Részletes keresés

Csobbanjuk a művészetben – Hazai kiállítások a nyári napokra

Korábbi válogatásunkban tárgyaltuk, hogy mely tárlatokat érdemes megtekinteni a nyár folyamán európai viszonylatban. Ezt kiegészítve, jelenlegi cikkünkben mutatjuk azokat hazai szinten meghatározó, a közelmúltban nyílt kiállításokat, amelyek egyformán színesíthetik az itthoni utazásaink élményeit. Listánkon a budapestiek mellett, vidéki intézményekbe szervezett tárlatok egyaránt szerepelnek.

Magyar Nemzeti Galéria – Letűnt idők nyomában. Gulácsy Lajos, Fáy Dezső és Keleti Arthúr Itália igézetében

2023. április 7. – augusztus 27.

A Gulácsy Lajos életmű-kiállításhoz kapcsolódóan - azzal párhuzamosan – a MGN kamaratárlaton mutatja be a művész és tanítványa, Fáy Dezső, valamint író barátjuk, Keleti Arthúr művészetét.


Fáy Dezső alkotása, 1909. Forrás: Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria

A kiállításon mintegy 120 műtárgyat – 25 festményt és akvarellt, csaknem 60 grafikát, valamint 30 litográfiát és fametszetet – láthat a közönség. A képzőművészeti alkotások mellett gazdag dokumentumanyaggal, kéziratokkal, fotókkal, nyomtatványokkal, könyvekkel és személyes emlékekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Gulácsy Lajos és Fáy Dezső rendkívüli módon vonzódott a letűnt idők Itáliája iránt, számos alkalommal megfordultak Olaszország festői vidékein. A mester és a tanítvány egykori kapcsolatát Keleti Arthúr szimbolista költő elevenítette fel, aki a húszas évek elején illusztrátort keresett új költeményéhez, a Gulácsyval közösen átélt padovai emlékeket feldolgozó és neki ajánlott Pax vobiscum című munkájához. Keleti végül Fáy Dezsőt bízta meg a később nemzetközi sikert is hozó mű illusztrációinak elkészítésével. A fiatal Fáy száz darabot számláló, a mester erőteljes hatását mutató rajzkollekciója 2017-ben került a Magyar Nemzeti Galéria grafikai gyűjteményébe. Ezekből a munkákból kiállításon most először látható egy átfogó válogatás.

Szépművészeti Múzeum – Csontváry 170 & Reigl Judit: Haláltánc

2023. április 14. – 2023. július 16. / 2023. május 26. – szeptember 3.

Még három napig – e hát vasárnapig - látogatható a Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) művészetét bemutató nagyszabású tárlat. A festő születésének 170 éves évfordulója alkalmából szervezett kiállítás a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria és a pécsi Janus Pannonius Múzeum együttműködésében jöhetett létre. A mintegy 40 művet felvonultató tárlat anyaga a budapesti helyszínről augusztusban Pécsre utazik, az idén 50 éves Csontváry Múzeumba.


Reigl Judit: Hasonlíthatatlan gyönyör, 1952–53. Forrás: Kálmán Makláry Fine Arts / Újművészet

A Szépművészeti Múzeum másik jelentős tárlata a Reigl Judit (1923–2020) születésének századik évfordulója alkalmából szervezett Haláltánc című kiállítás, amely bemutatja az 1945 utáni európai képzőművészet kiemelkedő alakjának utolsó rajzsorozatát. Az eddig soha nem látott grafikai anyag Reigl életének páratlan képes krónikája, amely úgy összegzi termékeny éveit, ahogyan csak a halál kapujából visszatekintve lehet. A művész rajzait a Múzeum gyűjteményében található kedvenc festményeivel együtt állítja ki, többek között Courbet, Delacroix és Dürer egyes alkotásai is láthatóak.

Ludwig Múzeum – A cukiság faktor

2023. június 23. – november 12.

A cukiság faktor a múzeum legújabb időszaki kiállítása, amely a kortárs képzőművészetben jelenlévő, aktuális és egyre nagyobb szakmai érdeklődést kiváltó jelenség, a cukiság témáját járja körül.

