet történetében.

    

  • mitológia
   a mítoszok továbbmondását jelenti – olyan történetekét, amelyeket egy bizonyos kultúra igaznak hisz

   A mitológia szó (görögül: μυθολογία, a μυθος mythos – történet, legenda, és a λογος logos – beszámoló, beszéd szavakból) tulajdonképpen a mítoszok továbbmondását jelenti – olyan történetekét, amelyeket egy bizonyos kultúra igaznak hisz, és amelyekben természetfeletti események, személyek, lények szerepelnek. E történetek célja általában az, hogy magyarázatot adjanak az univerzum és az emberiség természetére, keletkezésére. A mitológia jelen van a legtöbb vallásban, és a legtöbb mitológia kapcsolódik legalább egy valláshoz. A modern szóhasználatban a „mitológia” jelentheti egy bizonyos kultúra vagy vallás mítoszainak összességét (mint a görög, egyiptomi és a skandináv (északi) mitológiáknál), vagy a mítoszok gyűjtésével, tanulmányozásával és értelmezésével foglalkozó tudományágat.

  • modell
   1. minta, amelyet a művész az alkotás közben tanulmányoz 2. az építészeti vagy szobrászati műalkotás vázlatos hasonmása

   1. az a minta (személy vagy tárgy), amelyet a képzőművész alkotás közben tanulmányoz. 2. makett: az építészeti vagy szobrászati műalkotás kicsinyített léptékű és többnyire csak vázlatos hasonmása.

    

  • modernizmus
   a 19. század végén és a 20. század elején fellépő művészeti irányzat elnevezése

   a 19. század végén és a 20. század elején fellépő művészeti irányzat, mely a művészet megújulását pusztán a művészeti formák megváltoztatása, felbontása révén kívánja elérni. (futurizmus, kubizmus, expresszionizmus, dada, absztrakt művészet stb.)

    

  • mohn-üvegek
   19. századi, színes zománcfestésű kihajló szélű, hengeres poharak

   kihajló szélű, hengeres poharak, amelyeket Sigismund Mohn laxenburgi porcelán- és üvegfestő a 19. század elején saját találmányú, könnyen éghető, áttetsző színes zománcfestésű eljárásával díszített. A poharak pereménél virágos szegélydísz fut körbe. Ezt a technikát folytatta a bécsi Kothgasser, akinek festett poharai a biedermeier üvegművesség becse salkotásai.

  • monogramista
   művész, akit a művészettörténet csak nevének kezdőbetűi alapján ismer

   művész, akit a művészettörténet csak nevének kezdőbetűi alapján ismer.

    

  • monokróm
   egyszínű

   egyszínű; az ugyanannak a színnek árnyalataival festett mű jelzője.

    

  • monstrancia
   úrmutató, szentségmutató

   liturgikus ötvöstárgy. Az órnapja ünnepének bevezetése óta (1264) használják a katolikus egyházi szertatásoknál. Rendszerint nemesfémből készül, alsó része a kehely alsó részének felépítését követi, felső része korábban hengeralakú üvveg- vagy kristálytartó,a barokk kortól sugaras keretű, üvegezett ostyaház, amelyben a lunula tartja az ostyát

  • moreszk
   az iszlám művészet geometrikus díszítménye

   az iszlám művészetben kifejlődött geometrikus díszítmény elnevezése. Ellentéte a növényi eredetű arabeszk.

  • moszkvai porcelán és fajansz
   18. századi orosz porcelán és fajansztermékek elnevezése

   a moszkvai kormányzóság dmitrovszki járásának területén működő több üzem termékeinek gyűjtőneve. Nevezetesebbek az ún. Gardner-porcelán (1750 vagy 1766-tól) és a Popov-porcelán (1811-től).

  • motívum
   1. egy mű alapgondolata 2. díszítmény elemei

   1. a művészetben alapgondolat, vezéreszme, olyan mozzanat, amelyre valamely mű vagy műrészlet felépül. 2. díszítőrajz, díszítmény egyes elemei.

  • moustier-i fajansz
   az 1678-ban Mouistiers-Sainte-Marie dél-franciaországi községben alapított manufaktúra termékeinek gyűjtőneve

   az 1678-ban Mouistiers-Sainte-Marie dél-franciaországi községben alapított és a 18. században megszűnt manufaktúra termékeinek gyűjtőneve. Mintái alapján 3 periódusra oszlik. 1. kék dekoráció, amely a nevers-i fajanszok és A. Tempesta (1555-1630) metszeteinek hatását tükrözi. 2. kék dekoráció Jean Bérain (1637-1711) stílusában. 3. sárga vagy zöld camaieu festésű grotszk díszítés Jacques Callot (1592-1635) metszetei nyomán.

    

  • mozaik
   különböző színű négyzet alakú kő- vagy üveglapocskákból készített kép

   különböző színű négyzet alakú kő- vagy üveglapocskákból készített kép. Az egyes lapocskákat kötőanyag rögzíti egymáshoz és az alaphoz. Van padló- és fali mozaik. A Kr. e. 5 századtól alkalmazták a görög művészetben, különösen elterjedt a hellenizmus és a római császárkor idején, a bizánci művészet emelte igazán magas színvonalra.

  • mozaiküveg
   millefiori üveg

   A muránói üveggyárból eredő millefiori (ezer virág) technika különbözõ színes üvegek rétegélésével, rudakra húzásával és feldarabolásával kezdõdik. Az így nyert különbözõ átmérõjû üvegdarabocskákon, amit „murrináknak” neveznek, láthatóvá vállnak a különbözõ színû üvegrétegek, különbözõ színû gyûrûk formájában. A murrinákat felhasználják üveggyöngyök készítéséhez, üvegékszerek készítéséhez és üvegtárgyak díszítéséhez. Elsősorban levélnehezékek díszítésére használatos.

  • műlap
   sörétes metszet

   fémdúcról készített nyomat, amelynél az ábrázolás fekete alapon fehér pontok alakjában bontakozik ki. Ilyen műlapok csaknem kizárólag a 15. század második felében készültek.

    

  • muránói üveg
   a 19-20. században Muranóban fúvott technikával készült üvegtárgyak megjelölése

   a 19-20. században Muranóban fúvott technikával készült üvegtárgyak megjelölése. (1921-ben tűzveszély miatt Murano szigetére telepítették ki a Velencében működő üveghutákat, de azok készítményei velencei üveg néven ismeretesek.)

    

  • musée cluny
   a francia nemzeti régiségek múzeuma Párizsban (Franciaország)

    A francia nemzeti régiségek múzeuma. A Les Thermes de Julien (római kori palota, melynek romjaiból csak az egykori fürdő maradványai állnak) és az 1490-ben hozzáépült Hôtel Cluny épületében helyezték el 1833-ban. A. du Sommérard régész középkori és reneszánsz emlékekben gazdag műgyűjteményét, amelyet halála után az állam megvásárolt. A múzeum 1844-ben nyílt meg. Középkori és reneszánsz szobrok, bútorok, kerámiák (különösen francia fajanszok), ötvös- és zománcművek (Limoges), textíliák, gobelinek s egyéb műtárgyak gazdag gyűjteménye. A második világháború után teljesen átrendezték.

  • musée des arts décoratifs
   iparművészeti gyűjtemény Párizsban (Franciaország)

   a Louvre épületében (Palais de Louvre,  Pavillon de Marsan) foglal helyet. 1897-ben alapították, 1905-ben nyílt meg. Európa és Kelet iparművészetének a középkortól a napjainkig terjedő gazdag gyűjteménye. Az épület központi csarnokában időleges kiállításokat rendeznek. Földszinti termeiben 15-16. századi üvegek, gobelinek, szobrok, első emeleti részén a francia reneszánsz zománcmunkák, falikárpitok, üvegek, festmények, könyvkötések stb. láthatóak. A Pavillon Marsan nagy termeiben a 17. századi díszítőművészet anyaga foglal helyet. Nevezetesek keleti szőnyegei, továbbá fajanszgyűjteménye, európai, kínai és japán porcelángyűjteménye.

  • musée national d
   20. századi francia képzőművészeti gyűjtemény Párizsban (Franciaország)

   a 20. századi francia képzőművészet legjelentősebb gyűjteménye. Alapját a XVIII: Lajos által alapított Musée du Luxembourg és a Musée de Jeu-de-Paume anyaga alkotja, amely később jelentékenyen bővült vásárlásokkal és hagyatékokkal. A gyűjteményt 1939-ben helyezték el az ún. „Tokyo” palotában, amelyet Dondel, Aubert, Viard és Dastugue épített az 1937-i kiállítás alkalmából. A gyűjtemény teljes képet ad modern francia képzőművészet (festészet, szobrászat, gobelin-művészet) különböző irányairól a Pont-Aven-i iskolától és a posztimpresszionistáktól kezdve (Vuillard, Bonnard, Matisse, Picasso, Braque, Dufy stb.). Emellett bemutatja a modern külföldi festészetet.

  • musée rodin
   Rodin műtermes háza Párizsban (Franciaország), amelyet halála után múzeummá alakítottak

   épülete a Hotel Biron, amelyet Peyrenc des Moras bankár részére Gabriel és Aubert épített 1728-ban. A kastélyt a hozzátartozó kápolnával és parkkal együtt Rodin (1840-1917), a kiváló francia szobrász vásárolta meg, és benne helyezte el alkotásainak nagy részét, valamint saját műgyűjteményét, és az egészet még életében az államra hagyta. A múzeummá alakított épület 1943 óta a francia nemzeti múzeumokhoz tartozik. A gyűjtemény gazdagon mutatja be Rodin egész életművét, művészetének minden korszakát. Márvány, kő- és bronzszobrain kívül rajzai, akvarelljei, kerámiák, gipszöntvények láthatók és néhány festmény (pl. Renoir, Manet, Van Gogh).

  • musée royaux des beaux-arts de belgique
   brüsszeli Szépművészeti Múzeum (Belgium)

   alapítása az 1797-99-es évekre nyúlik vissza. Mai nevén 1830 óta szerepel. Megnyitásakor 251 képe volt, több, mint 1200 festménnyel rendelkezik. Magában foglalja a Musée de Peinture Ancienne et de Sculpture (Palais de Balat) és a Musée Wiertz gyűjteményeket. A régi képgyűjteményben túlsúlyban vannak a flamand műalkotások: Rogier wan der Weyden, Hugo van der Goes, Bosch, Memling, Gerard David, Orley, idősebb Brueghel, Rubens, Van Dyck, Jordaens, Hals és Rembrandt alkotásai láthatók. Szobortárában a 17. és 20. századra terjedő idők alkotásait őrzi. Jelentékeny rajzgyűjteménye több mint 5000 dararabot számlál.

  • musei capitolini
   Capitoliumi Múzeumok (Róma, Olaszország)

   a múzeumok két épületét a Capitolium terével együtt Michelangelo tervezte. A világ legrégibb nyilvános gyűjteménye. IV. Sixtus pápa alpította 1471-ben. Részei: 1. A Museo Capitolino, világhírű antik szobrok gyűjteménye (Bacchus-szarkofág, Capitoliumi Vénusz, Haldokló gallus, Praxitelész: Pihenő szatír stb.). nevezetes kincse az ún. „galambos mozaik”. A római kori portrészobrok leggazdagabb gyűjteménye. 2. A Museo del Palazzo dei Conservatori szobrai: Bernini (VIII. Orbán pápa), Algardi (X. Ince pápa), nevezetesek antik szobrai (az ún. Brutus, a híres római anyafarkas, Tüskehúzó fiú, esquilinusi Vénusz). Itt őrzik Nagy Konstantin császár nagyméretű márványszobrának fejét is. Értékesek a római, etruszk, és görög műkincsek. 1925-ben kibővítették: az új gyűjtemény – Museo Nuovo Capitolino – időrendben tárolt klasszikus szobrok gyűjteménye. 3. A Pinacoteca Capitolina nevezetes műkincsei: Gentile és Giovanni Bellini, Tiziano, Veronese, Velázquez, Van Dyck, Guercino és Caravaggio alkotásai. A múzeum a Cini-hagyaték értékes porcelánjaival és 14-15 képekkel (Sterbini-gyűjtemény) bővült. 4. Protomoteca. Neves férfiak mellszobrainak gyűjteménye. 5. Medagliere. Antik, középkori és újkori éremgyűjtemény.

    

  • musei vaticani
   Vatikáni Múzeumok (Róma, Olaszország)

   alapjait II. Gyula pápa rakta le (1503-1514). Három csoportra oszlik: I,  az ún. régi vagy múzeumi csoport. Ebbe tartoznak a szobrászati gyűjtemények, vagyis a Museo Pio-Clementino és a Museo Chiaramonti, továbbá az etruszk, asszír és egyiptomi gyűjtemények (Museo Gregoriano Etrusco, Scala dei Rilievi Assiri, Museo Gregoriano Egizio). II, az ún. modern csoport, amelybe a képgyűjtemény (Pinacoteca Vaticana), a könyvtár (Museo Profano della Biblioteca), a Museo Sacro, a Sala delle Nozze Aldobrandine, az Appartamento Borgia, a Galleria degli Arazzi, a Galleria delle Carte Geografiche, a Stanze di Raffaello, a Loggia di Raffaello és a Cappella Sistina sorolható. A III. gyűjteményrendszert a Musei dei  Laterano tárai egészítik ki.

   I, Musei de Sculptura, szoborgyűjtemények: 1. Museo Pio-Clementino: eredeti görög szobrokat, az antik Róma szobrászati emlékeit és görög művészek másolatai őrzi. Itt található pl. a Laokoón-csoport és az Ara Pacis szobortöredékei. Jelentősek mozaik padlóburkolatok és ókeresztény szarkofágok. 2. Museo Chiaramonti:  Museo Pio-Clementinohoz csatlakozik, Bramante híres hosszú folyosóját Canova tervei alapján rendezték be. Eredeti görög szobrokat és római kori másolatokat őriz, valamint számos római szobormellképet. E tár egyenes folyatása a 3. Galleria Lapidaria, ahol 5000 pogány és keresztény sírkőfeliratot őriznek. 4. a Braccio Nuovo-ban (Új Szárny) áll Augustus császár Prima Portai szobra. 5. Museo Gregoriano Etrusco: itt őrzik a 19. század során feltárt etruszk bronz-, arany- és kerámia tárgyakat, amelyeket Tarquinia, Vulci, Orvieto, Cerveteri, Chiusi helységekben folytatott ásatások során tártak fel. 6. Museo Gregoriano Egizio:  egyiptomi leletek gyűjteménye.

   II. Képtár, könyvtár, egyéb műalkotások: 1. Pinacoteca Vaticana: Létesítését VI. Pius pápa (1775-99) kezdeményezte, aki egyesítette a vatikáni múzeumokból és a könyvtárból kikerült képanyagot. Mostani épülete 1932-ben Luca Beltrami tervei szerint készült. Kimagasló alkotások: Giotto és tanítványainak, Fra Angelico, Gentile da Fabriano, Benozzo Gozzoli, Lippi művei, továbbá Bellini, Cossa, Perugino festők képei, Raffaello Apostol-sorozat című falikárpitjai. Világhírű Raffaello Folignoi Madonnája, Leonardo Szt. Jeromosa, Tiziano, Andrea del Sarto, Caravaggio,  Murillo, Crespi alkotásai.2. Museo Sacro: XIV. Benedek pápa alapította 1756-ban. A római katakombákban talált keresztény régiségeket foglalja magában (pl. fondo d’orók, gemmák, mécsesek stb.). nevezetes a Sala delle Nozze Aldobrandine, amely az ókori világ egyik legszebb és legjobban konzervált freskója. 3. Cappella di Nicolo: V. Miklós pápa kápolnája Raffello stanzái mellett, freskóit Fra Angelico festette. 4, Appartamento Borgia: VI. Sándor pápa egykori lakosztálya. A termek stukkókkal és aranyozással gazdagon ékesített falait Pinturicchio freskói díszítik. 5. Stanze di Raffaello: a pápai palotának híres termei, melyek díszítését már a 15. század második felében elkezdte Piero della Francesca és Benedetto Bonfigli. II. Gyula pápa több neves művészt hívott meg, köztük Sodoma, Bramantino, Lotto, Peruzzi stb. Később a pápa leverette az addig festett freskók javarészét, és az egész munkát Raffaellóra bízta, aki 1509-ben kezdte el festeni. A Stanza dell’ Incendio termében más témák mellett a Borgo égését is megfestette, a Stanza della Segnaturában a Disputa című freskón kívül a művészeteket és tudományokat ábrázolta. Ugyanitt van az athéni Iskola is. A Stanza d’Eliodoróban  a Bolsenai mise, Heliodorus kiűzetése,  valamint Szt. Péter kiszabadítása című falképei láthatók. 6. a Cappella Sistina: a Sixtus-kápolnát IV. Sixtus pápa építtette. Festészeti díszítését Mózes és Jézus életéből vett jeleneteket a késői 15. század legjelesebb umbriai és toszkán művészei festették: Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Roselli és Signorelli. 1508 és 1512 között, II. Gyula pápa megrendelésére alkotta meg Michelangelo a kápolna mennyezetét elfoglaló, a teremtés történetét elbeszélő freskóját, amelyet a mennyezet boltmezőin a szibillákból és prófétákból álló falképsorozat szegélyez. A kápolna szentélyét elfoglaló Utolsó Ítélet jelenete szintén Michelangelo műve, amelyet 23 évvel a mennyezet festését követően, 1535-ben kezdett festeni, III. Pál pápa megbízásából. 7. Logge di Raffaello: a S. Damaso udvart szegélyező zárt folyosók. II. Gyula pápa alatt Bramante kezdte el építeni és Raffaello fejezte be. Nyugati részében, amelyet Raffaello tanítványai festettek ki, kis méretű mezőiben az Ó- és Újszövetség jeleneteit ábrázolták, új díszítőstílust teremtő – groteszknek nevezett – ékítmények között.

   III. Musei del Laterano: a Vatikánhoz tartozó lateráni bazilika mellett elhelyezett gyűjtemények. 1. Museo Profano: XVI. Gergely pápa alapította 1843-ban, Rómában és környékén az ásatások során napfényre került  világi szobrokat stb. gyűjti. 2, Museo Christiano: IX. Pius pápa alapította1854-ben. Főleg a katakombákban lelt tárgyakat és szarkofágokat őrzi.

    

  • museo archeologico
   az etruszk művészet és kultúra emlékeinek gyűjteménye Firenzében (Olaszország)

   az etruszk művészet és kultúra emlékeinek legfontosabb gyűjteménye. 1884-ben nyílt meg a Palazzo della Crocettag épületében. Az etruszk anyag gyűjtését L. A. Milani kezdte, kiemelkedő darabjai a Chiusiból származó urnák, a talamonei templom terrakotta plasztikája, az etruszk sírfestészet fontos emlékei, kisbronzok, bucchero vázák. Egyiptomi gyűjteménye a torinói után a legnagyobb Olaszországban; Champollion és Rosellini ásatásaiból származik anyagának egy része, emellett jelentősek az E. Schiaparelli ásatásainál előkerült tebtyinisi papiruszok. Görög-római gyűjteményében szobrok (Idolino, arezzói Chmaira, l’Arringatore), vázák, bronzok vannak, valamint gemmák, érem- és antik ékszergyűjtemény.

    

  • museo civico correr
   iparművészeti és történeti gyűjtemény Velencében (Olaszország)

   a királyi palota empire-szárnyában elhelyezett iparművészeti és történeti gyűjtemény. Műgyűjteményeinek alkotói a velencei trecento és quattrocento mesterei. Említést érdemelnek Carpaccio, Antonello da Messina, Bellini festők, és Giovanni Dalmata, Bellano, Canova szobrászok itt kiállított művei.

  • museo del prado
   képzőművészeti gyűjtemény Madridban (Spanyolország)

   alapítási éve 1819, de a múzeum alapjait voltaképp III: Károly rakta le a 18. század végén (építésének kezdete 1785). A spanyol festőművészet,  El Greco, Velázquez, és Goya, valamint Morales, idősebb Herrera, Murillo, Zurbarán, Alonso Cano remekműveinek gyűjteménye, ezenkívül az olasz és egyéb európai művészek (Fra Angelico, Mantegna, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Correggio, Andrea del Sarto, Rogier van der Weyden, Rubens, Jordaens, Van Dyck, Dürer, Poussin, Lorrain stb.) kiváló műveit őrzi. Modern képtára főleg 19. századi alkotásokban gazdag.

  • museo dell
   az múzeum a firenzei dóm és a Battistero építésére vonatkozó emlékeket őrzi (Firenze, Olaszország)

   az 1891-ben alapított múzeum a firenzei dóm és a Battistero építésére vonatkozó emlékeket őrzi. A gyűjtemény leghíresebb darabja Donatello és Luca della Robbia énekeskarzatai, valamint a Battisteróból származó ezüst „dossale”, Keresztelő Szent János életéből vett jelenetekkel. Emellett jelentősek az Arnolfo di Cambio műhelyéből származó művek, Niccolo di Piero Lamberti Madonnája a dóm régi homlokzatáról, Andrea Pisano Áldő Krisztus és Szt. Reparata szobra, Luca és Andrea della Robbia több műve, Agostino di Duccio: Madonna gyermekkel és angyalokkal, Brunelleschi mellképe, mozaikok és néhány 15. századi firenzei kódex. Külön terem mutatja be  adómról készült modelleket és rajzokat.

  • museo di san marco
   Fra Angelico festményeinek gyűjteménye Firenzében (Olaszország)

   a múzeumot 1869-ben létesítették az egykori domonkosrendi Szent Márk-kolostorban. Termeit Fra Angelico (1385-1445) és tanítványainak freskói díszítik. Itt gyűjtötték össze Fra Angelicónak Firenzében található összes festményét.

