Detailed search

Íme a nyár legizgalmasabb európai kiállításai

Kiállításajánló sorozatunk utolsó állomásaként kitekintünk a határon túlra és végigvesszük, hogy melyek azok az európai kiállítások, amelyeket érdemes megtekinteni az idei nyári vakációnk során.

1. Donatello: the Renaissance - Palazzo Strozzi és a Musei del Bargello, Firenze, Olaszország

A Palazzo Strozzi kiállítása Donatello művészi pályafutását rekonstruálja száz remekművén keresztül, mint például a Bargellóból származó márvány Dávid szobor és Amorino-Attis, a pratói székesegyház szószékéről származó Spiritelli és a padovai Szent Antal-bazilika főoltáráról származó bronz szobor. Ezen kívül a világ vezető múzeumaiból, például a párizsi Louvre-ból vagy a New York-i Metropolitan Múzeumból kölcsönzött számos műtárgy foglal helyet az impozáns kiállítótérben. Olyan alkotások is megtekinthetők, mint a sienai keresztelőkápolnából származó Heródes lakomája vagy a firenzei San Lorenzo régi sekrestyéjének pompás ajtajai, és ez  csak kettő a kiállításhoz kapcsolódóan kifejezetten restaurált tizennégy mű közül, amelyek történelmük során először hagyták el otthonukat.

A kiállítás a Museo Nazionale del Bargello Donatello termében folytatódik, ahol a tárlaton a mester Szent György-képét és bronz Dávidját láthatjuk más híres művekkel párbeszédben. A kiállítás utolsó részei példátlan összehasonlítások és szembeállítások sorával illusztrálják Donatello döntő hatását a manierista és későbbi művészek munkásságára.

A kiállítás július 31-ig látogatható.

A Donatello: the Renaissance című kiállítás részlete. Forrás: Palazzo Strozzi

2. I Call it Art – The National Museum Oslo, Oslo, Norvégia

A június 11-én nyíló oslói Nemzeti Múzeum kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek fontos társadalmi témákkal foglalkoznak, úgymint az identitás, a hovatartozás, a nemzetiség és a demokrácia.

Gondolkodott már azon, hogy egyes műalkotások miért kerülnek múzeumba, mások pedig miért nem? Az I Call it Art ezt a határt vizsgálja, hogy ki van a művészeti világon belül és ki van azon kívül, és mérlegeli a bevett művészetet az alternatívával, a sterilt a személyessel, az absztraktot a megszokottal szemben.

Az új művészet és új művészek után kutatva a Nemzeti Múzeum kurátorai az egész országot bejárták. A múzeum egy nyílt felhívás keretében több mint 1000 művésztől kapott hozzájárulást.

Lucas Cranach the Elder: The Golden Age. Forrás: Nasjonalmuseet Oslo

3. The Credit Suisse Exhibition: Raphael – The National Gallery of London, London, Egyesült Királyság

Raffaello festő, rajzoló, építész, régész és költő volt, művészetében megörökítette az emberit és az istenit, a szerelmet és a barátságot, a tanulást és a hatalmat.

Rövid, mindössze két évtizedes pályafutása alatt Raffaello úgy alakította a nyugati kultúra alakulását, mint kevés művész előtte vagy utána.

Ez a kiállítás az egyik első, amely Raffaello teljes pályafutását végigkíséri, ünnepelt festményeit és rajzait, valamint építészeti, költői, szobrászati, gobelin- és grafikai munkáit mutatja be.

A kiállítás július 31-ig tekinthető meg.

Raphael: Az Atyaisten az evangélisták szimbólumai kíséretében. Ennek a hatalmas kárpitnak a terve közvetlenül Raffaello Ezékiel látomása című festményén alapul. Forrás: National Gallery of London

4. Paret - Museo Nacional del Prado, Madrid, Spanyolország

Javier Solana, a Museo Nacional del Prado királyi kuratóriumának elnöke szerint: "Luis Paret talán az a 18. századi spanyol művész, aki a legjobban megérdemelne egy olyan nagyszabású kiállítást, mint amilyen most nyílik a Museo del Pradóban". A magán- és állami kölcsönzők felbecsülhetetlen értékű együttműködésével és a Fundación AXA támogatásával a Prado így újraegyesítette a művész ismert festményeinek nagy részét. Ezek közé tartozik a Masquerade, The Puerta del Sol, Paret’s Daughters, View of Bermeo és az Annunciation to Zacharias, valamint egy figyelemre méltó rajzcsoport, mint például a Hannibal a cádizi Herkules-templomban és a The Oath of Allegiance to don Fernando as Prince of Asturias, amelyek együttesen lehetővé teszik egy olyan festő gazdagságának és változatosságának megismerését, aki éberen figyelte korának változásait, és akit figyelemre méltó eredetiség és sokoldalúság jellemzett.

A kiállítás augusztus 28-ig látogatható.

