Detailed search

Megelevenített betűk - Oberfrank Luca műveiről

Nagy méretű hordozók apró betűkkel teleírva, melyek a kiállítótérben képpé változnak. Intermediális kísérletek látható hangok, hallható képek és a képpé változtatott írás körül. A transzcendencia keresése új médiumok felhasználásával, kortárs szakrális művészeti kísérletek Oberfrank Luca MMA-ösztöndíjas alkotó művészi programjában.

 

Kivételnek számít a fiatal alkotók körében az explicit szakrális művészetre való törekvés vállalása, különösen azon új formákat kereső módokon, ahogy Oberfrank Luca teszi ezt intermediális grafikáiban. A fiatal alkotó nem pusztán a szakrális művészet progresszív lehetőségeit vizsgálja, hanem bizonyos értelemben a kortárs egyházi (keresztény) művészet új formáit is keresi olyan installatív grafikai művek létrehozásakor, melyek az egyedi és a sokszorosított grafikai sajátosságait egyesítik magukban. A szitanyomattal textilre vitt íráskép minden sora, minden betűje egyedileg készül, majd sokszorosítva ugyan veszít egyediségből, végül a térbe kerülve ismét megismételhetetlenné válik. Oberfrank művészete nem tudományos vizsgálódás vagy önként választott alkotói program, sokkal inkább személyes indíttatásból fakadó meggyőződés, azaz hit eredményeként születik. Ebből ered művei – monumentalitásuk mellett is érezhető – személyes hangvétele, melyet leginkább a minuciózus kézírás egyedisége érzékeltet. Ezt a személyességet erősíti a művek készítésének már-már aszketikus folyamatáról való tudásunk. A meditatív elmeállapotot előidéző monoton alkotói folyamat a nagy méretű hordozók felületét betöltő írás képpé válása ellenére is egyértelműen leolvasható (sic!). Emellett nem árt tudatosítanunk, hogy akárcsak Benczúr Emese repetitív hímzései, Szijj Kamilla nagyméretű grafikai sorozatai, Varga Ferenc életnagyságú rajzai, vagy Esterházy Péter Ottlik-átirata esetében, a mű értelmezésében a létrehozás folyamatának ismerete épp akkora jelentőséggel bír, mint a műtárgy szemlélése közben születő élmény.

A művész kiindulásul kanonizált (liturgikus vagy bibliai) vagy misztikus (Ávilai Szent Teréz: Belső várkastély) szövegkorpuszokat választ, melyek minden esetben egy-egy személyes (hit-) élményhez kapcsolódnak. A szöveg ismerete más szintre emelkedik a másolás aktusával, amely megidézi a szkriptóriumok szerzeteseinek imával egyenértékű monoton cselekedetét, azaz a hibátlan másolás általi megértés és befogadás aktusát, amelynek során, akárcsak a textil vagy a papír anyaga az írás képét, a másoló elméje a szöveg tartalmát issza be. A párhuzamot erősíti a másolás eredményeként a szövegből létrejövő kép esztétikai és értelmező aspektusa, akárcsak a kellsi kódex vagy a lindisfarne-i evangélium esetében, ahol a szövegkép először ornamenssé, majd illusztrációvá változik, akárcsak Oberfrank munkáin. Az alkotói program által tudatosan szűkre szabott művészi szabadság az írás képpé alakításának folyamatára korlátozódik, melynek során annak elrendezése, iránya, intenzitása, színe, denzitása (sűrűsége) és mérete adja ki a képet. Ebben az esetben azonban – akárcsak a kódexeknél – sokkal inkább tervezett építkezésre kell gondolnunk, semmint az ösztönös, a pillanat véletlenszerűségét megörökítő kalligráfia esetében. A kézírás ugyanakkor megváltoztathatatlanul hordozza azokat a személyiségre utaló formai jegyeket, amelyre a művésznek, akárcsak a szövegkorpusz esetében, nincs ráhatása.

In principio erat verbum

A fentiek felhasználásával Oberfrank Luca továbblép az audiovizuális kísérletek irányába, és ahogy a szöveg temporalitását a képbe fordítással és a térbe installálással szimultán érzékelhetővé alakította, úgy fordítja vissza a vizuális jelet akusztikai, így ismét temporálisan érzékelhető auditív élménnyé az In principio erat verbum című alkotásában. A képpé változtatott jelet, azaz az írás képét digitálisan jelként értelmező program segítségével ismét hanggá alakítja, amely így a kiállítótérben egyszerre láthatóvá és hallhatóvá válik. Hasonló kísérleti alkotás a Ligeti György kórusművének felhasználásával készült Lux aeterna című, amely a zene jellé alakított rendszere, azaz a kotta képpé alakításnak lehetőségeit vizsgálja.


