Részletes keresés

ÁSZF

ÁSZF


A mutargy/műtárgy.com által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

 

  1.  Az ÁSZF hatálya

 

1.1.  Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a műtárgy.com domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a műtárgy.com domain név alatt működő honlap Üzemeltetője, a műtárgy.com Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, 1025 Törökvész út 42/a., Cégjegyzékszám: 01-09-955386 ; Adószáma: 23152098-2-41), mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

 

1.2.  Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a Műtárgy.com (illetve műtárgy.com, műtárgy.hu domain nevek, az alábbiakban együttesen: műtárgy.com) domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

  

  1.  Regisztráció

 

2.1.  Az Üzemeltető a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételéhez köteles az Üzemeltető által a honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, az Üzemeltető a regisztráció iránti kérelem Üzemeltető által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt az Üzemeltető által küldött levélben található linkre kattintással, vagy más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe.

 

2.2.  Az Üzemeltető által a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a honlapon szereplő termékek közötti böngészés, a termékek illusztrációjának és leírásának megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, aki az ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

2.3.  A Felhasználó, regisztrációja esetén felhasználói nevet (mely megegyezik az e-mailcímmel), valamint jelszót kap, amelyek azonosítják a Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Üzemeltetőt, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

 

2.4.  A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

 

  1.  Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

 

3.1.  Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, az Üzemeltető logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon az Üzemeltető által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag az Üzemeltetőt illeti. Az előbbi tartalmak ezért  az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően az Üzemeltető vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

 

3.2.  A műtárgy.com, mutargy.com és műtárgy.hu domain nevek esetében az Üzemeltető használatra jogosult illetve javára bejegyzett domain nevek, ezért  ennek alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

  1.  Az Üzemeltető által közzétett tartalom

 

4.1.  Az Üzemeltető által a honlapon közzétett tartalom – a honlapon található termékek leírásán és egyéb paraméterein kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

 

4.2.  Az Üzemeltető nem végez műtárgy-kereskedelmi tevékenységet, az adásvételi szerződések a Felhasználók között jönnek létre.

 

4.3.  A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

 

4.4.  A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások (pl. fórumok, üzenőfalak, chat. stb…) igénybe vételének részletes szabályait és feltételeit az Üzemeltető külön szabályzatban állapítja meg, amelyet a honlapon a jelen ÁSZF mellett szintén bárki számára elérhetővé és megismerhetővé tesz. Amennyiben egyes szolgáltatásokra ilyen külön szabályzat vonatkozik, a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a szolgáltatás Üzemeltető által meghatározott speciális szabályait.

 

  1.  A honlap használata

 

5.1.  A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a honlap műkincskínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a termék(ek) kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. Regisztráció nélkül hirdetést nem lehet feladni a honlapon.

 

5.2.  A regisztrált Felhasználók:

5.2.1. A magánszemélyek a honlapon ingyen hirdethetnek, azonban legfeljebb három hirdetésük lehet egyidőben. Az Üzemeltető az egyes hirdetéseknek a többi hirdetés közül történő kiemeléséért külön díjat határoz meg az ÁSZF melléklete szerinti összegben.

5.2.2.Az aukciós előfizetők aktuális hirdetési díjait az ÁSZF melléklete tartalmazza.

5.2.3. A galériák aktuális hirdetési díjait az ÁSZF melléklete tartalmazza.

5.2.4. Az alkotók a fenti hirdetési díjaknál alacsonyabb összegű hirdetési díjat kötelesek megfizetni az ÁSZF melléklete szerinti összegben.

A hirdetési díjakat, valamint az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a jelen ÁSZF melléklete tartalmazza.

 

5.3.  A honlapon regisztrált alkotók hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik, a saját munkáikról készült képek a honlap „lexikon” részén feltüntetésre kerüljenek. Ezen megjelenésekkel kapcsolatban az Üzemeltetőnek semmilyen jogcímen nincs díj- és egyéb költség megfizetési kötelezettsége. Az alkotók által feltöltött önéletrajzokat, egyéb adatokat az Üzemeltető jogosult szerkeszteni, átdolgozni, és a honlapon bármilyen módon felhasználni. A honlapra kizárólag az adatbázisban szereplő művészek regisztrálhatnak. Amennyiben az alkotó nem szerepel az adatbázisban, úgy a felvételt az info@mutargy.com címen kérvényezheti. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a művész adatbázisban nem szereplő alkotóktól származó műtárgy hirdetéseket az oldalról eltávolítsa.

 

5.4.  A regisztrált Felhasználók a regisztrációval egyidejűleg a honlap hírlevelére is feliratkoznak, melyről bármikor lemondhatnak a regisztrációs adatlapon megadottak szerint.

 

5.5.  A Felhasználók kijelentik és szavatolják, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és nem sértik harmadik személyek jogait, valamint nem ütköznek reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba.

 

5.6.  A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely nem a rovat jellegének megfelelő; személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért; erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz; félelemérzetet kelt; amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; pornográf. Tilos önkényuralmi jelképek és ezzel kapcsolatos tárgyak hirdetése. Ezen kívül olyan hirdetések is tilosak, melyek az Üzemeltető megítélése szerint árthatnak az Üzemeltetőnek, az Üzemeltető üzleti partnereinek vagy a honlap többi Felhasználójának.