    

  • museo e galleria borghese
   Scipione Borghese bíborosról elnevezett képtár és gyűjtemény Rómában (Olaszország)

   A múzeum alapját Scipione Borghese bíboros rakta le. Camillo Borghese, Bonaparte Paolina férje, Napóleon kívánságára egy piemonti hitbizományi birtokért a gyűjtemény kincseiből 200 remekművet engedett át a Louvre számára. A múzeum 1901 óta az olasz állam tulajdona. A pompás freskókkal, márvánnyal és stukkóval díszített és előkelően berendezett palota földszintjén (Museo Borghese) számos értékes görög (pl. Táncoló szatír) és római szoborművet állítottak fel. Újkori szoborgyűjteménye főleg a 16-19. századi mesterek alkotásait foglalja magában. Ezek között kimagaslik Bernini 9 szoborremeke (pl. Prosperina elrablása, Apolló és Daphné) és Canova több neves alkotása, köztük Paolina Borghese szobra. Az emeleti rész 11 termében (Galleria Borghese) főleg 15-18. századi festmények vannak. Legnevesebbek: Raffaello: Levétel a keresztről, Fornarina, Tiziano: Égi és földi szerelem stb., Correggio: Danae, Dosso Dossi: Circe, Andrea del Sarto: Szent Család továbbá Caravaggio, Lotto, Bassano és mások számos pompás alkotása. 

    

  • museo internazionale delle ceramiche
   Kerámiák Nemzetközi Múzeuma Faenzában (Olaszország)

   G. Ballardini alapította 1908-ban. A világ több mint 40 népének (az ókortól napjainkig) keramikai tárgyait gyűjtötték itt össze. Nemcsak történetileg, de a kerámia technológiájára vonatkozólag is érdekes, világviszonylatban egyedülálló gyűjtemény. Részgyűjteményei: archeológiai és módszertani tár, történelem előtti korok anyaga, olasz és külföldi népművészeti művek, cserépedények, keleti kerámiák. Legfontosabb olasz majolika-gyűjtemény. A múzeumban magyar kerámiákat is őriznek.

  • museo nazionale / bargello (palazzo della podesta)
   a középkori és újkori szobrászati és iparművészeti gyűjtemény Firenzében (Olaszország)

   1865-ben létesítették. 23 termében elsősorban a középkori és újkori szobrászati és iparművészeti alkotásokat helyeztek el. A 14. századtól a 17. századig terjedő toszkán szobrászművészet legteljesebb gyűjteménye. Az alapot képező Medici-gyűjtemény hagyatékokkal, ajándékokkal gyarapodott (Carrand, Ressmann, Franchetti). Donatello számos alkotását, továbbá Brunelleschi, Ghiberti, Bertoldo, Desidero da Settignano, Michelozzo, Pollaiuolo, Verrocchio, Luca és Andrea della Robbia, Agostino di Duccio stb. több jelentős művét itt őrzik. Michelangelo 5, Cellini 7, továbbá Giovanni da Bologna több alkotását gazdagítja a gyűjteményt. A 17. század mesterei közül Bernini, Mochi, Vittoria szobrai nevezetesek. Nagy jelentőségű a múzeum iparművészeti anyaga (ötvöstárgyak, elefántcsontfaragások, majolikák, textíliák, éremgyűjtemény) és fegyvergyűjteménye is.

  • museo nazionale romano delle terme diocleziane
   antik görög és római, valamint ókeresztény emlékek gyűjteménye Rómában (Olaszország)

   Diocletianus császár egykori fürdőjének auláiban, celláiban és a Santa Maria degli Angeli karthauzi szerzetesek rendházában (amelyet Michelangelo tervei alapján építettek át) létesítették 1870-ben. Alapjait a híres Ludovisi-gyűjtemény (Ludovisi bíborosról elnevezve) alkotja. Legnevezetesebb műkincsei: az ún. Ludovisi-trón, amely a ión szobrászat remeke, Haldokló Niobida, Diszkoszvető (Mürón alkotásának egy értékes másolata), Cirénei Vénusz, Tiberisi Apolló, Gall harcos, Subiacoi ifjú, Pihenő ökölvívó, Antiumi leány, a híres Aszpasziosz-gemma, amely Pheidiász Athéné Parthenoszának profil képmását ábrázolja, Szunnyadó Hermafrodita, továbbá terrakották, freskók, szarkofágok és ókeresztény emlékek.

    

  • museo poldi pezzoli
   művészeti gyűjtemény Milánóban (Olaszország)

   G. B. Poldi Pezzoli létesítette 1871-ben. Súlyos háborús pusztítások után átrendezve nyitotta meg újra kapuit. Értékes antik és reneszánsz ékszerekből, üvegekből, továbbá porcelánokból, bronztárgyakból, bútorokból, szövetekből, csipkékből, gobelinekből és 16. századi perzsaszőnyegekből álló gyűjtemény. Képtárában Foppa, Luimi, Boltraffio, Mantegna, Crivelli, Tiepolo stb. alkotásai mellett kimagaslik Pollaiuolo: Fiatal hölgy képmása, Botticelli: Madonna és Siratás, Piero della Francesca: Szt. Tamás című képe. A szobrok között említést érdemel Algardi, Canova, Bartolini néhány műve.

    

  • museum narodwe
   krakkói Nemzeti Múzeum (Lengyelország)

   a középkori lengyel művészet gyűjteményére és lengyel képtárára oszlik. A gyűjtemény a hajdani királyi székhely, a Wawel várkastély termeiben kapott helyet. A Nemzeti Múzeum tartozéka a világhírű Czartoryski-gyűjtemény. Itt őrzik az arrasi kárpitokat. Remekművei Rembrandt Vihar előtti csendje és Leonardo Hermelines hölgye.

    

  • museum narodwe
   varsói Nemzeti Múzeum (Lengyelország)

   1862-ben alapították. Épülete 1927-38-ban készült. Antik gyűjteményében egyiptomi, görög, etruszk és római művészeti emlékek, valamint ókori éremgyűjtemény van. Külföldi művészeti gyűjteménye (olasz, francia, flamand anyag stb.) a második világháború okozta súlyos veszteségek következtében nagyon szerénnyé vált. A Lengyel Nemzeti Galéria 54 termében kiállított gyűjtemény 1955-ben nyílt meg. A középkortól a 20. századig terjedő lengyel művészetről teljes képet nyújt. Leggazdagabb a 19-20. századi lengyel festészet és szobrászat kiállítása. Jelentős egyiptomi anyagának nagy része az 1936-39-ben Edfuban folytatott ásatásokból származik. Iparművészeti és numizmatikai gyűjteménye is van.

    

  • museum of fine arts
   az USA egyik legrégibb nyilvános műgyűjteménye Bostonban (USA)

   1870-ben alapították. Mostani épületébe 1900-ban költözött. Ázsiai osztálya világhírű. Igen értékes egyiptomi, antik görög és római, közel-keleti, indiai, perzsa, mohamedán, kínai és japán anyaggal rendelkezik. képtára felöli az európai festészet egészét, a régi olasz mesterek (Duccio, Fra Angelico, Tiziano, Tiepolo stb.) műveitől kezdve egészen a 20. századi műalkotásokig (Rubens, Rembrandt, J. Ruisdael, El Greco, Velázquez, Poussin, Watteau, Corot, Delacroix, Millet, Courbet, Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh stb.). Gyűjti az amerikai festők műveit a legrégibb időktől napjainkig (Copley, Stuart és más műveinek legteljesebb gyűjteménye). Nyomtatvány- és rajztárát, mely az USÁ-ban a legnagyobb, 1887-ben létesítették. Hímzés- és szövetminta-gyűjteménye a textilművészet legrégibb emlékeit is magában foglalja. Külön osztályon tárolják a régi bútorokat és berendezési tárgyakat.

    

  • műteremfestészet
   atelier-festészet

   olyan festmények összefoglaló elnevezése, amelyeket a műterem semleges világításában festenek., még akkor is, ha tájat ábrázolnak. A 19. században a szabadtéri pleinair festészet váltotta fel a tájképábrázolásban.

    

  • művészeti anatómia
   az emberi test, csont- és izomrendszerének plasztikai sajátosságaira vonatkozó ismeretek összessége

   az emberi test, csont- és izomrendszerének plasztikai sajátosságaira vonatkozó ismeretek összessége. Abban tér el az orvosi anatómiától, hogy a felületen látható vagy közvetlenül a felület alatt működő csont- és izomrendszerre korlátozódik, a belső szervekkel nem foglakozik.

  • muzeológia
   műtárgyak gyűjtésével és múzeumi gyűjtemények megőrzésével foglalkozó tudomány

   műtárgyak gyűjtésének, múzeumi gyűjtemények megőrzésének, osztályozásának, leltározásának, a műtárgyak fenntartásának, restaurálásának módszereivel, valamint a múzeumok kialakulásával, történetével, céljaival foglalkozó tudomány. Kiterjedt a tárgyi anyag kiállításának technikai és pedagógiai problémáira, népszerű propagálásának kérdéseire, valamint a múzeumi anyagra vonatkozó tudományos irodalom kiadására.

  • múzeum mesta bratislavy
   Pozsonyi Városi Múzeum (Szlovákia)

   1868-ban alapították Rómer Flóris archeológus indítványára. A múzeum gyűjteménye korábban a Városi Levéltárhoz tartozott, anyagát később kettéválasztották, és a képtári részt 1926-ban nyitották meg. Részlegei: képtár, szobortár, etnográfiai, prehisztorikus és várostörténeti osztály. Külön részleg foglakozik a céhek történetével, amelyen belül a város egyik leghíresebb foglakozási ágának, a szőlészetnek és borászatnak a története is szerepel. A múzeum szép óra- és fegyvergyűjteménnyel is rendelkezik. Mindent gyűjt, ami a városra vagy a várossal kapcsolatban levő művészekre és művészeti alkotásokra vonatkozik. Képtárában megtalálhatóak Franz Xaver Messerschmidt szobrai, Kupeczky Ádám, Marastoni Jakab festményei. Az 1632-ben készült 12 angol gobelinje a napóleoni háborúk idején került a város birtokába. A háborús időkben befalazták őket, de a palota újjáépítése alkalmával előkerültek.

    

    

  • nabis
   a század forduló táján működő párizsi művészcsoport neve

   a század forduló táján működő párizsi művészcsoport neve: Denis, Bonnard, Vuillard, Maillol, Rippl-Rónai voltak tagjai. Folyóiratuk a Reveu blanche volt Művészetüket a dekoratív poszimpresszionizmus jellemzte, és némiképp a szecesszióhoz állt közel.

    

  • nagybányai iskola
   művésztelep és festészeti szabadiskola Nagybányán a 20. század elején

   a plein air festészet eredményeit felhasználó művésztelep és festészeti szabadiskola, amely döntően hatott  a modern magyar művészet kialakulására. Hollósy Simon (1857-1918) müncheni magániskolájának nyári részvételével a művésztelep 1896-ban alakult, majd Hollósy Técsőre költözése után ebből alapította Réti István (1872-1945) Ferenczy Károly (1862-1917), Thorma János (1870-1937) és Iványi-Grünwald Béla (1867-1940) 1902-ben a szabadiskolát. Legfőbb törekvésük az emberi és a táji környezet  festői együttesének létrehozása volt.

  • nagyszombati könyvkötések
   18. századi könyvkötések elnevezése

   a nagyszombati nyomda mellett a 16. századtól működő könyvkötőműhelyek munkáinak az a csoportja, amely a 18. századi osztrák barokk hatás alatt jött létre.

  • nagytétényi kastélymúzeum
   a bútor fejlődéstörténetét bemutató múzeum Budapesten

   a bútor fejlődéstörténetét bemutató múzeum. a kastély eredetileg korabarokk stílusban épült, és többszöri átépítés után ma az ún. Grassalkovich-barokk jellegzetes példája. Egyik szárnyát 1949-ben rendezték be múzeumnak. A múzeum szervezetileg az Iparművészeti Múzeumhoz tartozik.

  • naiv művészet
   a nagy művészeti áramlatoktól függetlenül kifejlődött művészet és művelői

   a nagy művészeti áramlatok mellet és azoktól függetlenül kifejlődött művészet, amelynek művelői nem részesültek művészeti oktatásban, és kívül állnak koruk művészeti stílusában.

    

  • národní galerie
   prágai Nemzeti Galéria (Csehország)

   képtárában a 14. századtól a 18. század végéig a cseh, olasz, spanyol, német, flamand, holland és francia festészet különféle irányait számos jeles alkotás szemlélteti (Theoderik mester, Lorenzo Monaco, Bronzino, Guido Reni, Dürer, Cranach, id. Brueghel, Rubens, Van Dyck, Franz Hals, Rembrandt, Ruysdael, Poussin, Goya stb.). Külön termek mutatják be a cseh gótika és barokk alkotásait, valamint a gazdag modern francia gyűjteményt (Daumier, Renoir, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Henri Rousseau, Maillol stb.). a szobortár anyagában említést érdemelnek a 14. századi ismeretlen cseh mesterek Máriát a gyermekkel ábrázoló ülő vagy álló gótikus szobrai, B. Braun barokk munkái, az olaszok közül Luca della Robbia és A. Vittoria művei.

  • násfa
   nyakban csüngő 16-17. századi aranyékszer

   nyakban csüngő 16-17. századi aranyékszer

    

  • national gallery
   londoni Nemzeti Galéria (Anglia)

   a gyűjteményt az angol parlament által 1824-ben megszavazott 60 000 font összeggel alapították. Ebből vásárolták a múzeum értékes (pl. Hogarth) képeit. 1826-ban Tiziano (Bacchus és Ariadné), Rubens, Canaletto, 1831-ben Tintoretto (Szt. György és a sárkány) képekkel gazdagodott. A parlament 1855-től kezdve rendszeres összegeket szavazott meg a gyűjtemény fejlesztésére. 1910-27 között számos nagyértékű hagyaték gazdagította. Anyagának jelentős részét 36 teremben állítják ki. a ki nem állított anyagot vidéki múzeumokban és raktáraiban helyezték el. Az északolasz és velencei 15. századbeli, és a sienai 13-15. századi iskolákat 3 Bellini és más festők: Carpaccio, Crivelli, Duccio, Sassetta, Ugolino da Siena, Antonello da Messina, Cima da Conegliano, Piero della Francesca, Signorelli, Mantegna, Fra Angelico, Botticelli, Filippo és Filippino Lippi és Ghirlandaio, a 15-16. századi milánói iskolát pedig Borgognone, Boltraffio, Luini és Predis művei képviselik. Az olasz reneszánsz nagymesterei közül Correggio, Giorgione, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Andrea del Sarto, Bronzino, Moreto, Lotto, Moroni, Palma Vecchio, Piombo, Tintoretto, Tiziano, Veronese stb. remekművei emelkednek ki. Rendkívül gazdag 17. századi holland gyűjteménye (Avercamp, Both, Capelle, Cuyp, Hobbema, Hooch, Ruisdael, Terborch, Rembrandt) és flamand gyűjteménye van (Brueghel, Van Dyck, Rubens). A spanyolokat Goya, El Greco, Murillo, Velázquez, Zurbarán, a franciákat (17-18. század) Claude Lorrain, Poussin, Watteau, Boucher, Lancret, a 18. századi velenceieket Canaletto, Guardi, Longhi és Tiepolo festményei képviselik. Gazdag 19. századi francia terme is (Corot, Delacroix, Ingres, Bonnard, Cézanne, Courbet, Degas, Van Gogh, Manet, Pissarro, Monet, Renoir stb.). Külön teremben mutatja be a múzeum 15-16. századi német (Baldung, Cranach, Dürer, Holbein, Lochner) és németalföldi (Van Eyck, Gerard David) festők képeit. Igen gazdag 18. és 19. századi angol terme is (Constable, Turner, Gainsborough, Hogarth, Reynolds).

  • national gallery of art
   művészeti gyűjtemény Washingtonban (USA)

   a híres gyűjteményt 1937-ben a Smithsonian Institution egyik intézményeként létesítették A. W. Mellon adományaiból. Működését 1941-ben kezdte meg. Palotája, amely J. Russel, Pope, O. R. Eggers és D. P. Higgins tervei szerint épült, egyesíti a korszerű képtár összes vívmányát. A képtár elsődlegesen a régi nyugati mesterek műveit gyűjti, különösen az olasz művészek alkotásaiban igen gazdag. A Mellon-gyűjtemény nevezetesebb darabjai: Cimabue, Giotto, Fra Angelico, Antonello da Messina, Bellini, Botticelli, Lippi, Luini, Mantegna, Raffaello, Tiziano, Veronese, Dürer, El Greco, Goya, Gainsborough, Franz Hals, Hobbema, Rembrandt, Rubens, Turner, Velázquez képei, A. Duccio, G. Bologna, Donatello, A. della Robbia, Sansovino, Verocchio szobrai. Az ún. Kress-gyűjteményben értékes képek (Andrea del Sarto, Bellini, Botticelli, Carpaccio, Correggio, Ghirlandaio, Lippi stb.) és szobrok vannak. A Widener-gyűjtemény Bellini, Bronzino, Gozzoli, El Greco, Franz Hals, Raffaello, Rembrandt, Tiziano és Van Dyck műveit foglalja magában. Kép- és szoborgyűjteményében 1300 festmény és 160 szobormű van. Teljes gyűjteménye 26 000 tételből áll. Az olasz primitívek, valamint reneszánsz nagy mestereinek gyűjteményét a 16-17. századi olasz művészek képei egészítik ki. a flamand, holland, spanyol, francia, angol és amerikai festők műveit külön-külön termekben mutatják be.

    

  • nautilusz-serleg
   ötvösfoglalatú díszedény, amelynek csészéjét egy Nautilusz alkotja

   ötvösfoglalatú díszedény, csészéje a Nautilusz-félékhez tartozó csiga irizáló, gyöngyházfényű héja. A német reneszánsz ötvösművészetben (16-17. sz.) rendszerint főúri megrendelésre készítették.

  • nazarénus festők
   német romantikus festők egy csoportja

   német romantikus festők egy csoportja, akik a 19. század első felében az akadémikus és klasszicista művészettel szemben Raffaello fiatalkori műveihez és az őt megelőző olasz festőkhöz nyúltak vissza, és „újnémet-vallásos-hazafias” művészetet szándékoztak létrehozni. Főbb képviselői: F. Overbeck, P. V. Cornelius. A nazarénusok kezdetben a római S. Isodoro kolostorban letelepedve közösen dolgoztak  (Róma, a Villa Massimi kaszinójának freskója), később egyenként elhagyták Rómát, és hazájukba tértek vissza.

  • nefrit
   zöldes színű, fénytelen, áttetsző, kissé zsíros tapintású ásvány

   zöldes színű, fénytelen, áttetsző, kissé zsíros tapintású ásvány. Már az őskorban fegyvereket, eszközöket készítettek belőle. A keleti népek pecsétkövek, kardmarkolatok, amulettek előállítására használták. Az arany és drágakő berakású nefritlapok perzsa és török fegyverek gyakori díszei.

  • neobarokk stílus
   a barokk formakincsét újra alkalmazó, 19. századi sítlusirányzat

   a 19. század végének berendező- és díszítőművészetében jelentkező stílusirány, mely a barokk formakincsét újra, de gyakran túlzó módon alkalmazta. Építészetben is hatott. (neoromán, neogótikus és neoreneszánsz stílusok az építészetben és épületdíszítő plasztikában jelentkeztek erőteljesebben)

    

  • neoimpresszionizmus
   az impresszionizmus színfelbontó törekvéseinek folytatása és végletekig vivése

   pointillizmus, az impresszionizmus színfelbontó törekvéseinek folytatása és végletekig vivése. A neoimpresszionizmus a festményt színes pettyekre vagy foltokra bontja, úgy hogy összefüggő kép csak a bizonyos távolságban álló szemlélő szemében alakulhat ki. Az irányzat fő képviselője G. Seurat (1859-91) és a neoimpresszionizmust teoretikusan is meghatározó P. Signac (1863-1935). A neoimpresszionizmus hosszabb-rövidebb ideig Pissarro, Van Gogh művészetében is jelentkezett.

  • neoklasszicizmus
   az olasz novecento festészetének irányzata

   az olasz novecento festészetének irányzata

  • neue sachlichkeit
   20. századi, német festészeti irányzat

   a német festészetben 1918-ban jelentkező irányzat, amely az expresszionizmus érzelemgazdagságával szemben tárgyilagos, világosság és  hűvös előadásmódra törekedett. Bizonyos merevség és egyes kubista formaelemek átvétele, a konstruktivizmushoz hasonlóan szigorúan és néha mereven megszerkesztett képfelépítés, éles kontúrok, a dolgok térbeliségének hangsúlyozása, a színek éles elhatárolása jellemzik. Az expresszionizmus éles színeivel szemben kedveli a tompa színeket. Egyik legfőbb témája a nagyvárosi lét, amelyet karikatúraszerűen, szatirikus módon ábrázol. Legfőbb képviselői: Otto Dix, George Grosz, Cristian Chad.

  • nevers-i fajansz
   a 16. században olasz mesterek által a közép-franciaországi Nevers-ben alapított manufaktúra termékei

   az 1578-ban urbinói olasz mesterek által a közép-franciaországi Nevers-ben alapított manufaktúra termékei. A 17. század első felében még olasz igazodású violaszín 1630 és 1700 között az ún. bleu royal (királykék) és bleu de Perse (perzsakék) ultramarinkék alapon sárga és fehér mintás edények készültek. Ezután a forradalomig a farnce-nivernais stílus az uralkodó a francia élet és táj jeleneteinek ábrázolásával. A manufaktúra későbbi termése népies kerámia és az ún. faience patriotique volt.