Makai Mira The Idol of Greed, 2022
Makai Mira: The Idol of Greed, 2022. Forrás: Artoportal. A művész és a Galerie Droste jóvoltából

A cukiság jegyei Japánban az Edo korszak (17–19. század) idején jelentek meg először festményeken és nyomatokon. Ezt követően az 1970-es években az élet minden területét átszövő kulturális jelenségnek, a kawaii (a japán szó jelentése: aranyos) térnyerésének köszönhetően vált népszerűvé, majd fokozatosan elterjedt az egész világon. Ma már a cukiság egy globális vizuális trendként is értelmezhető, amelynek jellegzetes elemei a popkultúra (pl. manga és anime, rajzfilmek és videójátékok) vizuális világából erednek. A kiállítás a téma első nagyszabású magyarországi, valamint régiós bemutatója, amely egy globálisan jelen lévő vizuális, elméleti jelenséget kíván feltárni és megérteni. A válogatásban 14 ország összesen 32 művésze vesz részt.

Capa Központ – Robert Capa, a tudósító

2023. június 13. - 2023. december 31.

Múlt hónapban nyílt meg Robert Capa első budapesti életműkiállítása. A tárlat az idén 10 éves Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ új, 500 nm-es kiállítóterében látható.


George Rodger: Robert Capa fotós Nápoly városának az amerikai csapatok általi felszabadításakor. Campanie, Nápoly, Olaszország, 1943. Forrás: International Center of Photography; Magnum Photos / Capa Központ

Az egyedülálló tárlat mintegy 140 – köztük számos ikonikussá vált – fényképet bemutatva a fotográfus életének fontosabb állomásait tárja a látogatók elé, az életmű által meghatározott témák szerinti feldolgozásban. Képei és munkássága nemzedékek sorának nyújtott és nyújt inspirációt.  A Capa által megtestesített etikai elvek és elhivatottsága azóta is fontos alappillérei a fotóriporteri szakmának.

Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen – Körbe-körbe. Keserü Károly festőművész kiállítása & Re:Re Művészi újrajátszás, az újrajátszás művészete

2023. május 28. - 2023. július 30. / 2023. április 22. - 2023. szeptember 17.

A debreceni Modem Körbe-körbe c. kiállítása Károly Keserü festőművész retrospektív tárlata, mely a művész munkásságának első három évtizedére összpontosít. Keserü Károly (1977–1981) rajzait és festményeit cérnarácsozatban szaladgáló pöttyökből, apró vonalkákból és/vagy lyukakból építi fel. A pontok, a körök, a vonalak, a négyzetek hol fegyelmezetten és engedelmesen követik a művész által felállított képi ritmusokat, hol mintha saját akaratuk lenne, szeszélyesen és kiszámíthatatlanul mozognak a képtérben. Első gyűjteményes kiállításán több mint 130 papírra, fatáblára, vászonra és üvegre készült munkája látható.

A Keserü Károly kiállítás plakátja
A Keserü Károly kiállítás plakátja. Forrás: Modem

A Re:Re tárlat a művészi újrajátszások – ún. artistic reenactmentek – működés- és létmódját, antropológiai, szociokulturális, (művészet)történeti kontextusait kívánja feltárni. Olyan sajátos, döntően részvételen és együttműködésen alapuló performatív eljárásokat, mint amikor a művész előtérbe állít egy már lezajlott történést, vagy megelevenít egy általa közvetlenül nem megtapasztalt, de a kulturális emlékezethez hozzátartozó eseményt, esetleg újrabeállít, új kontextusba helyez egy (mű)tárgyat. A kiállításon felsorakoztatott multimediális művek ritmusát installációk tagolják, melyek mindegyike a történelmi események önkényes felidézései helyett egyéni felülvizsgálatok: a kollektív emlékezet mozgósítására, a múlt újraértésére és az emlékezéstechnikák újragondolására sarkallnak, a valószerű és a fikció határterületeit térképezik.

Janus Pannonius Múzeum, Pécs - A másik Nyolcak – Festőnők a magyar képzőművészetben (1916-1936)

2023. május 26. – 2023. szeptember 17.