Lux aeterna

Oberfrank Luca saját bevallása szerint a határtapasztalatok művészi megragadhatóságát keresi, célja a személyesen megélt lelki élmények képbe ültetésén keresztül azokat mások számára is átélhetővé tenni. Művei tehát saját lelki tapasztalatainak, másként fogalmazva folyamatművészetének képi dokumentumai (vizuális naplói) is egyben. Legújabb alkotásában a salzburgi dóm harangjátékának vizualizációjában rejlő lehetőségek foglalkoztatják. A befogadó kételye leginkább a folyamat vezérlésének esetlegessége körül kereshető, azaz a művész mennyire tudatosan irányítja az intermediális alkotások esetében kulcsfontosságú transzfer kódjait. Ha ezek esetlegesen maradnak, az erősen megkérdőjelezi a művészi folyamat hitelességét. A koncept erősítése érdekében fontos lenne ennek pontosabb definiálása és a folyamat lekövethetősége, valamint az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása.

Szerző: Schneller János
Megjelent az Új Művészet 2020/4. számában

More news
A világ 10 legdrágább gyémántja

A világ 10 legdrágább gyémántja

2020-05-30

A gyémántékszerek töretlen népszerűségnek örvendenek. A gyémánt státusszimbólum, az erő, a hűség és a jómód jele is egyben. Egyike a legritkább köveknek, amely évmilliárdok alatt, különböző környezeti hatások miatt vált a legkeményebb természetes anyaggá. Amennyiben a súly, a tisztaság, a szín és a csiszolás tökéletes harmóniája áll fenn, egy-egy gyémánt több millió dollárért talál gazdát az aukciókon. A Barneby’s összegyűjtötte a világ legdrágábban elárverezett gyémántkölteményeit, mutatjuk a listát!

Bárki összeállíthatja a saját online kiállítását egy új fejlesztés segítségével

Bárki összeállíthatja a saját online kiállítását egy új fejlesztés segítségével

2020-05-22

A járványhelyzet hatására a kulturális intézmények az online térbe helyezték át tevékenységük jelentős részét, internetes kiállításmegnyitókkal, online kiállításokkal és tárlatvezetésekkel elérve a kultúrára szomjazó közönséget. A londoni székhelyű Art UK a helyzetre reagálva kifejlesztett egy egyedülálló online eszközt, amelynek segítségével bárki kipróbálhatja magát kurátorként.

Archeologikus festészet - Verebics Kati legújabb képeiről

Archeologikus festészet - Verebics Kati legújabb képeiről

2020-05-18

Ókori héroszok és istenségek, személyes ismerősök archetipikus karakterekké formált
portréi, a Közel-Kelet keveréklényei és hiedelemvilága kortárs arcok mögött, Egyiptom
kultúrája és a Kárpát-medence történetei, egzotikum és mindennapiság keverednek
Verebics Katalin transzparens rétegekből építkező képein, melyek a látványtól lassan
elszakadva tartanak a szürrealitás imaginárius világa felé. A 2019-ben MMA-
ösztöndíjat nyert Verebics Katalin műtermében jártunk.

KORONA / ÉKSZER - online aukció a gyermekekért - május 11-16.

KORONA / ÉKSZER - online aukció a gyermekekért - május 11-16.

2020-05-11

Az Ékszerek Éjszakája Budapest a FISE támogatásával jótékonysági árverést szervez „KORONA / ÉKSZER – Aukció a gyermekekért” címmel, amely során kortárs magyar ékszertervezők által felajánlott egyedi művek kerülnek árverésre.

Újabb részletek derültek ki Vermeer híres alkotásáról

Újabb részletek derültek ki Vermeer híres alkotásáról

2020-05-07

Újabb titkok derültek ki Vermeer egyik leghíresebb alkotásáról, a Leány gyöngy fülbevalóval című festményről – számol be róla a Barneby’s. Az 1665 körül készült művet 25 év után vetették alá újra alapos műszeres vizsgálatnak.

Have you tried?

Place an art advert

You can place art adverts in order to sell them

Auction alert

We send you an email of all new auction catalogues

Art search alert

We send you an email when new item comes in matching your search alert

Appraisal

You can request an appraisal of your art object

My favorites

You can save your favorite art advert and view them later in My favorites menu

Projects

Partners

Error!

  • Please login for this action!

Subscription to our Newsletter

Please type in your email address and click on the Sign up button.