Luis Paret Y Alcázar: Charles III dining before the Court, ca. 1775. Forrás: Museo del Prado

5. Cezanne, the Lights of Provence - Atelier des Lumières, Párizs, Franciaország

A tematikus és bensőséges, elmélkedésre ösztönző útvonalon keresztül a kiállítás Cezanne belső gyötrelmeit, kompozícióinak erejét, a fényhez és a színekhez való hozzáállását, valamint a természethez fűződő kapcsolatát mutatja be, amely a legnagyobb inspirációs forrása - a megszállottsága volt.

A tárlat lehetőséget ad a természetben való elmerüléshez, a fák, erdők, parkok és kertek hatalmas lombkoronája alatt, és a természet par excellence cezanne-i ábrázolásával zárul: Bibémus és l'Estaque, a Mont Sainte-Victoire-ban tetőzve.

Festményei őszinték, a művész bizonytalanságát és szenvedélyét közvetítik a művész személyes életét tükröző ábrázolásokkal: a belső gyötrelmeit megörökítő önarcképeket, az Aix-en-Provence-i mindennapi élet lassú tempójából fakadó józanságot és a műterem intimitását mutatja be.

A tárlat 2023 január 2-ig nézhető meg.

Culturespaces / E. Spiller. Forrás: Atelier des Lumières

6. Barbara Kruger: Bitte lachen / Please cry – Neue Nationalgalerie, Berlin, Németország

A Neue Nationalgalerie mutatja be Barbara Kruger első önálló intézményi kiállítását Berlinben. Az amerikai konceptuális művész kifejezetten a Neue Nationalgalerie kiállítóterme számára készített egy olyan típusú installációt, amely a kiállítótér teljes padlóját elfoglalja, és a látogatókat politikai és társadalmi kérdések közös megvitatására invitálja.

A nagyszabású installációban Barbara Kruger saját szövegeit George Orwell, James Baldwin és Walter Benjamin idézeteivel kombinálja. Szövegeik mindegyike fontos politikai témákat világít meg: a totalitárius államok erőszakosságát, a társadalmi megkülönböztetés mechanizmusait és az egyoldalú történetírás veszélyeit.

A mindössze három színre (fekete, fehér és piros) redukált betűtípus grafikai erejével Krugernek sikerül egy saját, erős művészi nyelvet bevezetnie Mies van der Rohe masszív épületébe. A szövegek és témák aktualitása mellett a Barbara Krugernek szóló meghívás egyben tisztelgés is egy olyan kiemelkedő művészi pozíció előtt, amely feminista és politikai megközelítésével erősen befolyásolta a 20. század végének és a 21. század elejének művészetét.

A kiállítás megtekinthető augusztus 28-ig.

Barbara Kruger: Cím nélkül, 2017. Forrás: Artnet News

7. Etel Adnan: Colour as Languange - Van Gogh Museum, Amsterdam

A Van Gogh Múzeum mutatja be Etel Adnan 96 éves korában bekövetkezett halála óta az első retrospektív tárlatot, és egyben az első nagyszabású kiállítását Hollandiában. Az elismert, bejrúti születésű művész és író élénk absztrakt tájképeiről volt ismert. A hollandiai kiállítás Adnan és Van Gogh művészeti gyakorlatának átfedéseit - a színek és a természet, de a költői nyelv iránti közös vonzalmukat is - vizsgálja majd azáltal, hogy a két művész festményeit és irodalmi műveit egymás mellett mutatja be.

Etel Adnan: Landscape, 2014. Forrás: Van Gogh Museum

8. The Disasters of War. Goya and the Present – Albertina Museum, Bécs, Ausztria

Mykhaylo Palinchak (1985-) fotográfus az ukrajnai háború ez év februárjában történt kitörése óta dokumentálja hazája pusztulását és az ott élőkre gyakorolt hatásokat. A lakótelepek romjairól, a halottakról és a túlélőkről, a menekülőkről és az ottmaradottakról készített képei hatásos képet adnak a háború közvetlen következményeiről.

Az Albertina Múzeum Goya Los Desastres de la Guerra című festményével szembeállítva mutatja be Palinchak 40 legújabb háborús fotóját, akinek munkássága többször is foglalkozott az ukrajnai politikai eseményekkell. Palinchak fotográfiáihoz hasonlóan Goya 19. század eleji háborús ábrázolásai is az Albertina gyűjteményéből dokumentálják a háborús események egyetemes brutalitását és a civil lakosság szenvedését.

A tárlat megtekinthető augusztus 21-ig.

Mykhaylo Palinchak: War (Borodyanka, Ukraine), 2022. Forrás: Albertina Museum

9. Witkacy. Seismograph of the Acceleration Age – National Museum, Varsó, Lengyelország

Stanisław Ignacy Witkiewicz éles szemmel figyelte a művészet fejlődését a 20. század első felének civilizációs felgyorsulása során. A tudományos felfedezéseket, az ebből fakadó technikai fejlődést és a mélyreható társadalmi változásokat az élet fokozódó gépesítésének folyamatával hozta összefüggésbe. Tematikus irányultságuk hiánya ellenére Witkacy művei a modern korszak átalakulásainak ritmusát rögzítették, a tényleges történelmi tapasztalatot a mű konstrukciós egységének követelményének rendelve alá.