A másik Nyolcak c. kiállítás az 1931-ben a Nemzeti Szalonban bemutatkozó nyolc modernista festőnőt, illetve a velük egy csoportban alkotó művésznőket mutatja be. Hagyományos műfajokban alkottak, de bátran vállalták a témák megújítását, saját nézőpontjuk érvényesítését. Voltak periódusok, amikor műveik stilárisan közel kerültek egymáshoz a szoros barátságok miatt, de ettől függetlenül teljesen egyéni utak rajzolódtak ki.


Futásfalvi Márton Piroska: Két akt macskával, 1930 körül. Forrás: Savaria Múzeum – Szombathelyi Képtár / JPM Csontváry Múzeum

A festőnők életműve – töredékes formában – megrajzolja a két háború közti magyar művészet egy eddig ismeretlen arcát. Többségüknek elegendő volt a pályán maradáshoz a nyilvánosságnak az a kis szelete, azonban az ígéretes kezdés ellenére nevük lassan elhomályosult, mondhatni kikopott a modern magyar művészettörténet feldolgozásaiból. Újrafelfedezésükre a 90-es évek végéig kellett várni.

Modern Műtár (MOMŰ), Balatonfüred - Vera Molnar ’99 – Ritmusok és algoritmusok

2023. július 15-től

A július 15-én megnyíló tárlat a balatonfüredi Szöllősi-Nagy-Nemes Gyűjtemény gazdag anyagából válogat. A MOMŰ ezen kiállításával a Párizsban élő, világhírű festő- és grafikusművész Vera Molnar művészete előtt tiszteleg, aki idén töltötte be 99 életévét.


Vera Molnár, 1961. Forrás: Galerie Oniris, Rennes / Artland Magazine

A kiállítás a jövő márciusban nyíló VERA MOLNAR ‘100 első felvonása, amikor ugyanezt az anyagot – néhány más gyűjteményből kölcsönkért darabbal kiegészítve – egy egészen más kurátori koncepció alapján újrarendezve láthatja majd a közönség.  A most nyíló tárlat centrumában Vera Molnar művészi gondolkodásának rendszerszerűsége és számítógépes analógiái állnak: a néző egy-egy egyszerű, de ismétlődő motívum variálódó paraméterek szerint változó viselkedését követheti végig.

Források: MNG, Szépművészeti Múzeum, Ludwig Múzeum, MODEM, Capa Center, JPM Csontváry Múzeum, Füredkult

Címlapkép: Kép a Ludwig Múzeum A cukiság faktor c. kiállításáról. Fotó: ROSTA József © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum


Forrás: Portfolio.hu
További cikkek
„Gyűjtő vagyok, de egyben mecénás is”  – betekintés a híres műgyűjtő Patrizia Sandretto Re Rebaudengo világába

„Gyűjtő vagyok, de egyben mecénás is” – betekintés a híres műgyűjtő Patrizia Sandretto Re Rebaudengo világába

2023-11-27

Az olasz Patrizia Sandretto Re Rebaudengo számára a műgyűjtői lét nem merül ki a műtárgyak megvásárlásában. "Soha nem vettem műalkotást csak azért, hogy a házam falát díszítsem" – mondta nemrég egy interjúban. Patrizia nem csupán a világ egyik legjelentősebb gyűjtője, hanem a kortárs művészet egyik legfontosabb mecénása is. Cikkünkben röviden bemutatjuk munkásságát, filozófiáját, illetve az otthonában található, egyéni kollekciójának kimagasló darabjait.  

Próbálta már?

Hirdetés feladása

Meghirdetheti eladó műtárgyait.

Aukciós értesítés

Valamennyi új aukciós katalógusról email értesítést kap.

Műtárgyfigyelés

A keresésének megfelelő műtárgyakról értesítést kap.

Értékbecslés

Értékbecslést kérhet műtárgyáról.

Kedvencek

Elmentheti kedvenc műtárgyait, hogy később a Kedvencek menüpontban könnyen megtalálhatók legyenek.

Projektjeink

Partnereink

Hiba!

  • A művelethez kérem jelentkezzen be!

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozáshoz adja meg az e-mail címét és kattintson a feliratkozás gombra.