  • niceai fajansz
   kisázsiai, fehér alapú, vidám színezésű csempék és edények gyűjtőneve, "rhodoszi fajansz"

   a kisázsiai Niceában, török nevén Isnikben készült fehér alapú, vidám színezésű, török virágokkal, vitorlásokkal, állatfigurákkal díszített csempék és edények gyűjtőneve, amelyek a műkereskedelemben rhodoszi fajansz néven ismertek. Jellemzője a vastag rétegben felrakott, kissé kidomborodó boluszvörös. A műhely a 16. századtól virágzott, a 18. században hanyatlásnak indult.

    

  • niello
   1. az ötvöstárgyaknak a zománcozáshoz hasonló díszítőmódja 2.egy már vésettel ellátott, de niello masszával még ki nem töltött lemez lenyomata a papíron

   1. az ötvöstárgyaknak a zománcozáshoz hasonló díszítőmódja. A díszítmény rajza szerint bevésett ezüst- vagy aranylemez mélyedéseibe réz-, kén-, bórax-, ézüst- és ólomkeverékből származó fekete masszát kennek. Fényezés után a rajz csillogóan kiemelkedik a sötét háttérből és metszetszerűen hat. 2. egy már vésettel ellátott, de niello masszával még ki nem töltött lemez lenyomata a papíron.

    

  • novecento
   1. 20. századi művészeti irányzatok összessége olaszul 2. neoklasszicizmus

   1. általánosságban a 20. századi művészeti irányzatok összessége Olaszországban 2. szűkebb értelemben az 1922-ben keletkezett olasz klasszicizáló irányzat.

    

  • növényi díszítés
   a növényvilágból vett stilizált elemek felhasználása díszítési célokra

   a növényvilágból vett stilizált elemek felhasználása díszítési célokra; a geometrikus díszítés mellett a síkdekoráció fontos ága. A legelterjedtebb motívumok az akantuszlevél, arabeszk, gránátalma-minta, palmetta.

    

  • numizmatika
   éremtan

   a régészet egyik ága, az a tudomány, amely a pénzek és érmék, valamint a velük rokon plakettek általános és művészeti vonatkozású történetével foglalkozik.

    

  • nürnbergi fajansz
   az 1812-ben Nürnbergben létesült műhely termékeinek gyűjtőneve

   az 1812-ben Nürnbergben létesült műhely termékeinek gyűjtőneve. Edényformái között gyakoriak a boroskorsók, az ún. Enghalskrugok: körteidomú, keskeny és hosszú nyakú füles korsók, továbbá söröskupák. Jellegzetesek voltak a légies, páfrányleveles kék minták. Az üzem az 1860-as években megszűnt.

  • ny-carlsberg glyptothek
   képzőművészeti gyűjtemény Koppenhágában (Dánia)

   Carl Jacobsen műgyűjtő alapította (1888). Épülete V. Dahlerup (1897) és H. Kampmann (1906) műve. A Ny-Carlsberg-alapítványtól 1902-ben újabb nagy jelentőségű műkincseket kapott, 1927-ben pedig P. Gauguin műveivel gyarapodott. Egyiptomi és keleti művészeti anyagot, gazdag görög és római műkincseket, továbbá etruszk osztályán értékes szobrokat őriz. Említést érdemel a palmyriai gyűjtemény. Képtárának francia osztálya gazdag Delacroix, Rousseau, Millet , Courbet, Corot, Manet, Morisot, Pissarro, Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Gauguin, Bonnard, Van Gogh stb. műveiben. Jelentős francia szoborgyűjteménye van (Carpeaux, Rodin, Maillol, Matisse stb.). Nevezetes dán szobor- (K. Nielsen, G. Henning stb.) és képgyűjteménye (J. Juel, C. W. Eckersberg stb.).

    

  • nymphenburgi porcelán
   a német nymphenburgbi porcelán-manufaktúra termékeinek gyűjtőneve

   az 1754-ben Neudeckben alapított és 1758-ban a München mellett Nymphenburgba áthelyezett porcelán-manufaktúra termékeinek gyűjtőneve. Jó minőségű porcelánt tulajdonképpen csak 1800 óta gyártott. Nevezetességei Bustelli porcelánfigurái. A jellegzetes mozdulatú szobrocskák a rokokó könnyedségével örökítik meg a mester karikizáló humorát.

  • nyolcak
   a 20. század elején alakult magyar avantgarde festőcsoport

   a 20. század elején alakult magyar avantgarde festőcsoport, amely új kifejezési formákat keresve utat nyitott Magyarországon az európai modern festészeti törekvéseknek. Művészetük a kubizmus, fauvizmus, expresszionizmus irányzataival és a szecesszióval mutat rokonságot. Tagjai a MIÉNK-ből váltak ki, alapítói: Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Pór Bertalan, Orbán Dezső és Tihanyi Lajos voltak. Első kiállításukat 1911-ben rendezték. Törekvéseik a magyar aktivizmusban leltek folyatásra.

  • nyomdászjelek
   "szignet"

   gyári jegy, márka,  nyomdák, könyvkiadók, kereskedelmi és iparvállalatok cégjele; művészek kézjegye. A legelső szignet a Fust és Schöffer nyomdájában készült negyvennyolc soros Biblián látható (1462).

    

  • nyomtatott szövetek
   különféle nyomási eljárásokkal készült egy- vagy többszínű mintájú textíliák

   különféle nyomási eljárásokkal készült egy- vagy többszínű mintájú textíliák. Rajzaik évszázadokon keresztül az értékesebb szövött, vagy hímzett mintákat utánozzák.

  • oeil-de-boeuf
   kis domború tükör

   kis domború tükör

  • oeil-de-perdrix
   egész felülete borító köröcskékből vagy kis karikákból alkotott végtelen minta

   egész felülete borító csatlakozó köröcskékből vagy kis karikákból alkotott végtelen minta, más néven pikkelydísz. Az olasz majolikán fordul elő legkorábban. A sévres-i porcelánon és más kerámiákon is gyakori dekoráció.

  • ofszetnyomás
   síknyomási eljárás

   Főként abban különbözik a többi nyomdai eljárstól, hogy a cinklemezre átvitt képet nem közvetlenül a papírra, hanem előbb egy gumilapra nyomják, csak erről viszik át a papírra.

    

  • olajfestés
   festési eljárás olyan festékkel, amelynek kötőanyaga olaj

   festési eljárás olyan festékkel, amelynek kötőanyaga olaj (lenolaj, dióolaj, mákolaj). E festékek nem folynak egymásba, könnyen keverhetőek és egymásra rakhatóak. Sokféle olajfestési technika használatos: pasztózus festésmód, alla prima festés, aláfestés, fedőfestékkel és lazúrfestékkel való festés. Az olajfestményt fára, vászonra, lemezpapírra vagy fémre festik. Az olajat mint a festékek kötőanyagát már az ókorban is ismerték, de csak hajók festésénél alkalmazták. A hagyomány szerint a Van Eyck testvérek használtak először olajfestékeket táblaképek festésénél, de valójában felhasználását megtaláljuk korábbi bizánci képeken is. Itáliában Antonello da Messina terjesztette el, amely a temperafestést a 16. századtól csaknem teljesen kiszorította.  

  • olasz korsó
   díszítőmotívum

   a hosszúnyakú, gömböstestű, virágcsokros díszvázának régi magyar neve. Az úrihímzések, kályhacsempék és más 16-18. századi iparművészeti tárgyak gyakori díszítménye.

  • oldalnézet
   profil

   profil

  • onix
   féldrágakő, az achát változta

   féldrágakő, az achát változta, amelyben fehér rétegek vörösesbarna-fekete rétegekkel változnak. A drágakőmetszők kámeákat, vázákat, kupákat készítettek belőle. Gyógyító hatást tulajdonítottak neki: csillapítja az érzékiséget és megakadályozza az epilepsziás rohamot.

  • onix-üveg
   különféle színes rétegekből összeolvasztott üveg

   különféle színes rétegekből összeolvasztott üveg. Erezése az onixhoz hasonló.

  • opálüveg
   a tejüveghez hasonló, opálos fényű üveganyag

   a tejüveghez hasonló üveganyag, amely a világosság felé tartva opálos színt játszik. Csonthamu és üvegmassza összekeverésével készítették Velencében.

    

  • orbis pictus
   "Festett Világ"

   Olyan földrajzi, természetrajzi stb. ismereteket terjesztő könyvek, amelyeket az ifjúság számára írtak és képekkel illusztráltak.

  • orfizmus
   20. századi francia avantgárd festészeti irányzat

   festészeti irányzat, amelyet Robert Delaunay (1885-1941) francia festő alakított ki 1913 körül. Az orfizmus a kubizmus továbbgondolása absztrakt irányban; elszakad a valóság ábrázolásának hagyományaitól, a színeket nem a tárgyak színeiként alkalmazza, hanem az önmagukban és önmagukért való színekből, illetve azok egymáshoz való ellentéteiből (az ún. szimultánkontrasztokból) igyekszik megteremteni  egy új festészet alapjait. Elnevezése Apollinaire francia költőtől származik, aki az Orpheuszra való utalással az irányzat őseredeti teremtő erejét akarta kiemelni.

  • orientalista festő
   keleti tárgyú képeket alkotó festő

   keleti tárgyú képeket alkotó festő. Az irányzat a 19. században lendült fel az egyiptomi hadjárat, a görög szabadságharc és Algéria meghódítása idején.

    

  • orléans-i fajansz
   Orléans városban a 17. században alapított manufaktúra termékeinek a neve

   a közép-franciaországi Orléans városban a 17. században alapított manufaktúra termékeinek a gyűjtőneve. Nevezetesek 18. századi fajansz szobrocskái, melyeket Jean Louis mintázott.

  • ornamentika
   a különféle díszítőelemek, mértani, állati, növényi és absztrakt díszítmények, formaelemek rendszere

   A különféle díszítőelemek, mértani, állati, növényi és absztrakt díszítmények, formaelemek rendszere, mely lehet plasztikus, festett vagy berakott. 

  • osgyányi sára
   vonzzák a hétköznapi közlekedés, elképzelt és valós terei, földön, vízen, városban

   "A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2004-ben végeztem. Előtte a Képző és-iparművészeti Szakközépiskolába jártam szobrász szakra. Az egyetemi évek alatt elkezdtek foglalkoztatni a pályaudvarok, a sínek, vonatok, vezetékek látványa, ezzel indult a festészetem. Azóta is vonzanak a hétköznapi közlekedés, elképzelt és valós terei, földön, vizen, városban...témáim elágaznak. Szubjektiv látomásaimmal dolgozom. Az élet minden területén a személyesség érdekel, az emberek és dolgok súlypontja és megközelithetősége."

  • ostyaház
   úrmutató üveges középrésze

   a katolikus egyházban az úrmutató üveges középrésze, amelyben a lunula tartja az ostyát

  • ostyatartó szelence
   kis kerek nemesfémdoboz, amelyben a katolikus papok az ostyát a betegekhez viszik

   kis kerek nemesfémdoboz, amelyben a katolikus papok az ostyát a betegekhez viszik.

    

  • pacificale
   kisméretű talpas feszület

   ötvösművű kisebb talpas feszület. Régebben a csóktáblát is így hívták.

  • palástos kötés
   középkori kezdetleges könyvkötés-fajta

   középkori kezdetleges könyvkötés-fajta. A kötésül szolgáló bőrdarabot a könyvtest nagyságának megfelelően behajtogatták úgy, hogy alul lelógott.

    

  • palissy-edények
   Palissy híres francia keramikus által piece rustique-nek nevezett edények elnevezése

   B. Palissy (1510-1590) híres francia keramikus által piece rustique-nek nevezett különleges művek. Többnyire természethűen ábrázolt csúszómászókkal, halakkal, vizinövényekkel, mitológiai és bibliai jelenetekkel plasztikusan díszített kék, zöld, sárga és fehér színezésű, illetve üvegmázzal bevont dísztálak.

  • pallium
   a katolikus érsek főpapi jelvénye

   a katolikus érsek  főpapi jelvénye, köralakban a vállakon fekvő fehér gyapjúszalag. Elől és hátul egyenes függvénye van, hat beleszőtt fekete kereszt díszíti.

  • pallos
   nyugati kardforma

   nyugati kardforma. Pengéje egyenes, széles. Van kétélű és két kézre való pallos is. Keleti típusa a szablya.

    

  • palmetta
   szimmetrikus, stilizált pálmalevél

   A palmetta hét vagy több pálmalevélből álló, legyezőszerű dekoratív elem, a görög építészet kedvelt építménye. Valószínűleg az egyiptomi stilizált pálma-motívumból ered. Többnyire sorozatosan fordul elő, ilyenkor az egyes palmetták indákkal vannak egymással összekötve. Fő díszítő eleme az antefixnek, azonkívül főleg vázaképeken és terrakottákon maradt fenn. A rómaiak és a reneszánsz építészetében is gyakran felhasznált díszítő motívum valamint a Honfoglalás kori művészet jellegzetes díszítőeleme.

  • palota múzeum
   Kína képzőművészeti és történeti emlékeit bemutató gyűjtemény Pekingben (Kína)

   a hajdani császári palota szolgál otthonául, amelynek épületei hatalmas területen, közel 130 holdon terülnek el. A palota a 15.-től a 18.-ig századig épült. Látnivalói három nagyobb csoportba osztható: 1. császári lakosztályok, 2. szakkiállítások, 3. alkalmi kiállítások. A bronzokat, kerámiákat és festményeket felvonultató állandó kiállítás anyaga rendkívül gazdag. a rekeszzománcos és lakk művek mellett jelentős a kerámiagyűjtemény, amely az egész világon a legteljesebb áttekintést nyújtja a kínai kerámiaművesség történetéről.

    

  • panderma szőnyegek
   régi kisázsiai imaszőnyeget utánzó újabb készítmények

   régi kisázsiai imaszőnyeget utánzó újabb készítmények. Anyaguk többnyire selyem, sűrű csomózásúak, keményebbek és kisebbek az eredetinél. A színeket vegyi eljárással halványítják, a sörtefelületet pörköléssel lekoptatják, hogy ezáltal régi darabok benyomását keltsék.

    

    

  • panneau
   kerettel övezett, dekorált falmező

   panel, kerettel övezett, dekorált falmező vagy a falra alkalmazott keretbe foglalt egyéb díszítmény.

    

  • pannóniai csipke
   kézzel varrott és régebben horgolással vegyített magyar motívumú, modern művészi csipke

   kézzel varrott és régebben horgolással vegyített magyar motívumú, modern művészi csipke. Készítésének kezdeményezője Győrffy Jánosné. 1910-ben kezdték készíteni. Külföldön is ismert és keresett volt.

    

  • pantokrator
   trónoló Krisztus királyi jelvényekkel

   trónoló Krisztus királyi jelvényekkel, a bizánci művészetben gyakori ábrázolás.

  • pápai keménycserép
   a 19. század elején, Pápán létesült üzem készítményeinek gyűjtőneve

   a 19. század elején, Pápán létesült, országos jelentőségű, 1866-ig működő üzem készítményeinek gyűjtőneve. Említésre méltók színesre festett, áttört művű díszedényei.

  • papírmasé
   gipsszel és enyvvel kevert papírpép, szobrászati dekoráció alapanyaga

   gipsszel, enyvvel és más megfelelő anyagokkal kevert papírpép, amely nedves állapotban kitűnően formálható. Stukkóval vegyesen  a belső tér dekorációjánál is használták. A 15-16. században, Franciaországban és Németalföldön domborműveket, a 18. században mellszobrokat is készítettek belőle.

  • parohet
   tórafüggöny

   A tóraszekrényt takaró selyemből, bársonyból készült, gazdag hímzett díszítéssel és feliratokkal ellátott függöny.

    

  • pasticcio
   más művész stílusát utánzó, csaló szándékkal készült festmény

   más művész stílusát utánzó, csaló szándékkal készült festmény.

  • pastorale
   a festészetben idillikus, a pásztorok életét ábrázoló jelenet

   a festészetben idillikus, a pásztorok életét ábrázoló, többnyire játékos vagy romantikus jelenet. Különösen a 18. századi francia művészetre jellemző.

    

  • pasztaberakás
   intarziaszerűen alkalmazott, színezett pép bútorokon

   intarziaszerűen alkalmazott, megkeményedő, fűszeres illatú, színezett pép. Olasz reneszánsz díszítés cassonékon és egyéb bútorokon.

    

  • pasztellkréta
   1. különféle színű, porrá tört festés és zsírkő keverékéből készült kréta. 2. pasztellkrétával készült rajz

   1. különféle színű, porrá tört festés és zsírkő (kréta, agyag, lithopon) keverékéből gumioldat hozzáadásával készült kréta. 2. pasztellkrétával készült rajz, a pasztellkréta kenhető állagának köszönhetően, papíron történő elkenésével lehelet finom árnyalatokat tesz lehetővé, ily módon pasztellkrétával készült grafika a rajz és a festmény közötti átmenetnek is tekinthető.

  • pásztorbot
   a püspök főpapi jelvénye

   a katolikus püspök főpapi jelvénye, felső végén spirálisan befelé csavarodó hosszú bot. Anyaga fa, elefántcsont, nemesfém. Becses ötvösművű emlékei vannak.

    

  • pasztózus festésmód
   az olajfestészetben a festékréteg vastag kezelése

   az olajfestészetben a festékréteg vastag kezelése. A kép felülete úgyszólván domborművé válik.

  • pate dure
   keményporcelán

   a valódi porcelán kaolinos anyaga szemben a kaolint nélkülöző lágyporcelánnal; kiégetéséhez igen magas hőfokra van szükség.

    

    

  • pate sur pate
   a színezett alapanyagú keménycserép vagy porcelán fehér rátétes, lapos domborműves díszítése

   a színezett alapanyagú keménycserép vagy porcelán fehér rátétes, lapos domborműves díszítése. Az eljárást kínai minták után először a 19. század hatvanas éveiben Sévres-ben, majd Berlinben és Meissenben alkalmazták.

  • pate tendre
   lágyporcelán

   lágyporcelán

  • patena
   a katolikus egyházi kehely tartozéka, nemesfémből készült kis tányérka

    a katolikus egyházi kehely tartozéka, rendszerint nemesfémből készült kis tányérka, amelyet fedélként a kehelyre helyeznek, rajta van az ostya.

  • paternai fajansz
   Valencia közelében a 14-15. században készült spanyol-mór fajansz

    

   a spanyolországi Valencia közelében a 14-15. században készült spanyol-mór fajansz. A mór elemek mellet sok a gótikus motívum, gyakoriak a páros állatok. A színezés többnyire zöld és viola.

    

  • patina
   a réz és a bronz oxidációja útján keletkezett barnás-zöldes elszíneződés

   a réz és a bronz oxidációja útján keletkezett barnás-zöldes elszíneződés. Mesterséges úton „patinázott” tárgyak patinája gyakran hamisítási szándékból készül.

    

  • patrica
   domborművű klisé

    a nyomdai betűk acélba metszett mintadarabja.

  • pauzálás
   falkép kartonjának átmásolása a falfelületre

   falkép kartonjának átmásolása a falfelületre. Legtöbbször úgy történik, hogy a kép körvonalait átlyukasztják és szénport dörzsölnek át rajta.

    

  • peintre graveur
   festőművész, aki saját rajzát vagy eredeti kompozícióját karcolja lemezre

   festőművész, aki saját rajzát vagy eredeti kompozícióját karcolja lemezre, ellentétben a reprodukáló rézkarcolóval vagy rézmetszővel, aki más festményét sokszorosítja.

    

  • pentimento
   festményeken a festő utólagos javítása

   festményeken a festő utólagos javítása. Az átvilágítással megállapítható pentimentók módot adnak a művész alkotási folyamatának nyomon követésére.

    

  • peónminta
   stilizált pünkösdi rózsa alakú díszítmény

   stilizált pünkösdi rózsa alakú díszítmény, a kelet-ázsiai kerámiák és textilek gyakori ékítménye.

    

  • pergamenkötés
   pergamennel bevont könyvtábla

   pergamennel bevont könyvtábla, általában aranyozással és színes festéssel díszítik.

  • pergamon múzeum
   az elő- és kelet-ázsiai antik, valamint az iszlám világ emlékanyagának gyűjteménye Berlinben (Németország)

   az elő- és kelet-ázsiai antik, valamint az iszlám világ emlékanyagának gyűjteménye Berlinben. A Szovjetunióból 1957-ben visszakapott műkincsek újjárendezésével 1958-ben nyílt meg. Világhírű darabjai közé tarozik a pergamoni oltár, a babiloni Istar-kapu, a milétoszi kapu, archaikus attikai istennő, valamint számos görög síremlék, váza, tanagra figura.

  • perspekítva
   tárgyak térbeliségi érzetét keltő ábrázolásmód sík felületen

   Jelentése a képzőművészetben: tárgyak térbeliségi érzetét keltő ábrázolásmód sík felületen. A szemlélőhöz közelebbiek nagyobbnak, a távolabbiak kisebbnek látszanak, a mélységbe vezető vonalak pedig egymáshoz közelednek, s látszólag egy távoli pontban, az ún. enyészpontban futnak össze. Ha mindez geometriai precizitással párosul, akkor érvényesül a centrális perspektíva, a korai reneszánsz (quattrocento) nagy felfedezése ez. A közvélemény leginkább e korai reneszánsz perspektíva fogalmát ismeri, holott már korábban is törekedtek a művészek a perspektívahatás érzetének benyomását kelteni a méretkülönbségek alkalmazásával.
   A szokványos nézőponttól eltérő esetben ismeretes a békaperspektíva, amely a nagyon alacsonyról ábrázolt jelenetekre vonatkozik, ennek ellentéte a madártávlat, azaz a fentről, a magasból való ábrázolás. A távlati hatást a rövidülés, a színtávlat és a légi perspektíva is támogatja.