Ez a kiállítás Witkacy életművének új perspektíváját kínálja a 20. századi és kortárs elméleti kontextusba ágyazva. Az új értelmezéseket a művész gyakorlata és a reflexiójának kiválasztott témái közötti kapcsolatok nyomon követése teszi lehetővé. Következésképpen a bemutatott művek kronologikus narratíva helyett olyan tematikus kategóriák alá vannak csoportosítva, mint a kozmosz, a mozgás, a test, a művészi látásmód, a metafizikai érzékelés, a történelem vagy a kulturális válság.

A kiállítás a Witkacy által alkalmazott médiumok és művészeti stratégiák széles skáláját mutatja be. A kiállítás kísérletet tesz arra, hogy életművét analitikusan fogalmazza meg, túl a fő- és mellékáramlatokra való megrögzött felosztáson. A modern művészet vezető képviselőinek munkásságából kiválasztott példákkal való szembeállítással új jelentések és eddig ismeretlen aspektusok is előkerülnek műveiből.

A kiállítás október 9-ig tekinthető meg.

Részlet a Witkacy. Seismograph of the Acceleration Age című kiállításból. Forrás: National Museum in Warsaw

10. Anselm Kiefer: Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce (Andrea Emo) - Palazzo Ducale, Velence, Olaszország

Anselm Kiefer révén a kortárs művészet a Palazzo Ducale palotába érkezik, egy olyan kiállítással, amely a Fondazione Musei Civici di Venezia által szervezett MUVE Contemporaneo ötödik kiadásának központi eleme lesz, amely a kortárs művészet és a múzeumok kapcsolatára kíván reflektálni. Napjaink egyik vezető művészének, Anselm Kiefernek a várva várt installációjának megnyitója a Velence alapításának 1600. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat része. A mű címe Andrea Emo velencei filozófus írásaiból származik: Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Ezek az írások, amikor elégnek, végül egy kis fényt adnak). A kifejezetten a Palazzo Ducale számára 2020-ban és 2021-ben készült festménysorozat a Sala dello Scrutinio terében és pompás környezetében helyezkedik el, szorosan kapcsolódva a mennyezeten található harminchárom monumentális festményhez és a palota teljes díszletrendszerében kifejezett heroikus értékekhez. A kiállítás kiemeli a kortárs művészet szerepét az egyetemes témákra való reflektálásban, túllépve Velencén és nyitva az aktuális filozófiai perspektívák felé. A Fondazione Musei Civici meghívása Kieferhez 2019-re nyúlik vissza, és a döntés, hogy a Palazzo Ducale adjon otthont műveinek, azt a célt szolgálta, hogy megmutassa, hogy ez a helyszín még mindig képes dinamikus kulturális központként szolgálni, és nem csupán emlékként.

A kiállítás október 29-ig tekinthető meg.

Anselm Kiefer Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce című kiállításának részlete. Forrás: Artnet News

Forrás: Artnet News, Palazzo Strozzi, Nasjonalmuseet Oslo, National Gallery of London, Museo del Prado, Atelier des Lumières, Neue Nationalgalerie Berlin, Van Gogh Museum, Albertina Museum, National Museum in Warsaw, Palazzo Ducale

Címlapkép forrása: Forrás: Atelier des Lumières


Source: Portfolio.hu
More news
Miért nyitnak galériákat az NFT platformok?

Miért nyitnak galériákat az NFT platformok?

2022-07-27

A SuperRare, a Superchief Gallery NFT, a Bright Moments és a Quantum Art az elmúlt évben galériákat nyitott az Egyesült Államokban.A kriptopénzpiacok kolosszális visszaesése ellenére, vagy talán éppen azért, az NFT platformok

Rejtett önarcképet fedeztek fel Van Gogh festménye alatt

Rejtett önarcképet fedeztek fel Van Gogh festménye alatt

2022-07-19

Egy Vincent Van Gogh-festményen végzett röntgenvizsgálat egy eddig ismeretlen, a hátoldalon elrejtett önarcképet tárt fel a BBC szerdai jelentése szerint. A felfedezés akkor történt, amikor a Skót Nemzeti Galéria szakértői egy közelgő kiállítás előtt átvilágították a művet.

Ezeket a vidéki kiállításokat ne hagyd ki a nyáron

Ezeket a vidéki kiállításokat ne hagyd ki a nyáron

2022-07-07

Kiállításajánló sorozatunk folytatásaként a legizgalmasabb Budapesten kívüli tárlatokat vesszük sorra, amelyeket érdemes megnézni idén nyáron.1. MODEM - Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen: Alter ego - Lakner L

Have you tried?

Place an art advert

You can place art adverts in order to sell them

Auction alert

We send you an email of all new auction catalogues

Art search alert

We send you an email when new item comes in matching your search alert

Appraisal

You can request an appraisal of your art object

My favorites

You can save your favorite art advert and view them later in My favorites menu

Projects

Partners

Error!

  • Please login for this action!

Subscription to our Newsletter

Please type in your email address and click on the Sign up button.