Detailed search

Íme néhány hazai kiállítás az őszi hónapokra

Újra itt a szeptember, a nyár végeztével azonban ugyanúgy számos kiállításélményt szerezhetünk. A műtárgy.com bemutat hét kimagasló budapesti, vidéki múzeumban nyílt, illetve hamarosan megnyíló tárlatot, amelyek az őszi időszakban egyaránt színesíthetik a művészet iránt érdeklők mindennapjait.

1. Renoir - A festő és modelljei, Szépművészeti Múzeum
2023. szeptember 22. - 2024. január 7.

Pierre-Auguste Renoirt (1841–1919) az egyik leghíresebb impresszionista festőként tartják számon, ugyanakkor hat évtizedet felölelő, az 1860-as évek elejétől egészen haláláig kibontakozó, gazdag és sokszínű életművének jelentős része kívül esik a mozgalom keretein. Fiatal, kezdő művészként bár egyike volt az új stílus megteremtőinek, 1881-ben sorsdöntő olaszországi útját követően elfordult az impresszionizmus megközelítésétől és célkitűzéseitől. Renoir azoban még élete végén, a 20. század első évtizedeiben is kísérletező és megújulásra képes alkotó tudott maradni, aki páratlan festőiségével, lenyűgöző termékenységével, példaértékű kitartásával inspirálta a következő generáció nagy alakjait.


Pierre-Auguste Renoir, Hölgy napernyővel a kertben, 1875
Forrás: Szépművészeti Múzeum

A múzeum szeptember 22-én megnyíló kiállítása a festő alakábrázolásait állítja a középpontba. A tárlat kronologikus, egyben tematikus elrendezésben, festményeken, grafikákon, szobrokon keresztül vizsgálja Renoir viszonyát a művészetét inspiráló modellekhez. A kiállítás Szépművészeti Múzeum, a párizsi Musée d’Orsay-val és a Musée de l’Orangerie együttműködésben valósul meg.

2. Barabás Miklós  - A rajz mestere, Magyar Nemzeti Galéria
2023. szeptember 15. – 2024. január 14.

125 éve halt meg Barabás Miklós (1810–1898) a 19. század első felében kialakuló nemzeti festészet egyik legfőbb képviselője. Az évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Galéria 125 művet mutat be A rajz mestere című kiállításon. Barabási munkássága szinte az egész századra kiterjedt, de elsősorban a reformkori Pesten bontakozott ki. Festőként kortársairól készült több ezer portréjával vált ismertté, emellett zsánerképeivel is nagy sikereket aratott. Grafikusként, rajzolóként pályafutása jóval sokrétűbbnek mutatja Barabást: ifjúkori utazásainak nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő jelentőségű akvarelljeit követően szinte minden műfajban készített rajzokat és vízfestményeket. A litográfiában is maradandót alkotott, a század negyvenes–ötvenes éveiben kortársairól készített kőrajzai arcképcsarnokként elevenítik fel a reformkor politikai és kulturális közéletét.


Barabás Miklós, Róma a Ponte Rottónál, 1835
Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

A tárlaton néhány ismert festmény mellett elsősorban olyan rajzok és akvarellek láthatók, amelyekkel korábban még nem találkozhatott a közönség. A kiállítás átfogja a teljes grafikai életművet, így a korai munkák mellett láthatjuk majd Barabás itáliai képeit (köztük a Velence alkonyatkor című különleges remekművet), az 1840-es években a pályafutása csúcsára érő művész akvarelljeit, a korabeli fürdőéletet bemutató grafikáit, litografált arcképeinek sorozatát, s a késői Barabás néhány alkotását.