  • perszonifikáció
   megszemélyesítés

    megszemélyesítés

  • perzsa porcelán
   perzsa lágy, kemény és zománcos porcelán

   háromféle fajtája: a lágy, a kemény és zománcos porcelán. Nagyon sok az átmeneti darab a keménycserép és a porcelán között. A zománcos porcelánt vastag mázréteg borítja. A Szefevidák korában (1502-1722) kitűnően utánozták a mohamedán területeknek szánt, kékkel festett kínai porcelánt, amelyet Európába exportáltak és hamis kínai bélyeggel jelölték.

  • perzsa virágos szőnyeg
   16-17. századi virágmintával díszített csomózott szőnyeg

   virágmintával díszített csomózott szőnyeg (16-17. század). Ilyenek a heráti mintás és a vázás szőnyegek.

  • pesarói porcelán
   Pesaróban készített ónmázas agyagedények gyűjtőneve

   a Pesaro közép-olaszországi városban készített ónmázas agyagedények gyűjtőneve. A 14. században itt csak mezzamajolikát készítettek. A reneszánsz kori edények között sok lakodalmi ajándéknak szánt coppa amatoria (nászajándékul készített kupa portréval). Gyakori a pikkelydísz, az edények rajza, színezése és lüsztermáza kifogástalan.

    

  • piéta
   a keresztről levett Krisztust és az őt sirató Mária képzőművészeti ábrázolása

   a keresztről levett Krisztus és az őt az ölében tartó és fiát sirató Mária képzőművészeti ábrázolása.

    

  • pikkelydísz
   halpikkelyhez hasonló elrendezésű díszítmény

   halpikkelyhez hasonló elrendezésű rajzos vagy plasztikus díszítmény. A román építészetben gyakori frízdíszítmény. A reneszánsz kor óta az iparművészetben, főként porcelánedényeken elterjedt ornamentika.

  • pillérszekrény
   keskeny, magas, sokfiókos szekrényke

   keskeny, magas, sokfiókos, pillér alakú szekrényke, a 18. század második felében kezdték el használni. Nálunk chemisette néven ismerik, helyes francia neve a chiffoniere.

    

  • pinacoteca ambrosiana
   az Ambrosiana Könyvtár képtára Milánóban

    A képtárat Federico Borromeo bíboros alapította 1618-ban, és azt az Ambrosiana Könyvtárhoz kapcsolták. Rajzgyűjteménye világhírű, több Leonardo, Dürer és Raffaello rajzot őriznek itt. Képgyűjteményében a lombard iskola, továbbá Bramantino, Ambrogio de Predis, Bassano, Caravaggio művei, ezeken kívül német és flamand festmények vannak.

  • pinacoteca del museo nazionale
   képzőművészeti gyűjtemény Nápolyban (Olaszország)

   1759-ben alapították. A második világháború után 1957-ben nyílt meg új helyen, a Capo di Monte múzeummal egy épületben. Jelentős 15-18. századi nápolyi festők műveiből álló képgyűjteménye (Colantonio, Andrea del Salerno, Vaccaro, Salvator Rosa, L. Giordano, Da Mura, Solimena stb.), de a többi olasz iskola neves mestereitől is találunk itt remekműveket: Masaccio, Giovanni Bellini, Tiziano, továbbá Mantegna, Correggio, Parmiggianino néhány művét. A külföldi nagy festők művei közülGoya, Brueghel és Velázquez alkotásai emelkednek ki.

    

  • pinacoteca di brera
   Olaszország egyik legjelentősebb képzőművészeti gyűjteménye Milánóban (Olaszország)

   A képtár alapítása egészen a 18. század végére nyúlik vissza; 1806-ban nyitották meg a nagyközönség előtt. A 19. század végén már Olaszország egyik legnevezetesebb műgyűjteménye. Épülete a második világháború során súlyosan megsérült, tárlatait teljesen újrarendezték. A képtár lombard freskógyűjteménye igen gazdag  (Bramantino, V. Foppa stb.). Jelentős a Leonardo előtti és utáni lombard festők műveinek gyűjteménye: B. Bembo (Francesco és Bianca Maria Sforza arcképe), Borgognone, Bramantino, de Predis, Boltraffio, Liuini, Solario alkotásai. Az észak itáliai és velencei iskola művészei közül nevezetesek Mantegna (Krisztus siratása), a Bellini fivérek, Carpaccio, Crivelli, Lotto, savoldo, Cima, Tiziano és Tintoretto itt őrzött művei, valamint a 18. századi velencei festőművészek remekei, Guardi, Canaletto vagy Tiepolo alkotásai. Kiemelkedőek még az itáliaiak közül Raffaello, Gentile da Fabriano, Piero della Francesca, Ercole Roberti és Correggio, a külföldiek közül Rembrandt, Rubens és Van Dyck művei.

    

  • pincetok
   üvegpalackok tárolására szánt kisebb útiláda

   szögletes, rekeszekre osztott, bársonnyal vagy szövettel, esetleg bőrrel bevont és bélelt kisebb útiláda, amelyben a rendszerint hasáb alakú, díszes metszett üvegpalackokat, vagy a palack- és a hozzávaló pohárkészletet tartották.

  • pinxit
   p., pinx.

   festette

  • pittoreszk
   festői

   festői

  • plakát
   hirdetmény

   nyilvánosan kifüggesztett hirdetmény. A művészet keretei közé tartozik, ha a szöveg mellé rajzot, képet is alkalmaznak, vagy ha szövegét művészi eszközökkel tervezik meg. Az első illusztrált plakát a 17. századból való, színes plakát csak 1865 után készült. A posztimpresszionizmus stíluseszközei nyújtottak lehetőséget kifejlődésére. Egyik megteremtője és egyben legnagyobb hatású, legkiválóbb művelője Henri Toulouse-Lautrec (1864-1901) volt. Sokszorosítási technikája sokáig a litográfia volt.

    

  • poliptikhon
   többszárnyú oltár

    polyptichon; több mint kétszárnyú oltár

  • poltrone
   karosszék

   karosszék

  • poncolás
   ötvösművek egyik díszítési technikája

   ötvösművek felületét borító, egyértelműen ismétlődő díszítés készítése oly módon, hogy a poncoló bélyegzőbe vagy verőtőbe vésett mintát ismételten rányomják, illetve kalapáccsal ráverik az ötvöstárgyra.

  • pontozás
   1. a szobrászatban az agyagmodell méreteinek átvitele a megmunkálandó kőre. 2. a grafikában a metszet nyomólapjának megmunkálása a háttér kitöltésére vagy az árnyékolás felvitelére

   1. a szobrászatban az agyagmodell méreteinek átvitele a megmunkálandó kőre. 2. a grafikában a metszet nyomólapjának megmunkálása, pontozókalapáccsal vagy pontozóvassal, a háttér kitöltésére vagy az árnyékolás felvitelére.

    

  • pontozó modor
   a rézmetszet készítésének egyik eljárása

   a rézmetszet készítésének egyik eljárása, amelynél a művész vonalak vésése helyett rövid vastag tűvel pontocskákat ver a lemezbe. Magában ritkán használják, többnyire a metszéssel vagy vonalas karccal kombinálják.

    

  • porcelán
   a keramika legnemesebb anyaga, kvarc, kaolin, és földpát keverékéből előállított fehér massza

   A porcelán a keramika legnemesebb anyaga, kvarc, kaolin, és földpát keverékéből előállított fehér masszából készül. Keménységét ezen anyagok aránya határozza meg. Cserepe teljesen tömör, nedvszívó képessége nincs. Törésfelülete fehér, fénylő, kagylós. Kétszeres égetéssel készül és gyakran festik. Kínában találták fel, onnan kereskedők hozták el Európába. 

  • posztimpresszionizmus
   különféle irányzatoknak összefoglaló neve, amelyek művészetüket az impresszionizmusból kiindulva alakították ki

   azoknak a különféle irányzatoknak összefoglaló neve, amelyek felhasználták az impresszionizmus tanulságait, de s művészi kifejezést többé-kevésbé más eszközökkel igyekeztek elérni. Jellemző a szabad ecsetkezelés, a helyi színek kedvelése, a zártabb, ritmikus, megszerkesztett kompozíciókra való törekvés. Elsősorban Cézanne konstruáló, Gauguin dekoratív és Van Gogh expresszív és a nabis csoport munkásságát sorolják ide. Áramlatai átvezetnek az expresszionizmusba, a kubizmusba, és a szecesszióba.

  • pot-pourri váza
   illatpárologtató díszedény

   a 18. században divatos, áttört fedelű illatpárologtató díszedény. Anyaga kerámia vagy fém.

    

  • predella
   oltárpolc

   a gótikus szárnyasoltárnak a mensára támaszkodó alsó része. Felirat, domborművek vagy kis festmények díszítik.

  • preraffaelizmus
   19. századi angol művészeti mozgalom

   19. századi angol művészeti mozgalom. 1848-ban néhány fiatal angol festő (W.H. Hunt, J. E. Millais, D. G. Rossetti) az akadémikus természetutánzással szemben a keresetlen természetességre, az érzés mélységére, dekoratív hatásra törekedett. Ezt a raffello előtti festészetben, a quattrocentóban vélték megtalálni, ezért nevezték el a némiképp a nazarénus festőkkel rokontörekvésű, a szimbolikus, misztikus témákat kedvelő csoportjukat „Pre-Raphaelite Brotherhood”-nak. Bár a csoport 1851-ben feloszlott, hatása nagy volt, főleg az iparművészetre és a nyomdászati grafikára (pl. W. Morrisra). A szecessziós stílus egyik előfutárának tekinthető. Az irányzat egyik teoretikusa és irodalmi szószólója J. Ruskin volt.

    

    

  • próbajegy
   fémjegy

    fémjegy

    

  • próbalevonat
   rézmetszetről, néha rézkarcról munka közben készített levonat

   rézmetszetről, néha rézkarcról munka közben készített levonat, amelyről a művész megállapítja, hogyan dolgozzék tovább. A próbalenyomatok a lemez különböző állapotát (état) tükrözik, az olyanokat, amelyeken nincs rajta  a művész neve, avant-la-lettre-nek, a szignatúrával ellátottakat aprés- vagy avec-la-lettre-nek nevezik.

    

  • profán művészet
   világi művészet

    nem egyházi, nem vallásos tárgyú művészet.

  • profil
   az arc oldalnézetben való ábrázolása

   a festészetben és a domborműveken az arc oldalnézetben való ábrázolása.

  • proskaui porcelán és keménycserép
   a sziléziai Proskauban 1763-tól 1850-ig működő üzem készítményei

   a sziléziai Proskauban 1763-tól 1850-ig működő üzem készítményei. Fellendülését a holicsi fajanszmunkások is elősegítették. Állítólag a keménycserép nyomtatott díszítő eljárást Holicson tanulták, a Hanong-fajanszok virágdekorációs hatása is ezen az úton érvényesült a proskaui edényeken.

    

  • prototípus
   ősalak, őspéldány, mintakép

   ősalak, őspéldány, mintakép

  • proveniencia
   valamely műtárgy eredete, származása, keletkezési helye

   valamely műtárgy eredete, származása, keletkezési helye.

    

  • provinciális
   nagy művészeti sítlusok helyi, vidékies változata

   nagy művészeti sítlusok helyi, vidékies változata.

    

  • psalterium
   a zsoltárokat tartalmazó liturgikus könyv

   a zsoltárokat tartalmazó liturgikus könyv a katolikus egyházban. Jelentős helyet foglal el a miniatúrafestészet történetében.

  • pszeudo
   „ál-„, „nem valódi”

   összetételekben „ál-„, „nem valódi”

    

  • puff
   letűzdelten kárpitozott, támla nélküli kerek szék.

   letűzdelten kárpitozott, támla nélküli kerek szék.

  • puskin képzőművészeti múzeum
   Oroszország második legnagyobb gyűjteménye Moszkvában

    

   Oroszország második legnagyobb gyűjteménye a szentpétervári Ermitázs után. A 19. század közepe óta kialakult gyűjteményben főleg az ókori Kelet, az antik világ és Ny-Európa művészeti emlékei jelentősek. Ókori egyiptomi gyűjteménye világhírű. Ókori keleti és római gyűjteményében az antik világ leghíresebb szobrainak gipszmásolatain kívül freskómásolatok, eredeti görög és etruszk terrakották, vázák vannak. Képtára rendkívül gazdag ikonokban. Az olasz reneszánszot Botticelli, Perugino, Giulio Romano, Sebastiano del Piombo, Veronese stb. művei, a 17-18. századi olasz művészetet Tiepolo, Guardi stb. művei, a 17. századi spanyol festőket Greco, Ribera, Murillo, a németalföldi művészetet pedig Rembrandt, Ruysdael, Terborch, Ostade, Hooch, Rubens, Snyders, Jordaens, van Dyck festményei képviselik. Jelentős 15-16. századi német gyűjteménye (Cranach), 18-19. századi angol képanyga (Reynolds, Constable), 17-19. századi francia képtára (Poussin, Lorrain, Watteau, Boucher, Corot, Delacroix, Courbet, Millet, Renoir stb.). Itt őrzik a barbizoni iskola alkotásainak egyik legnagyobb gyűjteményét, valamint a modern francia festészet néhány fő alkotását (Monet, Gauguin, Picasso). Jelentős grafikai, rajz- és metszetgyűjteménnyel rendelkezik (Rembrandt, Repin, továbbá kanai, japán, keleti és orosz művészek alkotásai). Numizmatikai osztálya is igen  gazdag.

    

  • püspöksüveg
   mitra, a katolikus főpapi méltóság egyik jelvénye

   a 11. századtól a katolikus főpapi méltóság egyik jelvénye. Csúcsos végződésű egyenlő elő- és hátlapból áll, a háton lelógó két rojtos végű szalaggal. A 13. századig alacsony, később fokozatosan magasodik. Díszítésre korábban figurális, a 16-17. századtól növényi rajzú hímzést alkalmaztak. Gyakori a gyöngy és drágaköves ékítmény.

    

  • pusztatű-eljárás
   hidegtű-eljárással készült rézkarc

   hidegtű-eljárással készült rézkarc.

  • putto
   ruhátlan, pufók, néha szárnyas gyermek ábrázolása

   ruhátlan, pufók, néha szárnyas gyermek ábrázolása, főleg a reneszánsz és barokk idején.

  • quattrocento
   a korareneszánsz művészete 1kb. 420-tól 1490-ig

   az olasz művészettörténetben a 15. század elnevezése; a korareneszánsz művészete 1kb. 420-tól 1490-ig.

    

  • rácsmustra
   a díszítendő felületen különféle elemekből szerkesztett háló, amelyen további díszek helyezkednek el

   a díszítendő felületen különféle (mértani, növényi stb.) elemekből szerkesztett háló, amelynek azonos vagy ritmikusan változó nagyságú mezőiben helyezkednek el a további díszítmények. A textil- és kerámiadekorációban gyakori.

    

  • raereni edények
   Raeren község cserépműhelyeinek készítményei

   az Aachen közelében fekvő Raeren község cserépműhelyeinek készítményei (16-17. század). Alapanyaguk szürkésbarna vagy szürkéssárga színű, gyakori a festett kék díszítés.

    

  • rajz
   1. vázlat 2. önálló művészi alkotás

   1. mint vázlat, más műfajhoz tartozó művészi alkotás (festmény, szobor stb.) előkészítő eszköze. 2. önálló művészi alkotás. Kifejező eszköze a vonal; ebben ellentéte a festésnek, amely foltokban és síkokban ábrázol. Rendszerint papírra ceruzával, ezüstvesszővel, tollal, szénnel, vöröskrétával, tussal, szépiával stb. rajzolják.

    

  • raszter
   vonalhálózat, amely a sokszorosítandó képet apró pontokká bontja fel

   bemaratott vagy festékkel felvitt vonalhálózat, amely a sokszorosítandó képet apró pontokká bontja fel. Maratás után ezek a pontok kiemelkednek a nyomódúc felületéről, és magasnyomással átvihetőek a papírra. A sűrűbben vagy ritkábban elhelyezkedő pontok a néző szemében összeolvadnak, és ezek összefüggő kép érzetét keltik.

  • rayonizmus
   az első világháború előtt a futurizmusból kifejlődött orosz művészeti irányzat

   az első világháború előtt a futurizmusból kifejlődött orosz művészeti irányzat. Követői (Larionov, Goncsarova) az orfizmushoz hasonlóan a kép meghatározó elemének  a fényt tekintették; képeiken a tárgyak és motívumok elveszítik eredeti összefüggéseiket és a fénynyalábok szövedékében oldódnak fel.

    

  • realizmus
   művészeti irány, amelynek célja, hogy a valóságot a leglényegesebb vonásaiban és összefüggéseiben valósághűen ábrázolja

   művészeti irány, amelynek célja, hogy  a legmélyebben és leghelyesebben megértett valóságot a leglényegesebb vonásaiban és összefüggéseiben valósághűen ábrázolja. A megvalósítás módszerei koronként változnak. Szűkebb értelemben 19. századi stílusirányzat, amelynek fő képviselője a képzőművészetben Gustave Courbet

  • recto
   könyvekben és kéziratos kötetekben a lap elülső oldala

   könyvekben és kéziratos kötetekben a lap elülső oldala, vagyis többnyire a páratlan lapszámmal ellátott oldal. Ellentéte a verso.

  • regéci porcelán és keménycserép
   a Borsod megyei Regécen 1830 körül alapított porcelángyárban készült tárgyak gyűjtőneve

   a Borsod megyei Regécen 1830 körül alapított porcelángyárban készült tárgyak gyűjtőneve. Anyaguk szürkés, a festett dísz gyakran rendkívül finom, művészi munka. Az üzem 1848-ban megszűnt. Helyiségeiben 1860-tól keménycserép edényeket gyártottak.

  • régensképek
   a holland céhek elöljáróinak csoportos képmásai

   a holland céhek elöljáróinak csoportos képmásai. Híres példája Rembrandt A posztócéh elöljárói című képe.

    

  • reine
   francia rokokó karosszék

   a 18. század közepétől használt ovális támlájú francia rokokó karosszék.

    

  • rekamié
   modern, kárpitozott fekvőbútor

    J. L. David francia festő Mme Récamier-t empire heverőn ábrázoló képe után helytelenül elnevezett, modern, kárpitozott fekvőbútor.

  • rekeszzománc
   a zománcművesség egyik díszítő technikája

   a zománcművesség egyik díszítő technikája. A díszítendő alapra az előírt rajz szerint kis fémszalagokat forrasztanak, s az így keletkezett rekeszeket zománccal töltik ki. Az ilyen módon készült kínai díszvázákat a műkereskedelemben cloisonnénak nevezik.

  • reklámgrafika
   a reklámcélokat szolgáló nyomtatványok művészi megtervezése és megrajzolása

   a reklámcélokat szolgáló nyomtatványok, hirdetés, prospektus, plakát stb. művészi megtervezése és megrajzolása.

    

  • relief
   dombormű

   dombormű

  • relief intarzia
   domborműves faberakás

   domborműves faberakás. Csehországban alkalmazták a 17. században.

  • relief zománc
   nemesfém alapra készült, ábrázolást borító átlátszó zománc

   nemesfém alapra cizellálással vagy lapos relieffel készült, ábrázolást borító, átlátszó zománc, amelynek színei az alap kiemelkedései következtében árnyalt benyomást keltenek. Leginkább Itáliában volt szokásos a 13. századtól. Ebből fejlesztették ki a franciák a trébelt, aranyozott rézlapra alkalmazott ún. émail d’épargne-t. ennél csak a mélyedéseket töltötte ki a zománc, a kiemelkedő részeken a megmunkált fém hatása érvényesült.

  • relief-csipke
   domborúan varrott 17. századi velencei csipke

   domborúan varrott, virágmotívumokkal díszített, 17. századi velencei csipke.

    

  • remarque-levonat
   rézmetszet vagy rézkarc olyan levonata, amelyek szélén odavetett rajzocskák láthatóak

   rézmetszet vagy rézkarc olyan levonata, amelyek szélén odavetett rajzocskák láthatóak. A művész ugyanis munka közben kis ötleteket rajzol a rézlemez szélére, hogy tűjének hegyét vagy az edző sav hatását kipróbálja. Ezek a rajzocskák az első próbalevonatokon megmaradnak, később csiszolással eltávolítják őket a lemezről. Az ilyen levonat tehát korai nyomatnak számít, és így értékesebb. Különösen a 17. században gyakori.

    

  • reneszánsz
   elsősorban az ókori klasszikus szövegek, ismeretek és ezek hasznosításának művészeti és tudományos újra felfedezésére utal

   A reneszánsz (francia renaissance, olasz rinascimento, jelentése magyarul: újjászületés) a képzőművészetben 1420 körül alakult ki Firenzében, majd átterjedt egész Itáliára. Az Alpoktól északra fekvő európai területeken majd csak 1500 után terjedt el.  Firenzében alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író, aki személyében megtestesítette a reneszánsz szellemiségét.
   A másik korai reneszánsz művész, Petrarca által elindított humanizmus hirdette, hogy az ember a Római Birodalom idején elérte teljesítőképessége csúcsát, és azóta a társadalmi pusztulás kora zajlik, ami megérdemli a sötét középkor elnevezést. Petrarca társadalmi, művészeti és műveltségi fejlődés tekintetében, nem pedig vallási események sorozatában szemlélte a történelmet. Az újjászületést ősi kéziratok és a humanista oktatási módszerek útján az ókori római és görög kulturális örökség újrafelfedezésében fogalmazta meg. Ezek a múltból származó új ötletek fejlődési gátat szakítottak át a művészetekben, a tudományban és más területeken. 