 

5.7.  A hirdetésekben nem szerepelhet olyan áru reklámozása, amely előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. A Felhasználók kijelentik, hogy a hirdetésekben szereplő fegyverekkel kapcsolatos valamennyi szükséges engedéllyel rendelkeznek, azok hatástalanítottak. Tilos azonban lőszert, robbanóanyagot és közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket hirdetni.

5.8. A magánszemélyek által megjelentetett hirdetésekben nem engedélyezett a weboldal cím, illetve bármilyen üzleti tevékenységre utaló adat feltüntetése. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ilyen tartalommal rendelkező műtárgy hirdetéseket az oldalról eltávolítsa.

 

5.9.      Az Üzemeltető értékbecslési szolgáltatást is végez a Felhasználók megrendelése alapján. Ezen szolgáltatás igénybevétele díjmentes. Az értékbecslés megrendelésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött műtárgy adatait és fotóit az Üzemeltető továbbítja a partnereinek, mely adattovábbítást a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a partnerei által végzett értékbecsléssel kapcsolatosan, illetve azzal az esettel kapcsolatban is, ha a partnerei esetlegesen nem válaszolnak az értékbecslési felkérésre.

 

5.10. A Felhasználó kijelenti, hogy a honlapra feltöltött tartalomnak a szerzője vagy rendelkezik a képekre és egyeb tartalmakra vonatkozó jogokkal (a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) és a tartalmat a honlapon megoszthatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalom továbbításra kerülhet az Üzemeltető partnerei részére. A Felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy jodíjmentes, időbeli és térbeli korlátozás nélkül felhasználási jogot nyújtson az Üzemeltető számára (többek között a tartalom közzétételére, sokszorosítására, továbbítására, nyilvánosságra hozására vagy sugárzására) az Üzemeltető üzleti tevékenységével kapcsolatos célokból.

5.11. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az 5 évnél régebbi hirdetéseket törölje vagy archiválja a releváns tartalom megőrzése érdekében.

5.12.  Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indokolás nélkül visszavonjon, és erről a Felhasználót e-mailben értesítse.

 

5.13.  Az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtásának, illetve az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, azonban kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az Üzemeltető kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Az Üzemeltető haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

 

  1.  A honlapon szereplő műtárgyak

 

6.1.  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a műtárgyakkal kapcsolatban a honlapon feltüntetett információk és adatok, műszaki paraméterek és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért. Az Üzemeltetőt nem terheli annak kötelezettsége, hogy a műtárgyak eredetiségét vizsgálja, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a honlapról eltávolítsa a jelen ÁSZF-be ütköző hirdetéseket, illetve a lopott, hamis, illetve nem odaillő műtárgyakat, tartalmakat. Az eltávolítás esetén az Üzemeltető a kifizetett díjak időben arányos részét visszautalja a Felhasználó részére. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hirdetéseken a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

 

6.2.  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapokért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek mutatnak.

 

6.3.  Az Üzemeltetőt a honlapon szereplő műtárgyakkal kapcsolatban jótállási és kellékszavatossági kötelezettség nem terheli, az adásvételi szerződés minden esetben a Felhasználók között jön létre.

6.4. Archív tétel: A műtárgy.com valamely partnere által feltöltött, de nem folyamatosan karbantartott műtárgy hirdetés. A felhasználóknak lehetőségük van ezekre a tárgyakra is érdeklődni, konkrét írásbeli vagy szóbeli érdeklődés esetén a műtárgy.com munkatársai továbbítják azokat az illetékes hirdető felé.

 

 

  1.  Az előfizetés megerősítésével kapcsolatos fizetési feltételek

 

7.1.  Amennyiben a Felhasználó a honlapon díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatást választ, úgy az előfizetés megerősítését követően a visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámra köteles megfizetni a díjakat 8 munkanapon belül. Az átutalás akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes összeg az Üzemeltető visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

 

  1.  Az indokolás nélküli elállás joga

 

8.1.  A Felhasználó és az Üzemeltető bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül elállhat a közöttük létrejött szerződéstől.

 

8.2.  Az Üzemeltető köteles a Felhasználó által kifizetett összeg időarányosan visszajáró összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

 

  1.   Egyéb rendelkezések

 

9.1.  A műtárgy.com honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily módon létrejött szerződések  nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja.

 

9.2.  Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének az Üzemeltető a honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett „Impresszum”-ban tesz eleget.

 

9.3.  A műtárgy.com honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire Magyarország jogszabályai irányadók.

 

9.4.  Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből; a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, a felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő kárért.

9.5.  A Felhasználó a jelen ÁSZF 1.1 pontban rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

 

Budapest, 2016. október 3.

 

Melléklet: https://www.mutargy.com/leiras/araink

 

Próbálta már?

Hirdetés feladása

Meghirdetheti eladó műtárgyait.

Aukciós értesítés

Valamennyi új aukciós katalógusról email értesítést kap.

Műtárgyfigyelés

A keresésének megfelelő műtárgyakról értesítést kap.

Értékbecslés

Értékbecslést kérhet műtárgyáról.

Kedvencek

Elmentheti kedvenc műtárgyait, hogy később a Kedvencek menüpontban könnyen megtalálhatók legyenek.

Projektjeink

Partnereink

Hiba!

  • A művelethez kérem jelentkezzen be!

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozáshoz adja meg az e-mail címét és kattintson a feliratkozás gombra.