3. Szárnyalás - Vol - Filght. Reigl Judit figurális festészete, Kiscelli Múzeum
augusztus 23. – október 27.

Reigl Judit (1923–2020) születésének századik évfordulóját kiállításokkal ünnepli számos európai és hazai múzeum. A Kiscelli Múzeum–Fővárosi Képtár tárlata a berlini Neue Nationalgalerie és a budapesti Szépművészeti Múzeum kiállításait köti össze: míg az előző a művész legismertebb alkotói korszakát, az 1950-es és 1980-as évek közötti festményeit tekinti át, az utóbbi Reigl munkásságának első és utolsó éveiből válogat. A Kiscelli Múzeum tárlata e két kiállítás törzsanyaga közötti periódusra fókuszál, és első ízben mutatja be, hogy milyen jelentős helyet foglalt el Reigl Judit egész életművében az emberábrázolás. A kiállítás Reigl periférikusnak tekintett, kevéssé ismert sorozataira hívja fel a figyelmet, hiszen életműve csak ezek beemelésével, s a művész következetes gondolkodásának feltárásával értelmezhető.


Szárnyalás - Vol - Filght. Reigl Judit figurális festészete
Forrás: Kiscelli Múzeum

A tárlat a művész hagyatékát őrző és a szerzői jogokkal rendelkező párizsi alapítvánnyal, a Fonds de dotation Judit Reigl-lel együttműködésben valósul meg.

4. Vigyázat, törékeny ∞ Handle with Care, Ludwig Múzeum
2023. szeptember 15. – 2024. január 14.

A gondoskodás mindannyiunk közös tapasztalata, mely a születés pillanatától a halálig meghatározza életünket. Sokrétű fogalma erőteljes gazdasági-politikai vetülettel is rendelkezik, a gondoskodási válság, a gondozási migráció, a globális gondoskodói láncok és azok hatása korunk egyre sürgetőbb kérdései közé tartoznak. A kiállítás címe a gondoskodásra szorulók kiszolgáltatottságára, a gondozó és gondozott között fennálló aszimmetrikus viszonyrendszerre, az élet törékenységére és az ökoszisztémánk sérülékenységére, a szociális háló hézagjaira és a gondoskodás mindennapi rítusaira – de legfőképp a kollektív felelősségvállalás szükségességére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor magára a múzeum szerepére is vonatkoztatható, melynek a műtárgyak gondos kezelésén túl új, a társadalmat érintő kihívásokkal és feladatokkal kell szembenéznie.


Maria Bartuszová, Sculpture Symposium for blind and partially sighted children 1983, Gabriel Kladek
Forrás: Ludwig Múzeum

A Ludwig Múzeum kiállítása valós helyzeteket mutat be, kérdéseket vet fel, mintsem kész válaszokkal szolgál a fogalommal kapcsolatos problémákra. A különböző művészeti pozíciók eltérő szempontokat vonultatnak fel, a művek sokszínűsége pedig azt támasztja alá, hogy a gondoskodás korunk egyik kulcsfogalma, melynek kritikai potenciálja nem elhanyagolható.

5. TIMELINES - Esterházy Marcell, Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen
2023. augusztus 26. - 2023. november 26.

Esterházy Marcell (1977- ) művészeti praxisának fókuszában az Esterházy-család történetének feldolgozása áll, amely sok szálon összekapcsolódik a magyar és az európai történelemmel. Munkáiban jellemzően ezekkel a családi és talált archív anyagokkal dolgozik, azokat sajátítja ki és értelmezi újra, költői megoldásaiban egymás mellé helyezve a nagy történelmi narratívákat és a személyes családi történeteket.


Esterházy Marcell, TIMELINES kiállítás
Forrás: Modem

A TIMELINES különlegessége, hogy egy olyan életmű-kiállítás, amely egyszersmind csoportos tárlat is. Az idővonalak sokaságát, azaz Esterházy Marcell munkáinak fő háttéranyagát a kiállítás terében egy rendhagyó „vezérlőközpontban” gyűjtjük össze, ahol időrendben, mégis sajátosan érzelmi alapon egymás mellé kerülnek a családi relikviák és portrék, valamint Esterházy Marcell alkotótársainak, művészbarátainak ehhez kapcsolódó munkái. A komplex (mű)tárgyegyüttes a XX. századi globális és magyarországi történelem, valamint az irodalomtörténet és a családtörténetek kereszteződéseire reflektál, bemutatja a személyes múltfeldolgozás folyamatát, rávilágítva egyúttal annak együttérző attitűdjére.

6. MÁMORT!  - Európai Kortárs Ékszerművészeti kiállítás, Veszprém Művészetek Háza, Dubniczay-palota
2023. szeptember 23.  – november 5.