   A reneszánsz megjelölés a XIX. században keletkezett, elsősorban az ókori klasszikus szövegek, ismeretek és ezek hasznosításának művészeti és tudományos újra felfedezésére utal. Másodsorban ezeknek a szellemi tevékenységeknek az eredményeként az európai kulturális élet általánosságban vett újjászületését is jelöli.

   Egy művészettörténeti korszak és stílus, mely szembe fordult a gótikával és példaképeit az antik görög-római művészetben vélte feltalálni. Az antik művészet formanyelvét azonban szabadon és alkotó módon fejlesztette tovább. A festészetben a reneszánsz korszak jellemzői és újításai az olajfestés technikája, az anatómia ismeretek művészi alkalmazása, a perspektivikus ábrázolásmód és a harmonikus kompozícióra való törekvés. A művész a reális világot akarta ábrázolni, ezért a világi témák egyre inkább tért hódítottak, s a vallásos téma is gyakran világi tartalommal telítődött. 

   A reneszánsz Magyarországon a 15. század közepén jelent meg.
   Mátyás király kitűnően beszélt és olvasott olaszul és rajongott a reneszánsz vívmányaiért. Az itáliai mintára bevezetett közegészségügyi és oktatási intézmények, valamint az új jogrendszer Magyarország fejlődésére jelentős hatást gyakoroltak. Bőkezű pártfogása sok itáliai humanistát vonzott a budai és visegrádi királyi udvarba. Több itáliai tudós és művész 1476-ban Mátyás második feleségének, a nápolyi Beatrixnak a kíséretében érkezett Budára. Mátyás könyvtára, a Bibliotheca Corviniana, Európa legnagyobb történelmi, filozófiai és tudományos kódexgyűjteménye volt, amelyet csak a római pápák vatikáni könyvtára múlt felül.

  • rennes-i fajansz
   Ny-franciaországi Rennes városában készült fajanszedények gyűjtőneve

   Ny-franciaországi Rennes városában készült fajanszedények gyűjtőneve. A 16. században zöldmázas edények készültek, a 18. századi fajanszok nemes formájú, rokokó rajzú edények és szenteket ábrázoló szobrocskák.

    

  • replika
   másolat

   a műről a művész személyes felügyelete alatt vagy saját kezével készített másolat a replika, ismétlés.

  • repoussoir
   a térmélység érzékeltetése érdekében elhelyezett figurák a festmény előterében

   személy vagy tárgy élénk tónusú ábrázolása, amelyet a festő a kép előterébe helyez, hogy ezáltal a tér mélységhatást fokozza.

    

  • reprodukció
   másolat

   különböző eljárásmódokkal készített másolat

  • restaurálás
   sérült műtárgyak, illetve romos műemlékek kijavítása

   rongált, sérült műtárgyak, illetve romos műemlékek kijavítása, kiegészítése, illetőleg helyreállítása.

  • retabló
   spanyol oltárfelépítmény

   a sok szoborral gazdagon díszített, gyakran a szentélyboltozatig érő spanyol oltárfelépítmény neve. A barokk oltárfalat általában retabulum névvel jelölik.

    

  • réteges üveg
   egymás fölé olvasztott, elütő színű rétegekből készült üveg

   egymás fölé olvasztott, elütő színű rétegekből készült üveg, amelyet esetleg a rétegek részeinek köszörülés általi eltávolításával is díszítenek. A 15. században a festett üvegablakokon alkalmazták, színtelen fölött az áttetsző színeset, amelyen köszörüléssel árnyalt hatást értek el. A 19. század biedermeier üvegművessége a díszpoharakat leggyakrabban ebből a réteges anyagból készítette. Köszörüléssel és metszéssel a mintának megfelelően meghagyott vagy eltávolított különböző színű üvegfelület alkotta a festéssel gazdagított díszítményt.

    

  • retus
   rajz, kép, fényképfelvétel hibáinak kijavítása ceruzával vagy ecsettel

   rajz, kép, fényképfelvétel hibáinak kijavítása, kiigazítása ceruzával vagy ecsettel.

    

  • revers
   érmék hátlápja

   érmék hátlápja, ellentéte az avers, előlap.

    

  • rezgőtű
   16-17. századi magyar női ékszer, kontyba tűzött fejdísz

   16-17. századi magyar női ékszer, kontyba tűzött fejdísz. Virágszál alakja volt, sodronyos szállal, zománcos és ékköves díszítéssel, mozgáskor rezgett.

  • rézkarc
   mélynyomású sokszorosító eljárás, illetve az így készült grafikai lap

   mélynyomású sokszorosító eljárás, illetve az így készült grafikai lap. A rézmetszettől abban különbözik, hogy míg ott vésővel és fizikai erő kifejtésével viszik rá a rajzot a lemezre, addig a rézkarcoló ugyanezt savak általi maratással éri el. A sima lemezt ugyanis lámpakorom, aszfalt és masztix keverékéből készített saválló réteggel vonják be, és erre a rétegre rajzol – karcol - a művész. A vonalak mélységét és szélességét a savak töménységével és a maratás időtartalmával lehet szabályozni. Az így keletkező mélyedésekbe bedörzsölt festék nyomtatódik át a papírra.

  • rézmetszet
   mélynyomású sokszorosító eljárás, illetve az így készült grafikai lap

   mélynyomású sokszorosító eljárás, illetve az így készült grafikai lap. A rajzot a rézmetsző kis véső segítségével vési – metszi – a sima rézlemezbe. A nyomaton kívánt fekete vonalakat mélyíti, ellentétben a magasnyomású fametszettel, ahol az, aminek a papíron nyomot kell hagynia, kiemelkedik. A megfelelően előkészített lemez mélyedéseibe bedörzsölik a festéket, és nedves, puha papírra mángorlószerű présben készítik a levonatot.

  • rijksmuseum
   történeti és képzőművészeti gyűjtemény Amszterdamban (Hollandia)

   épülete Cuypers tervei szerint 1877-85 között készült. Földszintjén fegyver-, hajózási, iparművészeti, egyházművészeti és metszetgyűjtemény, emeleti részén képtár, főleg 17. századi holland mesterek remekeivel. Itt őrzik Rembrandt híres Az éjjeli őrjárat című festményét. A gyűjtemény számos Vermeer képpel is büszkélkedhet. Nevezetes porcelán- és fajanszgyűjteménye, bútor- és gobelintára. A múzeum gyűjteményét metszettár, valamint történelmi és modern képtár egészíti ki.

  • rituale
   a katolikus liturgia alapszabályait, a szertartások végzésének előírásait tartalmazó szerkönyv

   a katolikus liturgia alapszabályait, a szertartások végzésének előírásait gyakran díszes kivitelben tartalmazó szerkönyv.

  • rokokó stílus
   a barokk folytatása kb. 1720-tól 1780-ig, elsősorban ékítményes síkábrázolásra törekvő stílus

   a barokk folytatása kb. 1720/35-től 1770/80-ig. Elsősorban ékítményes síkábrázolásra törekvő stílus, amely így az építészetnek nem formákat, hanem inkább díszítő motívumokat adott. Aszimmetriára épített, kecses és sokszor játékos díszítőrendszerének alapmotívuma a rocaille (kagylós, lángnyelvvel, tajtékos tarajokkal övezett, nyugtalan vonalú, aszimmetrikus díszítmény).

    

  • román stílus
   a középkornak a karoling művészet és a gótika közé eső szakasza

   a középkornak a karoling művészet és a gótika közé eső szakasza (kb. 1000-1250). Az elnevezés Arcisse de Caumont (1802-73) francia archeológustól ered. A román stílus a római építészetből merítette a kötött keresztboltozati rendszert, valamint formanyelvét, amelyet azonban a keleti, bizánci és népvándorlás kori művészet hatásait felhasználva fejlesztett tovább. Az építészet legjellemzőbb elemei: a dongaboltozat, a félköríves nyílások és díszítőívek, a négyzetfejezetű oszlopok, az alkalmazott plasztika stilizáltsága, a torony erős érvényesülése. A boltozat terhét viselő falak tömörek és zömökek, a templomhajók keskenyek és rendszerint kereszt alaprajzóak. A szobrászat az antik művészet elhalása óta első ízben törekszik arra, hogy a domborművek és kisplasztika mellett monumentális kerek szobrokat is alkosson. A román stílusú szobrászat erősen stilizált, szigorú, helyenként, merev, erősen kötődik az architektúrához. A festészetben virágzott z miniatúra-, a fal- és üvegfestészet. Az iparművészetben az ötvösség, a zománcművesség és az elefántcsontfaragás különösen fejlett volt.  

  • romantika
   a 19. század eleji klasszicizmusra következő művészeti mozgalom Európában

   a 19. század eleji klasszicizmusra következő művészeti mozgalom Európában. Sem az irodalomban, sem a képzőművészetben nem volt egységes irányzat. A festői előadás melegebbé, szenvedélyesebbé válik, a témák regényesek, melankolikusak, érzelmesek, a képzelet merészebben szárnyal a múlthoz, a rendkívülihez, a bizarrhoz és szubjektívebb lesz. Főbb képviselői Delacroix, Géricault, Friedrich, Runge, Schwind.

  • römer
   tojásdad csészéjű, eperszemdíszes szárú német borospohár

   tojásdad csészéjű, eperszemdíszes szárú német borospohár zöld vagy aranybarna színű üvegből. A rajnai borvidéken fejlődött ki a 16. században ez a szép, ma is népszerű pohárforma.

  • ronde-bosse
   kerek, körbejárható szobor

   a francia művészettörténeti terminológiában a kerek szobrot jelenti a domborművel szemben.

    

  • ronde-bosse zománc
   ötvösművek plasztikus figuráinak felületét teljesen borító zománc

   ötvösművek plasztikus figuráinak felületét teljesen borító zománc. (pl. Mátyás-kálvária alakajai).

    

  • rosenthal-porcelán
   19. századi bajorországi porcelánüzem termékeinek a gyűjtőneve

   P. H. Rosenthal által Bajorországban 1880-ban létesített, több telephelyen működő üzem termékeinek gyűjtőneve. Említésre méltóak fehér vagy színezett alapanyagú porcelánból készült, nemes formájú, finom díszítésű étkészletei és figurái.

  • roueni fajansz
   a normandiai Rouen városában készített fajanszok gyűjtőneve

   a normandiai Rouen városában készített fajanszok gyűjtőneve. Itt már a 16. század közepétől készítettek fajanszot, de gyártmányaik csak 1644-től emelkedtek hírnévre, és ezután Rouen a francia fajanszművesség legnevezetesebb központjává lett. Edényeinek nemes formái és eredeti díszítése egész Európára nagy hatással voltak. Jellemző barokk dekorációja a kék színű, sugáralakban elrendezett motívumokat tartalmazó, ún. style rayonnant.

  • rövidülés
   a perspektivikus ábrázolásnál alkalmazott módszer

   a perspektivikus ábrázolásban a távolabb álló alakok látszólagos kisebbedése, illetve kisebbnek ábrázolása, hogy a néző távolabb állónak érzékelje. Szabályainak ismerete igen fontos különösen a mennyezet- és kupolafestők számára.

  • rövidülés
   a perspektivikus ábrázolásnál alkalmazott módszer

   a perspektivikus ábrázolásban a távolabb álló alakok látszólagos kisebbedése, illetve kisebbnek ábrázolása, hogy a néző távolabb állónak érzékelje. Szabályainak ismerete igen fontos különösen a mennyezet- és kupolafestők számára.

  • rubenshuis
   Rubens-emlékház Antwerpenben (Belgium)

   Rubenshuis, Antwerpen, Belgium: Rubens 1610-ben  építtette műterméül és otthonául. Jellegzetes flamand patríciusépület, a műterem olasz hatásra utal. Itt élt első, majd második feleségével, Isabella Branttal, illetve Helene Fourmenttel. Értékes műtárgyai már a kortársakat is csodálatra késztették. Rubensnek és tanítványainak számos képét itt őrzik.

  • rubin
   vörös színű drágakő

   drágakő, a korund vörös színű, nemes fajtája. Gyakran briliáns alakúra csiszolják.

    

  • rubinüveg
   vörös színű átlátszó üveg

   aranykloriddal vagy rézkloriddal festett, pompás vörös színű átlátszó üveg; J. Kunckel (1630-1703) német vegyész találta fel a potsdami üveghutában való működése alatt. Az aranyrubinüveg világosabb, a rézrubinüveg sötétebb színű. Művészi formájú, köszörült díszű palackokat, díszedényeket készítettek belőle rendszerint ötvösművű foglalatban.

    

  • sablon
   minta

   1. minta, amelynek segítségével a tárgyak tömeges előállítása történik. 2. papír- vagy bádoglemez, amelybe minta vagy körvonal van kivágva, felületekre való gyors átvitel céljából.

    

  • sakktáblás faberakás
   égyszögű lemezekből szerkesztett, gyakran perspektivikus hatású intarziadísz

   különféle árnyalatú, négyszögű lemezekből szerkesztett, gyakran perspektivikus hatású intarziadísz. Főleg a 18. században volt divatos.

  • sang de boeuf
   mélyvörös kínai porcelán, illetve keménycserépmáz

   mélyvörös kínai porcelán, illetve keménycserépmáz. A Zsolnay-kerámiák egy fajtáján is alkalmazták.

  • santa conversazione
   Mária és kisded ábrázolása szentek társaságában

    „szent társalgás”; Mária és kisded ábrázolása szentek társaságában.

    

  • satsuma-porcelán
   japán porcelán fajta

   a hasonló nevű japán tartományról elnevezett porcelán. A 16. században a koreai fazekasok segítségével létesített kerámiai műhelyekben eleinte zöldes vagy barnás mázú keménycserép edényeket készítettek. A 17. században finom fehér anyagot használtak. Az edények festése csak a 18. század végén kezdődött el. A díszítőmódok közül legnevezetesebb az ún. brokátmintás dekoráció. Az Európában tömegesen található, ún. Satsuma-porcelán nem innen származik. Több műhelyben gyártott, művészi szempontból érdektelen, mutatós exportárú.

  • savonniere-szőnyegek
   17. századi, bronzvörös akantuszindás és színes virágos dekorációjú csomózott szőnyegek

   egy párizsi szappankészítő műhely helyén a 17. században létesített udvari manufaktúrában készített csomózott szőnyegek, fekete alapon bronzvörös akantuszindás és színes virágos dekorációval; 1826-ban a műhely egyesült a gobelin-manufaktúrával.

  • schönbrunn schloss
   Porcelánok, régi kínai lakktáblák, miniatúrák gazdag gyűjteménye Bécsben (Ausztria)

   a Habsburgok nyaralókastélya (építette Fischer von erlach 1694-ben, átépítette Pacassi 1744-ben). Porcelánok, régi kínai lakktáblák (az ún. „Feketin-Zimmer”-ben), miniatúrák gazdag gyűjteménye. Guglielmi 1760 táján készült mennyezetfreskói díszítik a nagy galériát, amelyen kívül kb. 40 terem és lakóhelyiség látható.

  • schwarzlotmalerei
   feketével festett díszítmény fajansz-, porcelán- és üvegtárgyakon

   a 18. században kedvelt, feketével festett díszítmény fajansz-, porcelán- és üvegtárgyakon.

  • secrétaire
   írószekrény

   írószekrény

  • sedani csipke
   Sedanban készült francia varrott csipke

   az ÉK-franciaországi Sedanban készült francia varrott csipke. Finom és mozgalmas rajza a flamand vert csipkék mintáira emlékeztet.

  • seicento
   17. századi művészet olasz elnevezése

   17. századi művészet olasz  elnevezése.

    

  • sekrestyeszekrény
   a katolikus templomok sekrestyéiben a liturgikus ruhaneműt és egyéb tárgyakat őrző, díszes szekrény

   a katolikus templomok sekrestyéiben a liturgikus ruhaneműt és egyéb tárgyakat őrző, díszes szekrény.

  • semleges színek
   a fehér, a fekete, szürke és arany

   a fehér, a fekete, szürke és arany.

    

  • serleg
   fedeles és talpas, díszes kiképzésű ivóedény

   nemesfémből, üvegből, ritkábban más anyagból készült, többnyire fedeles és talpas, díszes kiképzésű ivóedény.

    

  • servante
   tálalóasztalka vagy polc

   tálalóasztalka vagy polc, erre rakják az étkezés folyamán szükségessé váló edényféléket és evőeszközöket.

    

  • settecento
   a 18. századi olasz művészet elnevezése

   a 18. századi olasz művészet elnevezése.

    

  • sévres-i porcelán
   a Párizs melletti Sévres-ben készült porcelánedények gyűjtőneve

   a Párizs melletti Sévres-ben készült porcelánedények gyűjtőneve. A vincennes-i porcelán-manufaktúrát ugyanis 1756-ban ide helyezték át. A kisplasztikákat általában biscuit-porcelánból készítették. A francia kaolinlelőhelyek felfedezése (1765) után keményporcelánt is előállítottak. A Sévres-ben készült lágyporcelánok híres kék,zöld, rózsaszín és sárga színeit csak hosszas kísérletezés után 1769-től sikerült keményporcelánon alkalmazni. A festett díszítés és a porcelánplasztika a francia királyi udvar művészeinek irányításával és tervei szerint készült. Az üzem, amelyet 1876-ban a közeli St. Cloud-ba helyeztek át, ma is fennáll: híres múzeuma a sévres-i porcelán teljes fejlődését szemlélteti.

    

    

  • sfumato
   a körvonalat feloldó, lágy festésmód

   a körvonalat feloldó, lágy festésmód. A kifejezés Leonardo da Vincitől származik.

  • sgabello
   olasz székfajta

   olasz székfajta, hasábos vagy rúd alakú lábakkal. Később a lábakat elől-hátul díszesen kiképzett deszkalap helyettesíti. A háttámla és ülőlap formája nagyon változatos.

    

  • shakudo
   ja apán kisplasztikában használt ötvözet

   a japán kisplasztikában használt ötvözet. A rézhez kevés aranyat és ezüstöt olvasztanak. Felülete sötét-szürkéskékesen oxidált.

    

  • sheraton-bútorok
   Thomas Sheraton angol bútortervező tervei szerint nemesfából készült klasszicista bútorainak elnevezése

   Thomas Sheraton angol bútortervező tervei szerint nemesfából készült, könnyed felépítésű, célszerű és kényelmes bútorok, a klasszicista bútorok egyik változatát alkotják. 1802-ben kiadott búor-mintakönyve az angol bútorművesség stílusfejlődésében korszakalkotó.

    

  • siamoise
   „S” alakú kanapé

    „S” alakú kanapé. Azért nevezik így, mert a rajta ülők úgy látszanak, mintha mellmagasságban sziámi ikrekként összenőttek volna.

    

  • sigillográfia
   pecséttan

   pecséttan

  • síknyomás
   sokszorosító eljárás

    

   sokszorosító eljárás, amely abban különbözik a magasnyomástól és a mélynyomástól, hogy a sokszorosítandó képről vagy  szövegről készült nyomtatólap sík felületű. A nyomtatás az eljáráshoz használt vegyi anyagok hatásán alapszik. Síknyomás a kőnyomás (litográfia), az ofszetnyomás és fénynyomás.

    

  • sirázi szőnyeg
   geometrikus és egyéb stilizált mintákkal díszített, újabb perzsiai szőnyeg

   geometrikus és egyéb stilizált mintákkal díszített, újabb perzsiai szőnyeg. Nevét Siráz DNY-perzsiai városról kapta. Minősége nagyon különböző, mintaváltozatai rendkívül gazdagok. A finom darabok a kereskedelmi forgalomban mint mekka szőnyegek ismertek.

              

  • sirván szőnyeg
   világos színezésű, mértani rajzú, kisebb méretű, kaukázusi szőnyeg

   világos színezésű, mértani rajzú, finom csomózású, teljesen gyapjú anyagú, kisebb méretű, kaukázusi szőnyeg. Nevét a K-Azerbajdzsánban a 16. század közepéig fennállott Sirván államról kapta.

    

  • skapuláré
   vállruha vagy ruha alatt hordott szentkép

   1. vállruha, szerzetesi ruha. 2. két szalagon, a háton és mellen a ruha alatt hordott szentkép, érme.

  • skarlát szőnyeg
   kisázsiai eredetű török szőnyegek neve

   a régi magyar nyelvhasználatban a kisázsiai eredetű török szőnyegek neve.

  • skófium
   hímzéseken alkalmazott lapos, hengeres vagy sodronyos arany, ezüst drót

   régi magyar hímzéseken alkalmazott lapos, hengeres vagy sodronyos arany, ezüst drót. Régi ékszerműveseink között skófiumhúzók is voltak. A technikát a török ötvösöktől vettük át.

  • smaragd
   zöld színű drágakő

   zöld színű drágakő, a berill zöld változata. Legszebb példányai Ceylonból származnak.

    

  • sodronyzománc
   a rekeszzománc egy fajtája

   a rekeszzománcnak az a fajtája, amelynél a rekeszeket alkotó – éllére állított – vékony fémszalagok helyett filigránsodronyt alkalmaznak. A 15-16. századi magyar ötvösművészek kiváló technikája.

  • solitaire
   1. egyszemélyes étkészlet 2. egyetlen nagy gyémánttal díszített ékszer

   1. egyszemélyes kávés-, teás vagy egyéb étkészlet, rendszerint hozzátartozó tálcával. 2. egyetlen nagy gyémánttal díszített ékszer.

  • spanyol csomó
   a spanyol szőnyeg csomóképzése

   a spanyol szőnyeg csomóképzése. A keleti szőnyegek csomózási módjától abban tér el, hogy csomója kettő helyett csak  egy láncfonalat fog körül, mégpedig soronként váltakozva minden másodikat.

    

  • spanyol szőnyeg
   Spanyolországban készült reneszánsz kori csomózott szőnyeg

   Spanyolországban készült reneszánsz kori csomózott szőnyeg, sárga alapon kék színű indás díszítéssel, amelyben reneszánsz és mór elemek keverednek.

    

  • spanyolfal
   összehajtható, mozgatható fakeretes fal

   paravent, többnyire bőrrel vagy textíliával bevont, két- vagy többrészes, összehajtható, mozgatható fakeretes fal.

  • staffázs
   tájképeken és épületábrázolásokon a mélység érzékeltetésére elhelyezett mellékes alakok

    tájképeken és épületábrázolásokon élénkítésre, a hatás fokozására és a mélység érzékeltetésére elhelyezett mellékes alakok, alakos képeken tájképi és építészeti részletek (repoussoir)

    

  • stallum
   templomokban a hosszanti oldalain lépcsőzetesen elhelyezett, összeépített, kettős szék

   a székesegyházak és apátsági templomok szentélyének hosszanti oldalain lépcsőzetesen elhelyezett, összeépített, kettős szék. A régi stallumok faragásos, intarziás díszítményekkel jelentős művészi alkotások.

  • stilizálás
   a motívumoknak dekoratív célból való egyszerűsítése

   a képző- ás iparművészetben a motívumoknak – többnyire állati és növényi mintáknak – dekoratív célból gyakran a felismerhetetlenségig való egyszerűsítése, illetve átalakítása.

  • stomfai fajansz
   a 18. század végén és a 19. század első felében, Stomfán készült színes, népies fajanszedények gyűjtőneve

   a Pozsony melletti Stomfán a 18. század végén és a 19. század első felében készült színes virágos, népiesbe átmenő fajanszedények gyűjtőneve. Veronikás szenteltvíztartói és szentképes fajanszlapjai elterjedtek voltak.

    

  • strasbourgi fajansz
   a 18. század elején a Hanong család által alapított manufaktúra készítményeinek gyűjtőneve

   a 18. század elején a Hanong család által alapított manufaktúra készítményeinek gyűjtőneve. Korai darabjai jelentéktelenek. A 18. század közepe táján készült rokokó formavilágú edények virágos díszítményei az európai fajanszműhelyekre, így a holicsi fajanszra is nagy hatással voltak.

  • strassz
   gyémántutánzat

   gyémántutánzat. Nevét feltalálójáról, egy Strass nevű 18. századi ékszerészről kapta.

  • strucctojásserleg
   ötvösfoglalatú fedeles serleg, amelynek csészéjét strucctojás alkotja

   ötvösfoglalatú fedeles serleg, amelynek csészéjét strucctojás alkotja. A felfedezések során Európába került egzotikumok közé tartozott. A későreneszánsz ötvösségben alkalmazták.

  • super-exlibris
   a könyv külső táblájának borításába nyomott exlibris

   a könyv külső táblájának borításába nyomott exlibris.

  • surimono
   kisebb méretű, japán fametszet, újávi üdvözlőkártyaként használták

   kisebb méretű, japán fametszet, újávi üdvözlőkártyaként használták.

    

  • szafida szőnyegek
   a Szefevida perzsa uralkodók (1502-1722) udvari manufaktúráiban készült szőnyegek elnevezése

   a Szefevida (Szafida) perzsa uralkodók (1502-1722) udvari manufaktúráiban készült művészi selyem- vagy gyapjúcsomózású szőnyegek.

  • szardonix
   achátfajta

   achátfajta, amelyben barna és fehér szalagok párhuzamos síkokban váltakoznak.  Az ókorban becses drágakő volt. Igen kedvelték a kámeametszők. Vázákat és kelyheket is készíttek belőle.

  • szárnyas pohár
   velencei talpas üvegpohár, szárán szárny módjára elhelyezett üvegdíszítménnyel

   velencei talpas üvegpohár, szárán szárny módjára szimmetrikusan elhelyezett plasztikus üvegdíszítménnyel. Legszebb példányai a 16-17. századból valók. 

  • szárnyasoltár
   a gótika idején kifejlődött oltárforma

   a gótika idején kifejlődött oltárforma, illetve kisoltár. Rendszerint három- vagy többosztatú. Középső, gyakran szekrényszerűen kiképzett részében oltárkép vagy dombormű, illetve szobordísz van, ehhez csatlakoznak a szárnyak. A szárnyasoltár a predellán nyugszik. Faragott és aranyozott díszes keret  foglalja össze.

    

  • szecesszió
   a művészettörténetben azoknak olyan művészcsoportok, amelyek kiválnak a már meglévő egyesülésekből, azért hogy saját céljaikat kövessék

   a művészettörténetben azoknak a  művészcsoportoknak a mozgalma, amelyek kiválnak a már meglévő egyesülésekből, hogy saját céljaikat kövessék. Ilyen volt a müncheni (1892), a bécsi (1897) és a berlini (1899) szecesszió.

  • szecessziós stílus
   a historizáló stílusok ellenhatásaként kialakult képzőművészeti és építészeti stílus kb. 1890 és 1910 között

   a historizáló stílusok ellenhatásaként kialakult képzőművészeti és építészeti stílus, kb. 1890 és 1910 között. Általában a bécsi szecesszió stílusát nevezzük így. Ornamentikáját természeti formákból merítette, stilizált, dekoratív, lendületes vonalvezetésű fő motívumai: vízi növények, állatok és hullámok.

  • szédertál
   Peszach első két estéjén előírt családi szertartás alkalmával használt díszes kivitelű tál

   a zsidó vallás előírásai szerint Peszachkor, a kovásztalan kenyér ünnepének első két estéjén előírt családi szertartás (széder) alkalmával használt díszes kivitelű tál. A régebbiek ónból, az újabbak ezüstből vagy porcelánból készülnek. A tálak peremén gyakran a szertartás rendje van ábrázolva.

  • szekrény
   a ládából fejlődött tároló bútor

   a ládából fejlődött tároló bútor. 14-15. századi formája két egymásra helyezett láda volt. A függőleges tagolású szárnyasajtajú nagy szekrények a 17. századtól általánosak.

    

  • szekreter
   írószekrény

    írószekrény

  • szeladon porcelán
   Szung-korszakbeli kínai vagy koreai porcelán és keménycserép

   Szung-korszakbeli kínai vagy koreai porcelán, illetve keménycserép, szürkéskék mázzal. Sok került belőle kivitelre. Elnevezése a franciáktól ered: eredetileg lung-csüan jaomnak hívták.

  • szelence
   legkülönfélébb anyagokból s megmunkálással készített kis fedeles doboz

   legkülönfélébb anyagokból (arany, ezüst, zománcfestésű fém, gyöngyház, elefántcsont, lakkmunka, porcelán, különféle drágakövek, teknőc) és megmunkálással készített kis fedeles doboz. A pazar kivitelű szelencék tubákolás elterjedésével jöttek divatba.

    

  • szemcsézés
   granuláció

   Az ötvösségben az a művelet, amellyel a fémfelületet szabályosan elhelyezett apró gömböcskék ráforrasztásával díszítik.

  • szenné csomózás
   perzsa csomózás, másfeles hurkok a felvetőszálak körül

   A szőnyeg alapszerkezetét a felvetőszálak és a keresztszálak alkotják. Nem a hagyományos értelemben vett 'csomózásról' van szó, hanem inkább 'hurkolásról', amely a csomózási eljárás során a fonákszálak köré dolgoznak. Attól függ, hogy melyik csomózási típust részesítik előnyben, vagy a perzsa 'Szenné'-ét, vagy pedig a török 'Gördesz' csomózást, mindegyik csomó két , néha három felvetőszálat köt össze, amíg a teljes sort be nem fejezik. Miután egy sor kész van, egy fésűvel (sulykolóval) keresztszálat ráütögetik a csomókra, hogy rögzítsék őket, a fonál végét pedig pengével levágják. Ezután a keresztszálat(vetőfonalat) áthajtják a szőnyeg teljes szélességén, és az oldalélek köré tekerik. Néhány sor elkészülte után a csomózott gyapjúszálakat egyenletesen megnyesik.

   Csomóról csomóra, sorról sorra a szövők türelmesen folytatják ezt a munkálatot, míg az egész minta fokozatosan ki nem rajzolódik. A minta széléhez érve a szövött szegély - az ún. 'Kelim' - adja meg a kész szőnyeg végső formájú a rojtokkal.

   A perzsa csomózást Szenné csomózásnak vagy Farszi bordázatnak hívják, mely másfeles hurkokat eredményez a felvetőszálak körül. A perzsa csomózásnál minden esetben észrevehetők a felvetőszálak. A török és perzsa csomózás között nincs minőségi különbség. Az eltérés mindössze annyi, hogy a perzsa csomózás több ábrázolási lehetőséget ad, valamint hogy a perzsa csomózással a vonalak puhábbak lesznek, mint a török csomózással.

  • szénrajz
   faszén rudacskákkal papírra készített rajz

   faszén rudacskákkal papírra készített rajz. A kész művet sellakosalkoholos folyadékkal rögzítik.

    

  • szenteltvíztartó
   a szenteltvíz tartására szolgáló edény

   a katolikusoknál a szenteltvíz tartására szolgáló edény. A templomokban a bejárat melletti különféle anyagokból készült, falba erősített vagy szabadon álló medence. Magánhasználatra, falra akasztható domborműves vagy festett vallási tárgyú ábrázolásokkal díszített szenteltvíztartót használtak. Az utóbbinak népszerű változata a fajansz vagy más kerámiai anyagú ún. „Veronika”, amelyet Szt. Veronika plasztikus alakja díszít.

  • szentségmutató
   szentségtartó, úrmutató, liturgikus ötvöstárgy

   liturgikus ötvöstárgy. Az órnapja ünnepének bevezetése óta (1264) használják a katolikus egyházi szertatásoknál. Rendszerint nemesfémből készül, alsó része a kehely alsó részének felépítését követi, felső része korábban hengeralakú üvveg- vagy kristálytartó,a barokk kortól sugaras keretű, üvegezett ostyaház, amelyben a lunula tartja az ostyát.

  • szépia
   lavírozásra használt barnásvöröses festék

   barnásvöröses festék, amelyet  a tintahal termel. A rajzművészek a lavírozásra használják.

  • szépművészeti múzeum
   Magyarország legnagyobb és világviszonylatban is jelentős képzőművészeti gyűjteménye Budapesten

   Magyarország legnagyobb és világviszonylatban is jelentős képzőművészeti gyűjteménye. Alapítási éve 1906. Archaizáló, görög-római stílusú palotáját Schikedanz Albert és Herzog Fülöp tervei szerint építették. Gyűjteményének gerincét a Nemzeti Múzeum képtárának és a Tudományos Akadémia Országos Képtárának állománya alkotta. Az utóbbi az Esterházy-képtárból létesült, melyet 1871-ben az állam megvásárolt. Az idők folyamán a felvásárlásokon kívül több ajándék és hagyaték gyarapította hatalmas tételekkel anyagát, amelyet tervszerű vásárlások és adományok fokozatosan alakítottak a jelenlegi egyetemes gyűjteménnyé. A múzeum egyik büszkesége nagyértékű spanyol gyűjteménye. A háborús károk helyreállítását és a külföldre hurcolt anyag visszahozatalát követően a tárakat újra rendezték. Az 1800 utáni magyar anyag átkerült az 1957-ben a Magyar Nemzeti Galériába. A múzeum antik osztálya a nem hazai lelőhelyű ókori műtárgyak központi gyűjtemény, amely két részre tagozódik: 1, egyiptomi és mezopotámiai kultúra emlékeit tartalmazza; 2. görög-római művészeti anyagon kívül prehellén (rétai, mükénéi, ciprusi), etruszk, karthágói, illír és a római provinciák művészete is beletartozik. Értékes tárgyai: szobrok, agyagedények, ékszerek, terrakották stb. A Régi Képtár  a múzeum legjelentősebb gyűjteménye, alkalmat nyújt a festészet valamennyi klasszikus iskolájának megismerésére. Nevezetesebb alkotásai: Sassetta: Aquinói Szent Tamás, Ghirlandaio: Szent István vértanúsága, Raffaello: Esterházy-Madonna, Crivelli: Trónoló Mária gyermekével, Gentile Bellini: Cornaro Katalin képmása, Sebastiano del Piombo: Ifjú képmása, Tiziano: Trevisani doge képmása, Correggio: Mária gyermekével, Tiepolo: Szent Jakab apostol legyőzi a mórokat, Ribera: Szent András, El Greco 5 műve köztük a Bűnbánó Magdolnával, Velázquez: Étkező parasztok, Gerard David: Jézus születése, Memling: Krisztus keresztrefeszítése, id. Pieter Brueghel: Keresztelő Szent János prédikációja, id. Lucsa Cranach: Alexandriai Szent Katalin eljegyzése stb. Régi szoborosztálya kiemelkedő darabjaival a nemzetközileg jelentős szoborgyűjtemények közé tartozik. Az olasz alkotások gyűjteménye általában mint a reneszánsz gyűjtemény ismeretes, de szemelvényesen bemutatja az olasz szobrászat kezdeteit a  13. és 14. század stílusfejlődéseit is. Legjelentősebb alkotások: Pisano, Luca della Robbia, Agostino di Duccio, Verocchio stb. szobrai, francia és kölni mesterek szobrai stb. A grafikai osztály értékes rajz- és metszetgyűjteménnyel rendelkezik. Modern szoborgyűjteménye a külföldi szoborművészet számos értékes alkotását foglalja magában. Legnevezetesebb itt őrzött alkotások: Rodin, Maillol,  Despiau művei stb. A modern külföldi képtár Delacroix, Manet, Courbet, Corot, Pissarro,  Toulouse-Lautrec, Cézanne, Gauguin, Bonnard stb. képeit őrzi.

    

    

    

    

    

    

  • szerpentinkő
   kígyókő, a kígyó bőrére emlékeztető mintázatú, sötétzöld színű kőzet

   kígyókő, a kígyó bőrére emlékeztető mintázatú, sötétzöld színű kőzet. Ötvösfoglalatú díszítményeket készítettek belőle. Különösen a reneszánsz kedvelte.

    

  • szignatúra
   a műalkotás szerzőjének aláírása, kézjegye

   a műalkotás szerzőjének aláírása, kézjegye, jelzése, ismertetőjele. A reneszánsz óta jelzik a művészek rendszeresen alkotásaikat.

    

  • szignet
   gyári jegy, márka

   gyári jegy, márka; nyomdák, könyvkiadók, kereskedelmi- és iparvállalatok cégjele, művészek kézjegye. A legelső szignet a Fust és Schöffer nyomdájában készült  negyvennyolc soros Biblián látható (1462).

  • sziládi mónika
   Fotóművészet, született Budapesten, New Yorkban él és alkot

   Tanulányai
   2010 MFA, Yale University School of Art, Photography, Awarded the Alice Kimball English Traveling Fellowship
   1997 Maitrîse, Art History and Archaeology, Université Paris IV/Sorbonne, Paris, France

   Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak, rezidenciák
   2013
   La Napoule Art Foundation Residency
   2012 
   Smack Mellon Artist Studio Program and Fellowship
   Humble Arts Foundation New Photography Grant
   Emergency Grant, The Foundation for Contemporary Arts, New York, NY
   2010 
   Philadelphia Museum of Art 2010 Photography Portfolio Competition
   Alice Kimball English Traveling Fellowship
   Daylight/CDS Photo Awards, Juror's Pick by Julie Saul and Alec Soth, Work-in-Progress Prize
   2008
   Skowhegan School of Painting and Sculpture, Gesso Foundation Fellowship

   Válogatott kiállítások
   2013
   Hrvoje Slovenc and Mónika Sziládi: There is More to the Story, organized by Helac Fine Art, New York, NY
   After the Fallcurated by Andrea Pemberton, Garis & Hahn Gallery, New York, NY
   Wide Receivers - New Works, Godot Galeria, Budapest, Hungary (work in progress)
   New York I Love You Sometimes, organized by George Terry, Classic Six, New York, NY
   Let’s Face It - A selection of contemporary photography and video by Hungarian artists, Radiator Gallery, New York, NY
   2012
   31 Women in Art Photography, curated by Natalia Sacasa, Senior Director, Luhring Augustine and Jon Feinstein, Curatorial Director, Humble Arts Foundation, Hasted Kraeutler, New York, NY
   The Architecture of Space, curated by Darren Ching and Debra Klomp Ching, Kompching Gallery, New York, NY
   Tabula Rasa, curated by Aimee Burg, Curious Matter, Jersey City, NJ
   2011
   Chain Letter, Samson Projects, Boston, MA
   2010 
   Wide Receivers, Godot Galeria, Budapest, Hungary (work in progress)
   Wide Receivers, Holdudvar, Budapest, Hungary (work in progress)
   US Featured Exhibition: The Architecture of Space, curated by Darren Ching and Debra Klomp Ching, Flash Forward Festival, Toronto, Canada
   2010 Photography Portfolio Competition, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA
   Daylight/CDS Photo Awards, Duke University, Durham, NC
   Homo Ludens, XVII. Photography Biennial, Esztergom, Hungary
   Yale MFA Thesis Exhibition, Green Gallery, New Haven, CT
   Stranger Than Fiction, 25CPW, organized by Helac and Wirth Art Advisory, New York, NY
   Jason McCoy Gallery, organized by Wirth Art Advisory, New York, NY
   28 Rue Bonaparte, organized by Tauromakia, B.E.S., New York, NY
   David Weinberg Gallery, Chicago, IL
   Eighth Veil, Los Angeles, CA
   Senior Members Exhibition, Studio Galeria, FKSE, Budapest, Hungary
   2009 
   Future Days, curated by Ron Rocheleau and Justin Warsh, CAN alternative space, New York, NY
   Photo Biennial, Institute of Contemporary Art, Dunaújváros, Hungary
   The World According To..., curated Agnes Berecz, PhD, lecturer at the MoMA, Hungarian Cultural Center, New York, NY
   Market Forces, curated by Peter Scott, Galerie Erna Hecey, Brussels, Belgium
   Glam Shackle & Spice, curated by Eun Young Choi, Gallery SATORI, New York, NY
   2008
   Random Utterness, curated by Agnes Berecz, PhD, lecturer at the MoMA, Hungarian Cultural Center, New York, NY
   Market Forces, Part II: Consumer Confidence, curated by Peter Scott, Carriage Trade Gallery, New York, NY
   Designations, curated by Gabriela Galati, NT Gallery, Bologna, Italy
   2007
   Photo Biennial, Institute of Contemporary Art, Dunaújváros, Hungary 
   Lost and Found, curated by Dr. Fritz Emslander, Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, Germany (cat.); MODEM, Debrecen, Hungary (cat.)
   2006
   Domestic Goods, curated by Agnes Berecz, PhD, lecturer at the MoMA, A.I.R. Gallery, New York, NY
   Point of Purchase, curated by Gretchen Wagner, curatorial assistant at the MoMA, D.U.M.B.O. Arts Center, New York, NY
   2005
   When We Were Young, Summer Group Show, Foley Gallery, New York, NY
   Taboo, juried by Jerry Saltz, Studio Montclair, Montclair, NJ

   Művek közgyűjteményben
   Philadelphia Museum of Art

   Cikkek és katalógusok
   Lisa J. Curtis, “Feeling Spent,” Go Brooklyn, August 26, 2006
   Lost and Found
    (cat.), Staatliche Kunsthalle Baden-Baden/Snoeck, Germany, 2006
   Augenblicke des Nichtstuns, Ausstellung “Lost and Found”: 
   Monika Sziladis Fotografien aus der Serie “Still” in der Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
   , Badisches Tagblatt, Dec 29, 2006
   Dunaújvárosi Fotóbiennálé, 2007 (cat.), ICA, Dunaújváros, Hungary, 2007
   Market Forces, by Peter Scott, 2008/2009
   Dunaújvárosi Fotóbiennálé, 2009 (cat.), ICA, Dunaújváros, Hungary, 2009
   Gallery Beat, New York Press, June 18, 2009
   The Moment: Now Hanging | The Girlie Show, by Maura Egan, The New York Times, Jun 30, 2009
   Ölebek és Partyarcok, Sziládi Mónika: Szélessávú vevok, Godot Galéria, by Éva Ibos, Revizor, 2010
   Imitation of life - Sziládi Mónika kiállításáról, by -jepe-, CSPV-Kult, 2010
   PDN, Photo of the day, June, 2010
   Interview, CDS Porch - Center for Documentary Studies, Duke University, October, 2010
   W Obsessions, Section W Fashion.Faces.Finds, August 2011
   8x10 Magazine, Fall 2011
   Words with Pictures, a series curated by Conveyor Editor, Dominica Paige, Conveyor Arts Blog, November, 2011
   Art Projects, Supernature Issue, Drain Magazine, Spring 2012
   Blake Gopnik, Skin, Bones and Beauty, The Daily Pic, The Daily Beast, August 15, 2012
   Allison Meier, Sur La Table: Artists Reinvent the Table at Curious Matter, Blouin Artinfo, Aug 20, 2012
   Joann Kim Nunez, Navigating the 2012 Dumbo Arts Festival, Hyperallergic, Sep 25, 2012
   Today's Flak Photo, The Flak Photo Collection, Oct 5, 2012
   Jon Feinstein, New Art Photography: Mónika Sziládi's Digital Society, Whitewall Magazine, Feb 7, 2013

   Oktatás és előadások

   2013
   Visiting Critic, Massachusetts College of Art and Design, Boston, MA
   2012
   Visiting Artist, Wesleyan University, Middletown, CT
   Visiting Artist, The New School, New York, NY
   Visiting Critic, County College of Morris, Randolph, NJ
   2011
   Adjunt Lecturer of Art, Drew University, Madison, NJ
   2010
   Visiting Artist, Yale University, New Haven, CT 
   Visiting Artist, Laguardia Community College, CUNY, Long Island City, NY 
   Visiting Artist, The College of New Rochelle, Bronx, NY

   Tagságok
   Senior Member, FKSE(Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület/Association of Young Visual Artists), Hungary

  • sziluett
   árnyékrajz; személy vagy tárgy árnyékrajzának körvonala.