A Művészetek Háza Veszprém és a müncheni Galerie Biro együttműködésében szeptember 23-án első alkalommal nyílik meg az Európai Kortárs Ékszerművészeti kiállítás. A tárlaton 29 ékszerművész mutatkozik be, 5 Magyarországról, 24-en pedig Európából.


MÁMORT!  - Európai Kortárs Ékszerművészeti kiállítás
Forrás: Veszprém Művészetek Háza

Svédországtól Görögországig, Franciaországtól Romániáig egy olyan válogatást láthat a közönség, mely rávilágít arra, hogy a kortárs ékszerek a jelen kor társadalmi kérdéseire és problémáira érzékenyen reagáló műalkotások, egyúttal a kulturális identitás szimbólumai is. Izgalmas technikákkal, anyagokkal és formákkal, nyitott értelmezési lehetőségekkel készült alkotásokon keresztül mutatjuk be Európa legkiválóbb művészeinek ékszereit.

7. Superluminal, Light Art Museum Budapest 
2023 szeptember 6-tól

Már látogatható a LAM Superluminal névre keresztelt új kiállítása. A tárlat több mint 40 nemzetközileg jegyzett alkotó művein keresztül a fényt, mint fizikai és természeti jelenséget, a technológiai fejlődés indikátorát és szimbolikus jelentéstartalommal felruházott kulturális konstrukciót igyekszik bemutatni immerzív terekben, fényinstallációkon és vetítéseken keresztül.


FUSE*: Multiverse.unfolded, 2018
Forrás: Light Art Museum Budapest

A kiállításon szereplő közel negyven hazai és nemzetközi alkotó műveinek központi eleme a fény, azonban egyúttal mind túl is lépnek annak fizikában használatos definícióján, miszerint a fény emberi szemmel érzékelhető elektromágneses sugárzás. A művek által felvetett különböző témák pedig – a szupernóváktól a fekete lyukakig, a mesterséges természettől a párhuzamos univerzumokig, a programozott neuronhálózatoktól a sugárzó üvegtárgyakig, vagy a kristály szerkezetébe záródott sarki fénytől a retinán létrejövő fénykoreográfiáig – új lehetséges nézőpontokat keresnek a láthatóság tartományain belül, vagy azokon is túl.

A felsoroltakon kívül számos galéria időszaki tárlata nyújthat kikapcsolódást számunkra az őszi forgatagban. További kiállítások a következő linken tekinthetőek meg. 

Források: Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Kiscelli Múzeum, Light Art Museum, Ludwig Múzeum, Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Veszprém Művészetek Háza

Címlapkép: Pierre-Auguste Renoir, Ebéd után (részlet), 1879

Címlapkép forrása: Tutt'Art


Source: Portfolio.hu
More news
„Gyűjtő vagyok, de egyben mecénás is”  – betekintés a híres műgyűjtő Patrizia Sandretto Re Rebaudengo világába

„Gyűjtő vagyok, de egyben mecénás is” – betekintés a híres műgyűjtő Patrizia Sandretto Re Rebaudengo világába

2023-11-27

Az olasz Patrizia Sandretto Re Rebaudengo számára a műgyűjtői lét nem merül ki a műtárgyak megvásárlásában. "Soha nem vettem műalkotást csak azért, hogy a házam falát díszítsem" – mondta nemrég egy interjúban. Patrizia nem csupán a világ egyik legjelentősebb gyűjtője, hanem a kortárs művészet egyik legfontosabb mecénása is. Cikkünkben röviden bemutatjuk munkásságát, filozófiáját, illetve az otthonában található, egyéni kollekciójának kimagasló darabjait.  

Have you tried?

Place an art advert

You can place art adverts in order to sell them

Auction alert

We send you an email of all new auction catalogues

Art search alert

We send you an email when new item comes in matching your search alert

Appraisal

You can request an appraisal of your art object

My favorites

You can save your favorite art advert and view them later in My favorites menu

Projects

Partners

Error!

  • Please login for this action!

Subscription to our Newsletter

Please type in your email address and click on the Sign up button.