   árnyékrajz; személy vagy tárgy árnyékrajzának körvonala.

    

  • szimbolizmus
   a 19. század utolsó évtizedeiben kialakult művészeti és irodalmi irányzat, amely jelképekben igyekszik sűríteni a világ jelenségeit

   a 19. század utolsó évtizedeiben kialakult művészeti és irodalmi irányzat, amely a valóság közvetlen ábrázolása helyett jelképekbe sűrítve igyekszik közvetíteni a szemlélőnek az élet bonyolult jelenségeinek „rejtett” értelmét. Jelentős képviselői: Odilon Redon,  Pierre Puvis de Chavannes.

  • szimbólum
   jelkép

   fogalom érzékelhető jelképe, megszemélyesítése.

    

  • szimmetria:
   részarányosság

   Műalkotás részeinek elhelyezése olyan módon, hogy ezek a részek a szimmetriatengely két oldalán tükörképszerűen megismétlődnek. A leggyakoribb az  építőművészetben . az ornamentika általában követi a szimmetria elvét, a rokokó kivételével. A bútorok és az edények formáiban rendszerint fellelhető a szimmetria, amit azonban gyakran a díszítések aszimmetriája ellensúlyoz.

    

  • színes fametszet
   a fametszet egyik, a 16. században kialakult változata

   a fametszet egyik, a 16. században kialakult változata. Változatai: a színeket külön-külön kifaragott dúcokról nyomtatják úgy, hogy azok egymás mellé kerülnek, tehát nem fedik egymást; a színeket egymásra nyomják és ezzel finom színárnyalatokat és tónushatásokat érnek el.

  • színszimbolika
   a színek jelképes használata konkrét vagy elvont fogalmak, hangulatok kifejezésére

   a színek jelképes használata konkrét vagy elvont fogalmak, hangulatok kifejezésére. Így pl. a piros a szerelem, a tűz, a nap színe, a fehér a tisztaságot, az ártatlanságot, a zöld a reményt, a fekete a halált, a gonoszt jelenti. Népek és korok szerint eltérhetnek az értelmezések. A modern festészetben az expresszionizmus foglakozott színszimbolikával.

  • színtávlat
   a térbeliség, illetve a távlat érzékeltetése a festményen

   a térbeliség, illetve a távlat érzékeltetése a festményen. Azon a tapasztalaton alapul, hogy egyes színek (főleg a vörös és sárga) más színeket (főként a kéket) a képen hátrább levőnek tüntetnek fel. A tárgyak távolabb való állásának látszatát színek kékes árnyalatával és elmosódottságával, továbbá azzal érik el a festők, hogy a kép előterében elhelyezett alakokat és tárgyakat meleg, a háttérben lévőket pedig hűvösebb színekkel festik (levegőtávlat).

    

  • szmirnai szőnyeg
   Szmirnában készült, európai ízléshez alkalmazkodó, durvább csomózású, magas sörtéjű export szőnyeg

   a Törökország kisázsiai részén fekvő Szmirnában  (Izmir) készült, európai ízléshez alkalmazkodó, durvább csomózású, magas sörtéjű export szőnyeg. Ma Görögországban is készítik.

    

  • szobor
   az emberi vagy állati test idomait szilárd anyagból, háromdimenziós kiterjedésben ábrázoló műalkotás

   az emberi vagy állati test idomait szilárd anyagból, háromdimenziós kiterjedésben ábrázoló, általában minden oldalról szemlélhető (körüljárható, kerek) műalkotás. A nagyobb vagy éppen monumentális szobrot környezetéből rendszerint talapzat emeli ki, más esetben beleilleszkedik valamely épület architektónikus egészébe, amennyiben fülkében, baldachin alatt, illetve oszlop vagy egyéb építészeti tagozat előtt áll. A szobor ábrázolhat egész alakot, mellszobrot vagy hermát.

  • szobrászat
   képfaragás, plasztika

    A képzőművészetnek azon ága, amely az emberi és állati testek idomait szilárd anyagok megmunkálása útján, háromdimenziós kiterjedésben ábrázolja. Terméke lehet kerek szobor, dombormű, érem, plakett. A felhasznált anyagok szerint megkülönböztetünk fa-, kő- és bronz-, továbbá agyag-, viasz-, porcelán-, és elefántcsont szobrászatot. Az anyag megmunkálásának technikája lehet faragás, vésés, mintázás az azt követő égetéssel, öntéssel, trébeléssel stb. Ha a szobrász elvesz az anyagtömbből, faragó szobrászatról, ha hozzáad az anyaghoz, mintázó szobrászatról,  ha a meglevő anyagot csak alakítja, megmunkáló szobrászatról (kalapálás, trébelés) beszélünk. A fa-, viasz-, csont- és agyagszobrokat közvetlenül mintázzák. A kőszobrok készítését általában agyag- vagy gipszvázlat mintázása előzi meg; bronzszobrok készítésénél a gondosan kidolgozott gipszmodell készítése, amelyről az öntés történik, nélkülözhetetlen. A színezés csak járulékos eleme a szobrászatnak, nem is minden korra jellemző.

    

    

    

  • szófa
   kárpitozott kar- és háttámlás dívány

   kárpitozott kar- és háttámlás dívány.

  • sztihár
   Krisztus sebeit jelképező liturgikus palást a görög keleti egyházban

   Krisztus sebeit jelképező, legtöbbször brokátból készült, ujjas, liturgikus palást a görög keleti egyházban.

    

  • szükségpénz
   olyan érem- vagy papírpénz,amelyet háborús időkben, a megakadt pénzforgalom pótlására bocsátanak ki

   olyan érem- vagy papírpénz,amelyet háborús időkben, a megakadt pénzforgalom pótlására bocsátanak ki városok, körülzárt várak, katonai parancsnokságok, üzleti cégek.

  • szumak szőnyeg
   kaukázusi szőnyegfajta

   kaukázusi szőnyegfajta. Nem csomózással, hanem szövés és hímzés közötti átmeneti technikával, soronként váltakozó irányú, átlós öltésekkel készül.

  • szuprematizmus
   a konstruktivizmus egyik irányzata

   a konstruktivizmus egyik irányzata, tulajdonképpen a kubizmus teljesen absztrakt, tárgyatlan továbbképzése. Létrehozója Malevics volt, aki új, tárgy- és funkciónélküli művészetének elméletét 1915-ben megjelent manifesztumában hirdette meg. Lényege a legegyszerűbb geometriai alakokból való kétdimenziós képszerkesztés.

    

  • szürrealizmus
   irodalmi és képzőművészeti irányzat, amely az 1920-as években Franciaországban jelentkezett a dadaizmussal egy időben

    irodalmi, képzőművészeti irányzat, amely az 1920-as években elsősorban Franciaországban jelentkezett a dadaizmussal egy időben, részben annak folytatásaként. A szimbolizmus és pszichoanalízis hatása alatt szembehelyezkedik a realizmussal, elveti a tudatkontrollon alapuló alkotói módszert. Saját célkitűzése szerint felfedező utat tesz meg a tudattalan mélységeibe, ahonnan az ott rejtőzködő „igazi egyéniséget” igyekszik felszínre hozni. A festészetben tudatalatti, álomszerű képzeteket ábrázol tekintet nélkül a dolgok logikus rendjére és összefüggéseire, kizárva az ész, az erkölcs és az esztétika irányítását. A szürrealista képeken az absztrakt elemek természethű részletekkel váltakoznak. Szívesen alkalmazzák a képeslapokból való kivágásokat és képre ragasztott hulladéktárgyakat. Alkotómódszerük lényege az „automatikus írás”. A szürrealizmus elnevezést Apollinaire francia költő használta először 1917-ben, a párizsi orosz balettről írt programfüzetében. Az irányzat főbb képviselői: Max Ernst, Salvador Dali és Joan Míró. Elméletét André Breton dolgozta ki.

  • szuszék
   lábakon álló, nyereg tetejű, ácsolt magyar láda

   lábakon álló, nyereg tetejű, ácsolt magyar láda faragott, illetvekarcolt vagy festett díszítéssel.

  • szüzsé
   a műalkotás tárgya, témája, „meséje”

   a műalkotás tárgya, témája, „meséje”

    

  • tabernákulum
   1. szentségház. 2. a zsidóknál frigyszekrény. 3. tabernákulum szekrény.

   1. szentségház. 2. a zsidóknál frigyszekrény. 3. tabernákulum szekrény: 18. századi polgári bútortípus elnevezése. Fiókos alsó részén komód alakú, középrészén lahajtható írólapos, felső részén fióksorok között íves lezárású, ajtós fülkével készítették.

  • táblakép
   fára festett kép

   fára festett kép.

  • tabouret
   1. támla nélküli szék 2. lábzsámoly

   1. támla nélküli, kerek vagy négyszögű ülőkéjű kárpitozott szék; a farncia király jelenlétében csak ilyen székre ülhettek a főméltóságok. 2. lábzsámoly.

  • tájképfestészet
   festészeti műfaj, amelynek a szabad természet a tárgya

   festészeti műfaj, amelynek a szabad természet a tárgya. Az antik művészetben mát feltűnik háttérként, a középkorban azonban feledésbe került a műfaj, és csak a 14. században jelenik meg festmények háttereként. 1500 körül festették és rajzolták – többnyire tanulmányként – az első önálló tájképi ábrázolásokat. 1600 körül keletkezett az ideális tájkép típusa. Ha staffázsként mitológiai alakok jelennek meg rajta, akkor heroikus tájképnek nevezzük. A tájkép műfaja Németalföldön talált először jeles művelőkre. A 18. században tűntek fel a városi tájképek, veduták, a rokokó idején keletkezett az idilli tájkép pásztorjeleneteket ábrázoló staffázzsal. A klasszicizmus és romantika új tájképi motívumokat dolgozott fel. Új fejlődés útját nyitotta meg a barizoni iskola és az impresszionizmus, amely a plein airt, a szabadtéri festést következetesen megvalósította. Az expresszionizmus a tájat mint témát csak kiindulópontnak tekintette a művész lelkivilágának ábrázolásához.

    

  • tausírozás
   fémberakás

   nem nemes fémnek fémberakással való díszítése. A díszítendő tárgy felületét a minta rajza szerint véséssel vagy maratással kimélyítik, és a mélyedésekbe nemesfémből készült huzalt vagy lemezt kalapálnak bele.

    

    

  • tebrisz szőnyeg
   finom csomózású, régi mintákat utánzó, többnyire nagyméretű perzsaszőnyeg

   finom csomózású, régi mintákat utánzó, többnyire nagyméretű perzsaszőnyeg. Újabban az iráni Tebriszben európai cégek által létesített műhelyekben készül.

    

  • tejüveg
   ónoxiddal kevert, tejfehér színű, át nem látszó üveg

   ónoxiddal kevert, tejfehér színű, át nem látszó üveg. Velencében már a 15. században készítették, népszerűvé a 18. században vált mint a porcelánhoz hasonló, olcsóbb anyag. A régi olasz feljegyzésekben lattino, latticino és nem az újabban elterjedt latticinio a neve. Van színezett változata is.

    

  • temperafestés
   égen minden víztartalmú kötőanyaggal való festés.2. ma olyan kötőanyaggal való festés, amely legalább két, egymásban nem oldódó anyagot tartalmaz

   1. régen minden víztartalmú kötőanyaggal való festés.2. ma olyan kötőanyaggal való festés, amely legalább két, egymásban nem oldódó anyagot tartalmaz. Kötőanyagul méz, tej, tojássárgája, enyv vagy más emulzió szolgál. Az ilyen kötőanyaggal felrakott festék azonnal megszárad, ezért az ecsetvonásokat nem lehet úgy egybeolvasztani, mint az olajfestésnél, hanem csak egymás mellé vagy fölé rakni. A középkorban a festészet fő technikája volt, a 15. század óta az olajfestés kiszorította.

  • tenebrosi
   a Caravaggio (1569-1609) iskolájához tartozó olasz festőket nevezik így sötét, árnyékos képeik miatt

   a Caravaggio (1569-1609) iskolájához tartozó olasz festőket nevezik így sötét, árnyékos képeik miatt.

    

  • terrakotta
   természetes agyag kiégetett, máztalan cserepe

   természetes agyag kiégetett, máztalan cserepe, az agyagművesség legegyszerűbb anyaga. Az ókori kultúrák kedvelt anyaga.

    

  • testszín
   az emberi bőr színe, a különböző művészek és iskolák különféleképpen ábrázolták

    az emberi bőr színe. A különböző művészek és iskolák különféleképpen ábrázolták, ezért megfigyelése a kép korának közelebbi meghatározásában segítséget nyújthat.

    

  • tésztanyomat
   grafikai eljárás a 15. század második felében

   grafikai eljárás a 15. század második felében. A papírost enyvvel vonták be, amelyre tésztaszerű anyag került. Ezt tojásfehérjével kenték be, és aranyfüsttel megaranyozták. Az így előkészített alapba nyomták bele fekete színnel a magasnyomású fémmetszetet.

  • textilművesség
   mindazon eljárások összefoglalóneve, amelyek segítségével fonalakból kétdimenziós szövedékek keletkeznek

   mindazon eljárások összefoglalóneve, amelyek segítségével fonalakból kétdimenziós szövedékek keletkeznek. Legfontosabb vállfajai: fonás, kötés, szövés, hímzés, csipkekészítés, szőnyegkészítés (szövéssel vagy

  • the brooklyn museum of arts
   képzőművészeti gyűjtemény New York-ban (USA)

   A múzeumot 1897-ben alapították a The Brooklyn Institute of Arts and Sciences egyik osztályaként. Épülete McKim, Mead és White tervei alapján készült. Tárait 1957-ben átszervezték, és új termekkel bővítették. Gyűjteménye gazdag egyiptomi, római, közép-amerikai képzőművészeti tárgyakban. Jelentős amerikai festménygyűjteménye: régi portrék, köztük G. Stuart híres Washington-képmásával, régi tájképek és zsánerképek, csendéletek stb. említésre méltó a huszadik századi festők alkotásainak gyűjteménye. Nevezetes gyűjteményei: amerikai és európai viselettörténeti gyűjtemény, amerikai díszítőművészet, egyiptomi és antik művészet, keleti művészet (kiemelkedőek a kínai textíliák és festmények), festmény- és szoborgyűjtemény, a primitív népek művészete, metszet- és rajztár. A múzeum mellett működik az Art School.

    

  • the museum of modern art (moma)
   modern képzőművészeti gyűjtemény New York-ban (USA)

   a művészpártolók kis csoportja alapította 1929-ben a modern művészet megismerésének előmozdítására. Évente megközelítőleg 100 kiállítást rendez saját épületében és az USA területén, valamint Kanadában, Dél-Amerikában, Európában és a Távol-Keleten a festészet, rajz, fényképészet, film, szobrászat stb. területéről. Könyvkiadással, filmvetítéssel, gyermekek és felnőttek művészeti oktatásával is foglalkozik. Kulturális nevelési tevékenységének anyagi fedezetét a múzeum barátai adják össze. Ezernél több festményből álló gyűjteménye (Monet, Cézanne, Rousseau, Van Gogh, Modigliani, Matisse, Chirico, Picasso stb.), több száz szobra (Rodin, Maillol, Brancusi, Lipschitz, Gonzales, Calder, Lippold stb.) és 4000 darabból álló metszet- és nyomattára világhírű. A Guggenheim múzeummal együtt az absztrakt festészet legteljesebb gyűjteménye.

    

  • the tate gallery
   az angol, valamint a külföldi modern festészet és szobrászat anyagának gyűjteménye Londonban (Anglia)

   1897-ben nyílt meg. Az angol festészet, a külföldi modern festészet és szobrászat anyagának gyűjteménye. Eredetileg a modern angol képzőművészeti alkotások múzeumának indult H. Tate 65 angol képből és 3 szoborból álló gyűjteményének adományozásával. Ehhez járultak aVernon-gyűjteményből, a National Galleryből, a Watts- és  Chantrey-gyűjtemény anyagából a múzeumhoz került műkincsek. Az első világháború alatt kezdte meg külföldi képanyagának gyűjtését. Nagyobb pénzadomány folytán 1923-ban Manet, Monet, Degas és Renoir pompás képeivel gazdagodott. Táraiban a 17. századi angol festészetet, Johnson, Kneller, Hogarth, Highmore, Davis és Scott, a 18-19. századi portré- és tájképfestőit: Reynolds, Gainsborough és Romney stb. alkotásai képviselik. William Blake költő és festő, valamint történelmi és életképfestők (Wright, Haydon, Etty, Morland stb.) képeit külön teremben őrzik. Constable, Cox tájképeit, Turner képgyűjteményét, a preraffaeliták (Rossetti, Millais, Burne-Jones stb.) alkotásait, a Viktória-korabeli festészet (Watts, Poynter, Bramley stb.) és Whistler főbb műveit, továbbá modern, absztrakt és szürrealista művészek alkotásait külön termekben gyűjtötték össze. A modern külföldi műalkotásokat Manet, Pissaro, Renoir, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Utrillo, Matisse, Picasso, Chagall, Morandi stb. képviselik. Az angol szobrászok gyűjteményén kívül Rodin számos műve, továbbá Maillol, Renoir, Giacometti alkotásai egészítik ki.

    

  • tipográfia
   1. könyvnyomtatás. 2. könyv vagy más nyomdai termék külső kiállítása

   1. könyvnyomtatás. 2. könyv vagy más nyomdai termék külső kiállítása a nyomdai művészet koronként elfogadott szabályai és elvei szerint. 3. régebben könyvnyomtató műhely.

  • tipológia
   a típusok, a jellemző alaki jegyek összevetésével foglakozó tudományos művészettörténeti módszer

   a típusok, a jellemző alaki jegyek összevetésével foglakozó tudományos művészettörténeti módszer.

  • tollrajz
   grafikai eljárás

   1. a középkortól napjainkig divatos grafikai eljárás: gyakran egy vagy két színnel lavírozzák. 2. a síknyomásban olyan vonalas, pontozásos vagy színfoltos litografikus ábrázolás, melynek festékanyaga litográfiai tus.

    

  • tömjéntartó
   navicula

   navicula, az egyházi szertartásokhoz használt tömjén felcsapható fedelű, csónak alakú tárolóedénye. Anyaga nemesfém, bronz vagy ón.

    

  • ton in ton
   azonos szín különböző árnyalataival való festés

   azonos szín különböző árnyalataival való festés, ilyen pl. a grisaille.

  • tonalitás
   a festmény uralkodó tónusa, általános színhatást megadó jellege

   a festmény uralkodó tónusa, általános színhatást megadó jellege.

    

  • tondo
   kör alakú festmény vagy dombormű

   kör alakú festmény vagy dombormű. Ellentéte a quadro, amely négyszögletes festményt, illetve általában festményt jelent.

    

  • tónus
   a festményen uralkodó szín vagy fényhatás

   a festményen uralkodó szín vagy fényhatás, pl. sötét, világos, mély, levegős tónus.

  • topáz
   sárga színű, áttetsző drágakő

   sárga színű, áttetsző drágakő, az alumínium-fluor-szilikát egyik fajtája. Az ókorban chrysolthnak nevezték. Nevét lelőhelyéről, a Vörös-tengeri Topazosz szigetéről kapta. Azt tartották róla, hogy megvéd a búskomorságtól, és elűzi a testi vágyakat.

    

  • tóradíszek
   1. gránátalmák, rimmonim 2. tórakorona, keter tóra 3. tórapajzs 4. tóramutató

   1. gránátalmák, rimmonim: a tóratekercs két rúdjának felső részét díszítő ezüst tárgyak neve, mivel régebben gránátalma alakúak voltak, ma inkább tornyosak, csöngettyűkkel ellátva. 2. tórakorona: keter tóra. A tóratekercs két rúdjának felső részére alkalmazott korona alakú dísz. 3. tórapajzs: a tóraköpeny elejére lánccal felfüggesztett változatos formájú, pajzs alakú ezüstdísz. 4. tóramutató: előrenyújtott mutatóujjú  kézben végződő ezüstpálca, a tóra felolvasása alkalmával ezzel mutatják a szöveg sorait. Láncra függesztve helyezik a tekercsre.

    

  • tórafüggöny
   parohet

    A tóraszekrényt takaró selyemből, bársonyból készült, gazdag hímzett díszítéssel és feliratokkal ellátott függöny.

  • tóraköpeny
   mappa

   A tóratekercset takaró bársony vagy selyem burkolat, hímzett feliratú díszítéssel.

    

  • tóraszekrény
   frigyszekrény, aron harakodes

   a zsinagóga keleti falánál elhelyezett, díszes kiképzésű szekrény, amelyben a tóratekercseket őrzik.

  • toreutika
   a fémek megmunkálásának művészete

   a fémek megmunkálásának művészete. A fémfelület megmunkálása trébelés, vésés, cizellálás útján.

  • török barokk szőnyegek
   18-19. századi csomózott török imaszőnyegek

   18-19. századi csomózott török imaszőnyegek. Díszítésük világos vagy céklavörös aéaponbarokk, copf és biedermeier formákkal kevert török elemekből (levelek, temetőmotívumok, lámpák stb.) áll.

  • történelmi festészet
   festészet, amely témáját történelmi, mitológiai, bibliai, mondai tárgykörből meríti

   festészet, amely témáját történelmi, mitológiai, bibliai, mondai tárgykörből meríti. Az ókorban is ismert, de a középkor végétől, a reneszánsz kor kezdete óta vált gyakori műfajjá. A klasszicizmus művészeti felfogása szerint a műfajok közötti hierarchia csúcsán áll. Az impresszionizmus óta veszített jelentőségéből.

    

  • torzó
   csonka szobor

   csonka szobor, főként emberi törzs, amelynek feje és végtagjai hiányoznak.

    

  • trecento
   a 14. századi olasz művészet neve.

   a 14. századi olasz művészet neve.

  • tréfás pohár
   játékos formájú pohár, amelyből az ivás csak ügyeskedéssel, a fortélyok ismeretében sikerült

   udvari bolondot, nőalakot vagy más figurát ábrázoló játékos formájú pohár, amelyből az ivás csak ügyeskedéssel, a fortélyok ismeretében sikerült. A 16-17. századi német ötvösök gyakori készítménye.

  • tretyakov galéria
   a régi és modern orosz képzőművészet múzeuma Moszkvában (Oroszországban)

   a régi és modern orosz képzőművészet múzeuma. P. M. Tretyakov moszkvai kereskedő gyűjteményét  1856-ban alapította, amelyet 1892-benMoszkva városának adományozott. Oroszországban ez volt az első nyilvános múzeum. 1917 után állami tulajdonba került és rohamosan gyarapodott. A régi orosz művészet korszakából a legrégebbi emlékek egyike a Szent Demetrioszt ábrázoló, kijevi származású mozaik kép a 11. századból. Nevezetes a bizánci vlagyimiri Mária a gyermekkel ikon, a 12. századi bizánci festészet egyik remeke. Az orosz ikonművészet valamennyi neves központjának művei (Novgorod, Pszkov, Moszkva stb.). A középkori orosz művészet legnevesebb képviselője, Andrej Rubljov (kb. 1360-1430) munkásságát több műve illusztrálja. A 15.-17. századot Szavin, Csirin és Usakov művei reprezentálják a 17. századi „parszuná”-nak nevezett portrék mellett.  A 18. század művészetét nyugati igazodású reprezentatív portré sorával mutatják be. A 19. század első felének művei közül kimagaslik Kiprenszkij Anyegin portréja és Fedotov történelmi és életképei. A 19. század második felének és a 20. század elejének festészetét a „Peredvizsnyiki” művészei fémjelzik, a legkiválóbb közöttük I. J. Repin, akinek széleskörű munkásságát igen gazdag anyag mutatják be. Ugyancsak nagy anyag dokumentálja a  modern orosz művészetet is.

  • triptikhon
   1. három részből álló festmény vagy oltárfelépítmény

    1. három részből álló oltárfelépítmény, amelynek középső részéhez oldalt egt-egy szárny csatlakozik. 2. egy merev közép- és két oldalsó részből álló festmény. 3. elefántcsontfaragású vagy egyéb díszű háromrészes, összecsukható képecske vagy oltárka.

    

  • tűfestés
   színes, árnyalt lapos öltés a hímzésben

   színes, árnyalt lapos öltés; a 14.-16. század figurális díszű művészi hímzéseinek, majd a 18. századi naturalisztikus virágmintáknak festett kép hatását keltő hímzőmódja.

  • tulai munka
   az oroszországi Tulában, a 19. század közepétől készült niellós díszű ezüsttárgyak

   az oroszországi Tulában, a 19. század közepétől készült niellós díszű ezüsttárgyak. A századfordulón és az utána következő években nagyon divatosak voltak. Népszerűségük miatt sok helyütt foglalkoztak előállításukkal. Az ilyen munkát, bárhol is készült, tulaezüstnek nevezzük.

  • türkiz
   zöldeskék színű féldrágakő

   zöldeskék színű féldrágakő, réztartalmú alumínium-foszfát. Perzsiából és Turkesztánból hozták Európába. Azt tartották róla, hogy megakadályozza a veszedelmes eséseket.

  • turkomán szőnyegek
   a kereskedelemben a bokhara néven ismert szőnyegek

   a kereskedelemben a bokhara néven ismert, kék-vörös tónusú, mértani rajzú, nyolcszögletes medaillonokkal díszített szőnyegek. Nevezetesebb fajtái: a tekke bokhara, a yomud bokhara, a khiva szőnyeg, a besir szőnyeg.

    

  • tusfestészet
   a kelet-ázsiai festészet egyik technikája, tussal való festés

   a kelet-ázsiai festészet egyik technikája, amely fekete tussal fest képket papírra vagy selyemre. Koreába és Japánba Kínából terjedt át, ahol valószínűleg már a Tang-korban (618-907) ismerték, de emlékei csak a Szung-korból (960-1279) maradtak, amikor igen magas színvonalat ért el. Japánban a tusfestészet az Achikaga-korban (1337-1573) virágzott, itt legnagyobb mestere Sesshu (1420-1506) volt.

  • tusrajz
   festés higított tussal

   festés higított tussal, tulajdonképpen átmenet a festés és a rajzolás között. A művész a formák árnyalását különböző hígítású tusba mártott ecsettel rakja fel.

  • ultramarin
   eredetileg Keletről behozott kék festék, a lapisz-lazuli kivonata

   eredetileg Keletről behozott kék festék, a lapisz-lazuli kivonata. A középkori kódex-illusztrátorok igen kedvelték.

    

  • urbinói majolika
   a közép-olaszországi Urbinóban, az olasz majolikaművesség központjában készült majolika

   a közép-olaszországi Urbinóban, az olasz majolikaművesség központjában készült majolika. Fénykora a 16. század közepe táján volt. Az edények egész felületét elborítják  a mitológiából és történelemből vett, kitűnő rajz képes ábrázolások. Intenzív, ragyogó, tűzálló színei között a sárga és kék dominál.

  • urna
   hamveder, díszes nagy alakú váza

   hamveder, díszes nagy alakú váza.

  • usák szőnyegek
   különféle rajzú, nagyságú és színezésű, 16-18. századi kisázsiai szőnyegek gyűjtőneve

   különféle rajzú, nagyságú és színezésű, 16-18. századi kisázsiai szőnyegek gyűjtőneve. Motívumkincsük rokon vonásai a közös származású helyre utalnak. Erős perzsa hatást mutat a medaillonos vagy csillagos nagyusák, a kisusák és az erdélyi szőnyeg, mértani díszítésű az arabeszkes és a fehér usák szőnyeg, amelyeknél a perzsa hatás csak a kereten érvényesül.

  • vadászszőnyeg
   a 16-17. századi perzsa szafida szőnyegek stilizált növényi környezetben vadászjelenetek ábrázolásával

   a 16-17. századi perzsa szafida szőnyegek legművészibb emléke, stilizált növényi környezetben vadászjelenetek ábrázolásával. A kisebb darabokon és töredékeken kívül mindössze három nagyméretű selyem- és egy gyapjúcsomozású darab ismeretes.

  • vaknyomás
   a bőr díszítésénél alkalmazott eljárás

   a bőr díszítésénél alkalmazott eljárás és ennek eredménye, melegített pozitív vagy negatív fémdúccal  a bőrfelületbe nyomott minta.

  • valenciennes csipke
   vert csipke, kerek vagy négyszögszemű, hálós alapon sima vászonkötéses, virágindás mintával

   vert csipke, kerek vagy négyszögszemű, hálós alapon sima vászonkötéses, virágindás mintával. A legtartósabb a flandriai.

  • valőr
   tónusérték

   tónusérték, azaz a tárgyak fény- és árnyékfokozatinak érzékeltetése a festményen vagy rajzon.

  • váza
   kerámiából, üvegből vagy fémből készült díszedény.

   kerámiából, üvegből vagy fémből készült díszedény.

  • vázás szőnyeg
   vázákból kinövő virágmintával díszített gyapjú csomózású, 16-17. századi perzsa manufaktúraszőnyegek

   vázákból kinövő, folytatólagos stilizált virágmintával díszített,keskeny keretű, gyapjú csomózású, 16-17. századi perzsa manufaktúraszőnyegek.

    

  • vázlat
   a műalkotás első formája, amely a kompozíció fő vonásait rögzíti

   a műalkotás első formája, amely az alapeszmét, a kompozíció fő vonásait rögzíti. A művész első benyomásait tartalmazza.

    

  • velencei csipke
   16-17. századi, Velencében készült varrott csipke

   16-17. századi, Velencében készült varrott csipke.

    

  • velencei majolika
   növényi keretben alakos vagy indás díszű, 16-17. századi majolikaedények gyűjtőneve

   növényi keretben alakos vagy indás díszű, 16-17. századi majolikaedények gyűjtőneve. Előfordulnak címerrel vagy más kisebb felületű rajzzal ékesített, egyszínű mázzal bevont darabok is.

  • velencei porcelán
   az 1720-ban alapított velencei porcelánmanufaktúra készítményeinek gyűjtőneve

   az 1720-ban alapított velencei – időrendben a harmadik európai – porcelánmanufaktúra készítményeinek gyűjtőneve. A 30 évnyi működés után megszűnt üzemet 1765-ben újabb manufaktúra követte, amely színe s festésű és dús aranyozású étkészleteket és díszedényeket gyártott.

  • velencei üveg
   Velencében, illetve a 13. század óta a közeli muranói szigeten készült üveg

   Velencében, illetve a 13. század óta a közeli muranói szigeten készült üveg. Előállítói a fúvott üveg technikájának minden lehetőségét ismerték és művészien alkalmazták (millefiori üveg, fonalas üveg, szárnyas pohár). A 15. századtól tükröket is készítettek. A művesség virágkora a 16-17. század emlékei vékony falú, kecses alakú, kristálytiszta, színtelen és ragyogó színű edények és csillárok.

    

  • verdure
   zöld árnyalatú, túlnyomóan vagy kizárólag növényi díszítésű szövött falikárpit

   zöld árnyalatú, túlnyomóan vagy kizárólag növényi díszítésű szövött falikárpit (gobelin). Valószínűleg a természetes lombokkal feldíszített fa helyettesítése céljából kezdték készítését a 15. században.

  • verebics katalin
   "...naplószerűen festem ki és rajzolom a bennem zajló történéseket leginkább a 'húson' keresztül"

   "Azt hiszem, szenvedélyesen, ösztönből és lélekből festek, ha olyan inspirációt kapok, amit soha többé nem engedhetek el... Sokszor naplószerűen festem ki és rajzolom a bennem zajló történéseket leginkább a 'húson' keresztül, legyen ez akár egy pszichologizáló portré, vagy egy közeli kontextusba helyezett testkivágat. Egy különös aurájú helyen, Dégen nőttem fel nem felhőtlen testvéri viszonyban szintén festő húgommal. A gyerekkori hely, a család nagy mértékben hozzájárulnak a sokszor szürreális képi elemekhez. Gyakran dolgozom olajjal, de talán még nagyobb szabadságot jelent az, ha a kollázs technikáját alkalmazom illetve a klasszikus grafikai technikák közül a kedvencét, a hidegtűt. Kishonthy Zsolt ítra: "Verebics Katalin művészetében meghatározó mind a bravúros rajztudás, mind a grafikai technikák közé sorolható kollázs-szerű komponálás, mind a vérbő, lendületes festőiség. Műveiben magától értetődő természetességgel ötvöződik a rajzi és a festői kifejezésmód, mindez úgy, hogy a kettő nem gyengíti, hanem éppen erősíti egymást. Kifejezésmódja meglepően érett és nem kevés női bátorsággal párosul, amikor művein gyakran saját testét jeleníti meg."

   1999-2005: Magyar Képzőművészeti Egyetem, grafika majd festő szak.

  • verejtékes pohár
   17. századi aranyozott ezüstpohár vagy talpas pohár, verejtékcseppekhez hasonló díszítéssel

   17. századi ötvösségünkben gyakori aranyozott ezüstpohár vagy talpas pohár, poncolt alapon verejtékcseppekhez hasonló elszórt díszítéssel

  • veret
   1, a 18. századi francia bútorokon dúsan alkalmazott bronzdíszítés 2. fémből készült, plasztikus díszítő alkatrészek bútorokon

   1, a 18. századi francia ébenisták bútorművein dúsan alkalmazott, tűzben aranyozott bronzdíszítés, amely a bútorok éleit, sarkait, lábait valamint a homloklap intarziadíszét keretezi, ehhez járulnak még a pompás kiképzésű fogantyúk és kulcspajzsok. 2, fémből készült, plasztikus díszítő alkatrészek bútorokon.

  • vernis martin
   lakkművességi eljárás

   lakkművességi eljárás, amelyet Robert Martin (1706-65) dolgozott ki a Távol-Keletről importált oromandel-lakktárgyak helyettesítésére. Párizsi műhelyében bútorokon, szelencéken stb. alkalmazta

  • vernisszázs
   képkiállítás ünnepélyes megnyitása

   eredetileg a képkiállítás megnyitása előtti nap, amikor a festők firnisszel bekenték képeiket. Ma a képkiállítás ünnepélyes megnyitása.

  • viaszelvesztéses bronzöntés
   bronzöntési eljárás

   bronzöntési eljárás, amelynél a viaszréteggel bevont modell köré agyagköpenyt készítenek, majd  a minta hevítésénél a viaszt kiolvasztják, és a helyébe öntik az olvadt bronzot.

  • victoria and albert museum
   szépművészeti és iparművészeti gyűjtemény Londonban (Anglia)

   a szépművészet és iparművészzet gazdag gyűjteménye, 1857-ben nyitották meg. Victoria angol királynő és férje, Albert herceg nevét 1899 óta viseli. Korábbi neve South Kensigton Museum volt, amely 1852-ben alapított Museum of Manufactures anyagából létesült. Új épületében 1909 óta működik. Eredetileg az volt a feladata, hogy a művészeti nevelést irányítsa, közreműködjék a megfelelő tanerők képzésében, művészeti könyvtárak és iskolák alapításában, pályadíjak kitűzésében és kiállítások rendezésében. Később egyre inkább művészeti múzeummá alakult át. Jelentős osztályai: építészeti és szobrászati (angol és külföldi anyag, modernnek nélkül, jelentős olasz gótikus és reneszánsz gyűjteménye, középkori elefáncsontfaragvány anyaga, bronzai, kínai és japán szobrai), kerámiái, európai és keleti porcelánok és üvegek, olasz majolika gyűjteménye világviszonylatban az elsők közé sorolható, teljes angol porcelángyűjtemény, illusztráció, rajz, művészeti könyvtár, fémmunkák (Európa, India kivételével Ázsia, görög és római ékszerek, kínai bronzok, középkori és reneszánsz ékszerek stb.), képtár (brit akvarellek, miniatúrák, valamint olajfestmények, Raffaello 7 nagy gobelinkartonja stb.), textil, famunkák osztálya és indiai osztály. Több külső múzeumi állomása van.

    

  • viktoriánus stílus
   Viktória angol királynő uralkodása idejének angol képzőművészeti irányzata

   Viktória angol királynő uralkodása (1837-1901) idejének angol képzőművészeti irányzata.  A birodalom nagyságát és erejét hivatott sugározni, így a különböző időkből és kultúrákból merítkező formanyelvet alakított ki az építészetben és képzőművészeti ágakban egyaránt.

  • vitrin
   kényes, törékeny tárgyak elhelyezésére szolgáló szekrény

   kényes, törékeny tárgyak elhelyezésére szolgáló szekrény. A 18. század első felében jött divatba, alakja a kor stílusformáit követi. A biedermeier kortól a polgárság kedvelt díszbútora.

  • vízfestés
   akvarell

   vízfestékkel történő festés, vízben oldódó festékkel, lágy, áttetsző színekkel általában papírra festett képek,  a „fehér színt”, a fényt a szabadon hagyott papírlap színe adja. A legelső akvarellek az egyiptomi művészetből ismertek. Az európai művészetben a 15. századtól alkalmazták az egyleveles nyomtatványok színezésére. Önálló műfajként Albrecht Dürer tájképein lép fel, de valóban önálló technikává az angolok fejlesztették a 18. században.

    

    

    

  • vízjel
   írás, rajz vagy más jel, amely a világosság felé fordított papíron láthatóvá válik

   írás, rajz vagy más jel, amely a világosság felé fordított papíron láthatóvá válik. A papírgyár cégjelét mutatja, vagy pedig (pl. pénzjegyeken) a hamisítás megakadályozását szolgálja. Nagy jelentősége van a grafikák eredetének és korának megállapításánál.

  • voyeuse
   17. századi francia ülőbútor társas vagy kártyajátékot nézők számára

   17. századi francia ülőbútor társas vagy kártyajátékot nézők számára. Különleges támlásszék, amelyen az alacsony támla felé fordulva lovagló helyzetben ülnek, a kezeket a párnázott támlaperemre támasztva.

  • wedgwood-edények
   Josiah Wedgwood által feltalált keménycserépből készült edények gyűjtőneve

   Josiah Wedgwood (1730-95) által alapított műhelyben, az ugyancsak általa feltalált keménycserépből készült edények gyűjtőneve. Két csoportja: a Jasperware (színes alapon fehér reliefek), és a sárgás alapanyagból készített Queen’s Ware.

  • wiener hofmuster
   18. századi osztrák udvari ezüstök

   18. századi osztrák udvari ezüstök, főképp evőeszközök tört vonalú, hullámos, bordázott szegélydísszel.

  • wolff-poharak
   D. Wolff holland üvegdekorátorról elnevezett, általa vagy az ő modorában készített poharak

   D. Wolff (?-1809) holland üvegdekorátorról elnevezett, általa vagy az ő modorában készített poharak. Hollandiában az ilyen poharak készítői ún. pontozó eljárással dolgoztak. Ezeknél a leheletszerű ábrázolás gyémánttűvel bemélyített különböző sűrűségű és mélységű pontocskákból tevődik össze.

  • worchester-porcelán
   a Ny-angliai Worchesterben 1751-ben alapított manufaktúrakészítményeinek gyűjtőneve

   a Ny-angliai Worchesterben 1751-ben alapított manufaktúrakészítményeinek gyűjtőneve. Ennek a legjelentékenyebb angol porcelánüzemnek jellegzetes termékei a színes mázú, reliefes díszedények. 1757-től a nyomtatott díszítésű darabok gyakoriak

   • yürük-szőnyeg
    a kisázsiai nomádok mértani rajzú szőnyegeinek gyűjtőneve

    a kisázsiai nomádok fényes gyapjúból vagy finom kecskeszőrből csomózott, mértani rajzú, élénk színezésű, magas sörtéjű szőnyegeinek gyűjtőneve.

     

   • zafír
    drágakő, a korund kék színű változata

    drágakő,  a korund kék színű változata.

   • zománcművesség
    magába foglalja mindazokat az eljárásokat, amelyekkel az ötvösségben a zománcdíszítést alkalmazzák

    magába foglalja mindazokat az eljárásokat, amelyekkel az ötvösségben a zománcdíszítést alkalmazzák (beágyazott zománc, rekeszzománc, ronde-bosse-zománc, sodronyzománc, áttetsző zománc, erdélyi zománc, hideg zománc, limoges-i zománc, reliefzománc)

   • zoomorfikus ábrázolás
    díszítés állati formákkal

    díszítés állati formákkal

     

   • zsánerfestés
    életkép

    a festészet egyik témaköre, amely a polgári, paraszti és udvari élet köznapi eseményeit, jeleneteit ábrázolja. Szereplői általában egyszerű, derűs tevékenységet folytatnak, gyakran egy meghatározott személy ábrázolnak kedves foglalatossága közepette. Gyakran anekdotikus vagy moralizáló tartalmúak. Csúcspontját a 16-17. századi németalföldi festészetben érte el.

     

   • zsírkő
    könnyen vágható, puha ásvány, kisplasztikai tárgyakat készítenek belőle

    könnyen vágható, puha ásvány, színe fehér vagy zöldes, esetleg szürke. Kisplasztikai tárgyakat készítenek belőle. A bizánci művészet gyakran alkalmazta.

   • zsolnay-kerámia
    a Zsolnay család pécsi kerámiagyárában készült tárgyak gyűjtőneve

    a Zsolnay család pécsi kerámiagyárában készült tárgyak gyűjtőneve. Az üzem alapítója Zsolnay Vilmos (1828-1900), aki a testvérétől 1865-ben vásárolt jelentéktelen lukafai műhely felszerelésével kezdte meg működését. Három találmány biztosította a művészi gyártmányok sikerét: 1, a dísztárgyak keménycserépanyaga, az ún. porcelán-fajansz. 2, a pirogránit nevű fagyálló épóletkerámia. 3, az eozinmáz, amelyet Wartha Vince segítségével állított elő Zsolnay. Műszaki célokra ún. durvakerámiát is készítettek.

   Kérjük módosítsa a kívántaknak megfelelően a keresési feltételeket majd mentse a keresést a hírdetésfigyelése módosításához!
   A levelet sikeresen elküldte!
   Az Ön böngészője elavult. Kérjük frissítsen újabb verzióra!

   Az oldal a jelenlegi verzióval is használható, ám megjelenésében hibákat tapasztalhat!

   Oldal betöltésekor felugró ablak

   Lista
   Kiemelt partnerek
   Együttműködő partnerek